Zmiana sprzedawcy prądu: na co zwracać uwagę?

Zmiana sprzedawcy prądu: na co zwracać uwagę?

Chcesz żeby Twoja firma mniej płaciła za prąd? Prześlij nam swój rachunek za prąd na adres: [email protected], przedstawimy Ci Tańszą ofertę.

Od czasu liberalizacji rynku energetycznego w Polsce i rozdzielenia dostawy i sprzedaży energii elektrycznej, każdy odbiorca ma prawo zmieniać swojego sprzedawcę prądu (sprawdź Twoje prawo – Zmiana sprzedawcy energii: prawo konsumenta).

Od kilku lat na rynku działają nowi sprzedawcy prądu, mówiący, że są tańsi od konkurencji. Zanim podpiszemy umowę z nowym sprzedawcą, warto uważnie przeczytać ofertę sprzedawcy i porównać ją z konkurencją. Warto również zwrócić uwagę na następujące podstawowe elementy oferty w załączonej przez sprzedawcę umowie:

Spis treści artykułu:

Podejść do oferty sprzedaży ze zdrowym rozsądkiem

Podejść do oferty sprzedaży ze zdrowym rozsądkiem

porownywanie

Warto podejść do oferty z rozsądkiem. Sprzedawca prądu to przede wszystkim firma i, jak każda firma, sprzedawca musi generować przychody aby pokryć koszty i mieć zysk. W taki lub inny sposób musi zarobić. Sprzedawca prądu nie robi nikomu prezentów dla przyjemności. Warto więc podejść do różnych ofert promocyjnych sprzedaży ostrożnie. W ramach ofert promocyjnych, warto na przykład upewnić się, że oferta niższej ceny nie wiąże się z koniecznością korzystania z dodatkowych usług, jak na przykład usługi ubezpieczeniowej lub zdrowotnej, które mogą stać się istotnym dodatkowym kosztem. Warto sprawdzić dokładnie, jakie opłaty sprzedawca będzie pobierał w ramach świadczenia nam usługi. Warto więc spokojnie przeczytać całkowitą treść umowy, łącznie z treścią napisaną drobnym drukiem i zadać sprzedawcy pytania w przypadku niejasności w treści umowy.

Porównać całkowitą cenę oferty z konkurencją

Porównać całkowitą cenę prądu z konkurencją

Cena prądu = cena za kWh + opłata handlowa/rozliczeniowa miesięczna

Często sprzedawcy oraz niektóre porównywarki ofert sprzedaży prądu przedstawiają i porównują samą cenę za kWh. Warto wziąść pod uwagę fakt, że cena za kWh związana z faktyczną ilością zużytego prądu, to tylko część opłat wystawionych na fakturze sprzedawcy prądu. Druga opłata, która jest dorzucana do opłaty za zużycia prądu, to opłata handlowa albo tzw. “opłata rozliczeniowa”. Ta druga opłata jest usprawiedliwiona przez sprzedawcę kosztem obsługi klienta, kosztem rozliczeniowym, wystawieniem faktury lub czasem kosztem udostępnienia usługi elektryka 24/7 w przypadku awarii energetycznej u klienta. Opłaty handlowe lub “rozliczeniowe” mogą się istotnie różnić między sprzedawcami, od kilku do kilkunastu złotych miesięcznie. Warto więc sprawdzić jaka jest wysokość miesięcznych opłat handlowych sprzedawcy.

"Gwarancja stałej ceny prądu"

Gwarancja stałej ceny prądu

Sprzedawcy coraz częściej proponują podpisanie umowy na czas określony z gwarancją stałej ceny energii (aż do pięciu lat). Jeżeli rzeczywiście taka oferta może wydawać się atrakcyjna w kontekście regularnego wzrostu ceny prądu w Polsce, nikt nie jest w stanie przewidzieć zmian cen prądu w przyszłości. A ceny prądu mogą iść zarówno w górę jako i w dół – ostatni przykład spadku cen prądu w Polsce zdarzył się na początku 2014 roku.

Obietnica "obniżki ceny w przypadku atrakcyjniejszej oferty u konkurencji"

Obietnica “obniżki ceny w przypadku atrakcyjniejszej oferty u konkurencji”

Niektórzy sprzedawcy w ramach ich oferty również gwarantują obniżki cen w przypadku atrakcyjniejszych cen u konkurencji. Warto sprawdzić szczegóły oferty i do jakiego stopnia sprzedawca angażuje się na obniżenie ceny w przypadku pojawienia się na rynku ofert cenowo bardziej konkurencyjnych.

Warunki stosowania ceny i opcje płatności

Warunki stosowania ceny i opcje płatności

Należy sprawdzić warunki stosowania ceny przedstawionej przez sprzedawcę oraz dostępne opcje płatności (tzw. stosowany dla odbiorcy “okres rozliczeniowy” z możliwością rozliczenia się co miesiąc, co pół roku lub co rok, rozliczenie może być prognozowane lub rzeczywiste). Poza ceną warto wziąć pod uwagę, w ramach porównania ofert istniejących na rynku, inne kluczowe elementy oferty sprzedawców prądu jak na przykład obowiązujący okres przedstawionej umowy i warunki jej wypowiedzenia.

Sprawdzić obowiązujący okres umowy i warunki jej wypowiedzenia

Sprawdzić obowiązujący okres umowy i warunki jej wypowiedzenia

Warto sprawdzić obowiązujący okres umowy i warunki jej wypowiedzenia. W ramach umowy sprzedawca może wprowadzić okres wypowiedzenia dla odbiorcy oraz kary umowne w przypadku rozwiązania umowy przed upływem czasu zobowiązania. Sposoby naliczania kar umownych przez sprzedawcę mogą być różne. Może to być konkretna kwota naliczona przez sprzedawcę i pomnożona przez liczbę miesięcy pozostałych do końca umowy. Inni sprzedawcy stosują bardziej skomplikowane wzory, jak na przykład różnicę między ceną za kWh w umowie na czas określony i nieokreślony, pomnożoną przez liczbę miesięcy pozostałych do końca okresu obowiązywania umowy. Warto upewnić się, że rozumiemy sposób wyliczenia kar umownych przed podpisaniem umowy ze sprzedawcą energii, aby mieć pełną świadomość tego, w co się angażujemy i z jakimi konsekwencjami. Warto też sprawdzić warunki przedłużenia umowy na czas określony. Często umowy na czas określony są automatycznie przedłużane przez sprzedawcę, w przypadku braku złożonego przez klienta wniosku o nieprzedłużenie umowy.

Możliwość odstąpienia od umowy

Możliwość odstąpienia od umowy

W przypadku podpisania umowy ze sprzedawcą energii elektrycznej lub paliw gazowych poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość, odbiorca ma prawo odstąpić od umowy. W tym przypadku odbiorca może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając na piśmie, w terminie 14 dni od zawarcia umowy, stosowne oświadczenie u sprzedawcy, z którym umowa została zawarta. Oświadczenie może być złożone osobiście w siedzibie sprzedawcy lub wysłane listem, najlepiej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Uwaga – wyjątek stanowi sytuacja, w której klient nie otrzyma od sprzedawcy na piśmie informacji o prawie odstąpienia od umowy. W tym przypadku klient nie ma prawa rozwiązania umowy w terminie 14 dni po jej zawarciu. Jeżeli klient otrzyma od sprzedawcy informacje o odstąpieniu od umowy w terminie 3 miesięcy od jej zawarcia, klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiej informacji. Warto więc upewnić się przed podpisaniem umowy ze sprzedawcą, że zgodnie z przepisami prawa treść umowy wspomina o opisanej formie odstąpienia od umowy i że w związku z tym sprzedawca udostępnia wzór oświadczenia o odstąpieniu, z określeniem nazwy oraz adresem siedziby sprzedawcy. Sprzedawca powinien wręczyć klientowi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy z datą podpisu, rodzajem umowy oraz przedmiotem świadczenia i określoną ceną.

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę