Z kim podpisać umowę na gaz dla firm?

Z kim podpisać umowę na gaz dla firm?

Zdecydowana dominacja PGNiG na polskim rynku sprzedaży gazu często powoduje wśród przedsiębiorców mylne wrażenie, że nie mają oni podobnej możliwości wyboru sprzedawcy jak ma to miejsce w przypadku zakupu energii elektrycznej. Tymczasem rynek gazu jest pod tym względem analogiczny do rynku energii.

Od 2007 r. obowiązuje na rynku gazu tzw. zasada TPA, zgodnie z którą każdy odbiorca może wybrać sprzedawcę gazu, kierując się własnym interesem ekonomicznym. Podobnie jak w przypadku energii elektrycznej – nie zmienia jednak dostawcy. Ten, będąc właścicielem sieci gazowej na danym obszarze, dokonuje rozliczenia za usługę dystrybucji. Czy jednak warto zmienić sprzedawcę gazu? Czym kierować się przy wyborze? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym tekście.

Dystrybutor a sprzedawca – kiedy odbiorca otrzymuje jedną, a kiedy dwie faktury?

Jeśli nigdy jeszcze nie zmieniałeś sprzedawcy gazu, otrzymujesz zapewne jedną fakturę, na której ujęte są zarówno koszty związane z procesem sprzedaży, jak i dostawy paliwa gazowego. W znakomitej większości przypadków, dystrybutorem gazu jest w naszym kraju spółka PSG (Polska Spółka Gazownictwa), która należy do Grupy Kapitałowej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG).

Przedsiębiorstwo, które dba o niezawodność dostaw oraz umowną jakość paliwa, a także realizuje remonty oraz zajmuje się konserwacją sieci dystrybucyjnej to Operator Systemu Dystrybucyjnego. Jeśli nie zmieniałeś dotąd sprzedawcy gazu, fakturę otrzymujesz od tzw. sprzedawcy z urzędu (dla 83 % klientów jest to PGNiG), czyli firmy, która na danym terenie tradycyjnie realizowała dostawy paliwa gazowego przed rokiem 2007.

Jeśli zmieniłeś sprzedawcę paliwa gazowego, otrzymujesz dwie faktury – jedną od OSD, za realizację dostaw gazu, a drugą – za zużyte MWh paliwa. Ta zasada obowiązuje niezależnie od tego, czy jesteś odbiorcą reprezentującym gospodarstwa domowe, czy klientem biznesowym.

Zmiana sprzedawcy gazu – czy zawsze się opłaca?

Na pytanie postawione w tytule należy odpowiedzieć krótko: nie zawsze. Co więcej, nie zawsze opłaca się zmienić sprzedawcę gazu nawet jeśli inny oferuje nam niższą cenę za MWh zużytego paliwa. Nigdy nie podpisuj nowej umowy pochopnie, nie sprawdziwszy wcześniej jej zapisów i nie upewniwszy się, że jest to korzystne dla twojej firmy.

Cena za 1 MWh gazu jest oczywiście bardzo istotna, ale w ogólnym rozrachunku liczą się wszystkie składniki umowy, w tym również możliwość połączenia dostaw gazu z dostawami energii elektrycznej, okresy rozliczeniowe czy kary umowne. W kontekście rosnących w 2021 r. cen gazu na europejskim i polskim rynku hurtowym – na znaczeniu zyskuje opcja gwarancji stałej ceny paliwa gazowego w okresie obowiązywania umowy. Niestety, ogólna niepewność co do wahań cen w hurcie sprawia, że sprzedawcy niechętnie oferują obecnie umowy ze stałą ceną.

Znani sprzedawcy gazu na polskim rynku

Żeby sprzedawać gaz odbiorcom końcowym, firma o tym profilu działalności musi przede wszystkim posiadać koncesję na obrót gazem ziemnym. Sprzedaż gazu, podobnie jak sprzedaż energii elektrycznej jest działalnością koncesjonowaną i nie można jej prowadzić bez odpowiednich dokumentów.

Nie sposób w krótkim artykule wymienić wszystkich sprzedawców gazu, którzy oferują swoje usługi odbiorcom, jednak warto wspomnieć, że sprzedaż paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego dość często wiąże się z takimi profilami działalności jak sprzedaż energii elektrycznej czy petrochemia. Wśród sprzedawców gazu znajdziemy więc m. in.:

  • ENEA S.A.;
  • Energa Obrót;
  • Innogy Polska SA;
  • Tauron Polska Energia SA;
  • Grupa LOTOS SA;
  • PKN Orlen SA.

Sprzedażą gazu zajmują się również firmy gazowe, jak i wywodzące się z innych gałęzi gospodarki – np. z telekomunikacji. Przykładem niech będzie tu Orange Energia sp. z o.o. czy Polkomtel SA.

Gaz dla firmy. Jak zmienić sprzedawcę?

Zanim zdecydujemy się na zmianę sprzedawcy gazu, dobrze przeanalizujmy ofertę dostawcy. Możemy również zwrócić się o pomoc do specjalisty. Dostarczając zaledwie kilka informacji, otrzymamy bezpłatnie opinię i poradę, czy w przypadku naszej firmy zmiana sprzedawcy będzie opłacalna, a jeśli tak, to które przedsiębiorstwo zaoferuje nam potencjalnie najlepsze warunki sprzedaży gazu dla biznesu.

Jakie informacje będą konieczne do oceny opłacalności zmiany sprzedawcy gazu? Wszystkie dostępne są na fakturach za gaz. Będą to:

  • grupa taryfowa;
  • cena, jaką płacisz za 1MWh paliwa gazowego;
  • wysokość opłaty abonamentowej;
  • długość okresu rozliczeniowego.

Warto przedstawić specjaliście również zużycie gazu w poszczególnych okresach rozliczeniowych i skrótowo wyjaśnić znaczące rozbieżności – jeśli takie istnieją. Na podstawie tych prostych danych, otrzymasz informację o opłacalności wyboru nowego sprzedawcy.

Ile trwa i jak przebiega zmiana sprzedawcy gazu ziemnego?

Wielu przedsiębiorców obawia się, że zmiana sprzedawcy gazu może wiązać się z przerwami w dostawie paliwa. Warto wiedzieć, że dla użytkownika gazu zmiana sprzedawcy jest niezauważalna – po prostu w pewnym momencie przestaje płacić za zużyte paliwo gazowe staremu sprzedawcy, a zaczyna – nowemu.

Zmiana sprzedawcy trwa najczęściej około 30 dni od momentu złożenia wszystkich poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów. Jeśli udzielimy pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy, ten w naszym imieniu dokona wszelkich formalności, niezbędnych do rozwiązania obowiązującej umowy na gaz ziemny ze starym sprzedawcą. Oczywiście rozwiązanie takiej umowy bez kar i opłat jest możliwe, jeśli wynika to z jej treści. Na ten aspekt również musimy zwrócić uwagę, zanim zdecydujemy się na podpisanie nowej umowy na sprzedaż paliwa gazowego.

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę