Polski rynek energetyczny

Polski rynek energetyczny

Chcesz żeby Twoja firma mniej płaciła za prąd? Prześlij nam swój rachunek za prąd na adres: [email protected], przedstawimy Ci Tańszą ofertę.

W Polsce mamy już od kilku lat zliberalizowany rynek energii elektrycznej. Pierwszym krokiem ku uwolnieniu rynku było wejście w życie ustawy o Prawie Energetycznym w kwietniu 1997 roku. Powołano wtedy Urząd Regulacji Energetyki (URE), który reguluje polski rynek energetyczny. Konieczność przesyłu energii od wytwórcy do klienta sprawia, że końcowa cena energii elektrycznej (wyrażona w złotych za kilowatogodzinę) zawiera w sobie wartość surowca i jego eksploatacji oraz koszt usług i przesyłu. Jest to jedna z podstawowych cech rynku energetycznego.

Rynek energii elektrycznej

Rynek energii elektrycznej

1) Wytwórcy energii elektrycznej

  • Wytwórcami energii elektrycznej są:
  • Elektrownie systemowe wytwarzające energię ze spalania węgla brunatnego i kamiennego
  • Elektrociepłownie wytwarzające jednocześnie energię elektryczną i ciepło
  • Odnawialne źródła energii takie jak na przykład elektrownie wiatrowe

Rynek energii elektrycznej tradycyjnie opiera się na paliwach kopalnych znajdujących się na terenie kraju, głównie na Górnym i Dolnym Śląsku oraz na Lubelszczyźnie. Polska zajmuje 9 miejsce wśród krajów posiadających największe złoża paliw kopalnych na świecie. Węgiel kamienny i brunatny stanowi blisko 90% całej produkcji energetycznej w Polsce.

Struktura wytwarzania energii elektrycznej w Polsce według źródełWęgielRopa naftowaGazBiomasaEnergia wodnaEnerga wiatrowa88%

Task Hours per Day
Węgiel 88
Ropa naftowa 2
Gaz 3
Biomasa 3
Energia wodna 2
Energa wiatrowa 2

2) Sieci elektroenergetyczne przesyłowe i dystrybucyjne – regiony dystrybucji

Sieci przesyłowe łączą główne miasta i należą do Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Sieci dystrybucyjne łączą sieci przesyłowe z odbiorcami końcowymi. W Polsce pięciu Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (O.S.D.), czyli dostawców prądu, jest odpowiedzialnych za dystrybucję energii. Każdy operator funkcjonuje we własnym obszarze energetycznym. Te pięć regionów energetycznych nie pokrywa się z granicami administracyjnymi kraju. Regiony te są określone przez sieci przesyłowe poszczególnych Operatorów:

  • RWE w Warszawie,
  • PGE na wschodzie Polski,
  • Energa na północy oraz w Polsce centralnej,
  • Enea w Polsce północno-zachodniej,
  • Tauron w Polsce południowo-wschodniej

Sprawdź, kto jest Twoim dostawcą prądu!

3) Sprzedawcy energii

Sprzedawcy energii elektrycznej kupują prąd od wytwórców lub na Towarowej Giełdzie Energii i sprzedają ją odbiorcom końcowym. Od czasu poniżej opisanego uwolnienia rynku energii elektrycznej na rynku pojawiło się wielu nowych sprzedawców, którzy oferują prąd po często znacznie niższych cenach, niż tradycyjni sprzedawcy, należący do tych samych grup kapitałowych, co powyżej wymienieni dostawcy prądu.

Jak mniej płacić za prąd? Jednym ze sposobów jest właśnie zmiana sprzedawcy prądu. Sprzedawcę prądu można dowolnie wybierać i swobodnie zmieniać (jedynym ograniczeniem są tutaj okresy umowne, których niedotrzymanie wiąże się z karami umownymi). Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna.

4) Odbiorcy końcowi

Odbiorcy końcowi kupują energię od jej sprzedawców w zależności od ich indywidualnego zapotrzebowania. Mogą to być gospodarstwa domowe, które pochłaniają 25% energii kupowanej w Polsce, lub firmy i instytucje, których zapotrzebowanie stanowi 75% całej energii elektrycznej kupowanej w Polsce.

Liberalizacja rynku i wolność wyboru sprzedawcy energii przez klienta

Liberalizacja rynku i wolność wyboru sprzedawcy energii przez klienta

1 lipca 2007 roku rynek elektryczny w Polsce został zliberalizowany, rozdzielając działalność handlową i dystrybucyjną. Od tamtej pory, nabywcy energii – gospodarstwa domowe i inne podmioty – kupują energię elektryczną wraz z usługą jej dostarczenia od dwóch różnych firm. W ten sposób, klient kupując usługę dostarczenia energii ma możliwość wyboru najciekawszej i najbardziej korzystnej dla siebie oferty sprzedaży energii, od jednego z pięciu dostawców (wymienionych powyżej) lub od jednego z wielu nowych sprzedawców energii elektrycznejobecnych na polskim rynku.

Rynek gazowy

Rynek gazowy

Polski rynek gazowy różni się od rynku energii elektrycznej ze względu na stopień koncentracji oraz poziomu zależności od zewnętrznych podmiotów. Gaz ziemny jest poszukiwany i wydobywany z ziemi, następnie transportowany do specjalnych magazynów, gdzie jest przechowywany zanim zostanie przesłany do użytkownika końcowego (Polska posiada 6 magazynów gazowych).

Różne typy złóż gazu ziemnego

A – konwencjonalny gaz, B – warstwa nieprzepuszczalna, C – łupki bogate w gaz, D – gaz piaskowcowy, E – ropa naftowa, F – konwencjonalny gaz, G – gaz w złożach węgla, H – powierzchnia ziemi.

Źródło: Administracja informacji energetycznej, Rząd Stanów Zjednoczonych

W przeciwieństwie do rynku energii elektrycznej, polski rynek gazowy jest w wysokim stopniu zdominowany przez Grupę Kapitałową Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG S.A.), która jest obecna we wszystkich powyżej wymienionych segmentach rynku, bezpośrednio lub poprzez spółki zależne. Jest to również największy producent i importer gazu ziemnego w Polsce. PGNiG była w ostatnich latach odpowiedzialna za ponad 90% całej sprzedaży gazu ziemnego na polskim rynku.

Drugą cechą polskiego rynku gazowego jest wysoka zależność od importu z Rosji. Złoża gazu ziemnego w Polsce znajdują się przede wszystkim na południu i zachodzie kraju, i stanowią jedynie 24% całkowitego zużycia (2013). W konsekwencji aż 76% gazu ziemnego jest importowane. Większość importu gazu pochodzi z Rosji (78,2%) na podstawie długoterminowej umowy pomiędzy PGNiG S.A. a Gazprom Eksport. Natomiast 21,8% importu gazu do Polski pochodzi z krajów Unii Europejskiej, głównie z Niemiec i z Czech.

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę