Ulga termomodernizacyjna dla gospodarstwa domowego – fotowoltaika

Ulga termomodernizacyjna dla gospodarstwa domowego – fotowoltaika

Rozwój gospodarki w kierunku zmniejszania energochłonności wpłynął na pojawienie się ulg podatkowych, skierowanych dla gospodarstw domowych. Inwestycje poprawiające parametry energetyczne budynków jednorodzinnych zyskały wsparcie od skarbu państwa. Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie kwoty  w wysokości do 53 tys. zł.

Zapraszamy do kontaktu na adres: [email protected]

Spis treści:

Kto może otrzymać ulgę termomodernizacyjną?

Osoba fizyczna, będąca płatnikiem VAT oraz będąca właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości może odliczyć do 53 tys. zł. Jeżeli właścicielem budynku mieszkalnego jest małżeństwo ulga dotyczy każdego z osobna.

Osoba, która zamieszkuje budynek jednorodzinny, którego właścicielem byli jej zmarli krewni i posiada prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku, może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej

Przykład: Koszt inwestycji w panele fotowoltaiczne wyniósł 24 tys. zł. Podatnik otrzymał bezzwrotną dotację w wysokości 5000 tys. zł. z programu Mój Prąd. Od wartości kapitału zainwestowanego należy odjąć kwotę dotacji, która nie jest objęta ulgą termomodernizacyjną. W związku z tym właścicielowi budynku jednorodzinnego przysługuje ulga w wysokości 19 tys. zł. Przy składaniu PIT płatnik otrzyma zwrot w wysokości 3230 zł. Podsumowując dzięki wsparciu społecznemu inwestycja w panele fotowoltaiczne jest niższa o 8230 zł.

Jakie są warunki musi spełniać budynek aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej ?

Ulga dotyczy tylko domów modernizowanych, których modernizacja musi zakończyć się w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Jeżeli budynek mieszkalny jest w budowie, nie można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Odliczenie dotyczy jedynie budynków już wybudowanych

Czy ulga termomodernizacyjna dotyczy paneli fotowoltaicznych?

Ministerstwo Finansów 9 kwietnia 2019 r. wydało objaśnienia podatkowe charakteryzujące wydatki, których dotyczy ulga.  Opublikowany został katalog materiałów budowlanych, urządzeń oraz usług. Inwestycja w panele fotowoltaiczne znalazła się na liście. Montaż instalacji fotowoltaicznej znacząco wpływa na ograniczenie poboru energii elektrycznej z sieci oraz zmniejsza energochłonność budynku mieszkalnego. Do ulgi zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów zalicza się osprzęt paneli fotowoltaicznych oraz ich montaż.

Podatnik chcący przeprowadzić modernizację budynku jednorodzinnego nie jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu energetycznego.

Co zrobić w przypadku braku możliwości zamontowania paneli fotowoltaicznych na dachu domu?

Ustawodawca wziął pod uwagę zróżnicowaną konstrukcje połaci dachowych. Nie w każdej sytuacji istnieje możliwość bezpiecznego zamontowania paneli fotowoltaicznych. W takim przypadku instalacja może być umieszczona na innym budynku gospodarczym, znajdującym się w obrębie działki i służącym nieruchomości mieszkalnej np. pomieszczenie gospodarcze, garaż, podwórko.

W sytuacji gdy podatnik poniósł wydatki na realizację inwestycji termomodernizacyjnej, która finansowana była z kredytu bankowego, może on odliczyć całość poniesionych kosztów.

Kiedy należy dokonać odliczenia ulgi termomodernizacyjnej

Ulgę termomodernizacyjną uwzględnia się w zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28). Jeżeli kwota odliczenia podatku nie znajduje pokrycia w rocznym dochodzie płatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek (zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów oraz w ustawie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zapraszamy do kontaktu na adres: [email protected]

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę