Jak przyłączyć się do sieci elektroenergetycznej?

Jak przyłączyć się do sieci elektroenergetycznej?

Znów przyszły wysokie rachunki? Osoba ze średnim zużyciem energii może zaoszczędzić do 400 zł rocznie. Wystarczy zmienić sprzedawcę energii i gazu. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna. Wypełnij formularz aby otrzymać tańszą, niezobowiązującą ofertę:

wylacznik

Jak przyłączyć się do sieci elektroenergetycznej? Za cały proces odpowiada dostawca prądu (sprawdź, kto jest dostawcą w Twoim mieście).

Przyłączenie się do sieci jest niezbędne na przykład jeżeli chcesz podzielić swój lokal na kilka mniejszych (np. w celu najmu) bądź jeżeli budujesz lub wybudowałeś nowy dom (i na przykład do tej pory korzystałeś z tymczasowego przyłącza).

Kiedy należy się przyłączyć do sieci?

Kiedy należy przyłączyć się do sieci elektroenergetycznej?

 • Wprowadzasz się do nowo wybudowanego domu, który jeszcze nie jest podłączony do sieci.
 • Chcesz dokonać rozdziału istniejącej instalacji elektrycznej, na przykład żeby podzielić dom/mieszkanie dla kilku rodzin (tak, żeby każdy płacił osobno za prąd, rozliczając się ze swojego własnego licznika).
 • Chcesz zwiększyć swoją moc przyłączeniową, lub zmienić sposób zasilania, na przykład z jednofazowego na trójfazowe.

We wszystkich powyższych przypadkach podłączenie do sieci jest konieczne, aby dostawca zaczął Ci dostarczać energię elektryczną. O przyłączenie prądu do domu lub działki może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu.

Warto pamiętać, że:

 • Jeżeli przyłączasz się do sieci zaczynając lub będąc w trakcie budowy domu, to będziesz musiał korzystać z tak zwanego prądu budowlanego.
 • Jeżeli jednak przyłączasz do sieci obiekt, którego budowa została zakończona, to możesz od razu podpisać umowę sprzedaży zwykłej taryfy dla gospodarstw domowych.

W przypadku, gdybyś chciał tylko zmienić swoją moc umowną również należy wypełnić wniosek o przyłączenie i w miejscu “cel wystąpienia” podać, czy chodzi o zwiększenie lub zmniejszenie mocy umownej.

Jak przyłączyć się do prądu krok po kroku:

Jak przyłączyć się do sieci krok po kroku:

Za podłączenie do sieci odpowiada nasz dostawca prądu, czyli Operator Systemu dystrybucyjnego (czyli ENEAENERGAPGE, INNOGY lub TAURON). Jeżeli jednak podpisujesz umowę z jednym z nowych, tańszych sprzedawców prądu, to możesz upoważnić sprzedawcę do tego, aby to on w Twoim imieniu zajął się przyłączeniem i między innymi kontaktował się w tej sprawie z Twoim dostawcą.

Jeżeli chcesz samodzielnie przeprowadzić przyłączenie, to należy wykonać następujące kroki:

 1. Generalnie, jeżeli chcesz podłączyć się do sieci, to należy skontaktować się z operatorem sieci dystrybucyjnej i wypełnić odpowiedni wniosek o zawarcie (lub zmianę) umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.
 2. Na podstawie tego wniosku, dystrybutor ustali w ciągu 30 dni projekt umowy o przyłączenie do sieci, uzgadniając warunki przyłączenia. Propozycja zostanie Ci dostarczona drogą pocztową, ale można również poprosić o odebranie osobiście umowy w punkcie obsługi klienta dystrybutora.
 3. Po zapoznaniu się z warunkami przyłączenia do sieci (m.in. moc licznika, czy jest on jedno- lub trójfazowy), należy podpisać umowę o przyłączenie do sieci. UWAGA: Często będziesz musiał się udać osobiście do biura OSD, umawiając się na termin aby podpisać dokumenty (np. w przypadku Tauronu).
 4. Do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci dystrybutor wymaga dokumentu potwierdzającego, że posiadasz tytuł prawny do przyłączanego lokalu.
 5. Po podpisaniu umowy, należy uzgodnić termin prac budowlano-montażowych. Termin ten może wynosić od kilku tygodni do kilku miesięcy, wiec zalecamy szybką reakcję.

Ostateczne przyłączenie i uruchomienie przyłącza, czyli podanie napięcia następuje dopiero po zawarciu umowy o świadczeniu usług dystrybucji z OSD lub po zawarciu umowy kompleksowej ze sprzedawcą prądu, który taką opcję proponuje oraz po zainstalowaniu licznika. Jeżeli nie masz podpisanej umowy o sprzedaż, nie będziesz mógł korzystać z prądu. Warto pamiętać, że podpisanie umowy ze sprzedawcą prądu będzie oznaczało również konieczność wyboru taryfy energii elektrycznej.

Znów przyszły wysokie rachunki? Osoba ze średnim zużyciem energii może zaoszczędzić do 400 zł rocznie. Wystarczy zmienić sprzedawcę energii i gazu. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna. Wypełnij formularz aby otrzymać tańszą, niezobowiązującą ofertę:

Jakie dokumenty są potrzebne do przyłączenia się do sieci elektrycznej?

Jakie dokumenty są potrzebne do przyłączenia się do sieci elektrycznej?

 • Dane osobiste i kontaktowe
 • Cel wystąpienia : przyłączenie nowego obiektu, zmiana układu zasilania lub rozdział instalacji
 • Określenie obiektu, który będzie przyłączony do sieci (np. budynek mieszkalny, lokal mieszkaniowy, garaż, itd.)
 • Przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową (oszacowanie mocy urządzeń, które będą używane w przyłączonym obiekcie)
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu (może to być odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itd). W przypadku współwłasności nieruchomości wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizacje przyłączenia.
 • Plan zabudowy określający lokalizacje przyłączanego obiektu.

Znów przyszły wysokie rachunki? Osoba ze średnim zużyciem energii może zaoszczędzić do 400 zł rocznie. Wystarczy zmienić sprzedawcę energii i gazu. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna. Wypełnij formularz aby otrzymać tańszą, niezobowiązującą ofertę:

Ile kosztuje przyłączenie obiektu do sieci?

Ile kosztuje przyłączenie obiektu do sieci?

Przyłączenie lokalu do sieci elektroenergetycznej nie jest darmowe. Opłata za przyłączenie do sieci zależy m.in. od mocy przyłączeniowej określonej w umowie i od długości przyłącza. Koszt przyłączenia się do sieci zależy od dostawcy – należy więc zapoznać się z cennikiem dostawcy, na terenie którego znajduje się obiekt, który chcemy przyłączyć do sieci elektroenergetycznej.

Dokładne wytłumaczenie, kogo dotyczy każda z poszczególnych grup przyłączeniowych znajduje się na końcu tego artykułu.

Przyłączenie do sieci z firmą TAURON Dystrybucja

Grupa przyłączeniowa Stawka opłaty za przyłącze napowietrzne (zł /​ ​kW) Stawka opłaty za przyłącze kablowe (zł /​ ​kW)
IV (przyłącze powyżej 40 kW) 44,16​ (netto) ​60,57 (netto)
V (przyłącze poniżej 40 kW: między innymi dla gospodarstw domowych)
VI (przyłącze tymczasowe, w przypadku gdy budowane jest przyłącze docelowe)​
VI (przyłącze tymczasowe, w przypadku podłączenia do istniejącej sieci)​ 7,74 (netto)

Przyłączenie do sieci z firmą ENEA Operator

Grupa przyłączeniowa Stawka opłaty za przyłącze napowietrzne (zł /​ ​kW) Stawka opłaty za przyłącze kablowe (zł /​ ​kW)
IV (przyłącze powyżej 40 kW) 44,65​ (netto) ​64,69 (netto)
V (przyłącze poniżej 40 kW: między innymi dla gospodarstw domowych)
VI (przyłącze tymczasowe, w przypadku gdy budowane jest przyłącze docelowe)​
VI (przyłącze tymczasowe, w przypadku podłączenia do istniejącej sieci)​ 7,74 (netto)

W przypadku, gdy długość przyłącza przekracza 200 metrów, ENEA pobiera dodatkową opłatę za każdy metr w wysokości 32,89 zł/m netto dla przyłącza kablowego lub 24,29 zł/m netto dla przyłącza napowietrznego. Więcej informacji na temat przyłączeń można otrzymać kontaktując się z działem przyłączeń pod numer 61 850 40 00 (#3).

Przyłączenie do sieci z PGE Dystrybucja

Grupa przyłączeniowa Stawka opłaty za przyłącze napowietrzne (zł /​ ​kW) Stawka opłaty za przyłącze kablowe (zł /​ ​kW)
IV i V (przyłącze poniżej 40 kW: między innymi dla gospodarstw domowych) 43,00​ (zł netto) 58,38 (zł netto)
przyłącze do istniejącej już sieci z grupy VI​ 7,74 (netto)

W przypadku, gdy długość przyłącza przekracza 200 metrów, PGE pobiera dodatkową opłatę za każdy metr w wysokości 32,89 zł/m netto dla przyłącza kablowego lub 24,29 zł/m netto dla przyłącza napowietrznego.

Przyłączenie do sieci z ENERGA Operator

Grupa przyłączeniowa Stawka opłaty za przyłącze napowietrzne (zł /​ ​kW netto) Stawka opłaty za przyłącze kablowe (zł /​ ​kW netto)
IV (przyłącze powyżej 40 kW) 42,54​ ​57,55
V (przyłącze poniżej 40 kW)
VI (przyłącze tymczasowe, w przypadku gdy budowane jest przyłącze docelowe)​
VI (przyłącze tymczasowe, w przypadku podłączenia do istniejącej sieci)​ 7,66 (zł/kW netto)

Przyłączenie do sieci z RWE Stoen Operator

Grupa przyłączeniowa Stawka opłaty za przyłącze napowietrzne (zł /​ ​kW) Stawka opłaty za przyłącze kablowe (zł /​ ​kW)
IV (przyłącze powyżej 40 kW) 38,71 61,19
V (przyłącze poniżej 40 kW)
VI (przyłącze tymczasowe, w przypadku gdy budowane jest przyłącze docelowe)​
VI (przyłącze tymczasowe, w przypadku podłączenia do istniejącej sieci)​ 7,73 (netto)
Rodzaje grup przyłączeniowych

Rodzaje grup przyłączeniowych:

 1. grupa I – podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci przesyłowej,
 2. grupa II – podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu znamionowym 110kV, oraz podmioty przyłączane do sieci rozdzielczej, które wymagają dostaw energii elektrycznej o parametrach innych niż standardowe, albo podmioty posiadające jednostki wytwórcze współpracujące z siecią
 3. grupa III – podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV, lecz niższym niż 110kV
 4. grupa IV – podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV oraz mocy przyłączeniowej większej od 40kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przed licznikowego w torze prądowym większym od 63A
 5. grupa V – podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej nie większej niż 40kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przed licznikowego nie większym niż 63A
 6. grupa VI – podmioty przyłączane do sieci poprzez tymczasowe przyłącze, które będzie zgodnie z umową zastąpione przyłączem docelowym, lub podmioty przyłączone do sieci na czas określony, lecz nie dłuższy niż 1 rok.

Raz jeszcze warto podkreślić, że to dostawca prądu jest odpowiedzialny za przyłączenie do sieci. Jeżeli jednak wybieramy innego sprzedawcę prądu, niż nasz dostawca energii elektrycznej, to możemy upoważnić sprzedawcę do tego, aby to on w naszym imieniu załatwił kwestię przyłączenia się do sieci u naszego dostawcy prądu.

Znów przyszły wysokie rachunki? Osoba ze średnim zużyciem energii może zaoszczędzić do 400 zł rocznie. Wystarczy zmienić sprzedawcę energii i gazu. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna. Wypełnij formularz aby otrzymać tańszą, niezobowiązującą ofertę:

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę