Sprzedawca prądu dla firm – na co zwracać uwagę?

Sprzedawca prądu dla firm – na co zwracać uwagę?

Choć każda firma ma możliwość wyboru sprzedawcy prądu już od wielu lat, wciąż z opcji tej korzysta niewielu nabywców. Tymczasem w przypadku firm, dla których koszt energii elektrycznej stanowi znacząca część wydatków, (zakłady produkcyjne, duże korporacje, firmy przemysłowe) regularne sprawdzanie ofert powinno stanowić stały element planowania budżetu.

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej w większości przypadków jest opłacalna dla firmy. Musi być jednak poparta rzetelną analizą oferowanych warunków umowy. Ze względu na dość złożoną strukturę czynników składających się na całkowity koszt prądu w firmie, kierowanie się wyłącznie niską ceną za kilowatogodzinę to za mało, żeby podpisać korzystną umowę na prąd. Na co, poza ceną kWh, zwrócić uwagę wybierając sprzedawcę energii dla firmy? Na to i inne pytania odpowiemy w poniższym artykule.

Chcesz obniżyć rachunki za prąd Twojej firmy ale nie masz czasu się tym zająć? Wypełnij formularz, wyślij nam swój ostatni rachunek za prąd a my przedstawimy Ci tańsze oferty. Zajmiemy się formalnościami za Ciebie bez dodatkowych kosztów dla Twojej firmy:

Cena energii elektrycznej dla firm

Niska cena za energię elektryczną to najczęściej stosowany przez sprzedawców argument, który ma przekonać firmy do podpisania umowy. Cena za kWh jest bez wątpienia najważniejszym składnikiem opłaty za prąd, i w największym stopniu waży na całkowitych kosztach ponoszonych przez firmę w związku z jej poborem. Warto się jednak upewnić, że sprzedawca prądu nie oferuje niższej ceny sprzedaży prądu, jednocześnie zwiększając opłatę handlową lub wprowadzając niekorzystne zapisy dla klienta. W przypadku dużych odbiorców, jedną z kluczowych kwestii jest bilansowanie energii. Należy się upewnić kto – czy sprzedawca energii, czy klient biznesowy – odpowiada finansowo za różnicę między energią zamówioną a energią rzeczywiście zużytą przez klienta w trakcie trwania umowy.

Warto również wyciągnąć wnioski z historii. Rok 2018 i gwałtowny wzrost cen energii na rynku sprawiły, że wielu drobnych sprzedawców energii, którzy dotąd oferowali bardzo dobre warunki firmom, zrezygnowało z prowadzenia działalności. Tym samym zmusili dotychczasowych klientów biznesowych do zawarcia nowych umów, po dużo wyższych cenach. Inni sprzedawcy z kolei, nie będąc w stanie utrzymać niskich cen, podnieśli je w trakcie trwania zawartych umów nawet kilkukrotnie. Biorąc to pod uwagę, w ramach wyboru sprzedawcy energii dla naszej firmy, warto wziąć pod uwagę, nie tylko cenę, ale również rzetelność, historię oraz kapitał zakładowy sprzedawcy energii.

Czy wiesz że możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu? Wypełnij formularz aby otrzymać tańszą ofertę prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Okres trwania umowy energii i gwarancja stałej ceny dla firm

Sprzedawcy energii elektrycznej zarabiają na różnicy cenowej pomiędzy ceną zakupu energii w hurcie, a ceną jej sprzedaży odbiorcy. Jest to oczywiście uproszczenie, niemniej warto o tym pamiętać i zawsze negocjować zapisy umowy tak, żeby wybrać najlepszą opcję z możliwych z punktu widzenia własnej firmy.

Od czego zacząć? Przede wszystkim trzeba rzetelnie ocenić przydatność umów z gwarancją stałej ceny oraz bez tej gwarancji. Wobec niezmiennie rosnących cen za energię elektryczną oraz prognoz, które raczej nie przewidują spadków, rozsądne wydaje się być podpisanie umowy z gwarancją stałej ceny w czasie jej obowiązywania. Dla wielu firm jest to rozwiązanie korzystne, jednak trzeba wiedzieć, że wiąże się z pewnymi obwarowaniami. Do najważniejszych należą:

  • dłuższy okres obowiązywania umowy,
  • wyższa cena za 1 kWh w porównaniu do cen oferowanych w umowach bez gwarancji ceny.

Jeśli firma ma ugruntowaną pozycję na rynku, a jej profil działalności nie podlega dużym wahaniom popytu, być może podpisanie umowy o dłuższym okresie obowiązywania, lecz stałej gwarantowanej cenie będzie dla nas bardziej opłacalne.

Opłata handlowa dla firm

Opłata handlowa, nazywana również opłatą za usługi handlowe lub też opłatą manipulacyjną, obejmuje koszty sprzedawcy związane z wystawianiem i wysyłką faktur za energię. Zależna jest nie tylko od podmiotu, z którym podpisujemy umowę, ale również od grupy taryfowej.

Opłata handlowa jest wyższa dla firm, niż dla gospodarstw domowych, dlatego warto zwrócić uwagę na ten składnik rozliczenia za prąd, jeśli zamierzamy podpisać umowę na sprzedaż energii elektrycznej. Co więcej, należy również przeanalizować wzór umowy pod kątem zmienności opłaty handlowej w czasie trwania umowy. Nie zawsze musi być ona stała – jej wysokość w poszczególnych okresach umowy może być określona wprost, ale także w sposób ukryty, uzależniający jej wzrost od innych czynników.

Czy wiesz że możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu? Wypełnij formularz aby otrzymać tańszą ofertę prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Okres i warunki wypowiedzenia umowy dla firm

Wybierając sprzedawcę prądu, warto zwrócić również uwagę na zapisy związane z zakończeniem trwania umowy. Istotne są tu terminy wypowiedzenia, a także warunki, jeśli umowa po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, automatycznie się przedłuża lub przekształca się w umowę na czas nieokreślony.

Warto również zainteresować się skutkami wypowiedzenia umowy zarówno po zakończeniu terminu jej obowiązywania, jak i przed tym terminem. Namawiamy do negocjowania niekorzystnych dla przedsiębiorcy zapisów właśnie na etapie wyboru sprzedawcy prądu.

Chcesz obniżyć rachunki za prąd Twojej firmy ale nie masz czasu się tym zająć? Wypełnij formularz, wyślij nam swój ostatni rachunek za prąd a my przedstawimy Ci tańsze oferty. Zajmiemy się formalnościami za Ciebie bez dodatkowych kosztów dla Twojej firmy:

Kompleksowa umowa energii elektrycznej dla firm – warto, czy nie warto?

Zastanawiając się nad zmianą sprzedawcy, firma nie może abstrahować od części dystrybucyjnej kosztów energii elektrycznej. Te koszty związane są z fizyczną lokalizacją firmy, mocą umowną oraz jej grupą taryfową. Wpływa na nie również pobór mocy biernej.

Jeśli firma nie zmieniła dotąd sprzedawcy prądu, prawdopodobnie usługa dystrybucji i zakupu energii realizowana jest w ramach umowy kompleksowej. Wybór nowego sprzedawcy energii spowoduje konieczność zawarcia dwóch odrębnych umów: 1) na dystrybucję (z OSDENEA, ENERGA, TAURON, INNOGY lub PGE) i 2) na sprzedaż energii. Część dystrybucyjna opłat nie ulegnie zmianie, jeśli przedsiębiorca pozostanie przy dotychczasowych warunkach (mocy umownej, taryfie). Zmienią się natomiast warunki zakupu energii.

Pierwsza zmiana sprzedawcy prądu w przypadku dużych odbiorców może się wiązać z koniecznością dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego. W przypadku firm,  dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego jest wykonywane przez operatora systemu dystrybucyjnego na koszt firmy. Warto więc sprawdzić przed podpisaniem umowy z nowym sprzedawcą czy dostosowanie pomiaru jest konieczne i czy będziemy musieli ponieść ewentualne koszty.

Gwarancja Pochodzenia energii z odnawialnych żródeł dla firm

Niekiedy profil działalności skłania firmę do zakupu energii w 100 procentach z odnawialnych źródeł. Wielu sprzedawców prądu oferuje taką możliwość, udzielając Gwarancji Pochodzenia Energii ze źródeł odnawialnych w postaci dokumentu potwierdzającego jej nabycie.

Do niedawna energia odnawialna była w Polsce droższa od energii “ze żródeł tradycyjnych”. Jednak od 2020 roku, z powodu kolejnych podwyżek cen energii i większej dostępności energii odnawialnej, energia ze źródeł odnawialnych zaczęła konkurować cenowo z energią “tradycyjną”. Już w grudniu 2019 roku, w ramach aukcji OZE, cena energii ze żródeł odnawialnych była tańsza od ceny energii handlowanej na Towarowej Giełdzie Energii. Niektórzy sprzedawcy prądu na polskim rynku proponują w ramach swoich ofert dla firm, energię odnawialną tańszą od niektórych dostępnych ofert “energii tradycyjnej”. Dodatkową zaletą zakupu energii ekologicznej jest możliwość sprzedaży Gwarancji Pochodzenia Energii na Towarowej Giełdzie Energii.

Jesteś zainteresowany zakupem energii odnawialej dla Twojej firmy? Wypełnij formularz, wyślij nam swój ostatni rachunek za prąd a my przedstawimy Ci oferty energii odnawialnej. Zajmiemy się formalnościami za Ciebie bez dodatkowych kosztów dla Twojej firmy:

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę