Fotowoltaika dla zakładów produkcyjnych

Fotowoltaika dla zakładów produkcyjnych

przykład instalacji fotowoltaicznej na zakładzie produkcyjnym

Fotowoltaika to rosnący w popularność sposób na autonomiczną produkcję energii elektrycznej z wykorzystaniem promieniowania słonecznego. Panele fotowoltaiczne pochłaniają energię słoneczną i przekształcają ją na prąd na potrzeby instalacji elektrycznej. Rozwiązanie to jest popularne szczególnie wśród właścicieli domów jednorodzinnych, jednak im większy odbiorca, tym większe zyski. Z tego powodu wykorzystanie fotowoltaiki dla dużych przedsiębiorstw np. zakładów produkcyjnych to większe oszczędności i szybszy czas zwrotu inwestycji.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:


Spis treści:

Charakterystyka zakładów produkcyjnych

Charakterystyka zakładów produkcyjnych

W zależności od charakteru produkcji profil energetyczny przedsiębiorstw może się różnić. Cechą wspólną jest wysokie zużycie energii ze względu na wykorzystanie wielu maszyn. Część zakładów wytwórczych ma okres zwiększonego poboru energii, który można zgrać z czasem nasłonecznienia, gdy pracuje instalacja fotowoltaiczna. Istnieją jednak przedsiębiorstwa, które mają stale wysokie zapotrzebowanie na energię np. producenci żywności, którą przechowują w chłodniach.

Dla właścicieli obiektów magazynowych znaczną część kosztów wynoszą opłaty związane z energią zasilającą systemy oświetlenia, klimatyzacji, wentylacji, urządzenia magazynowe. Wykorzystanie energii z fotowoltaiki pozwala na znaczne obniżenie kosztów, gdyż produkcja energii (poza kosztami początkowymi zakupu i montażu instalacji) jest darmowa.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Wykorzystanie fotowoltaiki w zakładach produkcyjnych

Wykorzystanie fotowoltaiki w zakładach produkcyjnych

przykład inwertera centralnego


Warto pamiętać, iż w przypadku hal, powinny one przechodzić okresowe kontrole, które są odnotowywane w dzienniku eksploatacji obiektu. Ingerencja w konstrukcję np. montaż instalacji fotowoltaicznej powinna być zaakceptowana przez organy nadzoru budowlanego. Zgodnie ze zmianą ustawy o OZE instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 50kW wymagają pozwolenia na budowę, potwierdzenia zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej.


Te z przedsiębiorstw, które mają wysokie zapotrzebowanie na energię przez całą dobę, powinny wzbogacić instalację w magazyny energii. W ciągu dnia część paneli fotowoltaicznych produkuje energię na pokrycie bieżącego zapotrzebowania, a pozostała część może być zmagazynowana.

Producenci energii z fotowoltaiki niebędący osobami fizycznymi mogą odsprzedawać do sieci dystrybucyjnej nadwyżki energii po średnich rynkowych cenach. Jednak w przypadku dużych konsumentów o wysokim i ciągłym poziomie konsumpcji, dużo lepszym rozwiązaniem jest magazynowanie energii.

Dobór elementów instalacji


Zakłady produkcyjne zazwyczaj mają niezagospodarowaną dużą powierzchnię dachu, który można przeznaczyć na instalację fotowoltaiczną. Instalacja fotowoltaiczna może być dobrana tak, by zagospodarować dużą przestrzeń dachów zarówno płaskich jak i skośnych. Należy zawsze pamiętać, by montaż dodatkowej instalacji nie spowodował przekroczenia progu maksymalnego obciążenia dachu. Na rynku istnieją producenci lekkich elementów montażowych (dla dachów płaskich), które dodatkowo umożliwiają omijanie przeszkód na dachach.


Praca paneli jest kontrolowana przez inwertery. Przy instalacjach o dużej mocy można wybierać między inwerterem centralnym lub rozproszonym systemem kilku inwerterów.


Inwertery centralne to falowniki o dużej mocy (setek kW, a nawet MW), są przeznaczone do wykorzystania na farmach fotowoltaicznych. Zazwyczaj jeden inwerter centralny zajmuje się obsługą wszystkich modułów z całej farmy fotowoltaicznej. Panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo, aby uzyskać odpowiednie napięcie, a później powstałe łańcuchy łączy się równolegle. Zbiorcze przewody prowadzi się do inwertera.


Choć ogromną zaletą inwerterów centralnych obniżenie kosztów jednostkowych zakupu i montażu, coraz częściej nawet przy dużych instalacjach stosuje się system zdecentralizowany. W tym przypadku w instalacji montuje się kilkadziesiąt lub klilkaset inwerterów łańcuchowych zamiast jednego lub kilku centralnych).


Za decentralizacją przemawiają lepsza kontrola pracy pojedynczych modułów fotowoltaicznych oraz wyższa odporność na awarie. W razie uszkodzenia elementu instalacji, można wyłączyć z użytku tylko jej część a nie całą jak w przypadku inwertera centralnego. Dodatkowo, inwertery łańcuchowe łatwiej zaprojektować i uwzględnić w instalacji, a ich serwis jest mniej problematyczny.


Wykorzystanie fotowoltaiki w dużych przedsiębiorstwach może być bardzo opłacalne, szczególnie, gdy ich profil wymaga konsumpcji znacznej ilości prądu. Jednak aby uzyskać najlepsze efekty trzeba odpowiednio zagospodarować dostępną przestrzeń na montaż instalacji oraz dobrać elementy systemu do potrzeb firmy. Wybór rzetelnej firmy, która pomoże przeprowadzić proces przygotowań i poprawnie zamontuje instalację jest bardzo ważnym elementem czerpania korzyści z fotowoltaiki.

Fotowoltaika pozwala obniżyć rachunki za prąd z 3 332 zł rocznie do 144,62 zł rocznie przez 15 lat. Sprawdź, czy Twój dom lub Twoja firma spełnia warunki, aby instalacja fotowoltaiczna była opłacalna:

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę