Fotowoltaika- opłacalność dla prosumenta

Fotowoltaika- opłacalność dla prosumenta

Fotowoltaika to sposób wytwarzania energii opierający się na przetworzeniu energii słonecznej pochłanianej przez panele fotowoltaiczne w energię elektryczną. W przeciwieństwie do konwencjonalnych źródeł energii fotowoltaika wiąże się z niskimi kosztami, a produkcja energii nie tworzy szkodliwych dla środowiska odpadów. Najważniejszym czynnikiem niezbędnym do czerpania korzyści z fotowoltaiki jest dobranie odpowiedniego miejsca instalacji tak, by panele były dobrze nasłonecznione.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna: Sprawdź ofertę

Spis treści:

Wzrost opłacalności fotowoltaiki

Wraz ze wzrostem popularności fotowoltaiki, rozwojem technologii i zmianami na rynku energetycznym rośnie też opłacalność fotowoltaiki.

Przede wszystkim warto pamiętać, że instalacja fotowoltaiczna wymaga wkładu finansowego tylko na początku, później odbiorca nie płaci za produkcję energii. Szacuje się, iż fotowoltaika daje minimum 15% zwrotu z inwestycji rocznie. Po kilku latach, gdy instalacja się zwróci, odbiorca może cieszyć się energią, która jest darmowa. Ma to szczególne znaczenie gdy spojrzy się na zmiany cen prądu. Jak podaje GUS w latach 1999-2014 średnia jednostkowa cena prądu wzrosła o 137%. Szczególnie w ostatnich latach ceny energii na giełdach drastycznie wzrastają. Pod koniec 2018 roku energia elektryczna na polskim rynku kosztowała o 41% więcej niż rok wcześniej wpłynęły na to ceny uprawnień do emisji CO2. W 2019r. ceny uprawnień rosły co przełożyło się na rachunek końcowy. W 2020r w cenie prądu pojawi się nowy podatek tzw. opłata mocowa, która również wpłynie na wzrost wydatków odbiorcy za energię elektryczną. Należy tu pamiętać, że odbiorca płaci nie tylko za samą energię, na rachunku za prąd uwzględnione są również opłaty dodatkowe np. opłata za dystrybucję, które są zależne od ustaleń konkretnego dystrubutora energii elektrycznej. Z tych powodów instalacja fotowoltaiczna, której utrzymanie jest bardzo tanie, z każdym rokiem daje coraz większe oszczędności poprzez uniezależnienie odbiorcy od wahań ceny prądu.

Kolejnym czynnikiem sprzyjającym opłacalności fotowoltaiki jest spadek cen elementów instalacji fotowoltaicznych. Nadprodukcja paneli fotowoltaicznych na chińskim rynku wpływa na obniżenie ich cen. Szacuje się, iż ceny modułów fotowoltaicznych z roku na rok będą niższe. Można zakładać, że ta tendencja się utrzyma. Przyczynia się do niej również intensywny rozwój rynku, na którym ciągle pojawiają się bardziej wydajne modele. Nowe modele sprawiają, że starsze modele stają się tańsze, a więc wzrasta dostępność fotowoltaiki dla osób z ograniczeniem budżetowym.

Na początku 2019 roku wprowadzono w Polsce ulgę podatkową zwaną ulgą termomodernizacyjną. Jest to dodatkowe ułatwienie, które może przekonać osoby zainteresowane stworzeniem autonomicznej elektrowni słonecznej. Osoby fizyczne mogą odliczyć koszty zakupu i instalacji od podatku dochodowego. Maksymalna podstawa odliczenia to 53 tysięcy złotych, odliczenia można dokonywać przez okres do 6 lat. Kolejnym programem rządowym pozwalającym na obniżenie kosztów inwestycji jest program Mój Prąd, z którego można uzyskać bezzwrotną dotację w wysokości 5000 zł.

Kiedy fotowoltaika staje się opłacalna dla prosumenta?

Pierwszym etapem tworzenia instalacji fotowoltaicznej jest przeprowadzenie audytu energetycznego i ocena zapotrzebowania na energię.  Na podstawie profilu energetycznego, prognozowanych wydatków na zakup energii elektrycznej od sprzedawcy i wydajności instalacji można stworzyć prognozy pokazujące zwracanie się kosztów instalacji. Idealnie sprawdza się do tego system OneMeter.

OneMeter produkt polskiej produkcji przeanalizuje nasze zużycie energii elektrycznej i przedstawi wyniki w czytelnej i przejrzystej formie. System może być połączony z naszym telefonem przez aplikację mobilną, dzięki temu na bieżąco możemy kontrolować pobór energii elektrycznej.

Przed podjęciem decyzji o inwestycji należy upewnić się, że zapotrzebowanie jest wystarczające, by panele fotowoltaiczne dawały korzyść finansową. Instalatorzy podają, iż instalacja jest opłacalna dla prosumenta, jeśli miesięczne rachunki za prąd wynoszą minimum 200 zł (ok. 4 000 kWh rocznie). Dodatkowe urządzenia elektryczne w domu takie jak pompa ciepła (dodatkowo ok. 2 000 kWh rocznie) lub elektryczne ogrzewanie (dodatkowo ok. 10 000 kWh rocznie) zwiększają zapotrzebowanie na energię elektryczną, co oznacza wzrost opłacalności inwestycji w panele fotowoltaiczne. Planując instalację powinniśmy również upewnić się, że mamy do dyspozycji wystarczającą przestrzeń dachu lub gruntu odpowiedniego pod instalację. Najważniejsze elementy to równe nasłonecznienie całej powierzchni, brak źródeł dymu, a w przypadku dachu spadzistego kierunek nachylenia (najlepszy jest północny lub połączenie wschód-zachód). Przyjmuje się średni poziom produkcji 162,5 kWh na m2. Przykładowa instalacja o mocy 5 000 kWh powinna więc zająć 30,77 m2.

Finansowanie fotowoltaiki

Wcześniej wspomniana ulga podatkowa to jedna z form zwiększenia opłacalności fotowoltaiki, która łączy się z finansowaniem instalacji fotowoltaicznej z programów społecznych takich jak Mój Prąd. Warto również pamiętać, iż w Polsce realizowany jest projekt Czyste powietrze, który oferuje dofinansowanie i pożyczki na korzystnych warunkach dla prosumentów zainteresowanych między innymi zakupem i montażem paneli fotowoltaicznych. Są dostępne również inne formy finansowania takie jak leasing. Należy jednak pamiętać, iż leasing czy kredyt nie są aż tak korzystne pod względem opłacalności jak kupienie samodzielnie lub z dofinansowaniem.

Zapraszamy do kontaktu na adres: [email protected]

 

Fotowoltaika dla domu jednorodzinnego - analiza finansowa.  

W oparciu o najnowsze dane Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowaliśmy dla Państwa analizę opłacalności inwestycji w panele fotowoltaiczne dla domu jednorodzinnego. Według listy wstępnej projektów opublikowanej przez NFOŚiGW ubiegających się o dotację z programu Mój Prąd wiosek złożyło 562 odbiorców na łączną moc zainstalowaną równą 3304,406 kW. Daje to średnią moc instalacji fotowoltaicznej w wysokości 5.87 kW na jedno gospodarstwo domowe. W analizie przyjęto średnioroczne zużycie domu w wysokości 5000 kWh. Cena energii elektrycznej za kWh została uśredniona w oparciu o dane największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce na 0,62 zł/kWh (zawiera opłaty dystrybucyjne). Każda instalacja fotowoltaiczna pracuje w innych warunkach, zależnych od nasłonecznienia, kąta padania promieni słonecznych w obliczeniach przyjęto średnią produkcję na poziomie 985 kWh/rok z 1 kW mocy zainstalowanej. Na podstawie powyższych danych otrzymujemy:

  • roczne wydatki na energię elektryczną wynoszą: 2480,00 zł, co miesięcznie daje 206,67 zł,
  • roczna produkcja energii elektrycznej wynosi: 5781,95 kWh,

Energia elektryczna poprana z sieci przez prosumenta korygowana jest o współczynnik ilościowy wynoszący 0,7 energii wyprodukowanej.

Energia wytworzona w naszej instalacji fotowoltaicznej pozwala na zaspokojenie 100% potrzeb gospodarstwa domowego. W przypadku gdy nie zużywamy całej energii elektrycznej produkowanej przez panele fotowoltaiczne w danym momencie możemy odebrać ją w przyszłości z sieci. Nawet gdybyśmy pobierali całą energię przy założonej produkcji z uwzględnieniem współczynnika ilościowego nadal nasze gospodarstwo domowe byłoby samowystarczalne energetycznie.

Koszty:

Ceny paneli fotowoltaicznej spadają z roku na rok. Do analizy przyjęto koszt 1 kW w kwocie 6000 zł/kW.

Dobór mocy paneli fotowoltaicznych należy dobierać indywidualnie do każdego domu jednorodzinnego. Zużycie może się różnić dlatego warto skonsultować się ze specjalistą, celem maksymalizacji zysków z inwestycji w fotowoltaikę.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę