Fotowoltaika dla małej firmy

Fotowoltaika dla małej firmy

polikrystaliczne panele fotowoltaiczne

Wykorzystanie paneli fotowoltaicznych dla stworzenia własnej, autonomicznej wytwórni energii elektrycznej zyskuje na popularności. Panele fotowoltaiczne, najczęściej umiejscawiane na dachu, pozwalają na częściowe lub całkowite uniezależnienie się od sieci dostawczej. Dlaczego to rozwiązanie sprawdzi się w małej firmie czy działalności gospodarczej prowadzonej w domu?

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Spis treści:

Fotowoltaika: oszczędności dla małej firmy

Fotowoltaika: oszczędności dla małej firmy

Koszty związane z zakupem energii elektrycznej często stanowią znaczną część wydatków przedsiębiorstw. Wykorzystanie własnej instalacji fotowoltaicznej daje możliwość obniżenia tych kosztów. Poza kosztami początkowymi związanymi z zakupem i montażem elementów instalacji fotowoltaicznej, późniejsza produkcja prądu generuje niskie koszty. Przedsiębiorca nie musi obawiać się wahań ceny energii czy przerw w dostawach spowodowanych awariami. Dzięki temu można lepiej zaplanować wydatki nie przejmując się niespodziewanymi zmianami cen zakupu energii.

Co więcej, w przypadku małych podmiotów gospodarczych ceny prądu z sieci nie są aż tak przystępne jak dla dużych firm, które kupują znaczne ilości energii. Przez to małe firmy bardziej odczują oszczędności na cenach jednostkowych prądu, jeśli zdecydują się na instalację fotowoltaiczną. To z kolei przekłada się na szybszy zwrot inwestycji w fotowoltaikę (od 3 do 7 lat przy odpowiednich warunkach).

instalacja fotowoltaiczna na dachu

Warto również pamiętać, iż największe korzyści instalacja fotowoltaiczna daje, gdy wytworzoną energię konsumuje się od razu. W przypadku większości firm działalność jest prowadzona w ciągu dnia, wtedy powstaje największe zapotrzebowanie na energię. To oznacza, że energia wyprodukowana w okresie największego nasłonecznienia może być od razu wykorzystana. Przedsiębiorca nie płaci więc za energię w okresie nasłonecznienia, ponieważ produkują ją panele fotowoltaiczne.

Przedsiębiorca nie może zostać prosumentem, ponieważ ten z definicji produkuje energię na własne potrzeby a nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Z tego powodu przedsiębiorcom nie przysługują upusty czyli możliwość odbioru części nadwyżki wprowadzonej do sieci. Niewykorzystaną nadwyżkę skupuje sieć energetyczna (sprawdź warunki odsprzedaży energii do sieci z fotowoltaiki dla firm tutaj).

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

 

Finansowanie inwestycji fotowoltaicznej

Finansowanie inwestycji fotowoltaicznej

Co pewien czas są uruchamiane programy wsparcia, które oferują dofinansowanie przy zakupie instalacji fotowoltaicznych. Przykładem jest prowadzony w latach 2015 i 2016 program BOCIAN.

W ramach wojewódzkich funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego również pojawiają się nabory wniosków zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorstw.

Leasing

Wciąż najpopularniejszym rozwiązaniem dostępnym dla przedsiębiorstw są pożyczki i leasing oferowany przez banki. Małe i średnie przedsiębiorstwa najbardziej skorzystają na leasingu. Ta forma finansowania nie wymaga wkładu własnego, więc znika bariera finansowa. Co więcej, oszczędności na energii częściowo pokrywają raty leasingowe. Choć przedmiot leasingu jest własnością leasingodawcy, leasingobiorca ma prawo ich użytkowania w zamian za opłaty leasingowe. Po zakończeniu okresu leasingu może również nabyć przedmiot umowy. W przeciwieństwie do dotacji i pożyczek z funduszy krajowych, leasing dofinansowuje 100% wartości inwestycji w fotowoltaikę.

montaż polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać pożyczkę na uruchomienie, prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej innej niż produkcja rolna. Z pomocy mogą również korzystać przedstawiciele zawodów wolnych oraz inne podmioty działające na terenach wiejskich.

Na inwestycję można uzyskać pożyczkę o wysokości do 300 tyś. złotych, której spłata ma nastąpić w ciągu 60 miesięcy.

Oprocentowanie jest określane jako stopa redyskontowa weksli NBP + marża (do 3,5%), zaś odsetki są rozliczane i opłacane miesięcznie. Finansowanie może pokryć do 100% wartości inwestycji.

Ze względu na fakt, iż na obecny rok nie zaplanowano naborów do programów krajowych nakierowanych konkretnie na fotowoltaikę, warto pomyśleć o skorzystaniu z leasingu lub pożyczki. Inwestycja w wykorzystanie energii słonecznej od razu przynosi korzyści w postaci niższych wydatków na energię. Dodatkowo, wykorzystanie paneli fotowoltaicznych podnosi innowacyjność przedsiębiorstwa oraz jest przyjazne środowisku.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę