Prąd – energia przyjazna środowisku

Prąd – energia przyjazna środowisku

przykład elektrowni fotowoltaicznej

Istnieje wiele sposobów wytwarzania prądu. Popularność poszczególnych metod jest zależna od poziomu rozwoju gospodarki, zasobów naturalnych, klimatu, ukształtowania terenu. Które źródła energii są najlepsze dla środowiska i powodują najmniejsze zniszczenia stając się synonimem ekologicznego prądu?

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Spis treści:

Ślad węglowy z energetyki

Ślad węglowy z energetyki

Panele fotowoltaiczne

Działalność człowieka negatywnie odbija się na stanie środowiska i jest przyczyną trudnych do cofnięcia zmian takich jak ocieplenie klimatu. Jednym z mierników wpływu człowieka na środowisko jest ślad węglowy. Określa się tak całkowitą emisję gazów cieplarnianych, które powstają w trakcie całego cyklu życia produktu lub przedsiębiorstwa. Oznacza to, iż jest on sumą emisji od momentu rozpoczęcia produkcji produktu aż do momentu jego utylizacji. Ślad węglowy zawiera w sobie emisję CO2, metanu, podtlenku azotu, innych gazów szklarniowych przypadających na jednostkę funkcjonalną produktu. Pozwala on na ocenę wpływu danego produktu lub całego przedsiębiorstwa na środowisko.

Ze względu na skalę zniszczeń związanych z emisją gazów cieplarnianych, coraz więcej podmiotów zostało zobowiązanych do monitorowania śladu węglowego oraz podejmowania działań mających na celu jego ograniczenie. Wzrasta świadomość ekologiczna ludzi, to z kolei powoduje wzrost zainteresowania ograniczaniem śladu węglowego. Świadome decyzje konsumenckie takie to zakup produktów ekologicznych czy zamiana samochodów osobowych na transport zbiorowy.

Kolejnym problemem środowiskowym związanym między innymi z coraz większego obciążenia elektrociepłowni, elektrowni i przemysłu jest smog. Tworzą go zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego zbijające się w chmury. Produkowanie energii w wyniku spalania węgla znacząco przyczynia się do powstawania smogu.

Do w większości etapów produkcji wymagana jest energia elektryczna, wobec czego wybór odpowiedniego, bardziej przyjaznego środowisku sposobu produkcji prądu jest sposobem na ograniczenie śladu węglowego. Chcąc działać ekologicznie, powinniśmy wybierać takie źródła energii (oraz producentów, którzy wykorzystują je w swoim procesie wytwórczym), które powodują jak najniższą emisję gazów cieplarnianych. Jest to istotne szczególnie w Polsce, gdzie 75% produkowanej energii pochodzi z węgla kamiennego i brunatnego. Elektrownie węglowe w znacznej mierze odpowiadają za generowanie śladu węglowego.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Obniżanie szkodliwości elektrowni dla środowiska

Obniżanie szkodliwości elektrowni dla środowiska

przykład instalacji fotowoltaicznej na dachu

Największą wadą konwencjonalnych źródeł energii takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny jest ich ograniczony charakter. Nie możemy z nich czerpać w nieskończoność, a więc wskazane jest racjonalne gospodarowanie i poszukiwanie alternatyw, które mogą być wykorzystywane bez ograniczeń. Wciąż zwiększane wydobycie powoduje degradację środowiska ze względu na wydobywanie z coraz niższych poziomów ziemi.

Jednym z takich form wytwarzania energii jest fotowoltaika. Ogromną zaletą jest wykorzystanie promieniowania słonecznego, które choć jest ograniczone w ciągu doby, raczej jest wolne od limitów. Zwiększając powierzchnię paneli fotowoltaicznych zwiększamy jednocześnie przestrzeń absorbującą i przetwarzającą energię słoneczną. Co więcej, pewna ilość energii słonecznej jest dostarczana codziennie, o ile nie panują złe warunki tj. zachmurzenie, więc jest to długotrwałe źródło energii.

Poprawnie dobrana i zamontowana instalacja fotowoltaiczna posłuży nawet przez 25 lat przez ten okres generując stosunkowo niskie koszty utrzymania. Wysokie koszty są związane jedynie z rozpoczęciem produkcji wynikające z konieczności zakupienia i zamontowania paneli fotowoltaicznych, inwertera, stworzenia okablowania. Już w pierwszych miesiącach funkcjonowania możemy zobaczyć znaczną różnicę w rachunkach, co powinno dodatkowo motywować do zmiany źródła energii zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

Przewagą elektrowni słonecznych nad konwencjonalnymi źródłami energii jest przede wszystkim jej nietoksyczność. Produkcja energii w wyniku przetworzenia energii słonecznej nie uwalnia do atmosfery związków chemicznych, pyłów ani gazów.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Wykorzystanie energii słonecznej

Wykorzystanie energii słonecznej

Przykład dużej instalacji fotowoltaicznej

Popularyzacja fotowoltaiki sprawiła, iż stała się ona dostępna również dla zwykłych gospodarstw domowych. Daje to możliwość odciążenia dużych elektrowni węglowych, a to z kolei prowadzi do zmniejszenia ilości uwalnianych do atmosfery gazów i pyłów.

Instalacja systemu fotowoltaicznego jest prosta, a dzięki państwowym i lokalnym programom dofinansowań coraz więcej gospodarstw ma możliwość zrealizowania takiej inwestycji. Panele słoneczne są dobrym wyborem, ponieważ promienie słoneczne, które wykorzystują są czystym i bezpiecznym źródłem energii odnawialnej.

Jej wykorzystanie prowadzi nie tylko do oszczędności, ochrony środowiska ale również pomaga osiągać autonomię energetyczną i zmniejszyć koszty funkcjonowania, co powinno się szczególnie liczyć dla producentów. Rośnie rzesza przedsiębiorców i zakładów produkcyjnych, które decydują się na wykorzystanie fotowoltaiki dla realizacji swoich zadań. Taki kierunek rozwoju energetyki w Polsce jest szansą na zmniejszenie, a nawet ograniczenie degradacji środowiska.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę