Fotowoltaika – dofinansowanie dla domowych instalacji fotowoltaicznych

Fotowoltaika – dofinansowanie dla domowych instalacji fotowoltaicznych

Fotowoltaika na dachu domu jednorodzinnego

Fotowoltaika czyli produkcja energii przy użyciu paneli fotowoltaicznych zyskuje na popularności. Coraz więcej właścicieli gospodarstw domowych postanawia zainwestować w przydomową instalację produkcji prądu. Choć instalacja paneli słonecznych łączy się z dużym kosztem początkowym, istnieją sposoby na jego zmniejszenie. Poniżej przedstawiono możliwości uzyskania dofinansowania dla poszczególnych regionów Polski.

Od 2019 roku osoby fizyczne mogą również skorzystać z ulgi podatkowej na wydatki odejmujące termomodernizację budynków mieszkalnych. Osoby zainteresowane instalacją paneli fotowoltaicznych mogą więc korzystać z różnych rodzajów wsparcia finansowego.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Spis treści:

Ulga podatkowa na fotowoltaikę

Ulga podatkowa na fotowoltaikę

Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych mogą skorzystać z ulgi podatkowej na zakup i montaż fotowoltaiki. Ulga termomodernizacyjna została wprowadzona w oparciu o ustawę z dnia 9 listopada 2018 r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przedsięwzięcie powinno zostać zakończone maksymalnie 3 lata po końcu roku, w którym poniesiono pierwsze koszty. Jeśli kwota odliczenia nie mająca pokrycia w rocznym dochodzie, może być odliczana przez 6 kolejnych lat od końca roku pierwszego wydatku.

Podatnik może dostać ulgę maksymalnie do 53 tysięcy złotych łącznie dla wszystkich budynków, których jest się właścicielem lub współwłaścicielem. Jeśli wydatki zostały częściowo sfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, część ta nie jest uwzględniana podczas przyznawania ulgi. Tak samo traktowane są wydatki wpisane w koszty uzyskania przychodu lub oddane podatnikowi w innej formie.

Odliczeniu mogą podlegać między innymi panele fotowoltaiczne wraz z osprzętem. Dodatkowo, w koszty wlicza się audyt energetyczny, analiza termograficzna, wykonanie dokumentacji projektowej, montaż instalacji fotowoltaicznej.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne - Program "Czyste powietrze" - cała Polska

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne – Program “Czyste powietrze” – cała Polska

Program priorytetowy “Czyste powietrze” ma pomóc w termomodernizacji domów jednorodzinnych. Jego głównym celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń produkowanych przez domy jednorodzinne. Dzięki dofinansowaniom i pożyczkom właściciele domów otrzymują wsparcie na zakup i montaż (oraz wymianę poprzednich) instalacji grzewczych. Dla fotowoltaiki finansowanie jest możliwe tylko w formie pożyczki. Co ważne, koszty mogą być pokryte do 100%.

W koszty objęte programem wlicza się również przygotowanie dokumentacji przedsięwzięcia. Dotyczy to wykonania audytu energetycznego, wykonanie branżowej dokumentacji projektowej oraz ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne (dotyczą kolejno ptaków i nietoperzy).

Realizacją programu zajmują się Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Z programu mogą korzystać właściciele istniejących budynków jednorodzinnych oraz osoby, które posiadają zgodę na budowę nowego. Pierwsi otrzymują pożyczkę na wymianę istniejącego źródła energii, zaś drudzy na budowę i montaż instalacji przyjaznej środowisku.

Minimalny koszt inwestycji potrzebny, by ubiegać się o dotację, to 7 tysięcy złotych, maksymalny to 53 tysięcy złotych. Powyżej tej kwoty można ubiegać się o pożyczkę na preferencyjnych warunkach.

Pożyczki są udzielane na okres do 180 miesięcy, czas liczy się od momentu wypłacenia pierwszej transzy do momentu spłacenia ostatniej raty. Oprocentowanie jest wyliczane w oparciu o wskaźnik WIBOR12M + 70 punktów bazowych, minimalnie musi wynosić 2%. Wysokość oprocentowania określa się co rok.

Beneficjent zobowiązuje się nie dokonywać zmian przez 3 lata od zakończenia przedsięwzięcia. Zmiany obejmują: demontowanie instalacji, instalację dodatkowych urządzeń niezgodnych z warunkami technicznymi programu, zmianę przeznaczenia budynku z mieszkalnego na inny.

W ramach programu “czyste powietrze” można ubiegać się również o dofinansowanie na inne inwestycje m.in. docieplenie czy wymianę stolarki okiennej.

Przewidziany czas realizacji programu to lata 2018 – 2029. Wnioski można składać przez Portal Beneficjenta. W drodze wyjątku osoby, które nie mogą złożyć wniosku przez Internet, mogą je złożyć we właściwej siedzibie WFOŚiGW.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne - Białystok, województwo podlaskie

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne – Białystok, województwo podlaskie

Mieszkańcy województwa mogą korzystać z programu “Czyste powietrze”. Wnioski o dofinansowanie przyjmuje WFOŚiGW w Białymstoku. Można je składać drogą internetową przez Portal Beneficjenta lub osobiście.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne - Bydgoszcz i Toruń, województwo kujawsko-pomorskie

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne – Bydgoszcz i Toruń, województwo kujawsko-pomorskie

Osoby prywatne które chcą zainstalować panele fotowoltaiczne mogą ubiegać się o pożyczkę w ramach programu “Czyste powietrze”. Wnioski o dofinansowanie przyjmuje WFOŚiGW w Toruniu. Dokumenty należy przesłać za pomocą Portalu Beneficjenta ewentualnie można je złożyć osobiście w siedzibie Funduszu.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne - Gdańsk, województwo pomorskie

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne – Gdańsk, województwo pomorskie

Obecnie w Gdańsku trwa program dotacji do kolektorów słonecznych służących do produkcji energii cieplnej. Nie uruchomiono projektu przewidującego dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej.

Mieszkańcy województwa pomorskiego którzy chcą zainstalować panele fotowoltaiczne mogą korzystać z programu “Czyste powietrze”. Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. O dofinansowanie można się ubiegać składając wniosek osobiście lub przez Portal Beneficjenta.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne - Katowice, województwo śląskie

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne – Katowice, województwo śląskie

Mieszkańcy województwa śląskiego którzy chcą zainstalować panele fotowoltaiczne mogą korzystać z programu “Czyste powietrze” składając wnioski w WFOŚiGW Katowicach. Można to zrobić przez Portal Beneficjenta na stronie internetowej lub osobiście.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne - Kielce, województwo świętokrzyskie

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne – Kielce, województwo świętokrzyskie

Urząd Miasta Kielce wstrzymał nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła ze względu na wyczerpanie środków.

Osoby fizyczne będą mogły starać się o dofinansowanie na przebudowę lub montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu “Czyste powietrze”. Wnioski przyjmuje WFOŚiGW w Kielcach. O dofinansowanie można się ubiegać składając wniosek osobiście lub przez Portal Beneficjenta.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne - Kraków, województwo małopolskie

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne – Kraków, województwo małopolskie

Program “Czyste powietrze” oferuje dofinansowania na termomodernizację domów jednorodzinnych. W ramach programu można ubiegać się o pożyczkę na wymianę istniejącej instalacji cieplnej lub zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej. Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Przyznanie pożyczki następuje w oparciu o wniosek przesłany przez Portal Beneficjenta lub złożony osobiście.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne - Lublin, województwo lubelskie

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne – Lublin, województwo lubelskie

Mieszkańcy województwa lubelskiego którzy chcą zainstalować panele fotowoltaiczne mogą skorzystać z dofinansowania w ramach programu “Czyste powietrze”. Wnioski przyjmuje WFOŚiGW w Lublinie składne przez Portal Beneficjenta ewentualnie osobiście.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne - Łódź, województwo łódzkie

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne – Łódź, województwo łódzkie

Na terenie województwa łódzkiego można ubiegać się o dofinansowanie na fotowoltaikę w ramach programu “Czyste powietrze”. Dyspozycją środków i przyjmowaniem wniosków zajmuje się WFOŚiGW w Łodzi. O pożyczkę można ubiegać się składając wniosek przez Portal Beneficjenta lub osobiście.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne - Olszyn, województwo warmińsko-mazurskie

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne – Olszyn, województwo warmińsko-mazurskie

Dofinansowania na termomodernizację, w tym zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oferuje program “Czyste powietrze”. Wnioski przyjmuje WFOŚiGW w Olsztynie. Preferowany sposób składania wniosków to wysłanie ich przez Portal Beneficjenta, ale można je również złożyć osobiście.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne - Opole, województwo opolskie

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne – Opole, województwo opolskie

Dla mieszkańców regionu możliwość skorzystania z dofinansowania na fotowoltaikę daje program “Czyste powietrze”. Środkami w programie zarządza WFOŚiGW w Opolu. Aby otrzymać pożyczkę, należy złożyć wniosek przez Portal Beneficjenta lub osobiście.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne - Poznań, województwo wielkopolskie

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne – Poznań, województwo wielkopolskie

Mieszkańcy województwa wielkopolskiego zainteresowani instalacją panel słonecznych dla domu mogą skorzystać z programu “Czyste powietrze”. Środkami na dofinansowania dysponuje WFOŚiGW w Poznaniu. Wnioski są przyjmowane przez Portal Beneficjenta lub osobiście.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne - Rzeszów, województwo podkarpackie

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne – Rzeszów, województwo podkarpackie

O dofinansowanie do wymiany istniejącej lub zakup nowej instalacji energetycznej (m.in. fotowoltaika) można ubiegać się w ramach programu “Czyste powietrze”. Jego realizacją w województwie podkarpackim zajmuje się WFOŚiGW w Rzeszowie. Wnioski można składać drogą internetową przez Portal Beneficjenta lub osobiście.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne - Szczecin, województwo zachodniopomorskie

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne – Szczecin, województwo zachodniopomorskie

Dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego możliwość dofinansowania inwestycji fotowoltaicznej daje program “Czyste powietrze”. Środkami rozporządza WFOŚiGW w Szczecinie. O pożyczkę należy się ubiegać za pośrednictwem Portalu Beneficjenta lub osobiście.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne - Warszawa, województwo mazowieckie

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne – Warszawa, województwo mazowieckie

W województwie mazowieckim mieszkańcy zainteresowani instalacją panel fotowoltaicznych mogą skorzystać ze wsparcia w ramach programu “Czyste powietrze”. Wnioski przyjmuje WFOŚiGW w Warszawie. Można je składać przez Internet na Portalu Beneficjenta lub osobiście.

Mieszkańcy Warszawy mają również możliwość otrzymania dotacji na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych do 15 tysięcy zł. Podstawą jest Uchwała nr XXXVIII/975/2016 Rady m.st. Warszawy, która określa udzielanie dotacji na realizację inwestycji polegających na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej. Dotacja nie obejmuje sporządzania dokumentacji technicznej ani pełnienia nadzoru autorskiego i inwestycyjnego. Co ważne, obiekty zasilane ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej nie mogą korzystać z dotacji na montaż i zakup instalacji fotowoltaicznych. Dla osób niebędących podmiotami sektora finansów publicznych dotacja wynosi do 40% inwestycji.

Wnioski przyjmuje Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy (BOŚ). W celu otrzymania dotacji należy złożyć następujące dokumenty:

  • formularz wniosku o udzielenie dotacji (dostępny na stronie internetowej BOŚ),
  • dokumentację instalacji (oferta firmy wykonawczej, kosztorys, schemat, opis techniczny),
  • oświadczenie wnioskodawcy o prawie do dysponowania nieruchomością.

Wnioski są przyjmowane w dwóch turach:

  • od 1 września do 31 grudnia roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji;
  • od 2 stycznia do 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne - Wrocław, województwo dolnośląskie

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne – Wrocław, województwo dolnośląskie

Województwo dolnośląskie oferuje swoim mieszkańcom możliwość skorzystania z programu “Czyste powietrze” w ramach dofinansowania na fotowoltaikę. Przyjmowaniem wniosków oraz dystrybucją zajmuje się WFOŚiGW we Wrocławiu. Dokumenty są przyjmowane za pośrednictwem Portalu Beneficjenta, można je również złożyć osobiście.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne - Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski, województwo lubuskie

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne – Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski, województwo lubuskie

Osoby fizyczne z województwa lubuskiego zainteresowane otrzymaniem dofinansowania na fotowoltaikę mogą skorzystać z programu “Czyste powietrze”. Wnioski przyjmuje i rozpatruje WFOŚiGW w Zielonej Górze. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem Portalu Beneficjenta lub osobiście.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę