Ile kosztuje założenie prądu?

Ile kosztuje założenie prądu?

Chcesz żeby Twoja firma mniej płaciła za prąd? Prześlij nam swój rachunek za prąd na adres: [email protected], przedstawimy Ci Tańszą ofertę.

zarowki-w-linii Ile kosztuje założenie prądu?

Jeżeli chcesz założyć prąd w domu, na działce lub na budowie, pamiętaj o kolejności formalności do wykonania oraz o ich kosztach. Ten artykuł przedstawia procedurę oraz koszty na każdym etapie przyłączania się do sieci energii elektrycznej.

Instalacja elektryczna w domu

Jeżeli budujesz albo prowadzisz remont w domu, być może będziesz musiał odnowić – choćby częściowo – instalację elektroenergetyczną. Do tego należy skontaktować się z profesjonalnym elektrykiem, który oceni stan obecnej instalacji, określi prace które należy wykonać, określi koszty, jakie będzie trzeba ponieść i czas konieczny do przeprowadzenia prac.

Na przykład, jeżeli chcesz postawić drewniany letni domek (60 m2) na działce, a w nim zainstalować od zera domową siec elektryczną, koszt pracy oraz materiału wynosi około 3000 a 4000 zł (jest to orientacyjna kwota) a praca może trwać do tygodnia.

Przyłączenie się do sieci elektroenergetycznej

Następnie należy podłączyć domową instalację elektryczną do lokalnej sieci dystrybucyjnej. Jest to niezbędne, aby mieć dostęp do prądu od wybranego przez Ciebie sprzedawcy. Formalności związane z przyłączeniem się do prądu należy wykonać z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD), zaczynając od wypełnienia wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci operatora systemu dystrybucyjnego (wniosek można otrzymać w Dziale Przyłączeń OSD lub pobrać ze strony internetowej OSD).

W ciągu 30 dni po poprawnym wypełnieniu wniosku, dostawca energii, czyli operator systemu dystrybucyjnego (OSD) przyśle Ci propozycję umowy przyłączenia, z warunkami, które należy spełnić. W zależeniu od wymaganych dostosowań domowej instalacji elektroenergetycznej, koszt i długość okresu prac mogą się różnić.

Sam koszt przyłączenia się do sieci zależy od mocy przyłączeniowej (najczęściej zamawia się pomiędzy 3kW a 20 kW), od długości przyłącza i jego rodzaju (napowietrzny/kablowy). Najczęściej wynosi on ok. 50 zł brutto za 1 kW dla przyłącza napowietrznego, a około 75 zł za 1 kW dla przyłącza kablowego. Jeśli przyłącze ma ponad 200 m długości, dodatkowo trzeba zapłacić około 30-40 zł za każdy dodatkowy metr. Opłata ta obejmuje całość prac związanych z budową przyłącza, w tym prace projektowe, kupno i montaż złącza. Prace mogą trwać od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy, więc zalecamy czym prędzej rozpocząć procedurę przyłączenia.

Na czas budowy można też wykonać tzw. przyłącze tymczasowe (koszt to około 9 zł brutto za 1 kW). Aby zapoznać się ze szczegółową procedurą oraz z cenami przyłączenia do sieci, przeczytaj nasz artykuł poświęcony przyłączeniom.

Gotowość instalacji

Po wykonaniu prac w instalacji domowej, po zapłaceniu opłaty przyłączeniowej oraz po fizycznym przyłączeniu domu do lokalnej sieci dystrybucyjnej przez pracowników operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), możesz przedstawić „oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej”, stwierdzające wykonanie przyłączenia zgodnie z zasadami umowy i wiedzy technicznej. Dokument ten potwierdza gotowość do załączenia pod napięcie, czyli wskazuje, iż będzie możliwe fizycznie włączyć prąd do tego domu. Wzór oświadczenia można otrzymać w Dziale Przyłączeń OSD lub pobrać ze strony internetowej OSD. Następnie operator wystawia „Oświadczenie o wykonaniu przyłączenia”. Ten dokument jest niezbędny do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (lub umowy kompleksowej).

Zawarcie umowy o dystrybucję i sprzedaż lub umowę kompleksową

Na koniec, po otrzymaniu “Oświadczenia o wykonaniu przyłączenia” od operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), wiesz że Twój dom jest podłączony do lokalnej sieci dystrybucyjnej, i że jest możliwy dopływ prądu. Jednak teraz należy wykorzystać tą możliwość. Do tego należy zawrzeć umowę sprzedaży prądu (z dowolnym sprzedawcą) oraz umowę o świadczeniu usług dystrybucji prądu (z Twoim OSD, aby dostarczyć nabyty prąd). Możesz też zawrzeć umowę kompleksową ze sprzedawcą, która łączy sprzedaż i dystrybucję prądu. Jak podpiszesz umowę dystrybucyjną, dystrybutor zamontuje u Ciebie licznik. Zawarcie umowy o dystrybucję lub umowy kompleksowej nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, oprócz oczywiście regularnej opłaty za dostarczone kilowatogodziny (kWh) według faktury prądu.

Twój rachunek jest zbyt wysoki? Chcesz mniej płacić za prąd? Sprawdź oferty i cenniki nowych sprzedawców prądu!

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę