Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

POLITYKA PRYWATNOŚCI
DOBRY PRĄD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Ogólna klauzula informacyjna:
Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka pod nazwą Dobry Prąd Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Adolfa Dygasińskiego 41B, 01-603 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktu przez przedstawiciela Spółki, jak również w celu udostępnienia Pani/Pana danych osobowych współpracującym ze Spółką sprzedawcom prądu oraz gazu, celem przedstawienia przez te podmioty swojej oferty. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Dokładamy wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. Niniejszy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszej strony internetowej: www.dobryprad.pl („Serwis”). Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.
1.2. Operatorem Serwisu oraz Administratorem Danych Osobowych użytkowników serwisu jest spółka Dobry Prąd Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Adolfa Dygasińskiego 41B, 01-603 Warszawa („ADO”).
1.3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
1.4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach Serwisu („Użytkownicy”) i ich zachowaniu w następujący sposób:
(a) poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika Serwisu informacje w formularzach elektronicznych zamieszczonych w Serwisie,
(b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”),
(c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
1.5. Serwis zbiera informacje podane przez Użytkownika Serwisu dobrowolnie.
1.6. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

2. LOGI SERWERA
2.1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu
w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
(a) czas nadejścia zapytania,
(b) czas wysłania odpowiedzi,
(c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http,
(d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,
(e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
(f) informacje o przeglądarce Użytkownika,
(g) informacje o adresie IP.
2.3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony internetowe Serwisu.
2.4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

3. DANE OSOBOWE
3.1. Od Użytkowników Serwisu zbieramy dane osobowe wyłącznie w przypadku dobrowolnego wypełnienia przez nich formularzy elektronicznych, dostępnych w Serwisie.
3.2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu, o których mowa w pkt 4.1 powyżej, może następować w celu, dla jakiego dane zostały zebrane w Serwisie, w tym:
(a) w celu skontaktowania się bądź udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie,
(b) wypełnienia przez ADO obowiązków, które nakładają na niego przepisy prawa,
(c) w celach udostępnienia danych osobowych partnerom ADO (za zgodą Użytkownika),
(d) w celach marketingowych (za zgodą Użytkownika),
(e) wypełnienia przez ADO prawnie usprawiedliwionych celów, realizowanych przez ADO albo odbiorców danych, które nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych).
3.3. Dane osobowe zgromadzone przez ADO mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
3.4. ADO będzie się kontaktował z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.
3.5. ADO zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników Serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Stosowane środki są zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
3.6. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo:
(a) dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnień, korekt oraz aktualizacji treści danych,
(b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
(c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3.7. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt: [email protected]
3.8. ADO zastrzega sobie prawo do przechowywania (retencji) uzyskanych za pomocą Serwisu informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.
3.9. Jakiekolwiek pytania, komentarze, reklamacje lub prośby dotyczące polityki prywatności są mile widziane i powinny być przesyłane na adres email wskazany w punkcie 4.7. powyżej.

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę