PGE Dostawca i Sprzedawca Prądu

PGE Dostawca i Sprzedawca Prądu

Skontaktuj się z nami !

Multistep form

  • Porównaj Twoją obecną ofertę zakupu energii z aktualnymi, najbardziej konkurencyjnymi warunkami na rynku.
  • Porozmawiaj z doradcą o najwcześniejszym możliwym terminie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.
  • Płać taniej za energię elektryczną.

Klikając dalej ;

Zgadzam się na przetwarzanie przez Dobry Prąd Technologies sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu obsługi zapytania i przedstawienia mi oferty.

Zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Poniższy artykuł przedstawia główne informacje o Grupie Kapitałowej PGE S.A., o spółkach powiązanych PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A., i o najważniejszych obszarach ich działalności. Od liberalizacji rynku energetycznego handel energii i jej dystrybucja zostały rozdzielone: dzisiaj PGE Dystrybucja S.A. dystrybuuje energię elektryczną we wschodniej Polsce jako Operator Systemów Dystrybucyjnych, a PGE Obrót S.A. sprzedaje prąd na całą Polskę.

Profil Grupy PGE S.A.

Grupa PGE z siedzibą w Warszawie jest największą firmą energii elektrycznej w Polsce pod względem przychodów, zainstalowanych mocy wytwórczych i produkcji. Działalność grupy obejmuje energetykę konwencjonalną (wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła ze źródeł konwencjonalnych oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła), energię odnawialną, obrót hurtowy energią elektryczną, dystrybucje i sprzedaż. Spółka posiada dwie kopalnie węgla brunatnego, w Bełchatowie i w Turowie,  cztery elektrownie (między innymi jedną z największych w Europie w Bełchatowie), dwanaście elektrociepłowni, trzydzieści sześć elektrowni wodnych, siedemnaście farm wiatrowych oraz cztery farmy fotowoltaiczne. W 2020 roku GK PGE S.A. zużyła do wytwarzania energii elektrycznej 48,13% węgla kamiennego, 34,33% węgla brunatnego, 8,2% gazu ziemnego i 9,15% odnawialnych źródeł energii (2,9% biomasy, 4,52 energetyki wiatrowej, 1,72% energetyki wodnej). Strategia firmy oparta jest na podniesieniu efektywności wytwarzania energii elektrycznej, wzmocnieniu pozycji lidera na rynku energii elektrycznej i zróżnicowaniu portfela aktywów. Obok zwiększenia mocy wytwórczej poprzez budowę dodatkowych jednostek i wzmocnieniu swojej pozycji na rynku energii odnawialnej. Grupa PGE jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jej przychody ze sprzedaży w 2021 roku przekroczyły 50 miliardów złotych, a EBITDA 8,1 miliardów złotych. Obecnie dla firmy pracuje ponad 41 tysięcy osób.

PGE: Historia i Udziałowcy

Grupa PGE powstała 9 maja 2007 roku. Spółka jest kontrolowana przez Skarb Państwa, który posiada 31 grudnia 2012 roku 61,89% akcji Grupy. Pozostali akcjonariusze posiadają 38,11% udziałów.

Linie biznesowe GK PGE S.A.:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A.

Jedna ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE – największego przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznego w Polsce. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej. W skład PGE GiEK wchodzi 7 oddziałów zlokalizowanych na terenie 5 województw. Centrala spółki znajduje się w Bełchatowie.

PGE GiEK jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego (jej udział w krajowym rynku wydobywczym tego surowca wynosi ok. 87%). A także największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, pokrywającym ponad 39 % zapotrzebowania na energię i dostarczającym niemal 47 tys. GWh energii elektrycznej rocznie do krajowego systemu elektroenergetycznego. W 2020 r. oddziały PGE GiEK dostarczyły także na rynki lokalne 5,31 mln GJ ciepła.

Oddziały PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna:

  • Elektrownia Bełchatów
  • Elektrownia Turów
  • Elektrownia Opole
  • Elektrownia Rybnik
  • Elektrownia Dolna Odra
  • Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
  • Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
PGE Energia Ciepła S.A.

Największy w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji.

Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,9 GWt, mocy elektrycznej 2,6 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 677 km.

PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych, polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław (w tym wrocławskie Zawidawie), Rzeszów, Lublin, Szczecin, Bydgoszcz i Kielce; spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu, Siechnicach i Gryfinie, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.

Siedziba PGE Energia Ciepła mieści się w Warszawie.

PGE Dystrybucja S.A.

Grupa zapewnia dostęp do energii elektrycznej sprzedając blisko 36,91 tWh dla ponad 5,2 milionów odbiorców końcowych. Firma posiada sieć około 279 704 kilometrów linii energetycznych.

PGE Obrót S.A.

Grupa PGE Obrót S.A. sprzedaje energię elektryczną dla ponad 5,5 milionów odbiorców końcowych. Firma oferuje sprzedaż energii elektrycznej na terenie całego kraju. W 2020 roku sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym wynosiła ponad 41 TWh energii elektrycznej.

PGE Energia Odnawialna S.A.

Po konsolidacji aktywów wytwórczych ze źródeł odnawialnych w 2015 roku powstała spółka PGE Energia Odnawialna S.A. Obecnie Grupa administruje 4 elektrowniami szczytowo pompowymi o łącznej mocy zainstalowanej 1542,635 MW oraz 29 elektrowniami wodnymi o łącznej mocy zainstalowanej 95,757 MW, 17 farmami wiatrowymi o łącznej mocy 688,16 MW oraz 5 elektrowniami fotowoltaicznymi o mocy zainstalowanej 4,699 MW. Grupa realizuje projekty rozwojowe koncentrujące się na wykorzystaniu energii wiatru, wody oraz słońca (fotowoltaika).

Łączna moc zainstalowana jednostek wytwórczych należących do Grupy (elektrowni wodnych, wiatrowych i słonecznych) wynosi 2 331,251  MW.

Inne Działalności

Grupa Kapitałowa PGE S.A. prowadzi fundację PGE. Fundacja ma na celu zapewnienie jasności działań, uporządkowanie i wzmocnienie zaangażowania społecznego firmy. Oprócz fundacji, Grupa Kapitałowa PGE S.A. jest również bardzo aktywna w sponsoringu sportowym. Między innymi, Grupa jest sponsorem strategicznym drużyny piłki nożnej PGE GKS Bełchatów, Oficjalnym sponsorem tytularnym drużyny żużlowej PGE Marma Rzeszów. PGE jest również tytularnym sponsorem stadionu narodowego  – PGE Narodowy. GK PGE S.A. inwestuje w start-upy przez swoją spółkę zależną PGE Ventures.

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę