Taryfy energii elektrycznej: A23

Taryfy energii elektrycznej: A23

umowa dystrybucja podpis ptaki kabelTaryfa A23 przeznaczona jest dla największych odbiorców energii elektrycznej, w której cena różna jest dla trzech stref czasowych w trakcie doby. Odbiorcy końcowi korzystający z taryfy A są dużymi firmami takimi jak stocznie, fabryki, kopalnie czy choćby całe strefy ekonomiczne. Ilość tego typu odbiorców jest nieduża jednak to oni zużywają znaczą część energii elektrycznej dostępnej w systemie elektroenergetycznym- nawet 20%. Taryfa A przeznaczona jest dla odbiorców, którym zależy pewności zasilania. Awarie na liniach wysokiego napięcia występują najrzadziej. Odbiorcy korzystający z taryf A często również dla zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej zasilani są rezerwowo z dwóch niezależnych linii wysokiego napięcia. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące głównych cech tej taryfy energii elektrycznej, kiedy i jakim firmom się ona opłaca.

Spis treści:

Główne cechy taryfy A23

Jak należy rozumieć skrót A23?

  • “A” oznacza, że jest to taryfa przeznaczona dla największych firm zasilanych z sieci wysokiego napięcia (z takiej sieci zasilane są w Polsce największe firmy).
  • “2” oznacza, że jest to taryfa przeznaczona dla klientów, których moc umowna jest większa, niż 40 kilowatów (kW).
  • “3” oznacza, że jest to taryfa trójstrefowa (w przeciwieństwie do takiej taryfy jak na przykład jednostrefowa taryfa A21, czy dwustrefowa A22), czyli taka, w ramach której cena megawatogodziny (MWh) zmienia się w zależności od tego, czy zużycie prądu ma miejsce w godzinach objętych jedną, drugą czy trzecią strefą czasową.

W A23, taryfie trójstrefowej, rozróżnia się pomiędzy następującymi strefami godziny zależne są od pory roku i dokładnie określone w Taryfie Dystrybucyjnej danego OSD:

  • Szczytem przedpołudniowym, obowiązującym na przykład w godzinach 07:00 – 13:00,
  • Szczytem popołudniowym, obowiązującym na przykład w godzinach 19:00 – 22:00 – warto wiedzieć, że jest to jednocześnie najdroższa strefa, czyli że za każdą kilowatogodzinę zużytą w tych godzinach zapłacimy najwięcej.
  • Pozostałymi godzinami doby, czyli w naszym przykładzie godzinami 22:00 – 07:00 i 13:00 – 19:00 – jest to najtańsza strefa.

Podsumowując można więc powiedzieć, że taryfa A23 jest trójstrefową taryfą dla firm która dzieli dobę na godziny szczytowe przedpołudniowe, szczytowe popołudniowe i pozostałe godziny.

Zapraszamy do kontaktu na adres: [email protected]

Taryfa A23 a taryfy A22 i A21

Taryfa A23 a A22

Jak jest to wyżej opisane, w taryfie A23 doba jest podzielona na trzy strefy czasowe: godziny szczytu przedpołudniowego, szczytu popołudniowego i na pozostałe godziny doby, z czego każda ze stref oznacza inne ceny prądu. To ta liczba stref jest tutaj główną różnicą z taryfą A22, w której mamy jedynie dwie strefy: godziny szczytu i godziny poza szczytem. Taryfa A22 jest odpowiednikiem dla największych firm taryf B22.

Taryfa A23 a A21

Pomiędzy taryfami A23 a A21 różnica jest bardzo prosta – w przeciwieństwie do trójstrefowej taryfy A23, A21 jest prostą taryfą jednostrefową, całodobową, w ramach której cena kilowatogodziny nie zmienia się w zależności od godziny, w której ma miejsce zużycie prądu. To więc również liczba stref jest główną różnicą pomiędzy taryfą A23 a taryfą A21.

Dla jakich firm przeznaczona jest taryfa A23?

Taryfa A23 jest polecana dla największych firm, które dobrze kontrolują swoje zużycie energii elektrycznej (to znaczy, że na przykład dobrze znają godziny, w których ich zużycie prądu jest największe), bądź które są w stanie tak dostosować działalność firmy, żeby przenieść część zużycia energii elektrycznej na tańsze strefy. Dotyczy to na przykład firm pracujących na zmiany czy różnych gałęzi przemysłu. Ponieważ taryfa A23 oferuje aż trzy różne strefy i w związku z tym aż trzy różne stawki ceny prądu oznacza to, że odpowiednio planując swoje zużycie można odnieść istotne oszczędności. Istotnie, możemy zapłacić mniej (w porównaniu na przykład do standardowej taryfy A21) za megawatogodzinę w godzinach, w których w znaczny sposób zużywamy energię elektryczną. Warto pamiętać, że w przypadku wspomnianej taryfy A21, przez całą dobę obowiązuje jedna cena prądu.

Istotnie, jeżeli firma korzysta z taryfy A23 to celem powinno być maksymalizowanie zużycia prądu w godzinach wczesnego popołudnia i nocy oraz minimalizowanie tego zużycia w godzinach szczytu popołudniowego.

Zapraszamy do kontaktu na adres: [email protected]

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę