Rynek mocy, opłata mocowa – konsekwencje dla firm

Rynek mocy, opłata mocowa – konsekwencje dla firm

Ciężko jest wyobrazić sobie funkcjonowanie w obecnych czasach bez stałego dostępu do energii elektrycznej. Właśnie dlatego ustawodawcy zdecydowali się na stworzenie rynku mocy – systemu wsparcia dla elektrowni sterowalnych pracujących w systemie. Rozwój kosztuje, odnawialne źródła energii są przyszłością. W dobie dzisiejszej techniki należy mniej eksploatować planetę, bo skutki naszej degradacji odczują nasze dzieci. Człowiekowi ciężko było się przesiąść z konia do samochodu, zmienić tradycyjny telefon komórkowy na smartfon teraz mamy czas przebudowania energetyki. W poniższych zakładkach znajdą Państwo dokładne wyjaśnienie czym jest rynek mocy dlaczego wprowadzono opłatę mocową oraz w jaki sposób można jej uniknąć.

Możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu. Wypełnij formularz aby sprawdzić tańsze oferty prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Spis treści:

Przesłanki powstania rynku mocy

Spółka odpowiadająca za bilansowanie mocy w systemie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne przeprowadziła analizy, z których jednoznacznie wynika, że od 2020 roku w polskim systemie może zabraknąć mocy dla wszystkich odbiorców. Problem ten pojawia się na całym kontynencie Europejskim. Nagły wzrost produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zaburzył funkcjonowanie rynku energii. Jednostki OZE takie jak panele fotowoltaiczne i farmy wiatrowe charakteryzują się wysoką niestabilnością produkcji energii elektrycznej. W dodatku są one uprzywilejowane do wprowadzania energii elektrycznej do sieci. Mając pierwszeństwo przed elektrowniami konwencjonalnymi wymuszają na nich redukcję wytwarzanej energii, co przekłada się na mniejsze zyski. Obecnie nie ma możliwości oparcia systemu elektroenergetycznego wyłącznie na źródłach odnawialnych. Pomimo znacznej redukcji produkcji energii elektrycznej w elektrowniach węglowych nie możemy ich wyłączyć. Ich moc musi być w rezerwie do wykorzystania w każdej chwili gdy zajdzie potrzeba stabilizacji sieci tj. nie ma odpowiednich warunków atmosferycznych.

Wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach węglowych staje się coraz mniej opłacalna z powodu konieczności redukcji CO2 oraz kosztom związanych z uprawnieniami do emisji CO2, których cena na dzień dzisiejszy wynosi 30€/MWh. Wsparcie jest konieczne, gdyż bezpieczeństwo i stabilność dostaw jest priorytetem. Powstanie rynku mocy ma rozwiązać problem z możliwością wystąpienia blackout.

Funkcjonowanie przestarzałych elektrowni węglowych można porównać do ojca idącego obok uczącego się chodzić dziecka. Nie jest on potrzebny w każdej chwili, bo dziecko sobie świetnie radzi, jednak jak tylko straci równowagę tata musi zareagować. Tak samo jest z elektrowniami węglowymi, przy spadku wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przejmują one odpowiedzialność za utrzymanie stabilności sytemu elektroenergetycznego.

Opłata mocowa a rynek mocy

Znając genezę powstania rynku mocy należy przygotować się na koszty z tym związane. Jak zwykle w takiej sytuacji poniosą je odbiorcy końcowi. Koszty funkcjonowania rynku mocy zawarte będą na fakturze za energię elektryczną. Nowa opłata nazywać się będzie opłatą mocową. Jej wielkość jest ustalona przez Prezesa URE i zależy od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w godzinach 7.00- 21.59. Dla firm będzie wynosić 0,0762 zł/kWh. PSE S.A. wyliczyły, że niedobór mocy w systemie ma wystąpić do 2047 roku i do tego też roku na rachunkach za energię elektryczną będzie znajdować się pozycja pt.: opłata mocowa. Oszacowano, że koszty przeniesione na odbiorców końcowych tylko w 2021 roku wyniosą około 5,6 mld zł.

Możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu. Wypełnij formularz aby sprawdzić tańsze oferty prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Co zyskamy dzięki rynkowi mocy?

Rynek mocy w teorii ma zapewnić odpowiedni bilans pomiędzy produkcją energii elektrycznej, a jej poborem przez odbiorców końcowych. Rynek mocy zapewni:

  • stabilne funkcjonowanie istniejących źródeł wytwórczych oraz zachęci ich właścicieli do niezbędnych modernizacji,
  • rozwój odnawialnych źródeł energii z wzięciem pod uwagę ciągłość i bezpieczeństwo dostaw do odbiorców końcowych.
  • rozwój magazynów energii i całej gałęzi gospodarki z nimi związanej,
  • inwestycje w nowe jednostki wytwórcze, dostosowane do aktualnych wymagań środowiskowych, które płynnie przejmą obciążenie obecnych.

Możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu. Wypełnij formularz aby sprawdzić tańsze oferty prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Jak uniknąć opłaty mocowej?   

W teorii jest to proste, wystarczy w godzinach określonych przez Prezesa URE nie pobierać energii z sieci. W rzeczywistości realnie trzeba przyjąć, że całkowita redukcja opłaty mocowej może być niemożliwa. Szansą na niższe rachunki jest inwestycja w panele fotowoltaiczne. Dobrze dobrana moc paneli do możliwość znacznej redukcji kosztów związanych z opłatą mocową. Ponadto uwolni firmę od pozostałych kosztów związanych z energią elektryczną. Generacja energii w panelach fotowoltaicznych w miesiącach letnich przypada właśnie w godzinach określonych przez Prezesa URE. W dobie ciągle rosnących cen energii elektrycznej oraz opłat z nią związanych, rozsądne jest budowanie własnych jednostek wytwórczych. Przy budowie paneli fotowoltaicznych można korzystać z wielu dotacji, które znacząco redukują jej koszt a zyski można czerpać przez wiele lat.

Możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu. Wypełnij formularz aby sprawdzić tańsze oferty prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Opłata mocowa jakie inne opłaty na rachunku? 

Rok 2021 przyniesie nie tylko opłatę mocową na fakturze za energię. Przez kilka lat nieobecna opłata OZE wróci na rachunek. Zgodnie z informacją Prezesa URE wyniesie ona 2,20 zł/MWh. Opłata OZE ma na celu wspieranie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii. Opłaty dystrybucyjne mają pozostać na stałym poziomie.

Pomimo wielu nowości na niekorzyść odbiorców z rachunku za prąd zniknie obowiązująca opłata kogeneracyjna, której przeznaczeniem było wspieranie jednostek wytwórczych skojarzonych tj. wytwarzających energię elektryczną oraz ciepło systemowe- elektrociepłowni.

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę