Fotowoltaika dla prosumenta – ustawa OZE: zasady rozliczania z siecią energetyczną i sposoby dofinansowania

Fotowoltaika dla prosumenta – ustawa OZE: zasady rozliczania z siecią energetyczną i sposoby dofinansowania

Przykład farmy fotowoltaicznej zainstalowanej na gruncie

Fotowoltaika, czyli sposób wytwarzania energii słonecznej z wykorzystaniem baterii słonecznych, staje się coraz popularniejsza. Coraz więcej osób zastanawia się nad montażem instalacji fotowoltaicznej na własny użytek. Przed podjęciem decyzji o zakupie fotowoltaiki warto dowiedzieć się, co mówi prawo o takich instalacjach. Niezdecydowanych mogą zachęcić programy dofinansowania na fotowoltaikę oferowane przez władze krajowe i lokalne.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Spis treści:

Ustawa OZE z dnia 20 lutego 2015: zasady rozliczania prosumenta z siecią energetyczną

Ustawa OZE z dnia 20 lutego 2015: zasady rozliczania prosumenta z siecią energetyczną

Polska do 2030 roku zobowiązała się produkować 20% swojej energii z odnawialnych źródeł energii (OZE)

Polska do 2030 roku zobowiązała się zwiększyć część energii produkowanej z odnawialnych źródeł energii (OZE) do 20%.

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) gwarantuje producentom energii z ogniw fotowoltaicznych do 10kW preferencyjne ceny odsprzedaży energii wytwarzanej z fotowoltaiki do sieci energetycznej.

Dla instalacji fotowoltaicznych mniejszych z produkcją poniżej 3kW, cena odsprzedaży energii fotowoltaicznej wynosi 0.75zł/kWh. Dla instalacji fotowoltaicznych o mocy z zakresu 3 – 10kW cena to 0.65 zł/kWh.

Każdy nowy inwestor w fotowoltaikę otrzymuje gwarancję, iż wyprodukowana przez niego energia słoneczna zostanieprzyjęta przez zewnętrzną sieć dystrybucyjną z uwzględnieniem stawek określonych w systemie taryf gwarantowanych.

Cena odsprzedaży energii słonecznej pozostanie na tym samym poziomie przez 15 lat (lecz nie dłużej niż do 2035 roku). Właściciel instalacji fotowoltaicznej nie ma też obowiązku wykorzystywania określonej części wytworzonej energii słonecznej, może całość przeznaczyć na odsprzedaż.

Prosument – producent będący jednocześnie konsumentem, w tym przypadku wytwórca energii częściowo wykorzystywanej na własne potrzeby, a częściowo odprowadzanej do sieci.

W zależności od wielkości łącznej mocy mikroinstalacji fotowoltaicznej prosument otrzymuje 70% zwrotu energii. Dotyczy to instalacji o mocy elektrycznej większej niż 10 kW. Przy instalacji fotowoltaicznej o mocy mniejszej niż 10 kW jest to 80% zwrotu. Rozliczenia energii są tworzone w oparciu o zapis z urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego danej instalacji fotowoltaicznej. Dostawca energii jest zobowiązany do poinformowania prosumenta o ilości energii, która podlega rozliczeniu.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Dofinansowanie na fotowoltaikę

Dofinansowanie na fotowoltaikę

Przykład instalacji paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych

W celu zachęcenia Polaków do przestawiania się na odnawialne źródła energii (OZE) tworzy się ogólnopolskie i samorządowe programy na dofinansowanie fotowoltaiki.

Wnioski na dofinansowanie fotowoltaiki zazwyczaj można składać na początku roku. Najlepszym źródłem informacji są urzędy miasta czy gminy oraz siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach programu „Czyste powietrze” można ubiegać się o dotacje między innymi na kupno i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej).
Program „Czyste powietrze” będzie realizowany w latach 2018-2029.

Środki na dotacje i pożyczki na instalacje fotowoltaiczne na preferencyjnych warunkach rozdzielają wojewódzkie oddziały Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Minimalny kosztkwalifikowany projektu instalacji fotowoltaicznej to 7 tyś. zł. Maksymalny koszt do którego przyznawana jest dotacja wynosi 53 tyś. zł. Kosztem kwalifikowanym. w tym przypadku jest zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. Jeśli koszty instalacji fotowoltaicznej przewyższą tę kwotę, można ubiegać się o pożyczkę na finansowanie dodatkowych opłat. Dofinansowanie na fotowoltaikę trzeba wykorzystać w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie.

Kto może skorzystać z programu:

  • osoby fizyczne, które właścicielami lub posiadają prawo własności istniejącego jednorodzinnego budynku mieszkalnego;
  • osoby fizyczne, które otrzymały zgodę na budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego i nie został on jeszcze zgłoszony ani przekazany do zamieszkania.

Wysokość dofinansowania fotowoltaiki jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę. Dotacja może wynieść nawet 90% przy niskich dochodach, zaś w przypadku pożyczki uzupełnienie do wartości dotacji do 70% przy wysokich dochodach na osobę i 100% na pozostałe koszty kwalifikowane niezależnie od wysokości dochodu.

Pożyczki na fotowoltaikę udziela się na maksymalnie 15 lat z oprocentowaniem nie mniejszym niż 2% rocznie. Dokładne oprocentowanie określa aktualna stawka WIBOR 3M (wysokość oprocentowania polskiego rynku międzybankowego).

Nabór wniosków jest ciągły, rozpatruje się je w kolejności nadsyłania w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W ramach programu można ubiegać się o przyznanie dotacji, pożyczki lub dotacji i pożyczki na finansowanie fotowoltaiki.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę