Taryfy energii elektrycznej: B21

Taryfy energii elektrycznej: B21

Taryfa B21 jest bardzo często wybieraną taryfą dla dużych firm. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące głównych cech tej taryfy energii elektrycznej, kiedy i jakim firmom się ona opłaca i porady, jak wybrać najkorzystniejszą cenowo ofertę.

Cechy taryfy B21

Czy wiesz że Twoja firma może płacić mniejsze rachunki za prąd ? Wyślij nam fakturę energii, lub taryfę i zużycie energii w MWh Twojej firmy na [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Spółka z rocznym zużyciem 132 MWh może zaoszczędzić 5 097,45 zł netto rocznie zmieniając sprzedawcę energii. Zmiana sprzedawcy prądu jest z nami prosta i bezpłatna.

Co oznacza skrót B21?

  • B” oznacza, że jest to taryfa przeznaczona dla dużych firm zasilanych z sieci średniego napięcia (z takiej sieci zasilane są w Polsce duże przedsiębiorstwa).
  • 2” oznacza, że jest to taryfa przeznaczona dla klientów, których moc umowna jest większa, niż 40 kilowatów (kW).
  • 1” oznacza z kolei, że jest to taryfa z rozliczeniem jednostrefowym, w ramach której cena kilowatogodziny (kWh) jest taka sama przez całą dobę, niezależnie od pory dnia czy nocy. Czy zużyjemy 1 megawat (MWh) w południe czy w środku nocy, zapłacimy więc tyle samo. Dlatego często mówi się, że taryfa B21 jest taryfą całodobową. Przeciwieństwiem takiej jednostrefowej taryfy są taryfy dwustrefowe (na przykład B22), trójstrefowe (na przykład B23) czyt czterostrefowe (na przykład B24).

Podsumowując: taryfa B21 jest jednostrefową taryfą dla dużych firm, zasilanych z sieci średniego napięcia, o mocy umownej większej, niż 40 kW.

Fakt, że w ramach taryfy B21 cena prądu jest taka sama przez całą dobę sprawia, że jest to taryfa prosta w użyciu. Nie wymaga to skomplikowanego planowania (dokładnie co do godziny) zużycia przez firmę. Jest ona korzystna dla firm, które korzystają z energii elektrycznej w sposób zróżnicowany w ciągu doby bądź głównie w ciągu dnia.

Przeczytaj więcej o tym, jak czytać nazwy taryf.

Taryfa B21 a taryfy B11, B22, B23 i B24

Taryfa B21 a taryfa B11

Różnica pomiędzy taryfami B21 a B11 polega na wielkości mocy umownej, która w przypadku B21 jest większa, niż 40 kilowatów (kW), a w przypadku taryfy B11 jest mniejsza, niż 40kW. B11 będzie więc dla firm, które mają mniej intensywne (niższa moc umowna oznacza, że w danej jednostce czasu jest przesyłana mniejsza ilość energii elektrycznej) zużycie energii.

Jak sprawdzić, jaka jest nasza moc umowna? Wystarczy sprawdzić na fakturze za energię elektryczną.

Taryfa B21 a taryfa B22

Jak zostało to wyżej wspomniane, taryfa B21 jest taryfa jednostrefową. Taryfa B22jest natomiast taryfą dwustrefową, dzielącą dobę na godziny szczytu i poza szczytem, na podobnej zasadzie co takie taryfy, jak C12a i C22a (przeznaczone dla mniejszych firm, to znaczy przedsiębiorstw podłączonych do sieci o niskim napięciu).

Podczas, gdy w przypadku taryfy B21 stawka, jaką płacimy za megawatogodzinęjest stała przez całą dobę, w przypadku taryfy B22 będziemy płacili inną cenę za prąd zużyty w godzinach szczytu (na przykład 08:00 – 11:00 i 18:00 – 21:00) i inną cenę za prąd poza szczytem (np. 21:00 – 08:00 i 11:00 – 18:00).

Taryfa B21 a taryfa B23

Najważniejsza różnica pomiędzy tymi taryfami dotyczy liczby stref. Istotnie, taryfa B23 jest taryfą o rozliczeniu trójstrefowym, co oznacza, że zapłacimy inną cenę za megawatogodzinę w godzinach szczytu przedpołudniowego, inną stawkę cenową w godzinach szczytowu popołudniowego i jeszcze inną w pozostałych godzinach doby.

Trzy strefy rozliczeniowe sprawiają, że taryfa B23 jest znacznie bardziej skomplikowaną taryfą w użyciu niż B21. Jednocześnie jednak, zakładając, że firma jest w stanie odpowiednio zaplanować zużycie i dostosować je do wyżej opisanych stawek cenowych, oznacza to dla firmy korzystające z B23 również wielki potencjał oszczędnościowy, którego tak naprawdę nie ma w przypadku taryfy B21– cena w pozostałych godzinach doby w taryfie B23 jest przeważnie znacznie niższa, niż przez całodobowa stawka w taryfie B21.

Taryfa B21 a taryfa B24

Taryfa B24 jest taryfą czterostrefową, w ramach której inną cenę za megawatogodzinę zapłacimy w szczycie przedpołudniowym, inną cenę za zużycie prądu w godzinach szczytu popołudniowego, inną cenę w pozostałych godzinach doby i inną cenę w strefie godzin doliny obciążenia (która obowiązuje na przykład w godzinach 01:00 – 05:00 w nocy i przez całą dobę w niedzielę).

Spośród wszystkich stref najdroższy jest szczyt popołudniowy, najtańsza energia elektryczna jest natomiast w godzinach doliny obciążenia. Celem firmy powinno być więc przede wszystkim minimalizowanie zużycia prądu w godzinach szczytu popołudniowego (który przykładowo może obowiązywać w godzinach 19:00 – 22:00).

Taryfa B24 jest znacznie bardziej złożona od taryfy B21. Pozwala ona jednak na jeszcze większe oszczędności niż taryfa B23, jednak jedynie pod warunkiem, że korzystanie z niej odpowiada sposobowi pracy firmy (to znaczy, że znaczna część zużycia prądu przez firmę ma miejsce w pozostałych godzinach doby i w godzinach tak zwanej doliny obciążenia) i że możliwe jest dostosowanie zużycia do wyżej wymienionych stref czasowych.

Nie wszyscy dostawcy oferuja w swoim regionie taryfę B24 – przykładem jest tutaj firma RWE, która takiej taryfy nie oferuje.

Dla jakich firm przeznaczona jest taryfa B21?

Czy wiesz że Twoja firma może płacić mniejsze rachunki za prąd ? Wyślij nam fakturę energii, lub taryfę i zużycie energii w MWh Twojej firmy na [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Spółka z rocznym zużyciem 132 MWh może zaoszczędzić 5 097,45 zł netto rocznie zmieniając sprzedawcę energii. Zmiana sprzedawcy prądu jest z nami prosta i bezpłatna.

Taryfa B21, jak to już wspominano wyżej, jest całodobowa. Konsekwencją tego jest to, że jest ona korzystna przede wszystkim dla dwóch typów firm:

  • Dla firm, w przypadku których znaczna część działalności (i jednocześnie zużycie energii elektrycznej) koncentruje się w godzinach dziennych i których zużycie prądu za dnia jest znacznie większe, niż w godzinach wczesnego rana, wieczornych i nocnych,
  • Dla firm, które mają nieregularne i zmienne zużycie prądu w ciągu doby.

Dla firm, które wykonują (bądź są w stanie wykonywać) część czynności wykorzystujących energię elektryczną w godzinach porannych, wieczornych i nocnych mogą się bardziej opłacać taryfy dwustrefowe (np. B22).

JAK STWIERDZIĆ, CZY NASZEJ FIRMIE OPŁACA SIĘ BARDZIEJ TARYFA JEDNOSTREFOWA CZY DWUSTREFOWA? Należy odczytać wartość licznika energii elektrycznej o pięciu porach: przed porannym szczytem, po porannym szczycie, przed popołudniowym szczytem, po popołudniowym szczycie i rano, przed porannym szczytem kolejnego dnia. Następnie trzeba zsumować zużycie energii w tych godzinach i podzielić je przez całkowite zużycie energii elektrycznej w ciągu doby. W ten sposób obliczymy proporcję prądu zużytego w godzinach “tańszych” w stosunku do całkowitego zużycia energii elektrycznej. Szacunkowo, aby opłacała się taryfa dwustrefowa co najmniej 25% zużycia energii elektrycznej powinno mieć miejsce w godzinach tańszych (dokładnie rzecz biorąc chodzi tutaj o procentową różnicę pomiędzy stawką za kilowatogodzinę w godzinach “droższych” a stawką za zużycie prądu w godzinach “tańszych”).

Jak wybrać najniższą cenę taryfy B21?

Czy wiesz że Twoja firma może płacić mniejsze rachunki za prąd ? Wyślij nam fakturę energii, lub taryfę i zużycie energii w MWh Twojej firmy na [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Spółka z rocznym zużyciem 132 MWh może zaoszczędzić 5 097,45 zł netto rocznie zmieniając sprzedawcę energii. Zmiana sprzedawcy prądu jest z nami prosta i bezpłatna.

Od uwolnienia rynku energii elektrycznej w Polsce w 2007 roku można samodzielnie i dowolnie zmieniać sprzedawcę energii elektrycznej. Zmiana sprzedawcy prądu może pozwolić firmie osiągnąć nawet ponad 30% oszczędnościrocznie z tytułu samej sprzedaży energii elektrycznej (wyłączając koszty dystrybucji energii elektrycznej). Według danych Urzędu Regulacji Energetyki od 2010 roku na zmianę sprzedawcy zdecydowało się już ponad 120 tysięcy polskich firm.

Wraz z liberalizacją pojawili się nowi sprzedawcy prądu, którzy oferują często znacznie lepsze ceny za kilowatogodzinę dla taryfy B21 (i innych taryf dla firm) w porównaniu do tradycyjnych sprzedawców (bezpośrednio powiązanych z dostawcami prądu), takimi jak ENEA, ENERGA, PGE, RWE, TAURON. Główny powód, dla którego ceny prądu w ofercie nowych sprzedawców są często niższe od cen proponowanych przez dominujące na rynku podmioty jest brak regulacji cen i taryf dla firm przez Urząd Regulacji Energetyki (w przeciwieństwie do taryf dla domu, które są co roku zatwierdzane przez URE).

Wybór tańszej oferty prądu wymaga dokładnego zapoznania się z cennikiem (z proponowaną ceną energii czynnej, wyrażonej w kilowatogodzinach) sprzedawcy dla taryfy B21. Należy również jednak zawsze sprawdzić, czy nie ma innych opłat – większość sprzedawców pobiera na przykład co miesiąc opłatę handlową.

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę