Wszystko, co trzeba wiedzieć o rachunku za prąd

Wszystko, co trzeba wiedzieć o rachunku za prąd

Chcesz żeby Twoja firma mniej płaciła za prąd? Prześlij nam swój rachunek za prąd na adres: [email protected], przedstawimy Ci Tańszą ofertę.

vat kalkulator opis faktura energia

Poniżej przeczytasz o wszystkim, czego chcesz dowiedzieć się na temat rachunku za prąd: co ile przychodzi, jak należy go czytać i rozumieć, jakie są opłaty, co zrobić w przypadku zaległości i jak uzyskać tak zwany dodatek energetyczny.

Co ile przychodzi rachunek za prąd?

Co ile przychodzi rachunek za prąd?

Czy wiesz że możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu? Wypełnij formularz aby otrzymać tańszą ofertę prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Aby odpowiedzieć na pytanie o to, jak często przychodzi rachunek za prąd należy najpierw wytłumaczyć sobie różnicę między rozliczeniem prognozowanym(najczęstszym rozwiązaniem dla gospodarstw domowych w Polsce) a rozliczeniem rzeczywistym.

  • W przypadku rozliczenia prognozowanego sprzedawca energii elektrycznejszacuje nasze zużycie energii elektrycznej w oparciu o zużycie w roku poprzednim i na podstawie tego szacunku rozlicza nas (najczęściej) co dwa miesiące z zużycia prądu. Ewentualne korekty dokonywane są po zakończeniu okresu rozliczeniowego, czyli po odczytaniu zużycia z naszego licznika.
  • W przypadku rozliczenia rzeczywistego sprzedawca nie dokonuje prognozy tylko przysyła rachunki na podstawie danych odczytanych bezpośrednio z licznika energii elektrycznej.

Z powyższego wynika, że tylko w przypadku rozliczenia rzeczywistego okres rozliczeniowy może być taki sam, jak częstotliwość otrzymywania rachunku za prąd.

Jeżeli bowiem wybieramy rozliczenie prognozowane to najczęściej mamy do wyboru okres półroczny (szcześciomiesięczny) lub roczny (dwunastomiesięczny). W oby przypadkach rachunki będziemy otrzymywali co dwa miesiące.

Jeżeli wybieramy natomiast rozliczenie rzeczywiste to fakturę będziemy otrzymywali najczęściej co miesiąc (w przypadku miesięcznego okresu rozliczeniowego) bądź co 2 miesiące (w przypadku rzadziej spotykanego dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego).

Warto pamiętać, że im krótszy okres rozliczeniowy tym wyższe mogą być takie opłaty, jak opłata abonamentowa (jedna z opłat dystrybucyjnych, czyli pobieranych przez dostawcę prądu, czyli firmę ENEA, ENERGA, PGE, RWE lub TAURON) i opłata handlowa (pobierana przez sprzedawcę prądu).

Jakie są opłaty na rachunku za prąd?

Jakie są opłaty na rachunku za prąd?

Niezależnie, czy chodzi o rachunki dla gospodarstw domowych (zarówno w przypadku normalnej taryfy dla domu typu G11 czy G12 czy prądu budowlanego), czy rachunki dla firm, każdy sprzedawca i dostawca prądu wystawia rachunek za prąd według własnego wzoru. W konsekwencji niekiedy firmy stosują różne określenia dla tego samego pojęcia lub na przykład tej samej opłaty. Jednocześnie jednak rachunki pozostają dosyć podobne między sobą, co ułatwia ich czytanie i rozumienie.

Przeczytaj też nasz poradnik dotyczący tego, jak czytać rachunek za prądoraz jak rozumieć rachunki wystawione przez firmy ENEAENERGAPGERWE oraz TAURON,

Z punktu widzenia płatnika najważniejszymi informacjami i pozycjami na rachunku są opłaty za prąd. Jakie są składniki tych opłat? Opłaty za prąd dzieli się na dwie główne kategorie: opłat dystrybucyjnych (należnych dostawcy prądu) oraz opłat za sprzedaż prądu (należnych sprzedawcy prądu). Zarówno jedne, jak i drugie opłaty dzielimy na opłaty stałe (niezależne od naszego dokładnego zużycia energii elektrycznej w określonym okresie) oraz zmienne (bezpośrednio zależne od zużycia).

Warto wiedzieć, że każda opłata za prąd jest inna od pozostałych, inaczej wyliczana jest należność (na przykład w przypadku firm należność z tytułu stałej opłaty przesyłowej oblicza się mnożac stawkę tej opłaty przez moc umowną firmy i przez liczbę miesięcy okresu rozliczeniowego) i finansuje inne cele. Warto też na przykład wiedzieć, że w przypadku niektórych opłat, takich jak opłata abonamentowa czy opłata handlowa, stawka może być niższa, jeżeli zgadzamy się na otrzymywanie rachunku przez internet.

Czy wiesz że możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu? Wypełnij formularz aby otrzymać tańszą ofertę prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Co zrobić w przypadku zaległości w płatności za prąd?

Co zrobić w przypadku zaległości w płatności za prąd?

Czy wiesz że możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu? Wypełnij formularz aby otrzymać tańszą ofertę prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Jeżeli nie opłaciłeś rachunku za prąd na czas w ciągu 30 dni od terminu zapłaty określonego na rachunku to zgodnie z Prawem Energetycznym dostawca może zacząć podejmować kroki w kierunku odcięcia Ci prądu. W praktyce jednak często jest tak, że zanim sprzedawca odetnie Ci dostęp po 30 dniach od terminu płatności to napierw wyśle Ci upomnienie, ponowne wezwanie do zapłaty i wyznaczy dodatkowy termin, w którym należy uregulować należności. Warto pamiętać, że im dłużej zwlekamy z zapłaceniem należności za zużytą energię tym bardziej narastają nam odsetki od niezapłaconej kwoty.

Jeżeli odcięto Ci prąd należy więc jak najszybciej uregulować należności (ewentualnie wraz z naliczonymi odsetkami) i poinformować o tym sprzedawcę prądu. Po otrzymaniu potwierdzenia, że należność została uregulowana, sprzedawca zwraca się bezpośrednio do dostawcy z wnioskiem o ponowne podłączenie prądu.

Przeczytaj, co dokładnie należy zrobić w przypadku zaległości lub gdy odcięto Ci prąd. Dowiedz się również, jak złożyć reklamację dotyczącą wstrzymania dostawy prądu.

Jak długo należy przechowywać rachunek za prąd?

Jak długo należy przechowywać rachunek za prąd?

Jak długo trzeba trzymać rachunek za prąd? Zgodnie z prawem rachunki należy trzymać przez pięc lat od ich opłacenia. Przez 5 lat sprzedawca może bowiem domagać zapłaty rachunku, jeżeli ten figuruje w jego systemie informatycznym jako nie opłacony. W przypadku, w którym ten rachunek został opłacony będziesz więc mógł udowodnić, że został on opłacony pod warunkiem posiadania stosownych dokumentów, w przeciwnym wypadku dostawca będzie miał podstawę, by wszcząć procedurę wyłączenia prądu. Jeżeli jednak termin niezapłaconej zdaniem dostawcy faktury upłynął dawniej, niż 5 lat temu, rachunek jest przedawniony i sprzedawca nie może już żądać zapłaty.

Jak uzyskać dodatek energetyczny?

Jak uzyskać dodatek energetyczny?

Jeżeli Twoje zaległości w opłaceniu rachunku za prąd wynikają z trudnej sytuacji materialnej to wiedz, że istnieje możliwość uzyskania tak zwanego dodatku energetycznego. Jeżeli chcesz uzyskać takie wsparcie to należy skontaktować się z pobliskim Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodziny (MOPR) lub Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (MOPS) – należy wypełnić wniosek oraz odesłać go do Działu Świadczeń Rodzinnych dołączając do tego kopię umowy z zakładem energetycznym.

Jak płacić niższy rachunek za prąd?

Jak płacić niższy rachunek za prąd?

Czy wiesz że możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu? Wypełnij formularz aby otrzymać tańszą ofertę prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Płacisz za duży rachunek za prąd? Poza oszczędzaniem energii elektrycznej warto również wybrać taniego sprzedawcę – od 2007 roku istnieje w Polsce możliwość zmiany sprzedawcy prądu na jednego z nowych, tańszych sprzedawców. Dokonanie takiej zmiany umożliwia osiągnięcie rocznych oszczędności z tytułu samej sprzedaży prądu (wyłączając koszt dostawy).

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla domu

Sprawdź inne taryfy!

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę