Jakie są rodzaje taryf energii elektrycznej w Polsce?

Jakie są rodzaje taryf energii elektrycznej w Polsce?

Poniżej znajdziesz informacje, które pozwolą Ci poznać główne cechy taryf energii elektrycznej i wybrać najodpowiedniejszą dla Ciebie lub dla Twojej firmy.

Skontaktuj się z nami !

Multistep form

 • Porównaj Twoją obecną ofertę zakupu energii z aktualnymi, najbardziej konkurencyjnymi warunkami na rynku.
 • Porozmawiaj z doradcą o najwcześniejszym możliwym terminie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.
 • Płać taniej za energię elektryczną.

Klikając dalej ;

Zgadzam się na przetwarzanie przez Dobry Prąd Technologies sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu obsługi zapytania i przedstawienia mi oferty.

Zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Spis treści artykułu

Co to jest taryfa energii elektrycznej?

Co to jest taryfa energii elektrycznej?

Taryfa energii elektrycznej to plan cenowy, zgodnie z którym sprzedawcy energii elektrycznej oferują prąd swoim klientom, zarówno gospodarstwom domowym, gospodarstwom rolnym jak i firmom.

Przykład: co oznacza taryfa G12?
Taryfa G12, tak zwana taryfa nocna, oznacza, że gospodarstwo domowe zapłaci niższą stawkę za zużycie prądu w godzinach nocnych, a wyższą w godzinach dziennych.

Różnorodność dostępnych taryf energetycznych pozwala wybrać najlepiej dopasowaną do własnych potrzeb i w ten sposób ograniczyć swoje koszty energii. Poza wyborem odpowiedniej taryfy, istnieje wiele innych możliwości oszczędzania prądu, o których więcej tutaj.

Co to jest grupa taryfowa energii elektrycznej?

Co to jest grupa taryfowa energii elektrycznej?

Każda taryfa energetyczna należy do pewnej grupy taryfowej. Każda z nich jest adresowana do określonego rodzaju odbiorcy (w zależności od poziomu napięcia zasilania).

Do gospodarstw domowych adresowane są taryfy typu „G”, do małych i średnich firm adresowane są taryfy typu „C”, do dużych firm adresowane są taryfy typu „B”, a do największych odbiorców (takich, jak kopalnie czy duże fabryki) adresowane są taryfy typu „A”. Tabela poniżej przedstawia główne typy taryf energetycznych i przykładowe taryfy:

Skontaktuj się z nami !

Multistep form

 • Porównaj Twoją obecną ofertę zakupu energii z aktualnymi, najbardziej konkurencyjnymi warunkami na rynku.
 • Porozmawiaj z doradcą o najwcześniejszym możliwym terminie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.
 • Płać taniej za energię elektryczną.

Klikając dalej ;

Zgadzam się na przetwarzanie przez Dobry Prąd Technologies sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu obsługi zapytania i przedstawienia mi oferty.

Zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Jak rozumieć skróty nazw taryf prądu?

Co oznaczają skróty nazw taryf energii elektrycznej?

 • Jak czytać skróty nazw taryf energii?
 • 1. Pierwszy znak (A, B, C lub G) odnosi się do typu taryfy, w zależności od rodzaju odbiorcy, do którego jest adresowana. Taryfa G jest dla gospodarstw domowych, natomiast C, B i A są przeznaczone dla firm zasilanych z sieci o napięciu odpowiednio niskim, średnim i wysokim.
 • 2. Drugi znak (1 lub 2) odnosi się do mocy umownej – w uproszczeniu, „1” oznacza moc nie większą, niż 40 kilowatów (kW), „2” oznacza moc większą niż 40kW.
 • 3. Trzeci znak (1, 2, 3 lub 4) oznacza liczbę stref czasowych – przykładowo „2” oznacza, że są dwie strefy czasowe (na przykład godzinny dzienne i nocne) itd.
 • 4. Ewentualny czwarty znak oznacza sposób rozliczania stref czasowych– przykładowo „b” oznacza podział na strefe dzienną i nocną, „a” podział na strefe szczytową i poza-szczytową, „w” z kolei oznacza, że poza podziałem na strefe nocną i dzienną (czyli cechy oferty „b”) taryfa oferuje niższe ceny również w weekend.

Przykład: co oznacza taryfa C12a?
Taryfa C12a oznacza, że przedsiębiorstwo (o mocy umownej poniżej 40kW) zapłaci wyższą stawkę za zużycie prądu w godzinach szczytu, a niższą poza godzinami szczytu. Taryfa B23 oznacza natomiast, że firma o mocy umownej przekraczającej 40kW będzie płaciła inną stawkę cenową za kilowatogodzinę w szczycie przedpołudniowym, inną w szczycie popołudniowym i jeszcze inną podczas pozostałych godzin doby.

Jakie są taryfy dla domu i dla firm?

Jakie są taryfy dla domu i dla firm?

Grupy taryfowe energii elektrycznej według odbiorców

Rodzaj odbiorcy

Rodzaje taryf i przykładowe taryfy

Gospodarstwa domowe

G (G11G12G12w)

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, Gospodarstwa Rolne

(C11C12aC21)

Duże firmy

B (B21B23)

Najwięksi odbiorcy (kopalnie, fabryki)

A (A22, A23)

Skontaktuj się z nami !

Multistep form

 • Porównaj Twoją obecną ofertę zakupu energii z aktualnymi, najbardziej konkurencyjnymi warunkami na rynku.
 • Porozmawiaj z doradcą o najwcześniejszym możliwym terminie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.
 • Płać taniej za energię elektryczną.

Klikając dalej ;

Zgadzam się na przetwarzanie przez Dobry Prąd Technologies sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu obsługi zapytania i przedstawienia mi oferty.

Zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Obecnie jedynie taryfy typu „G” są regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki. Innymi słowy, obecnie sprzedawcy prądu mają obowiązek zatwierdzać jedynie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych.

Taryfy „G” dla domu

Taryfa G11

Taryfa G11 jest taryfą jednostrefową, czyli taką, w ramach której przez całą dobę płacimy jedną, stałą cenę prądu. Jest ona najbardziej korzystna dla osób, które używają urządzeń elektrycznych zarówno w dzień jak i w nocy i chcą płacić jedną cenę, niezależnie od pory.

Taryfa G12

Taryfa G12 jest taryfą dwustrefową, to znaczy taką, w której obowiązują dwie strefy czasowe i dwie stawki: podczas jednej strefy zapłacimy wyższą stawkę za prąd, a podczas pozostałych godzin zapłacimy stawkę niższą. Taryfa G12 jest taryfą “nocną”, co oznacza, że za takie samo zużycie prądu (czyli za tę samę ilość kilowatogodzin) zapłacimy mniej w godzinach nocnych (pomiędzy godzinami 22:00 a 6:00) i południowych (zwykle pomiędzy godzinami 13:00 a 15:00) a więcej w godzinach dziennych (poza godzinami południowymi)

Warto pamiętać, że pralka i zmywarka pochłaniają ok. 20-25% całej wykorzystanej energii elektrycznej w domu. Pytanie, czy możliwe jest opóźnianie startu tych urządzeń, oraz czy będziemy pamiętali o opóźnianiu startu. Więcej o oszczędzaniu prądu tutaj.

JAK STWIERDZIĆ, CZY BĘDZIE NAM SIĘ OPŁACAŁA TARYFA DWUSTREFOWA?
Nic prostszego. Wystarczy jedynie odczytać i zapisać wartość na liczniku o trzech porach kolejno : rano, wieczorem i ponownie rano następnego dnia. W ten sposób będziemy w stanie ocenić proporcję prądu wykorzystanego w nocy w stosunku do prądu wykorzystanego za dnia. Taryfa dwustrefowa będzie opłacać nam się przeważnie wtedy, kiedy możliwe będzie przeniesienie co najmniej ok. 25-40% zużycia prądu na “tańsze” godziny.

Taryfa G12w – taryfa weekendowa

Taryfa G12w (również zwana taryfą weekendową) funkcjonuje na tej samej zasadzie, co taryfa G12, z tą różnicą, że dodatkowo zapłacimy mniej za prąd również w weekend, to jest przeważnie od 22:00 w piątek do 6:00 w poniedziałek. Więcej szczegółów o taryfach energii dla gospodarstw domowych znajduje się tutaj.

Prąd budowlany

Prąd budowlany

Jeżeli jesteś klientem indywidualnym, który buduje dom, to na czas budowy nie możesz korzystać z taryfy dla gospodarstw domowych, tylko musisz korzystać z tak zwanego prądu budowlanego, czyli specjalnej taryfy przeznaczonej dla osób prowadzących prace budowlane.

W ramach prądu budowlanego mamy do wyboru trzy główne taryfy: C11, C12a i C12b. Jak można zauważyć po ich nazwie, są to taryfy tożsame z taryfami dla firm(o których niżej), przeważnie droższymi, niż taryfy dla gospodarstw domowych. Jednakże na zwykłą taryfę dla domu możemy przejść jedynie wtedy, kiedy przedstawimy sprzedawcy prądu dokument świadczący o odbiorze naszej nieruchomości.

Taryfy dla firm

Taryfy dla firm

Taryfy C11, C12a i C12b

Dla firm przyłączonych do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia ale których moc umowna nie przekracza 40 kilowatów (kW) dostępne są taryfy C11, C12a i C12b.

Skontaktuj się z nami !

Multistep form

 • Porównaj Twoją obecną ofertę zakupu energii z aktualnymi, najbardziej konkurencyjnymi warunkami na rynku.
 • Porozmawiaj z doradcą o najwcześniejszym możliwym terminie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.
 • Płać taniej za energię elektryczną.

Klikając dalej ;

Zgadzam się na przetwarzanie przez Dobry Prąd Technologies sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu obsługi zapytania i przedstawienia mi oferty.

Zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Taryfa C11 jest jedną z najczęściej wybieranych taryf energii elektrycznej przez MŚP. Jest to taryfa jednostrefowa, w ramach której płacimy za prąd stałą cenę przez całą dobę (analogicznie do taryfy G11, będącej wyżej opisaną taryfą energii elektrycznej dla domu).

Taryfą często wybieraną przez polskich przedsiębiorców jest taryfa C12a. Jest to taryfa dwustrefowa. W ramach taryfy C12a firma wybiera wyższą cenę w godzinach szczytu i niższą cenę poza godzinami szczytu. Jest to taryfa dopasowana dla firm, które zużywają najwięcej prądu w godzinach południowych i późnych wieczornych. Oferta jest więc przykładowo skierowana do sklepów.

Warto pamiętać, że sprzedawcy prądu różnie rozumieją dokładne godziny szczytu (które przeważnie zmieniają się dodatkowo w zależności od sezonu letniego bądź zimowego) i dlatego należy zawsze te godziny dokładnie potwierdzić. W ramach grupy taryfowej istnieją również inne taryfy, w tym taryfa C12b, która dzieli dobę na strefę nocną i strefę dzienną (podobnie, jak taryfa G12 przeznaczona dla domu).

Podobnie, jak w przypadku taryfy dwustrefowej dla domu, również w przypadku taryfy C12a odpowiedź na pytanie, czy opłaca się ona bardziej od taryfy C11 (jednostrefowej) wymaga odczytania i spisania wartości na liczniku o trzech porach: kolejno rano, wieczorem i ponownie rano następnego dnia by obliczyć, jaką proporcję energii wykorzystuje się w nocy w stosunku do dnia.

Więcej szczegółów o taryfach energii dla małych i średnich przedsiębiorstw znajduje się tutaj.

Taryfy C21, C22a, C22b i C23

biurowiec

Dla małych i średnich firm (przyłączonych do sieci niskiego napięcia), których moc umowna przekracza 40kW dostępne są taryfy energii elektrycznej C21C22a i C22b. Są to taryfy odpowiednio podobne do wyżej opisanych taryf C11, C12a i C12b, z jedyną różnicą polegającą na wielkości mocy umownej (i ceną energii czynnej u sprzedawcy prądu). C21 jest, analogicznie, taryfą całodobową, C12a taryfą dwustrefową dzielącą dobę na godziny szczytu i godziny poza szczytem, a taryfa C12b taryfą dwustrefową dzielącą dobę na godziny dnia i godziny nocy.

Dosyć popularną taryfą taryfą z grupy “C” są również taryfy trójstrefowe, takiej jak C13 czy C23. Są to taryfy o rozliczeniu trójstrefowym, co oznacza, że są trzy różne stawki cenowe za energię elektryczną w ciągu doby: cena w szczycie przedpołudniowym, cena w szczycie popołudniowym i cena w pozostałych godzinach doby.

Taryfy dla dużych firm

Dla dużych firm, to jest firm przyłączonych do sieci średniego i wysokiego napięciadostępne są odpowiednio taryfy z grup “B” i “A”. Podobnie, jak w przypadku taryf z grupy “C”, również w przypadku taryf dla większych firm istnieją taryfy całodobowe (przykładowo B11, B21, A21) i taryfy dwustrefowe (przykładowo B22, A22). Duże firmy mogą wybrać również taryfy trójstrefowe (B23, A23) lub taryfy czterostrefowe (np. B24). Wśród dużych firm taryfy trójstrefowe i czterostrefowe są bardziej popularne niż wśród mniejszych firm.

Przeczytaj również o innych taryfach dla firm oraz o taryfach dla dużych firm.

Jak zmienić taryfę energii elektrycznej?

Jak zmienić taryfę energii elektrycznej?

Aby zmienić taryfę prądu wystarczy podpisać aneks do umowy z naszym sprzedawcą prądu – możliwe jest też podpisanie całkowicie nowej umowy. Więcej o umowach ze sprzedawcą prądu tutaj. Warto pamiętać, że w zależności od dostawcy taryfę można zmieniać jedynie raz do roku. Ponadto istotny jest fakt, że zmiana taryfy może wymagać zmiany licznika energii elektrycznej (na przykład jeżeli chcemy przejść z taryfy jednostrefowej na taryfę dwustrefową bądź inną).

Skontaktuj się z nami !

Multistep form

 • Porównaj Twoją obecną ofertę zakupu energii z aktualnymi, najbardziej konkurencyjnymi warunkami na rynku.
 • Porozmawiaj z doradcą o najwcześniejszym możliwym terminie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.
 • Płać taniej za energię elektryczną.

Klikając dalej ;

Zgadzam się na przetwarzanie przez Dobry Prąd Technologies sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu obsługi zapytania i przedstawienia mi oferty.

Zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę