Zmiana sprzedawcy prądu dla domu krok po kroku

Zmiana sprzedawcy prądu dla domu krok po kroku

Chcesz żeby Twoja firma mniej płaciła za prąd? Prześlij nam swój rachunek za prąd na adres: [email protected], przedstawimy Ci Tańszą ofertę.

Od 2007 roku Polacy mają możliwość zmienić swojego sprzedawcę prądu. Aby wybrać nowego sprzedawcę, należy sprawdzić, jacy sprzedawcy prądu działają na terenie obsługiwanym przez naszego dostawcę energii elektrycznej (sprawdź kto jest Twoim dostawcą prądu tutaj). Odbiorca ma również prawo wybrać sprzedawcę spoza listy udostępnionej przez Operatora, lecz wtedy należy czekać na zawarcie Generalnej Umowy Dystrybucyjnej między dystrybutorem a wybranym sprzedawcą energii.

Jeżeli wybrałeś nowego sprzedawcę prądu, możesz samemu przeprowadzić procedurę zmiany sprzedawcy lub udzielić pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy, aby to ten ostatni zajął się wszystkimi formalnościami. Poniżej znajdziesz opis dokładnych kroków, które należy zrobić w każdym z tych przypadków.

lista Zmiana sprzedawcy prądu dla domu krok po kroku

1 – Odbiorca sam przeprowadza procedurę zmiany sprzedawcy:

Wybór sprzedawcy i zawarcie nowej umowy sprzedaży

Wybór sprzedawcy i zawarcie nowej umowy sprzedaży

umowa Zmiana sprzedawcy prądu dla domu krok po kroku

Pierwszym etapem procesu jest zawarcie umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą wybranym przez odbiorcę. Sprawdź na co warto zwrócić uwagę przed zawarciem umowy ze sprzedawcą prądu oraz jak powinna wyglądać umowa sprzedaży prądu. Aby zagwarantować ciągłość sprzedaży prądu, nowa umowa sprzedaży powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia dotychczasowej umowy sprzedaży prądu.

Wypowiedzenie umowy z dotychczasowym sprzedawcą prądu

Wypowiedzenie umowy z dotychczasowym sprzedawcą prądu

Odbiorca koniecznie musi wypowiedzieć umowę sprzedaży prądu z dotychczasowym sprzedawcą składając pisemne oświadczenie. W przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy prądu, odbiorca wypowiada umowę kompleksową.

Umowa kompleksowa = umowa sprzedaży prądu + umowa usługi dostarczenia prądu

Podstawowym warunkiem rozwiązania umowy ze sprzedawcą prądu jest upływ okresu wypowiedzenia. Aby uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z dublowaniem umów lub koniecznością poniesienia kar umownych wobec byłego sprzedawcy, ważne jest aby sprawdzić przed wypowiedzeniem umowy z aktualnym sprzedawcą lub dostawcą (w przypadku pierwszej zmiany) terminy umowne które nas wiążą.

Zawarcie umowy na świadczenie usług dystrybucyjnych

Zawarcie umowy na świadczenie usług dystrybucyjnych

W przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy i wypowiedzenia umowy kompleksowej, oprócz nowej umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcą, odbiorca musi też zawrzeć nową umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD). Umowa ta wchodzi w życie z dniem rozwiązania z byłym sprzedawcą umowy kompleksowej i może być podpisana na czas nieokreślony. Jeżeli odbiorca już zmieniał sprzedawcę, nie ma konieczności wypowiadania i ponownego zawierania umowy z OSD.

Poinformowanie Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zmianie sprzedawcy prądu

Poinformowanie Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zmianie sprzedawcy prądu

Odbiorca musi zgłosić zmianę sprzedawcy prądu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego, wykorzystując formularz dostępny na stronie internetowej operatora. Operator jest zobowiązany do umożliwienia konsumentowi zmiany sprzedawcy przed upływem terminu 21 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą.

Ewentualna potrzeba zmiany licznika

Ewentualna potrzeba zmiany licznika

Zmiana sprzedawcy może wymagać, w zależności od wielkości zużycia, zmiany licznika (tzw. dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego). Koszt związany z tym dostosowaniem ponosi Operator Systemu Dystrybucyjnego, który w przypadku gospodarstwa domowego jest właścicielem liczników oraz linii dystrybucyjnych na terenie jego działania. Jeżeli już doszło do zmiany sprzedawcy prądu i licznik już został zmieniony lub dostosowany, nie ma potrzeby ponownej zmiany lub ponownego dostosowania.

Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą

Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą

licznik-elektryczny Zmiana sprzedawcy prądu dla domu krok po kroku

Dotychczasowy sprzedawca jest zobowiązany dokonać rozliczeń z konsumentem zmieniającym sprzedawcę nie później niż 42 dni od dnia dokonania zmiany. Operator Systemu Dystrybucyjnego jest zobowiązany do przekazywania stanu licznika sprzedawcy dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy w terminie umożliwiającym mu dokonanie rozliczeń z odbiorcą. W przypadku liczników bez transmisji danych odczyt może być opóźniony, ale nie powinien nastąpić później niż w ciągu 5 dni roboczych od zmiany sprzedawcy.

2 – Odbiorca udziela pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy:

Upoważnienie sprzedawcy

Jeżeli odbiorca udziela pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy, odbiorca upoważnia sprzedawcę do wykonania w jego imieniu wszystkich formalności dotyczących zmiany sprzedawcy prądu. W tym przypadku proces zmiany sprzedawcy staje się dużo prostszy dla odbiorcy.

Wybór sprzedawcy i zawarcie nowej umowy sprzedaży

Wybór sprzedawcy i zawarcie nowej umowy sprzedaży

Przy zawarciu umowy z nowym sprzedawcą, odbiorca upoważnia sprzedawcę do reprezentowania go przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego oraz przed dotychczasowym sprzedawcą. W imieniu odbiorcy nowy sprzedawca wykonuje wszystkie formalność wcześniej opisane i potrzebne zmiany.

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę