Taryfy energii elektrycznej: A24

Taryfy energii elektrycznej: A24

Taryfa A24 przeznaczona jest dla największych odbiorców energii elektrycznej, w której cena różna jest dla czterech stref czasowych w trakcie doby. Odbiorcy końcowi korzystający z taryfy A są dużymi firmami takimi jak stocznie, fabryki, kopalnie czy choćby całe strefy ekonomiczne. Ilość tego typu odbiorców jest nieduża jednak to oni zużywają znaczą część energii elektrycznej dostępnej w systemie elektroenergetycznym- nawet 20%. Taryfa A przeznaczona jest dla odbiorców, którym zależy pewności zasilania. Awarie na liniach wysokiego napięcia występują najrzadziej. Odbiorcy korzystający z taryf A często również dla zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej zasilani są rezerwowo z dwóch niezależnych linii wysokiego napięcia. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące głównych cech tej taryfy energii elektrycznej, kiedy i jakim firmom się ona opłaca.

Zapraszamy do kontaktu na adres: [email protected]

Spis treści:

Główne cechy taryfy A24

Główne cechy taryfy A24

Co oznacza skrót B24?

  • “A” oznacza, że jest to taryfa przeznaczona dla największych firm zasilanych z sieci wysokiego napięcia (z takiej sieci zasilane są w Polsce największe firmy).
  • “2” oznacza, że jest to taryfa przeznaczona dla klientów firmowych, których moc umowna jest większa, niż 40 kilowatów (kW).
  • “4” oznacza z kolei, że jest to taryfa z rozliczeniem czterostrefowym (o czym niżej). Pod względem liczby stref jest to zatem najbardziej złożona taryfa typu “B”.

Istotnie, w ramach A24 mamy inną cenę za kilowatogodzinę (kWh) w zależności od tego, czy zużywamy prąd:

  • w szczycie przedpołudniowym,
  • w godzinach szczytu popołudniowego,
  • w pozostałych godzinach doby
  • podczas doliny obciążenia (która obowiązuje na przykład w godzinach 01:00 – 05:00 w nocy i przez całą dobę w niedzielę).

Godziny poszczególnych stref zależą od pory roku i określone są szczegółowo w Taryfach dystrybucyjnych.

Zapraszamy do kontaktu na adres: [email protected]

Podsumowując: taryfa A24 jest czterostrefową taryfą dla największych firm, zasilanych z sieci wysokiego napięcia, o mocy umownej większej, niż 40 kW.

Taryfa A24 a taryfy A11, A21, A22 i A23

Taryfa A24 i taryfy A21, A22 i A23 różnią się pomiędzy sobą tak naprawdę tylko liczbą stref (ponieważ wszystkie te wymienione taryfy są dla firm o mocy umownej większej, niż 40kW i zasilanych z sieci wysokiego napięcia). Taryfa A21 jest jednostrefowa, taryfa A22 jest dwustrefowa a taryfa A23 jest trójstrefowa.

Warto pamiętać, że im większa liczba stref, tym bardziej skomplikowana taryfa prądu (więcej stawek cenowych za prąd w ciągu doby) ale i większa możliwość uzyskania oszczędności (jeżeli umiejętnie przenosi się zużycie energii elektrycznej na tańsze strefy).

Zapraszamy do kontaktu na adres: [email protected]

Dla jakich firm przeznaczona jest taryfa A24?

Taryfa A24 jest taryfą czterostrefową, czyli że są cztery różne stawki za zużycie prądu w ciągu dnia. Konsekwencją tego jest to, że jest ona korzystna przede wszystkim dla firm, w przypadku których:

  • możliwe jest dokładne kontrolowanie zużycia energii elektrycznej w ciągu doby,
  • część zużycia odbywa się w godzinach objętych tańszymi stawkami, bądź istnieje możliwość dostosowania trybu pracy firmy do tych godzin.

Zatem firmami, które mogą być zainteresowane taryfą A24 mogą być zakłady przemysłowe, fabryki, bądź inne duże firmy, które odnotowują znaczne zużycie energii elektrycznej w godzinach porannych, wieczornych i nocnych.

Zapraszamy do kontaktu na adres: [email protected]

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę