Co można negocjować ze sprzedawcą i z dostawcą prądu?

Co można negocjować ze sprzedawcą i z dostawcą prądu?

Czy wiesz że Twoja firma może płacić mniejsze rachunki za prąd ? Wyślij nam fakturę energii, lub taryfę i zużycie energii w MWh Twojej firmy na [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Spółka z rocznym zużyciem 132 MWh może zaoszczędzić 5 097,45 zł netto rocznie zmieniając sprzedawcę energii. Zmiana sprzedawcy prądu jest z nami prosta i bezpłatna.

Często wydaje nam się że pewne rzeczy są niemożliwe. Do póki nie okazuje się inaczej. Większość usług z których korzystamy są wynikami umów których warunki, wbrew pozorom i obyczajom, można negocjować. Nasza umowa sprzedaży energii elektrycznej jest jedną z nich. Poniższy artykuł przedstawia skuteczne metody negocjowania ze sprzedawcą prądu oraz zawiera informacje dotyczące podstaw prawa konsumenta.

1. Możliwość zmiany sprzedawcy prądu na tańszego

Możliwość zmiany sprzedawcy prądu na tańszego

POLSKA MAPA ENERGETYCZNA
Polska jest podzielona na 5 różnych sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej. Za każdą z sieci jest odpowiedzialny jeden dostawca również nazwany Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (ENEA w północo-zachodniej Polsce, ENERGA w północnej Polsce, PGE we wschodniej Polsce, TAURON w południowej części kraju i INNOGY w Warszawie).

Dostawcy prądu zmienić nie można (firma która nam dostarcza prąd). Jednak polskie prawo energetyczne umożliwia podpisanie umowy na sprzedaż energii czynnej z innym sprzedawcą prądu niż dostawca/ Operator Systemu Dystrybucyjnego, który operuje naszą siecią energetyczną (ENEAENERGAPGEINNOGYTAURON). Pozwala to odbiorcom przeanalizować i porównywać oferty różnych sprzedawców energii elektrycznej i wybrać tą najbardziej atrakcyjną i dopasowaną do naszych potrzeb.

Nawet firmy i gospodarstwa domowe o małym zużyciu prądu mogą oszczędzać dzięki zmianie sprzedawcy.

Czy wiesz że możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu? Wypełnij formularz aby otrzymać tańszą ofertę prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Taka wiedza pozwala nam rozpocząć ewentualne negocjacje ze sprzedawcą prądu wiedząc że ostatecznie zawsze można wypowiedzieć umowę i kupować prąd od innej, konkurecyjnej firmy.

2. Elementy faktury energii elektrycznej poddane negocjacji

Elementy faktury energii elektrycznej które się poddają do negocjacji

porownywanie

Przed zastanawianiem się nad negocjacją ze sprzedawcą energii elektrycznej (tzw. Operator Systemu Dystrybucyjnego który operuje naszą siecią eneregtyczną: ENEAENERGAPGE, INNOGY, TAURON i który również sprzedaje nam prąd lub z jednym z nowych sprzedawców energii elektrycznej), należy przede wszystkim zapoznać się z umową którą podpisaliśmy lub zamierzamy podpisać ze sprzedawcą energii elektrycznej.

Dostępnych jest wiele wariantów oferty. Jest ona zróżnicowana m.in. ze względu na to, jakie stawki za energię elektryczną obowiązują w określonych porach dnia. Według prawa, oprócz przypadku taryf zatwierdzonych przez Prezesa U.R.E. (a więc regulowanych), klient ma prawo negocjować wszystkie warunki zawarte w umowie.

  • W przypadku firm, można negocjować ze sprzedawcą energii następujące postanowienia :
  • Cenę za kWh w złotówkach w stosunku do ilość energii elektrycznej jaką odbiorca planuje używać podczas okresu umownego
  • moc umowną oraz warunki wprowadzenia jej zmian
  • cenę lub grupę taryfową stosowaną w rozliczeniach i warunki wprowadzania zmian tej ceny i tej grupy taryfowej
  • sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców
  • okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania.
  • Warto pamiętać, że negocjacjom podlega również termin płatności – może być 14 lub 32 – dniowy, jednak tutaj często termin płatności zależny jest od wielkości firmy.

A. Cena energii elektrycznej

Czy wiesz że Twoja firma może płacić mniejsze rachunki za prąd ? Wyślij nam fakturę energii, lub taryfę i zużycie energii w MWh Twojej firmy na [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Spółka z rocznym zużyciem 132 MWh może zaoszczędzić 5 097,45 zł netto rocznie zmieniając sprzedawcę energii. Zmiana sprzedawcy prądu jest z nami prosta i bezpłatna.

gielda2

Energię elektryczną można traktować jak towar, który jest wytwarzany, transportowany i sprzedawany odbiorcy końcowemu. Rolę wytwórcy pełnią elektrownie, elektrociepłownie i instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. Transport odbywa się za pośrednictwem sieci przesyłowych (220 i 400 kV) oraz dystrybucyjnych (0,23 – 110 kV). Handlem energią zajmują się tzw. spółki obrotu. Głównym miejscem handlu energią elektryczną w Polsce jest Towarowa Giełda Energii (TGE), gdzie poszczególni członkowie giełdy mogą zlecać jej kupno lub sprzedaż. Podczas sesji giełdowych tworzą się krzywe popytu i podaży, których przecięcie określa cenę transakcyjną, czyli cenę za jaką uczestnicy giełdy kupują energię elektryczną. Transakcje na takim rynku odbywają się najczęściej na dzień przed fizycznym dostarczeniem energii elektrycznej, dlatego ilość pobieranej energii elektrycznej i harmonogram tego poboru muszą być dobrze zaplanowane. Ewentualne pomyłki w prognozach zapotrzebowania na energię bilansowane są na tzw. Rynku Bilansującym, który zapewnia ciągłość dostaw, nawet w przypadku gdy klient potrzebuje więcej energii niż zamówił. Ostateczna cena energii elektrycznej dla odbiorców końcowych uwzględnia również marże pobierane przez spółki obracające prądem. Spółki te są często ostatnimi pośrednikami pomiędzy wytwórcami energii elektrycznej a klientami końcowymi. Odbiorcy biznesowi mogą swobodnie negocjować ceny sprzedaży energii elektrycznej.

Oprócz ceny sprzedaży energii elektrycznej, sprzedawcy przedstawiając ofertę rynkową w swoim cenniku nierzadko ustalają również inne opłaty niezależne od ilości zużytej energii elektrycznej, jak na przykład opłatę handlową lub stawkę za stałą cenę. Na fakturze znajdują się również opłaty dystrybucyjne, które ustala Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD – ENEAENERGAPGE, INNOGY, TAURON). Sprawdź jakie są inne opłaty na rachunku za prąd.

Niektórzy sprzedawcy oferują gwarancję stałej ceny lub gwarancję najniższej ceny w przypadku w którym klient znajdzie korzystniejszą ofertę. Cenniki zazwyczaj są osobnym dokumentem, a nie integralną częścią umowy, co również może ułatwić negocjacje.

W negocjacji warunków umowy na zakup energii , dużą rolę będzie odgrywać także skala zakupu: tym większe zużycie, tym większa możliwość negocjacji. Wyniki rozmów zależą bowiem od czasu trwania umowy, czy chęci skorzystania z większej ilości usług. Doceniana jest także lojalność: firmy energetyczne proponują długoletnim klientom korzystne pakiety i zniżki.

Firmy powinny zwrócić uwagę nie tylko na koszt rachunku, ale również na czas płatności, okres rozliczeniowy oraz warunki techniczne usługi (głównie w przypadku klientów przemysłowych).

B. Grupa taryfowa

Można zastanowić się również nad inną ofertą u tego samego operatora. Mamy tu na myśli przede wszystkim wybór innej, bardziej odpowiedniej grupy taryfowej. W Polsce energię elektryczną można kupować m.in. w grupie taryfowej jednostrefowej (np. C11 dla małych i średnich firm, G11 dla gospodarstw domowych) lub dwustrefowej (np. C12 dla małych i średnich firm, G12 dla gospodarstw domowych). W pierwszym przypadku cena energii elektrycznej jest taka sama przez całą dobę. Druga opcja oznacza wyższe ceny w godzinach szczytu oraz niższe poza szczytem (kilka godzin w ciągu dnia oraz godziny nocne).

Taryfa energii elektrycznej jest planem cenowym, zgodnie z którym sprzedawcy energii elektrycznej oferują prąd swoim klientom którymi mogą być gospodarstwa domowe, gospodarstwa rolne jak i firmy. Dowiedz się więcej o dostępnych grupach taryfowych dla domu i dla firm oraz jaką taryfę wybrać tutaj

Czy wiesz że możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu? Wypełnij formularz aby otrzymać tańszą ofertę prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Warto prognozować ile byś zaoszczędził gdybyś wymienił obecną grupę na grupę taryfową z podziałem na strefę szczytową i pozaszczytową, na strefę dzienną i nocną lub na taryfę weekendową. Przeczytaj na umowie jakie są warunki cenowe i jakie działania należy podjąć aby wprowadzić zmiany.

Przed podjęciem decyzji co do zmiany grupy taryfowej, warto korzystać z narzędzi prognozowania zużycia energii elektrycznej. Moduły telemetryczne są sprzętem elektronicznym za pomocą którego pobierano dane pomiarowe pochodzące z licznika energii elektrycznej. Dane są wysyłane drogą bezprzewodową i przekazane na komputerze lub na aplikacji webowej, pozwalając nam zrobić audyt energetyczny w swojej firmie lub w swoim domu za przyzwoitą cenę.

Z badania przeprowadzonego wśród 1500 firm, które wymieniły grupę taryfową z C11 na C12a, czas zwrotu inwestycji na system telemetryczny wyniósł mniej niż dwa lata dla około 500 firm.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o modułach telemetrycznych wyślij nam mail na [email protected].

C. Moc umowna

moc umowna (wyrażona w kW). Moc umowna jest mocą czynną pobieraną lub wprowadzaną do sieci lokalu (dom, firma), określoną przez dostawcy (ENEAENERGAPGE, INNOGY, TAURON) lub sprzedawcy prądu w umowie o świadczenie usług przesyłowych i dystrybucyjnych lub w umowie o sprzedaż energii.

Warto monitorować moc umowną aby nie płacić kar przewidzianych w umowie dystrybucyjnej lub sprzedaży energii elektrycznej. Istniejące kary za przekroczenie pobranej mocy ponad mocą umowną skłaniają odbiorcę do racjonalnego użytkowania urządzeń elektrycznych. Aby uniknąć przekroczenie mocy umownej, warto przeanalizować używaną moc w ciągu kilku dni w różnych okresach roku aby ustalić i negocjować optymalny poziom mocy umownej ze sprzedawcą prądu.

W celu monitorowania i prognozowania zużytej mocy energii, mozna korzystać z narzędzi zdalnego odczytu licznika energii elektrycznej. Dowiedz się więcej wysyłając nam swoje pytania dotyczące monitorowania zużycia i mocy energii elektrycznej na [email protected]

3. Prawo konsumenta: co powinieneś wiedzieć?

Prawo konsumenta: co powinieneś wiedzieć?

A. Rozwiązanie umowy

Klient ma prawo do rozwiązania umowy poprzez złożenia pisemnego oświadczenia o jej wypowiedzeniu. Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie klienta dotarło do sprzedawcy (jeżeli oświadczenie od klienta wpłynie do sprzedawcy 4 kwietnia, umowa powinna rozwiązać się 31 maja). Klient może wybrać w oświadczeniu późniejszy termin rozwiązania umowy. Sprzedawca nie ma prawa nałożyć uciążliwych barier pozaumownych na konsumenta, który chciałby wypowiedzieć umowę.

W przypadku podpisania umowy na czas nieokreślony, klient ma prawo wypowiedzieć umowę składając do sprzedawcy pisemne oświadczenie, nie ponosząc żadnych kar umownych ani kosztów, poza zobowiązaniem pokrycia należności za świadczone usługi i za wykorzystywany prąd.

W przypadku podpisania umowy terminowej, klient ma prawo wypowiedzieć umowę składając do sprzedawcy pisemne oświadczenie, bez ponoszenia żadnych kosztów i odszkodowań innych niż te wynikające z treści umowy.

B. Jak zweryfikować poprawność danych rozliczeniowych w czasie trwania umowy?

W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego lub innych nieprawidłowości przedsiębiorstwo energetyczne dokonuje korektę uprzednio wystawionej faktury.

Korekta obejmuje cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone błędy lub nieprawidłowości.

Można wykryć rozbieżności wynikających z korekt za pomocą systemów telemetrycznych. Systemy telemetryczne składają się z modułu telemetrycznego oraz często z aplikacji webowej, na której przedstawiono kluczowe wskaźniki monitorowania energii elektrycznej. Moduł telemetryczny jest niewielkiego rozmiaru i pobiera dane z licznika energii elektrycznej. Taki moduł powinien być kompatybilny z każdym licznikiem cyfrowym i powinien odczytywać zdalnie dane z 15 minutową częstotliwością aby przestrzegać standardy sprzedawców energii elektrycznej.

Dowiedz się więcej na temat systemów telemetrycznych wysyłając nam mail na [email protected]

C. Reklamacje

Umowa sprzedaży energii elektrycznej daje także odbiorcy energii prawo do składania reklamacji w przypadku zauważonego błędu dostawcy (ENEAENERGAPGE, INNOGY, TAURON) w oszacowaniu zużycia energii elektrycznej na rachunku. Na złożoną reklamację przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane odpowiedzieć w ciągu 14 dni od daty jej złożenia, o ile zawarta umowa nie przewiduje innego terminu.

D. Obowiązki informacyjne sprzedawcy prądu

Sprzedawca prądu ma obowiązek poinformowania konsumenta, z którym ma zawartą umowę, o ilości zużytej przez niego energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o przeciętnym jej zużyciu dla danej grupy przyłączeniowej.

Są wprowadzone na rynek w Polsce uniwersalne rozwiązania do zdalnego odczytywania głównych liczników cyfrowych przez firmy i gospodarstwa domowe. Takie systemy umożliwiają archiwizowanie danych i prognozują kluczowe wskaźniki na kolejny okres. Można wtedy porównać prognozę sprzedawcy energii elektrycznej z własną prognozą i przeprowadzić odpowiednią zmianę prognozy sprzedawcy aby nie wydawać niepotrzebnie dodatkowych pieniądzy. Przyszłościowe rozwiązania telemetryczne będą posiadać funkcję porównania danych z wielu podobnych podmiotów dając dodatkowe możliwości optymalizacji.

Czy wiesz że możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu? Wypełnij formularz aby otrzymać tańszą ofertę prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę