Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Wersja 1.0, obowiązuje od dnia 24.05.2018 r.

Ciężko pracujemy, aby każdego dnia coraz lepiej służyć naszym klientom. Dbałość o dane osobowe, które nam przekazujesz, jest niezwykle ważną częścią tego procesu. Chcemy, abyś miał(a) pewność, że Twoje dane są u nas bezpieczne oraz rozumiał(a), w jaki sposób je wykorzystujemy, aby zapewnić Ci lepszą obsługę.

Co opisuje ta Polityka?

Niniejsza politykę prywatności i cookies (“Polityka”):

§ określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;

§ wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;

§ wyjaśnia, kiedy i dlaczego będziemy dzielić się danymi z innymi organizacjami; oraz

§ wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.

Oferujemy szeroką gamę produktów i usług, dlatego chcemy, aby było dla Ciebie jasne, co obejmuje niniejsza Polityka. Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z naszego Serwisu (zwanego w tej Polityce “Serwisem”). Przez korzystanie z Serwisu należy rozumieć:

§ kontaktowanie się bądź udzielanie odpowiedzi na wiadomość przesłaną przy użyciu formularza kontaktowego;

§ przedstawienie Ci oferty sprzedaży prądu;

§ przedstawienie Ci oferty sprzedaży gazu.

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) (“RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Dobry Prąd sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Adolfa Dygasińskiego 41 B, 01-603 Warszawa („Administrator”, „my”).

Jakie dane przetwarzamy?

W tej sekcji dowiesz się, jakie dane osobowe możemy zbierać od Ciebie, gdy korzystasz z naszych Usług oraz jakie inne dane osobowe możemy pozyskiwać z innych źródeł.

Gdy rejestrujesz się do naszych Usług, możesz przekazać nam, w szczególności dane identyfikujące Ciebie, w tym imię, nazwisko, adresy e-mail, numery telefonów.

Gdy korzystasz z naszego Serwisu lub korzystasz z Naszej strony internetowej możemy zbierać:

§ informacje o Twoich zachowaniach online w trakcie przeglądania naszej strony internetowej;

§ informacje o wszelkich urządzeniach, z których korzystasz w celu uzyskania dostępu do naszych Usług (w tym marka, model i system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki i identyfikatory urządzeń mobilnych, data i godzina dostępu do naszych Usług, adres strony internetowej, z której przekierowano Cię na naszą stronę internetową, inne dane przesyłane za pośrednictwem standardowych nagłówków zapytań HTTP(s), dane wykorzystywane do utrzymania sesji online po zalogowaniu się.

Gdy kontaktujesz się z nami lub to my kontaktujemy się z Tobą odnośnie naszych Usług, możemy zbierać:

§ dane osobowe podawane przez Ciebie za każdym razem, gdy kontaktujesz się z nami odnośnie naszych Usług (przykładowo imię i nazwisko, nazwa użytkownika i dane kontaktowe), w tym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie;

§ szczegóły dotyczące wiadomości e-mail i innych wiadomości elektronicznych, które wysyłamy do Ciebie, które otwierasz, w tym wszelkie łącza w nich zawarte, na które klikasz (na przykład te, które umożliwiają nam ustalenie, czy i kiedy otworzyłaś/-eś taką komunikację).

Możemy również wykorzystywać dane osobowe z innych źródeł, takich jak specjalistyczne firmy dostarczające informacje lub kanały mediów internetowych. Przykładowo, te inne dane osobowe pomagają nam ulepszać i mierzyć efektywność naszej komunikacji marketingowej, w tym naszych reklam internetowych.

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe wykorzystujemy do Ich przetwarzanie pozwala nam na Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe w ten sposób? Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Udostępniania Ci naszych Usług do korzystania przez Ciebie Zarządzanie kierowanymi do nas zapytaniami Potrzebujemy przetwarzać Twoje dane osobowe, abyśmy mogli zarządzać Twoimi kontami klientowskimi, dostarczać Ci towary i usługi, z których chcesz skorzystać. Przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody

W tym czasie zbieramy:

§ Twoje dane kontaktowe jak numer telefonu, adres e-mail, nazwę firmy, imię i nazwisko, jeśli podajesz je kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Nie będziemy w stanie dostarczyć Ci Twoich usług, jeśli nie podasz nam tych informacji.

Prawnie uzasadniony interes administratora

§ inne operacje przetwarzania danych występujące po zrealizowaniu Twoich żądań w odniesieniu do pozostałych danych osobowych określonych w niniejszej sekcji.

Zarządzania i usprawniania naszych codziennych operacji Zarządzanie i usprawnianie naszej Strony Internetowej Używamy plików cookie (tzw. „ciasteczek”) i podobnych technologii na naszej Stronie Internetowej w celu zwiększenia Twojej wygody i poprawy Twojego zadowolenia z korzystania z niej.

Niektóre pliki cookie są niezbędne, więc nie należy ich wyłączać, jeśli chcesz mieć możliwość korzystania ze wszystkich funkcji oferowanych przez naszą stronę internetową. Możesz wyłączyć inne ciasteczka, ale może to mieć wpływ na poziom Twojego zadowolenia z korzystania z tej strony. Więcej informacji o plikach cookie i sposobach ich wyłączania możesz znaleźć w sekcji Pliki cookie i podobne technologie.

Prawnie uzasadniony interes administratora, obejmujący między innymi:

§ zaspokajanie potrzeb naszych klientów, w tym dostarczanie naszych produktów i usług;

§ promowanie i wprowadzanie na rynek naszych produktów i usług;

§ zarządzanie skargami i rozstrzyganie wszelkich sporów;

§ zrozumienie naszych klientów, w tym wzorców ich zachowań, jak również ich upodobań i antypatii (niechęci);

§ ochrona i wspieranie naszej działalności;

§ zapobieganie i wykrywanie zachowań antyspołecznych, oszustw i innych przestępstw;

§ testowanie i rozwijanie nowych produktów i usług, jak również ulepszanie już istniejących.

Kontaktowania się oraz interakcji z Tobą Kontaktowanie się z Tobą, na przykład telefonicznie, pocztą elektroniczną, listownie odpowiadając na Twoje pytania, które zostały do nas skierowane, w kwestiach dotyczących naszych Usług. Chcemy lepiej służyć Ci, jako naszemu klientowi, dlatego wykorzystujemy dane osobowe do udzielania wyjaśnień lub pomocy w odpowiedzi na Twoje komunikaty, jak również do informowania Cię o zmianach, jakie wprowadziliśmy lub zamierzamy wprowadzić w naszych Usługach, które mają wpływ na Ciebie (np. zmiany w niniejszej Polityce lub regulaminach naszych Usług). Prawnie uzasadniony interes administratora

 

Rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń Rozpatrywanie reklamacji, roszczeń prawnych lub sporów z udziałem Ciebie lub nas. Na przykład, jeśli nie jesteś zadowolona/-y z oferowanych przez nas produktów. Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, z tym że w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także prawnie uzasadniony interes administratora lub szczególny przepis prawa, który pozwala nam przetwarzać Twoje dane, w celu wykonania naszego prawnego obowiązku.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Udostępnianie danych osobowych

Ta sekcja wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, są to nasi Partnerzy.

Wykaz tych podmiotów dostępny jest na stronie www: https://dobryprad.pl/sprzedawca/ w zakładce Sprzedawcy.

Firmy te pełnią w naszym imieniu pewne funkcje, pomagając nam w świadczeniu naszych Usług na rzecz naszych klientów, co pomaga nam udoskonalić nasze Usługi i sprawić, że nasza komunikacja marketingowa będzie dla Ciebie bardziej przydatna. Firmy te przetwarzają tylko te dane, które są niezbędne do realizacji tych funkcji.

Ponadto udostępniamy im tylko te dane osobowe, które umożliwiają naszym Partnerom świadczenie ich usług. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Partnerzy Dobry Prąd wykorzystują Twoje dane, możesz znaleźć w ich politykach prywatności i plików cookie.

Ponadto, informacje o niektórych Twoich zachowaniach podlegają logowaniu
w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

§ czas nadejścia zapytania;

§ czas wysłania odpowiedzi;

§ nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http;

§ informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,;

§ adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;

§ informacje o przeglądarce Użytkownika;

§ informacje o adresie IP. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony internetowe Serwisu. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Pliki Cookies

Administrator informujemy, iż serwis gromadzi w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies. Administrator informuje, iż Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe dane na temat urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową.

Administrator informuje, iż w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W celach analitycznych oraz marketingowych wykorzystujemy pliki Cookies od dostawców rozwiązań:

– Google Analytics (analityka ruchu) (Administrator: Google Inc z siedzibą w USA),

– Google AdWords (reklama remarketingowa) (Administrator: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),

– Facebook (reklama remarketingowa oraz wyświetlanie postów) (Administrator: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

– MailChimp (serwis marketingowy i emailingowy) (Administrator: The Rocket Science Group, LLC z siedzibą w USA).

Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika.

Administrator informuje, iż przeglądarki internetowe (oprogramowanie użytkownika serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies, Administrator informuje, iż użytkownik serwisu zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookies.

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu. Administrator informuje, iż Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów. Administrator informuje, iż podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu jednocześnie posiadającym do nich dostęp jest operator Serwisu: Dobry Prąd sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Adolfa Dygasińskiego 41 B, 01-603 Warszawa. Administrator informuje, iż informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Administrator informuje, iż więcej informacji o plikach cookies dostępnych jest w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Niektóre pliki Cookies są umieszczane przez osoby trzecie na Twoim urządzeniu i mogą przekazywać Administratorowi i stronom trzecim informacje o twoich zwyczajach przeglądania (jak odwiedziny naszego Serwisu lub Usług, odwiedzane strony oraz linki i reklamy, na które kliknąłeś). Pliki te można wykorzystać w celu określenia, czy pewne usługi stron trzecich są używane, w celu zidentyfikowania Twoich zainteresowań, ponownego wystawienia i wyświetlania reklam, które Administrator lub strony trzecie uważają za istotne dla Ciebie. Administrator nie kontroluje plików cookies stron trzecich.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Wiemy, jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych i prawidłowe zarządzanie nimi. W tej sekcji przedstawiono niektóre środki bezpieczeństwa, które stosujemy.

Egzekwujemy fizyczne, elektroniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w związku z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem danych osobowych. Stosownie do okoliczności możemy poprosić o potwierdzenie tożsamości, zanim udostępnimy Twoje dane osobowe.

Jakkolwiek, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych, pamiętaj jednak, że nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych nam przez Ciebie za pośrednictwem Internetu.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe przechowywać będziemy przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane lub dla którego są przetwarzane, w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji.

Jakie prawa Ci przysługują?

W celu wykonywania poniższych praw prosimy o złożenie stosownego żądania pod adresem email: [email protected]

Prawo dostępu do danych

Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych przechowywanych przez nas. Nazywa się to wnioskiem o dostęp do danych i udzielenie informacji.

Prawo do żądania poprawienia informacji o Tobie

Jeśli uważasz, że posiadamy niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe informacje o Tobie, skontaktuj się z nami, a my je poprawimy.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

Sprzeciw ogólny – rozpatrzymy wówczas Twój sprzeciw wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli po wyważeniu, Twoje prawa, interesy i wolności przeważają nad naszymi interesami w korzystaniu z Twoich danych osobowych, na Twoje żądanie ograniczymy ich wykorzystanie lub je usuniemy.

Sprzeciw w odniesieniu do marketingu bezpośredniego – w przypadku zgłoszenia takiego sprzeciwu zaprzestaniemy wykorzystywania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Istnieje kilka sytuacji, w których możesz ograniczyć wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych, co obejmuje (ale nie ogranicza się do) przypadki, gdy

§  skutecznie zgłosiłaś/-eś sprzeciw ogólny (opisany powyżej);

§  kwestionujesz dokładność danych osobowych, które przechowujemy;

§  korzystaliśmy z Twoich danych osobowych niezgodnie z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usuwali.

Prawo do żądania usunięcia danych

Istnieją sytuacje, w których możesz nam nakazać usunięcie Twoich danych osobowych, co obejmuje (ale nie ogranicza się do) przypadków, gdy

§  nie istnieje już potrzeba, abyśmy przechowywali Twoje dane;

§  skutecznie zgłosiłaś/-eś sprzeciw ogólny (opisany powyżej);

§  wycofałaś/-eś swoją zgodę na wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych (i nie mamy żadnych innych podstaw, aby z nich korzystać);

§  przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem.

Prawo do przenoszenia danych

Prawo do przenoszenia danych to nowe prawo umożliwiające każdej osobie w UE na przekazywanie jej danych pomiędzy organizacjami. Skorzystanie z niego nie będzie wiązać się z dodatkowymi opłatami, pozwalając klientom przełączać się pomiędzy dostawcami usług. Będzie polegało na transmisji i dostarczeniu danych osobowych drogą elektroniczną w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do maszynowego odczytu formacie. Wedle Twojego wyboru, dane mogą zostać przesłane do Ciebie lub do wskazanej przez Ciebie osoby trzeciej.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych:

Chcielibyśmy mieć szansę rozwiązania wszelkich Twoich skarg, jednakże masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, na temat sposobu, w jaki wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe. Poniżej znajdują się dane kontaktowe organu nadzorczego.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Tel. +48 22 53 10 440

Fax +48 22 53 10 441

e-mail: [email protected]; [email protected]

Strona internetowa: http://www.giodo.gov.pl/

Więcej szczegółów na temat praw związanych z ochroną danych osobowych znajduje się również na stronie internetowej organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, o którym mowa powyżej. Jeżeli chcesz uzyskać od nas więcej informacji na temat tych praw, prosimy zapoznać się z sekcją “Z kim kontaktować się w sprawach przetwarzania danych?” poniżej.

Profilowanie

Zebrane od Ciebie dane nie będą podlegały profilowaniu.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Podanie Twoich danych jest całkowicie dobrowolne. Niepodanie przez Ciebie danych osobowych będzie jednak skutkować brakiem możliwości obsługi Twojego zapytania, przedstawienia Ci oferty handlowej, w tym korzystnej dla Ciebie oferty sprzedaży prądu lub gazu.

Z kim kontaktować się w sprawach przetwarzania danych?

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem e-mail: [email protected].

Celem zwiększenia bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych powołaliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] .

 

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę