Fotowoltaika dla sklepów

Fotowoltaika dla sklepów

Sklepy spożywcze wielkopowierzchniowe, potocznie nazywane supermarketami,  posiadają możliwości obniżenia rachunków za prąd, dzięki instalacji paneli fotowoltaicznych. Istnieją dwa sposoby rozliczenia wyprodukowanej energii elektrycznej. Energia wysłana jest do sieci, może być w przyszłości z niej odebrana, obniżając rachunek za prąd. Drugą możliwością jest całkowita sprzedaż energii elektrycznej na aukcji OZE, prowadzonej przez Urząd Regulacji Energetyki. Dachy w tego sklepów wielkopowierzchniowych wydają się idealnym miejscem do zamontowania paneli słonecznych. Duże powierzchnie, które do tej pory nie były efektywnie wykorzystane mogą znacznie wpłynąć na obniżenie opłat za prąd.

Sklepy bywają najwyższymi budynkami w okolicy, otoczone są parkingami co pozwala na maksymalizację dostępności do promieniowania słonecznego. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu pozwala ograniczyć wpływ cienia padającego na panele fotowoltaiczne od pobliskich elementów, takich jak sąsiadujące budynki czy drzewa.

Inwestycja w panele słoneczne dla firm prowadzących działalność handlowo-usługową wydaje się znakomitym rozwiązaniem. W dalszej części artykułu dowiedzą się Państwo o niestandardowych możliwościach finansowania inwestycji, jak również o zyskach jakie może przynieść instalacja paneli fotowoltaicznych.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna: zapytaj o ofertę

Spis treści:

Fotowoltaika dla firmy - prosument

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, prosumentem jest odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną z odnawialnych źródłach energii na potrzeby własne w mikroinstalacji (moc zainstalowana nie większa niż 50 kW).  Wytwarzanie energii elektrycznej nie może stanowić przeważającej działalności gospodarczej podmiotu. Prosumentowi przysługuje wsparcie w postaci upustów. Właściciel instalacji fotowoltaicznej wprowadza do sieci nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej, którą może odebrać w przyszłości. Za tę energię prosument zwolniony jest z opłaty dystrybucyjnej. Nie ponosi również kosztów związanych z prowadzeniem rozliczeń przez sprzedawcę. Odbiór energii z sieci jest skorygowany o współczynnik ilościowy zależny od mocy zainstalowanej. Dla mikroinstalacji o mocy nie większej niż 10 kW wynosi 1 do 0,8 natomiast dla instalacji większej niż 10 kW wynosi 1 do 0,7.   

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna: zapytaj o ofertę
Panele fotowoltaiczne - opłacalność

Wiele sklepów zastanawia się czy inwestycja w fotowoltaikę jest opłacalna. Obniżenie rachunków za energię elektryczną zależy od właściwego doboru mocy zainstalowanych paneli słonecznych na dachu. Zakłada się, że z 1 kW mocy zainstalowanej w ciągu roku produkuje się od 900 do 1200 kWh.

Roczne zużycie energii elektrycznej (kWh) Cena energii elektrycznej oraz opłaty dystrybucyjne  (zł/kWh) Roczny koszt energii elektrycznej bez fotowoltaiki (zł) Rachunek za energię elektryczną przy minimalnej produkcji (zł) Rachunek za energię elektryczną przy maksymalnej produkcji (zł)
200 000 0,65 62 700,00 112 710,00 90 871,00

Do obliczeń przyjęto zainstalowaną moc paneli fotowoltaicznych równą 40 kW. Klient rozlicza się jako prosument, odbiera z sieci energię elektryczną zgodnie ze współczynnikiem ilościowym równych 0,7. Koszt instalacji paneli fotowoltaicznych wyceniono na podstawie cenników na 145 000,00 zł.

Tabela pokazuje wielkość rocznych kosztów energii elektrycznej oraz jak może wyglądać rachunek po instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu sklepu. Roczny zysk waha się w granicy 17 290,00 zł do 39, 130,00 zł. Zysk w kolejnych latach może się regularnie zwiększać gdyż ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla idą w górę wpływając na wzrost cen energii elektrycznej. W dodatku od 2020 roku na fakturach od sprzedawców energii elektrycznej ma pojawić się nowa opłata nazywana mocową. W przyszłości dla firm mających własne źródło energii elektrycznej wzrost cen nie będzie aż tak dotkliwy. Z obliczeń wynika, że inwestycja w panele fotowoltaiczne dla sklepu zwróci się w okresie od 3,5 do 8 lat. Zwrot inwestycji jest zatem zadowalający biorąc po uwagę możliwość eksploatacji paneli fotowoltaicznych nawet przez 25 lat.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna: zapytaj o ofertę
Stacje ładowania pojazdów.

Rozwój elektromobilności otwiera przed właścicielami sklepów nowe kierunki rozwoju. Tworzenie parkingów z możliwością ładowania pojazdów elektrycznych może być dużą zachętą dla klientów do zrobienia większych zakupów w naszej lokalizacji. Na rynku obecnie dominują samochody tupu plug-in, jednak z biegiem czasu ich odsetek będzie się zmniejszał, na rzecz samochodów typowo elektrycznych. Stacje ładowania pojazdów zwiększą atrakcyjność sklepu, zachęcą do zrobienia zakupów, również osoby, które identyfikują się z dbałością o środowisko. Baterie akumulatorów potrzebują czasu aby zostać naładowane, klienci zatem będą wybierać nasz sklep do zrobienia większych zakupów, co wpłynie na wzrost obrotów sklepu. Firmy w dzisiejszych czasach chcą być rozpoznawalne, co zwiększa ich zakres działania. Identyfikowanie się z ochroną środowiska naturalnego, może zwiększyć ilość klientów. Rozwój dzisiejszego świata wpłynął na świadomość ludzi. Wiedzą oni, że przez nawet najmniejsze i najprostsze czynności mogą mieć wpływ na kształtowania się świata, takiego jaki chcą, jaki przekażą swoim dzieciom. Stacje do ładowania pojazdów znajdą zastosowanie na wszystkich lokalizacjach posiadających parking.

Zapraszamy do kontaktu na adres: [email protected]

Leasing fotowoltaiki

Leasing fotowoltaiki jest jedną z najbardziej popularnych możliwości finansowania inwestycji. Zasadniczo nie różni się od leasingu w tradycyjne narzędzia używane przez przedsiębiorcę samochód czy telefon. W trakcie trwania umowy leasingowej własnością paneli słonecznych jest leasingodawca. Montaż paneli fotowoltaicznych możliwy jest nawet z zerowym wkładem własnym, jednak przeważnie jest to 10% wartości inwestycji. Brak kosztów początkowych jest możliwy przy odpowiednich negocjacjach z firmą udzielającą leasingu. Przez czas spłaty rat leasingowych uzyskujemy niższe rachunki za energię elektryczną. Oszczędność wynikająca z obniżonej wartości faktury za energię elektryczną pokrywa wartość raty leasingowej. Rata pokrywa koszty kupna paneli fotowoltaicznych oraz koszty instalacji. Kolejnym zyskiem z leasingu jest możliwość wrzucenia rat i opłaty wstępnej w koszty uzyskania przychodu.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna: zapytaj o ofertę
Fotowoltaika Crowdfunding

Inaczej finansowanie społecznościowe różnego rodzaju projektów, przez osoby fizyczne zainteresowane potencjalnym zyskiem z inwestycji. Przy tym modelu biznesowym brak wkładu własnego nie skreśla pomysłu.  Projektodawca określa sumę pieniędzy, która jest mu potrzebna do realizacji inwestycji. Uwzględnia również zysk jaki otrzymają osoby dotujące. Crowdfunding dzięki dynamicznemu rozwojowi może mieć znaczy wpływ na charakter nowych inwestycji. Inwestorami są osoby fizyczne, utożsamiające się ze światowymi trendami w odnawialne źródła energii. Dzięki pozornie prostej zbiórce można zyskać dodatkowych klientów. Inwestorzy, którzy otrzymali zwrot swoich środków z określonym przez projektodawcę procentem, chętniej wybiorą się na zakupy do naszego sklepu. Zyski, które otrzymają inwestorzy nie koniecznie muszą być pieniężne. Istnieje możliwość przygotowania specjalnych promocji na produkty dla tej grupy klientów. Spektrum działań jest szerokie i ograniczone jedynie naszą wyobraźnią.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna: zapytaj o ofertę
Abonament fotowoltaiki

Abonament fotowoltaiki może być ciekawym rozwiązaniem z powodu niskich comiesięcznym kosztów. Klient, który podejmuje decyzję zakupu instalacji fotowoltaicznej na zasadzie abonamentu zyskuje tym, że nie ponosi kosztów początkowych bądź są one minimalne. Oferty abonamentowe są wskazane dla podmiotów, które nie posiadają wystarczających środków finansowych, aby zrealizować projekt mikroinstalacji. W cenę abonamentu jest wliczony montaż paneli fotowoltaicznych, jak i wartość wszystkich elementów instalacji słonecznej. Zaletą abonamentu jest to, że miesięczne raty są niskie, co nie naciąga negatywnie budżetu. Ceny abonamentu zależą od mocy zainstalowanych paneli fotowoltaicznych oraz wielkości comiesięcznych rachunków za prąd. Należy zaznaczyć, że opcja ta jest najmniej ekonomiczna ze wszystkich trzech, gdyż długość opłaty abonamentu przewyższa znacznie koszt instalacji. Mając na uwadze niskie ceny abonamentu niezwiększające znacznie kosztów, część klientów może skusić taki rodzaj finansowania.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna: zapytaj o ofertę
Fotowoltaika dla firmy - spółdzielnia energetyczna

Nowym zagadnieniem w ustawie o odnawialnych źródłach energii jest definicja spółdzielni energetycznej. Jest to ciekawy model współpracy wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, zrzeszających się i tworzących spółdzielnie energetyczne. Grupa ta może korzystać z upustów, które wcześniej były przeznaczone dla prosumentów. Wprowadzenie do sieci nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej, a następnie jej odbiór korygowany jest współczynnikiem ilościowym, zawierającym się w przedziale 1 – 0.6. W przypadku prosumentów stosuje się współczynnik równy 0.8 lub 0.7 w zależności od wielkości instalacji OZE.

Wymagania jakie trzeba spełnić aby móc określić się jako spółdzielnia określone zostały w ustawie o odnawialnych źródłach energii:

  • Prowadzić działalność na obszarze gmin wiejskiej lub miejsko-wiejskiej lub na obszarze nie więcej niż 3 tego rodzaju gmin sąsiadujących bezpośrednio ze sobą
  • Liczba członków musi być mniejsza niż 1000 podmiotów
  • Jeśli przedmiotem działalności spółdzielni jest wytwarzanie energii elektrycznej, łączna moc zainstalowana wszystkich urządzeń umożliwia pokrycie w ciągu roku nie mniej niż 70 % potrzeb własnych spółdzielni oraz jej członków, moc zainstalowanych urządzeń wytwórczych nie przekracza 10 MW

Spółdzielnia energetyczna dzięki swojemu charakterowi określonemu w ustawie, zwolniona jest z opłaty OZE, opłaty mocowej, opłaty kogeneracyjnej . Jeśli moc zainstalowanych urządzeń wytwórczych nie przekracza 1MW spółdzielnia podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego. Zalety spółdzielni energetycznej są analogiczne do zalet jakie posiada prosument.

W związku z popularyzacją odnawialnych źródeł energii warto jest pomyśleć o współpracy lokalnej społeczności dla osiągnięcia zysku dla ogółu.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna: zapytaj o ofertę

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę