Fotowoltaika dla firm i dla domu – jaką lokalizację wybrać?

Fotowoltaika dla firm i dla domu – jaką lokalizację wybrać?

Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu

Skuteczność paneli fotowoltaicznych w zaspokajaniu potrzeb energetycznych jest ściśle związana z warunkami danej lokalizacji. Dobranie odpowiedniej wielkości powierzchni oraz parametrów dla elementów jest równie istotne. Jeśli zainwestujemy nieodpowiednio dobrany zestaw fotowoltaiczny, możemy się narazić na dodatkowe koszty.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Spis treści:

Fotowoltaika - Warunki sprzyjające instalacji fotowoltaicznej

Fotowoltaika – Warunki sprzyjające instalacji fotowoltaicznej

Fotowoltaika przekształca energię słoneczną w energię elektryczną

Wydajność instalacji fotowoltaicznej jest zależna nie tylko od typu ogniw fotowoltaicznych, ale w znacznej mierze od warunków konkretnej lokalizacji. Pora roku silnie determinuje poziom nasłonecznienia. Różnice w ilości energii promieniowania słonecznego na 1m² zimą są wielokrotnie mniejsze niż latem. Zimą nie dość, że słońce w Polsce świeci zaledwie kilka godzin ze słabą siłą, to dodatkowo zazwyczaj promieniowanie jest rozproszone. Z tego powodu panele fotowoltaiczne działają mniej efektywnie. Podobnie dzieje się w pochmurne letnie dni, gdy chmury rozpraszają promienie słoneczne.

Najlepszym kierunkiem ustawienia paneli słonecznych jest południe, można jednak odchylać je na wschód lub zachód zwiększając jednocześnie powierzchnię, by utrzymać podobną wydajność. Zdecydowanie odradza się instalowanie ogniw fotowoltaicznych na północ lub w miejscach o dużym zacienieniu.

Przykład fotowoltaiki zainstalowanej na obu stronach dachu

Jeśli chcielibyśmy wykorzystać jak największą część dachu instalując panele fotowoltaiczne skierowane na różne kierunki, powinniśmy pamiętać o zastosowaniu oddzielnych inwerterów solarnych. W ten sposób, część paneli słonecznych będąca akurat w nasłonecznionym miejscu rozpocznie pracę, zaś pozostała część pozostanie nieaktywna będąc w cieniu.

Kąt padania promieni również zmienia się w zależności od pory roku. Zimą ze względu na umiejscowienie słońca blisko horyzontu, panele fotowoltaiczne powinny być ustawione pionowo. Latem słońce znajduje się wysoko na horyzoncie, więc panele słoneczne powinny być poziomo. Modulacja nachylenia paneli fotowoltaicznych jest uciążliwa, uniwersalneodchylenie to 45 stopni. Dachy domów jednorodzinnych mają podobne nachylenie, co sprzyja instalacji ogniw fotowoltaicznych w odpowiedniej pozycji.

Na rynku dostępne są urządzenia śledzące położenie i ruch słońca zwane trakerami. W zależności od modelu mogą one poruszać panelami słonecznymi zmieniając ich położenie w jednej płaszczyźnie (pionowa lub pozioma) albo w dwóch. Zwiększają w ten sposób ilość przechwytywanej energiisłonecznej. Takie rozwiązanie łączy się jednak z zajęciem większej powierzchni rzadziej pokrytej bateriami.

Produkcja na rynku dostępne są urządzenia śledzące energii słonecznej nie odbywa się w określonych przypadkach:

  • silne zachmurzenie i mgła,
  • baterie słoneczne są całkowicie pokryte śniegiem,
  • w sieci zasilającej budynek nie ma napięcia.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Fotowoltaika - Promieniowanie globalne w Polsce

Fotowoltaika – Promieniowanie globalne w Polsce

Poziom promieniowania słońca na terenie Polski
Źródło: SOLARGIS.

Promieniowaniem globalnym nazywa się całkowitą (promieniowanie rozproszone i bezpośrednie) energię słoneczną padającą na dany teren. Średnio na terenie Polski w ciągu roku wartość promieniowana globalnego wynosi 1000 kWh/m².

Zakłada się, iż na terenie Polski w ciągu roku optymalne nasłonecznienie (1000 W/m²) występuje przez 850-950 godzin, w oparciu o te wartości można prognozować otrzymaną energię słoneczną i szacować opłacalność instalacji fotowoltaicznej.

Najlepszymi terenami do korzystania z energii słonecznej są południowe tereny Polski (Lubelszczyzna, Zakopane, Nowy Targ). Tereny charekteryzuje niskie zachmurzenie orazwystępowanie wiatru od gór, które rozprasza chmury.

Przemysł (ze względu na wytwarzanie pyłu i chmur) oraz jeziora zwiększają poziom rozproszenia promieniowania. To wpływa na obniżenie efektywności baterii słonecznych. Dodatkowo pył wydostający się z kominów może osiadać na panelach fotowoltaicznych, co dodatkowo zmniejsza ich sprawność.

Ilość energii dostarczanej przez Słońce (w W/m2) w różnych warunkach na terenie Polski:
– czyste niebo – 1 000
– lekkie zachmurzenie – 600
– Słońce za białą warstwą chmur – 300
– okres zimowy – 100

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę