Zawarcie umowy dystrybucyjnej

Zawarcie umowy dystrybucyjnej

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

ptaki-na-kablu Zawarcie umowy dystrybucyjnej

Jeżeli nie masz podpisanej umowy kompleksowej, to jest takiej, która określa zarówno warunki sprzedaży jak i dystrybucji prądu, należy podpisać równolegle dwie umowy: jedną umowę sprzedaży z dowolnym sprzedawcą i jedną umowę dystrybucji z Twoim lokalnym dostawcą. Ten artykuł przedstawia podstawowe kroki w zawarciu umowy dystrybucyjnej.

Co to jest umowa dystrybucyjna?

Od liberalizacji polskiego rynku energetycznego, każdy użytkownik może wybrać dowolnego sprzedawcę prądu. Nie ma jednak możliwości wyboru operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), czyli dostawcy. Możesz sprawdzić który OSD działa na terytorium twojego miasta.

Aby korzystać z usługi dystrybucji prądu, należy koniecznie mieć zawartą umowę dystrybucyjną z miejscowym dostawcą. Umowa o dystrybucję może być zawarta bezpośrednio z dostawcą oddzielnie od umowy o sprzedaż prądu, czyli niezależnie od sprzedawcy prądu. W takim wypadku będziesz dostawał dwie, osobne faktury, jedną od dostawcy (za usługe dystrybucji prądu) a drugą od sprzedawcy prądu (za sprzedaż prądu, tzn. kWh energii elektrycznej).

Warto wiedzieć, że już niedługo, to jest począwszy od 2016 roku każdy odbiorca energii elektrycznej w Polsce, niezależnie od tego czy ma podpisaną jedną umowę kompleksową lub dwie rózne umowy za sprzedaż i za dystrybucję prądu, będzie miał dwie oddzielne faktury za energię elektryczną.

ALBO

Możesz zawrzeć umowę kompleksową ze sprzedawcą prądu (jeżeli sprzedawca przewidział taką opcję i porozumiał się z Twoim dostawcą). W takim razie, umowa obejmuje zarówno sprzedaż i dystrybucję prądu. W ramach umowy kompleksowej klient będzie dostawał jedną, wspólną fakturę (do 2016 roku), i będzie rozliczał się jednocześnie za sprzedaż i za dystrybucję prądu. Odbiorca energii zapłaci całość należności swojemu sprzedawcy, który następnie rozliczy się z dostawcą przekazując mu kwotę odpowiadającą za usługę dystrybucji. Jest to rozwiązanie bardzo praktyczne dla konsumentów, nie wiążące się to z dodatkowymi kosztami.

Jak zawrzeć umowę dystrybucyjną? Procedura krok po kroku

Jeżeli zmieniasz sprzedawcę prądu i chcesz podpisać umowę o sprzedaż z alternatywnym sprzedawcą prądu a nie chcesz lub nie możesz podpisać umowy kompleksowej, musisz mieć oddzielnie podpisaną umowę dystrybucyjną.

  • Należy najpierw wypełnić wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej i przekazać ją Twojemu dostawcy drogą pocztową, mailową lub osobiście złożyć ją w Punkcie Obsługi Klienta.
    UWAGA Jeśli jest to Twoja pierwsza umowa po przyłączeniu do sieci dystrybucyjnej, należy oznaczyć pole „pierwsze przyłączenie” i załączyć dokument potwierdzający zakończenie procesu przyłączeniowego.
  • Operator systemu dystrybucyjnego przyśle Ci umowę dystrybucyjną w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy dla odbiorców w gospodarstwie domowym. Dla pozostałych odbiorców, termin może być nieco dłuższy (do 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku).
  • Po otrzymaniu pocztą dwóch egzemplarzy umowy, należy je podpisać i odesłać do dostawcy, nie później niż w dzień wejścia w życie umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcę energii elektrycznej.
  • Na koniec, dostawca wyśle Ci ostatecznie podpisany egzemplarz umowy, który należy zachować.

Zalecamy, by rozpocząć procedurę co najmniej 2 miesiące przed planowanym terminem zmiany sprzedawcy, ze względu na stosunkowo długie terminy.

Warto wiedzieć, że możliwe jest upoważnienie sprzedawcy prądu, aby to on załatwił za nas zawarcie umowy dystrybucyjnej. Będziemy w takim wypadku mieli dwie umowy, ale niczego nie będziemy musieli załatwiać, oprócz podpisania pełnomocnictwa na rzecz sprzedawcy na początku opisanej powyżej procedury.

Jaka jest procedura zawarcia umowy kompleksowej?

Umowę kompleksową należy zawrzeć z wybranym sprzedawcą prądu, świadczącym usługi kompleksowe. Procedurę można przeprowadzić samodzielnie, lub po prostu powierzyć nowemu sprzedawcy pełnomocnictwo, aby załatwił wszystkie formalności za nas. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem poświęconym umowie kompleksowej.

Świadczenie usług przesyłu i dystrybucji jest wykonywane w ogólnym interesie gospodarczym. Operatorzy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych nie mogą zatem być postrzegani jako zwykli przedsiębiorcy prywatni. Ich misją jest m. in. utrzymywanie infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej na całym terytorium Polski w takim stanie, aby do każdego użytkownika o każdej chwili mógł docierać prąd. Wiąże się to ze znacznymi kosztami rozbudowy lub renowacji sieci. Dlatego w ramach liberalizacji polskiego rynku energii elektrycznej, Państwo powierzyło przesył i dystrybucję firmom, które mają tzw. “monopol naturalny” nad daną częścią sieci : PSE ma monopol nad sieciami przesyłu (najwyższego i wysokiego napięcia), a rejonowi dystrybutorzy (ENEA, ENERGA, PGE, RWE, TAURON) mają monopol nad sieciami dystrybucji (na wysokim, średnim i niskim napięciu). Oczywiście, działania tych firm są ściśle regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę