Opłata handlowa za energię elektryczną

Opłata handlowa za energię elektryczną

Chcesz żeby Twoja firma mniej płaciła za prąd? Prześlij nam swój rachunek za prąd na adres: [email protected], przedstawimy Ci Tańszą ofertę.

kalkulator_olowek Opłata handlowa za energię elektryczną

Opłata handlowa jest jedną z dwóch głównych opłat za sprzedaż prądu (w odróżnieniu od opłat dystrybucyjnych), jaką możemy znaleźć na naszym rachunku za prąd. Dowiedz się więcej na temat tej opłaty i sposobów, jak zmniejszyć swoje rachunki za prąd.

Co to jest opłata handlowa za energię elektryczną?

Opłata handlowa należy, obok stawki za energię czynną (czyli właściwą cenę za zużycie prądu) do dwóch opłat najczęściej pobieranych przez sprzedawców prądu (w przeciwieństwie do opłat dystrybucyjnych, które płacimy dostawcy prądu). Jest to opłata, która pokrywa koszty wystawiania przez zakład energetyczny faktur i rachunków za prąd oraz wszelkie inne koszty administracyjne.

Niektórzy sprzedawcy zamiast określenia “opłata handlowa” używają pojęcia “opłata za obsługę handlową” lub “opłata manipulacyjna”. W każdym z tych przypadków chodzi jednak o tę samę opłątę.

Opłata handlowa wyrażana jest w złotych za miesiąc. Oczywiście, w zależności od naszego okresu rozliczeniowego, możemy otrzymywać rachunek zarówno co miesiąc, co dwa miesiące, lub co pół roku. Opłata handlowa jest jednak zawsze naliczana miesięcznie. Jeżeli więc, przykładowo, otrzymujemy rachunek za prąd co sześć miesięcy a opłata handlowa wynosi 2 złote brutto za miesiąc, to całkowita opłata handlowa, jaką będziemy musieli zapłacić co pół roku = 6 * 2,00 złote = 12,00 złotych.

Kiedy porównujemy oferty i cenniki sprzedawców prądu należy zawsze zwrócić uwagę na wysokość opłaty handlowej. Niektórzy sprzedawcy prądu oferują niską cenę za kilowatogodzinę (kWh) jednocześnie pobierając bardzo wysoką opłatę handlową, co zdecydowanie zmniejsza oszczędności, jakie można osiągnąć zmieniając sprzedawcę prądu.

Uwaga – w przypadku umowy kompleksowej, czyli dotyczącej zarówno rozliczenia za dostawę jak i za sprzedaż prądu zdarza się, że zakład energetyczny pobiera jedynie opłatę abonamentową, bez opłaty handlowej.

Ile wynoszą opłaty handlowe za energię elektryczną u sprzedawców prądu?

Dowiedz się, jakie są opłaty handlowe w cennikach dla taryf G11, G12, C11, C12a i C21!

Warto wiedzieć, że wysokość opłaty handlowej różni się nie tylko pomiędzy sprzedawcami prądu ale różni się często również w ramach oferty tego samego sprzedawcy – dokładna stawka opłaty handlowej może zależeć między innymi od:

  • okresu rozliczeniowego (im krótszy okres tym więcej faktur w ciągu roku i tym wyższa opłata handlowa),
  • od taryfy energii elektrycznej (przeważnie wyższa jest opłata handlowa dla firm, niższa zaś dla gospodarstw domowych)
  • oraz od tego, czy wybieramy fakturę papierową czy też elektroniczną, przesyłaną przez internet na wskazany adres mailowy (wyższa opłata handlowa w przypadku tradycyjnej faktury papierowej, niższy koszt w przypadku faktury elektronicznej).

Jak mniej płacić za prąd?

Aby mniej płacić za prąd należy porównać oferty poszczególnych sprzedawców prądu. Kluczowe jest wtedy spojrzenie całościowo na wszystkie opłaty, jakie są pobierane przez danego sprzedawcę prądu, czyli na to, ile w sumie wyniesie nasz roczny koszt zakupu energii elektrycznej (czyli suma kosztu energii czynnej oraz opłaty handlowej).

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę