O ile zdrożeje prąd w 2022 roku?

O ile zdrożeje prąd w 2022 roku?

gielda2W 2021 r. ceny na polskim rynku hurtowym energii elektrycznej są najwyższe w historii. Oczywiście będzie to miało odzwierciedlenie w przyszłorocznych cenach prądu, które w swoich taryfach przedstawią prezesowi URE do zatwierdzenia przedsiębiorstwa energetyczne.

Energia elektryczna zdrożeje i więcej zapłacą za nią w 2022 r. nie tylko firmy, ale również gospodarstwa domowe. Jakich podwyżek możemy się spodziewać? Czy wzrosną również opłaty za dystrybucję? Wszystko wskazuje na to, że wzrosty nie będą symboliczne i obciążą nasze budżety dodatkowo w co najmniej porównywalnym stopniu jak w 2021 r.

Możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu. Wypełnij formularz aby sprawdzić tańsze oferty prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Co jest przyczyną podwyżek cen prądu?

W 2021, cena megawatogodziny (MWh) prądu na hurtowym rynku terminowym z odbiorem w 2022 roku wzrosła o ok. 100 zł w stosunku do ubiegłego roku. To właśnie wzrost hurtowych cen energii rzutuje w największym stopniu na ceny detaliczne w 2022 r.

Kolejnym czynnikiem wzrostów cen prądu jest znaczący wzrost kosztów wytwarzania energii. Polski system wytwórczy opiera się nadal na węglu. Mimo że jego udział w miksie wytwórczym stopniowo maleje, obecnie wynosi około 70 %. Obrazuje to dobrze skalę wpływu wysokich kosztów wytwarzania energii elektrycznej z węgla na całość kosztów wytwórczych.

Na dodatek, w II połowie 2021 r. ceny węgla poszybowały w górę.  Równocześnie wzrosły ceny białych certyfikatów. I to znacząco, bo o 113 % w stosunku do cen z  2020 roku. W 2020 r. przedsiębiorstwo musiało zapłacić niecałe 30 euro za tonę CO2,  we wrześniu 2021 r. cena przekracza 61 euro za tonę CO2 i prognozowane są dalsze wzrosty.

Sytuacji nie poprawia planowany rozwój inwestycji operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD), związanych m. in. z wymianą liczników na inteligentne oraz przyłączaniem instalacji OZE w postaci fotowoltaiki czy przydomowych elektrowni wiatrowych. Te koszty również znajdą odzwierciedlenie w detalicznych cenach prądu.

Możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu. Wypełnij formularz aby sprawdzić tańsze oferty prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Ceny prądu 2022 – gospodarstwa domowe

Końcówka III kwartału 2021 r. to zbyt wcześnie, żeby dokładnie wyliczyć średnią cenę za prąd w 2022 r. dla gospodarstw domowych. Jeszcze nie wszyscy sprzedawcy energii złożyli taryfy do zatwierdzenia przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), dlatego nie można przesądzić dziś o wysokości podwyżek za prąd. Prognozuje się jednak, że firmy będą wnioskować o stawki wyższe o 20 – 30 %. Oznacza to wzrost cen energii o około 10 – 15 % dla gospodarstw domowych.

Przyjmując taki poziom podwyżek cen energii, łatwo obliczyć, że przeciętny miesięczny rachunek za prąd dla gospodarstw domowych wzrośnie o około 20 zł. To jednak nie koniec podwyżek. W przeszłości dość stabilnie kształtowały się opłaty dystrybucyjne, które stanowią drugi istotny składnik rachunków za energię elektryczną. Na rok 2022 oraz kolejne lata, OSD przewidują sporą ilość inwestycji, co według ekspertów, może poskutkować około 10 % wzrostem opłat za dystrybucję dla gospodarstw domowych.

Dodatkowo w 2021 r. wszyscy odbiorcy zostali obciążeni opłatą mocową, a 2022 r. nie przyniesie raczej jej obniżenia dla gospodarstw domowych.

Możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu. Wypełnij formularz aby sprawdzić tańsze oferty prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Ceny energii elektrycznej w 2022 dla firm

W jeszcze trudniejszej niż gospodarstwa domowe sytuacji są firmy. Taryfy dla gospodarstw domowych podlegają surowej weryfikacji przez URE, dlatego sprzedawcy energii elektrycznej kalkulują je z dużą ostrożnością. Taryfy prądu dla firm nie podlegają takiej ochronie. Ceny detaliczne za energię elektryczną odzwierciedlają poziom cen hurtowych, a te, jak już wspominaliśmy, znacznie wzrosły w 2021 roku. Dodatkowo, sprzedawcy prądu nie mogąc przerzucić w znacznej części kosztów na gospodarstwa domowe, zrobią to, obciążając przedsiębiorstwa.

Na wysokość cen energii w hurcie, wpływ ma przede wszystkim wzrost cen białych certyfikatów. Koszt uprawnień do emisji CO2 wynosił we wrześniu 2021 roku ok. 280 zł za tonę, a prognozuje się, że do 2030 r. może wzrosnąć nawet do 100 euro za tonę, co odpowiada w przybliżeniu 460 zł/t. Dla przykładowej taryfy C11, taka podwyżka poskutkuje niemal dwukrotnym wzrostem ceny za 1 kWh, w stosunku do cen obecnych.

Możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu. Wypełnij formularz aby sprawdzić tańsze oferty prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Pomagamy zmienić dostawcę energii elektrycznej dla taryf G11 i G12, G12w (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe), C11, C12a, C12b, C12w, C21, C22a, C22b, C23, B21, B22, B23 z obecnego dostawcy energii elektrycznej na tańszego dostawcy energii elektrycznej. Jeśli chcesz obniżyć koszty związane z energią elektryczną lub gazem, zapoznaj się z ofertą AXPO.

Uciążliwa opłata mocowa – jak firmy radzą sobie z jej redukcją?

Trudnej sytuacji firm pod względem kosztów za energię elektryczną nie poprawia konieczność uiszczania opłaty mocowej za każdą MWh pobraną w godzinach od 7:00 – 22:00 w dni powszednie. Warto nadmienić, że w 2021 r. stawka opłaty jest niemal dwukrotnie wyższa, niż prognozował to rynek. Przedsiębiorcy nie byli przygotowani na tak duże koszty wynikające z konieczności uiszczenia tego składnika opłaty dystrybucyjnej.

Z nieprzewidzianym obciążeniem finansowym w wyniku wzrostu ceny energii elektrycznej firmy radzą sobie na kilka sposobów:

  • zmieniając tryb pracy z dziennego na nocny oraz weekendowy;
  • zwiększając niezależność energetyczną poprzez inwestycje w OZE;
  • inwestując w energooszczędny park maszynowy.

Oczywiście wszystkie te sposoby na ograniczenie opłat za prąd wymagają pewnych nakładów finansowych, np. wyższych stawek godzinowych dla pracowników w porze nocnej i w weekendy, poniesienia kosztów montażu instalacji fotowoltaicznej czy kosztów zakupu nowych maszyn.

Możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu. Wypełnij formularz aby sprawdzić tańsze oferty prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Perspektywy dla polskiego przemysłu energochłonnego

home_officeOpłatą mocową został dotknięty w szczególności przemysł energochłonny. W efekcie konieczności sprostania wymogom związanym z ograniczeniem emisji CO2 nałożonym przez UE, energochłonna produkcja staje się coraz mniej opłacalna, nie mogąc konkurować z firmami spoza Unii Europejskiej które nie muszą tych wymogów spełniać.

Postulaty zgłaszane przez odbiorców energochłonnych nie pozostały bez odpowiedzi. W czerwcu 2021, Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o rynku mocy, która ma poprawić sytuację przedsiębiorstw, jednocześnie gwarantując bezpieczeństwo energetyczne obywatelom i mieszkańcom Polski. Wśród zmian należy wymienić choćby obniżenie opłaty mocowej dla przedsiębiorców o płaskim profilu zużycia energii elektrycznej (czyli o niskich wahaniach dobowych poboru prądu, dotyczy to szczególnie firmy które korzystają z taryf C11, C21, B11 i B21).

Dodatkowo, Komisja Europejska zobowiązała się do wprowadzenia tzw. granicznego podatku węglowego, nakładanego na towary importowane do UE, których produkcja wiąże się z emisją CO2.

Możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu. Wypełnij formularz aby sprawdzić tańsze oferty prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę