Taryfy energii elektrycznej: A21

Taryfy energii elektrycznej: A21

Taryfa A21 przeznaczona jest dla największych odbiorców energii elektrycznej, w której cena jest stała niezależnie od godziny. Odbiorcy końcowi korzystający z taryfy A są dużymi firmami takimi jak stocznie, fabryki, kopalnie czy choćby całe strefy ekonomiczne. Ilość tego typu odbiorców jest nieduża jednak to oni zużywają znaczą część energii elektrycznej dostępnej w systemie elektroenergetycznym- nawet 20%. Taryfa A przeznaczona jest dla odbiorców, którym zależy pewności zasilania. Awarie na liniach wysokiego napięcia występują najrzadziej. Odbiorcy korzystający z taryf A często również dla zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej zasilani są rezerwowo z dwóch niezależnych linii wysokiego napięcia. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące głównych cech tej taryfy energii elektrycznej, kiedy i jakim firmom się ona opłaca.

Zapraszamy do kontaktu na adres: [email protected]

 

Spis treści:

Główne cechy taryfy A21

Co oznacza skrót A21?

  • “A” oznacza, że jest to taryfa przeznaczona dla największych firm zasilanych z sieci wysokiego napięcia (z takiej sieci zasilane są w Polsce duże największe przedsiębiorstwa).
  • “2” oznacza, że jest to taryfa przeznaczona dla klientów, których moc umowna jest większa, niż 40 kilowatów (kW).
  • “1” oznacza z kolei, że jest to taryfa z rozliczeniem jednostrefowym, w ramach której cena kilowatogodziny (kWh) jest taka sama przez całą dobę, niezależnie od pory dnia czy nocy. Czy zużyjemy 1 megawat (MWh) w południe czy w środku nocy, zapłacimy więc tyle samo. Dlatego często mówi się, że taryfa A21 jest taryfą całodobową. Przeciwieństwem takiej jednostrefowej taryfy są taryfy dwustrefowe (na przykład A22), trójstrefowe (na przykład A23) czy czterostrefowe (na przykład A24).

Podsumowując: taryfa A21 jest jednostrefową taryfą dla największych firm, zasilanych z sieci wysokiego napięcia, o mocy umownej większej, niż 40 kW.

Fakt, że w ramach taryfy A21 cena prądu jest taka sama przez całą dobę sprawia, że jest to taryfa prosta w użyciu. Nie wymaga to skomplikowanego planowania (dokładnie co do godziny) zużycia przez firmę. Jest ona korzystna dla firm, które korzystają z energii elektrycznej w sposób zróżnicowany w ciągu doby bądź głównie w ciągu dnia.

Taryfa A21 a taryfy A22, A23, A24

Taryfa A21 a taryfa A22

Jak zostało to wyżej wspomniane, taryfa A21 jest taryfa jednostrefową. Taryfa A22 jest natomiast taryfą dwustrefową, dzielącą dobę na godziny szczytu i poza szczytem, na podobnej zasadzie co takie taryfy, jak B21 i B22 (przeznaczone dla mniejszych firm, to znaczy przedsiębiorstw podłączonych do sieci o średnim napięciu).

Zapraszamy do kontaktu na adres: [email protected]

 

Podczas, gdy w przypadku taryfy A21 stawka, jaką płacimy za megawatogodzinę jest stała przez całą dobę, w przypadku taryfy A22 będziemy płacili inną cenę za prąd zużyty w godzinach szczytu (na przykład 08:00 – 11:00 i 18:00 – 21:00) i inną cenę za prąd poza szczytem (np. 21:00 – 08:00 i 11:00 – 18:00) godziny te są określone w zależności od pory roku.

Taryfa A21 a taryfa A23

Najważniejsza różnica pomiędzy tymi taryfami dotyczy liczby stref. Istotnie, taryfa A23 jest taryfą o rozliczeniu trójstrefowym, co oznacza, że zapłacimy inną cenę za megawatogodzinę w godzinach szczytu przedpołudniowego, inną stawkę cenową w godzinach szczytu popołudniowego i jeszcze inną w pozostałych godzinach doby.

Trzy strefy rozliczeniowe sprawiają, że taryfa A23 jest znacznie bardziej skomplikowaną taryfą w użyciu niż A21. Jednocześnie jednak, zakładając, że firma jest w stanie odpowiednio zaplanować zużycie i dostosować je do wyżej opisanych stawek cenowych, oznacza to dla firmy korzystające z A23 również wielki potencjał oszczędnościowy, którego tak naprawdę nie ma w przypadku taryfy A21– cena w pozostałych godzinach doby w taryfie A23 jest przeważnie znacznie niższa, niż całodobowa stawka w taryfie A21.

Taryfa A21 a taryfa A24

Taryfa A24 jest taryfą czterostrefową, w ramach której inną cenę za megawatogodzinę zapłacimy w szczycie przedpołudniowym, inną cenę za zużycie prądu w godzinach szczytu popołudniowego, inną cenę w pozostałych godzinach doby i inną cenę w strefie godzin doliny obciążenia (która obowiązuje na przykład w godzinach 01:00 – 05:00 w nocy i przez całą dobę w niedzielę w zależności od pory roku).

Spośród wszystkich stref najdroższy jest szczyt popołudniowy, najtańsza energia elektryczna jest natomiast w godzinach doliny obciążenia. Celem firmy powinno być więc przede wszystkim minimalizowanie zużycia prądu w godzinach szczytu popołudniowego (który przykładowo może obowiązywać w godzinach 19:00 – 22:00).

Taryfa A24 jest znacznie bardziej złożona od taryfy A21. Pozwala ona jednak na jeszcze większe oszczędności niż taryfa A23, jednak jedynie pod warunkiem, że korzystanie z niej odpowiada sposobowi pracy firmy (to znaczy, że znaczna część zużycia prądu przez firmę ma miejsce w pozostałych godzinach doby i w godzinach tak zwanej doliny obciążenia) i że możliwe jest dostosowanie zużycia do wyżej wymienionych stref czasowych.

Dla jakich firm przeznaczona jest taryfa A21?

Taryfa A21, jak to już wspominano wyżej, jest całodobowa. Konsekwencją tego jest to, że jest ona korzystna przede wszystkim dla dwóch typów firm:

  • Dla największych firm, w przypadku których znaczna część działalności (i jednocześnie zużycie energii elektrycznej) koncentruje się w godzinach dziennych i których zużycie prądu za dnia jest znacznie większe, niż w godzinach wczesnego rana, wieczornych i nocnych,
  • Dla firm, które mają nieregularne i zmienne zużycie prądu w ciągu doby.

Dla firm, które wykonują (bądź są w stanie wykonywać) część czynności wykorzystujących energię elektryczną w godzinach porannych, wieczornych i nocnych mogą się bardziej opłacać taryfy dwustrefowe (np. A22, A23, A24).

Zapraszamy do kontaktu na adres: [email protected]

 

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę