Jakie są rodzaje liczników energii elektrycznej?

Jakie są rodzaje liczników energii elektrycznej?

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Jakie są najczęściej używane liczniki energii elektrycznej w Polsce i jakie są rozliczenia z dostawcami prądu, które te liczniki umożliwiają?

Licznik indukcyjny:

Licznik indukcyjny jest jednym z najczęściej używanych liczników energii elektrycznej w Polsce. Licznik indukcyjny nalicza kWh (kilowatogodziny) dzięki swojej aluminiowej tarczy, która rusza się w sposób proporcjonalny do zużycia energii elektrycznej.

Budowa licznika indukcyjnego:
Szybkość i moc prądu można mierzyć dzięki jego natężeniu (szybkość przepływu) oraz napięciu (moc). Przy liczniku indukcyjnym znajdują się dwie cewki, które mierzą te dwie moce prądu: w jednej cewce płynie prąd szybkością proporcjonalną do natężenia pobranego prądu. W drugiej cewce płynie prąd szybkością proporcjonalną do jego napięcia. Te dwie cewki wytwarzają pole magnetyczne pod wpływem którego wiruje aluminiowa tarcza. Aluminiowa tarcza kręci się proporcjonalnie do zużycia energii elektrycznej. Licznik nalicza każdy obrót tarczy, który oznacza pewną ilość spożywanych kWh. W ten sposób licznik elektryczny nalicza zużycie energii elektrycznej u odbiorcy.

licznik-indukcyjny Jakie są rodzaje liczników energii elektrycznej?

Przykład licznika indukcyjnego z aluminiową tarczą z miernikiem dwutaryfowym

Najczęściej liczniki indukcyjne są wyposażone w jeden miernik do naliczania kWh przy taryfie całodobowej (G11). Jednak przy korzystaniu z ofert dwutaryfowych proponowanych przez dostawców prądu (G12 – z taryfą dzienną i nocną/weekendową) licznik energii elektrycznej jest wyposażony w dwa mierniki mierzące ilość kWh wykorzystywanych w dzień oraz ilość kWh wykorzystywanych w nocy/ w weekend. Zmiana taryfy często wiąże się z koniecznością zmiany instalacji pomiarowo-rozliczeniowej. Dlatego często dostawcy pozwalają zmienić taryfę energii elektrycznej tylko raz w roku.

Przy korzystaniu z licznika indukcyjnego odbiorca może rozliczyć zużycie prądu poprzez:

  • rozliczenie na podstawie prognoz zużycia prądu: ten sposób rozliczenia jest najczęściej wykorzystywany. Dostawca nalicza prognozowaną ilość pobranego prądu przez odbiorcę, na podstawie jego nawyków, z ewentualną korektą przed końcem okresu rozliczeniowego,
  • rozliczenie rzeczywiste: dzięki odczytowi stanu licznika indukcyjnego przez inkasenta lub przez podanie stanu licznika dostawcy przez odbiorce (na przykład sms-em).

Sprawdź jak odczytać stan licznika indukcyjnego.

Licznik elektroniczny:

licznik-elektroniczny Jakie są rodzaje liczników energii elektrycznej?

Licznik elektroniczny pozwala odczytać stan zużycia zdalnie

Licznik elektroniczny pozwala dostawcy odczytać stan zużycia energii elektrycznej u odbiorcy zdalnie, bez potrzeby przesyłania sms-a ani wizyty inkasenta. Również nazywany licznikiem cyfrowym, licznik elektroniczny jest wyposażony w ekran ciekłokrystaliczny. Licznik elektroniczny dokładniej wylicza ilość spożywanego prądu w porównaniu do licznika indukcyjnego.

 

 

 

 

Budowa licznika elektronicznego:
Licznik elektroniczny jest wyposażony w układy scalone, które generują impulsy pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia. Impulsy są generowane w liczbie proporcjonalnej do ilości pobieranego prądu. Licznik elektryczny przelicza ilość impulsów na kWh wskazując zużycie energii elektrycznej na ekranie licznika. Sprawdź jak odczytać stan licznika elektronicznego.

Licznik inteligentny:

licznik-inteligentny Jakie są rodzaje liczników energii elektrycznej?

Licznik inteligentny wysyła informacje o zużyciu energii elektrycznej do dostawcy co 15 minut

Inteligentny licznik należy do nowej generacji liczników. Wysyła on co 15 minut do dostawcy zaktualizowany stan zużycia energii elektrycznej odbiorcy oraz dodatkowe szczegóły jak na przykład bieżący koszt pobrania energii lub moc i napięcie prądu o dowolnej godzinie w danym dniu. Dzięki tym informacjom dostawca jest w stanie lepiej zarządzać siecią energetyczną i wysyłać prąd tam gdzie jest on potrzebny, unikając w ten sposób przerw w dostawie. W przypadku awarii dostawca jest natychmiast powiadomiony i może szybciej zareagować. Dwukierunkowa komunikacja danych – od dostawcy do odbiorcy i od odbiorcy do dostawcy – przy liczniku inteligentnym, również pozwala na aktualizacje oprogramowania licznika przez dostawce zdalnie. Sprawdź jak odczytać stan licznika inteligentnego.

Dzięki licznikowi inteligentnemu odbiorca posiada wszystkie potrzebne informacje o swoim zużyciu energii, aby monitorować i zmniejszyć swoje wydatki energii elektrycznej. Jednak plan masowej instalacji liczników energii elektrycznej w Polsce w ramach wprowadzenia Unijnej Dyrektywy wzbudził wątpliwości niektórych organizacji ochrony praw konsumenta i danych osobowych w wyniku zagrożenia prywatności odbiorcy w przypadku nieuczciwego wykorzystywania informacji udostępnionych dostawcom. Dowiedz się więcej o planowanej wymianie liczników w Polsce na liczniki inteligentne. Sprawdź również ogólne informacje o licznikach energii elektrycznej.

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę