Jak przeprowadzić audyt efektywności energetycznej w firmie?

Jak przeprowadzić audyt efektywności energetycznej w firmie?

Czy wiesz że możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu? Wypełnij formularz aby otrzymać tańszą ofertę prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Audyt efektywności energetycznej polega na identyfikacją obszarów firmy przy których powiązane zużycie energii elektrycznej może być zoptymalizowane. Takie postępowanie może być jednorazowe lub cykliczne. Lepiej żeby audyt efektywności energetycznej angażował pracowników firmy aby uwrażliwić ich postępowania w stosunku do energooszczędności. Audyt może przynieść spore oszczędności, w zależności od wielkości zużycia energii elektrycznej firmy: aż do 50% energii w przypadku postępowań termomodernyzacyjnych.

Audyt efektywności energetycznej w firmie

Audyt efektywności energetycznej w firmie

porownywanie

Audyt efektywności energetycznej polega na identyfikacją obszarów firmy przy których powiązane zużycie energii elektrycznej może być zoptymalizowane. Aby osiągnąc ten cel, najskuteczniej stworzyć zespół pracowników odpowiedzialnych za wprowadzanie audytu energetycznego. Ważne jest aby Zarząd oraz inżynier systemów energetycznych wzieli również udział w procesie decyzyjnym.

 

 • Można odróżnić kilka etapów w wprowadzaniu audytu efektywności energetycznej:
 • 1. Najpierw należy zlecić zewnętrznej firmie audyt efektywności energetycznej lub wykonać go przez specjalistów zakładu. Do przeprowadzenia tego audytu, stworzymy listę grup układów energochłonnych i wykonujemy mapowanie tych układów w zależności od poziomu zużycia energii elektrycznej, kosztów zużycia energii elektrycznej i potrzeb modernizacji.
 • 2. Następnie należy oszacować efekty energetyczne, ekonomiczne i ekologiczne planowanych przedsięwzięć i napisać krótki raport o oczekiwanych efektach.
 • 3. zespół odpowiedzialny za audyt efektywności energetycznej przedstawia biznes plan Zarządowi i wdraża go na zasadzie zarządzania projektem. Warto zwrócić uwagę nad tym, że szkolenia pracowników będą miały szczególne znaczenia na etapie przeprowadzania systemu zarządzania energią elektryczną.
 • 4. Następnie należy się zająć bieżącą eksploatacją systemu zarządzania energią, w ramach której należy wprowadzać odpowiednie działania konserwacyjne i naprawcze.
 • 5. Ostatnie działanie polega na porównywaniu oceny istniejącego stanu z oczekiwanymi efektami audytu.

W dużych firmach z potężnym zużyciem energii elektrycznej warto wprowadzić taki audyt regularnie (np. raz w roku). W przypadku regularnego audytu efektywności energetycznej warto korzystać z systemu telemetrycznego za pomocą którego można odczytywać na bieżąco dane z liczników energii elektrycznej, nadzorować wskaźniki energetyczne i korzystać z narzędzi prognozowania kluczowych wskaźników (np. za pomocą aplikacji webowej). Takie rozwiązania pozwalają również monitorować koszty energii elektrycznej wyrażone w złotówkach.

Dowiedz się więcej o modułach telemetrycznych pisząc nam maila na [email protected]

System zarządzania energią elektryczną w firmie

System zarządzania energią elektryczną w firmie

magazyn

Warto wprowadzić stały system zarządzania energią elektryczną oparty o normę ISO 50001 w ramach których będą wyznaczone osoby lub zespół odpowiedzialny za zarządzanie energią elektryczną. System zarządzania energią powinienen również pozwalać przypisać kompetencje i szkolenia pracowników, monitorować zużycia kosztów energii elektrycznej, okresowych analizach i raportach, opracowaniu planów i wdrożenia przedsięwzięć z wykorzystaniem środków finansowych lub dotacyjnych.

Jak sprawnie przygotować pracowników do zmniejszenia kosztów energii elektrycznej w firmie?

Jak sprawnie przygotować pracowników do zmniejszenia kosztów energii elektrycznej w firmie?

W jaki sposób pracownicy mogą wpływać na obniżenie kosztów związanych z energią w firmie? Podstawą jest świadomość którą można kształtować przeprowadzając ankietę zawierającą następujące pytania:

 1. Ile płacę za energię elektryczną?
 2. Jaki jest udział kosztów energii w kosztach produkcji?
 3. W jakich urządzeniach i w jakich węzłach technologicznych najwięcej zużywam energii?
 4. Czy wiem kto ma najlepszą ofertę i czy wybrałem najtańszego sprzedawcę energii?
 5. Czy jest w firmie ktoś odpowiedzialny za zarządzanie energią elektryczną i czy istnieje system szkolenia i motywacji pracowników do energooszczędności?
 6. Czy wiem gdzie mam największe możliwości zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i czy mam je uszeregowane według opłacalności ich wdrożenia?
 7. Czy opracowaliśmy plan wdrożenia efektywności energetycznej?
 8. Czy monitoruję zmiany zużycia energii elektrycznej i czy potrafię je wytłumaczyć?

Jeżeli na wszystkie pytania odpowiemy „tak”, to znaczy że w Twojej firmie funkcjonuje system zarządzania kosztami energii elektrycznej. Jeżeli odpowiemy „nie” pięć razy lub więcej, to znaczy, że taki system warto w firmie wprowadzić. System zarządzania kosztami energii elektrycznej wcale nie musi być skomplikowany, łatwo może na siebie zarobić i pozwala obniżyć koszty paliwa i energii.

Aby nadzorować na bieżąco kluczowe parametry sieci energetycznej, można skorzystać z modułów telemetrycznych. Taki moduł powinien być kompatybilny z licznikami energii elektrycznej i powinien odczytywać dane zdalnie i na bieżąco.

Dowiedz się więcej o modułach telemetrycznych wysyłając nam mail na [email protected]

Rachunkowość energetyczna w firmie

Rachunkowość energetyczna w firmie

Rachunkowość energetyczna jest metodologią, która polega na wyszczególnieniu kosztów zużycia energii w firmie. Takie podejście pozwala zidentyfikować potencjał do optymalizacji wydatków energetycznych i go wykorzystywać w celu obiżenia kosztów w firmie. Wystarczy monitorować kilka punktów pomiarowych sieci energetycznej za pomocą danych z liczników energii elektrycznej i czujników parametrów zewnętrznych jak temperatura i wilgotność. Efektem wprowadzania zasad rachunkowości energetycznej w firmach przemysłowych jest opracowanie i uzupełnianie na bieżąco kluczowych wskaźników.

Najnowsze systemy teleinformatyczne odczytują dane energetyczne z czujników pomiarowych i pokazują je na stronie internetowej aplikacji webowej, na której można wyświetlać kluczowe wskaźniki pomiarowe sieci energetycznej. Dla niektórych modułów telemetrycznych użytkownik systemu może skonfigurować zdalnie częstotliwość pomiaru.

Dowiedz się więcej o modułach telemetrycznych wysyłając nam mail na [email protected]

Pracownicy z firmy otrzymują wiele korzyści: po odkrywaniu rozbieżności wynikającej z analizy wskaźników, kierownik produkcji lub kierownik utrzymania ruchu może natychmiastowo wprowadzić zmiany korygujące na liniach produkcyjnych. Główny księgowy lub dyrektor finansowy może prognozować kwoty przyszłych faktur za energię elektryczną co pozwala unikać niespodziewanych wypłat. Użytkownik systemu może również precyzyjnie planować pracę maszyn w celu unikania chwilowych przekroczeń zużycia energii elektrycznej lub w celu prognozowania zapotrzebowania z dostawcami energii elektrycznej (tzw. Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych – O.S.D.: ENEAENERGAPGE, INNOGY, TAURON, która firma jest odpowiedzialna za dostarczenie prądu w Twojej miescowości tutaj).

Czy wiesz że możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu? Wypełnij formularz aby otrzymać tańszą ofertę prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Inteligentne sterowanie urządzeń w firmie

Inteligentne sterowanie urządzeń w firmie

Można zdalnie sterować urządzeniami należącymi do sieci energetycznej tzw. Inteligentną Siecią (ang. „Smart grid”). Takie rozwiązania pozwalają używać urządzenia, które same się włączają w godzinach, gdy energia jest najtańsza i które działają w trybie oszczędnym, w godzinach szczytu gdy taryfa jest najdroższa.

Warto również włączyć zdalnie światło kiedy osoba pojawia się we wspólnych pomieszczeniach. Do systemu telemetrycznego należy w tym przypadku dołączyć czujniki ruchu i czujniki światła dziennego.

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę