PGNIG Dostawca Gazu

PGNIG Dostawca Gazu

pgnig-logo PGNIG Dostawca Gazu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (GK PGNiG S.A.) z siedzibą w Warszawie jest największą grupą gazową w Polsce. W ramach dywersyfikacji firma wykupiła w 2011 roku Elektrociepłownie Warszawskie (PGNIG TERMIKA S.A.) poprzez zakup 99,8% firmy Vattenfall Heat Poland. Od tej pory grupa produkuje i sprzedaje również ciepło i energię elektryczną. PGNiG jest tradycyjnym sprzedawcą i dostawcą gazu w Polsce i do tej pory największym graczem na rynku gazowym. Pokrywa ona zapotrzebowanie gazowe ponad 90% rynku w kraju. Jednak w ramach procesu liberalizacji rynku energetycznego w Polsce nowi, alternatywni dostawcy i sprzedawcy gazu pojawiają się na rynku. 

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Ceny gazu Sprzedwcy PGNiG – dla gospodarstw domowych

Grupy taryfowe

Taryfy na Rok 2015

Paliwo gazowe przeznaczone do celów opałowych (gr/kWh) stawki opłat abonamentowych (zł/m-c)
Gaz ziemny wysokometanowy grupy E W-1.1 11,978 3,66
W-1.2 11,978 4,68
W-1.12T 11,978 6,38
W-2.1 11,978 5,99
W-2.2 11,978 6,97
W-2.12T 11,978 8,67
W-3.6 11,978 6,97
W-3.9 11,978 8,76
W-3.12T 11,978 6,86
Gaz ziemny zaazotowany podgrupy Ls Z-1.1 11,133 3,66
Z-1.2 11,133 4,68
Z-1.12T 11,133 6,38
Z-2.1 11,133 5,99
Z-2.2 11,133 6,97
Z-2.12T 11,133 8,67
Z-3.6 11,133 6,97
Z-3.9 11,133 8,76
Z-3.12T 11,133 9,86
Gaz ziemny zaazotowany podgrupy Lw S-1.1 11,516 3,66
S-1.2 11,516 4,68
S-1.12T 11,516 6,38
S-2.1 11,516 5,99
S-2.2 11,516 6,97
S-2.12T 11,516 8,67
S-3.6 11,516 6,97
S-3.9 11,516 8,76
S-3.12T 11,516 9,86

PGNiG: Profil firmy

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG S.A.) z siedzibą w Warszawie jest liderem polskiego rynku gazu ziemnego. Jest to jedna z największych polskich firm. PGNiG dostarcza gaz do ponad 90% odbiorców krajowych. Grupa prowadzi działalność w Polsce, w Libii, w Pakistanie, w Czechach, w Danii i w Niemczech. PGNiG oraz spółki powiązane zajmują się poszukiwaniem i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, importem, magazynowaniem, dystrybucją i obrotem paliwami gazowymi i płynnymi oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej. Od dwóch lat firma działa również na rynku jako sprzedawca prądu dla firm i klientów biznesowych. PGNiG świadczy też usługi geologiczne, geofizyczne i poszukiwawcze w Polsce i zagranicą. Spółka PGNiG Upstream International S.A. poszukuje i eksploatuje złoża na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i na Morzu Norweskim. W Libii, PGNiG posiada spółkę POGC – Libya BV, która zajmuje się poszukiwaniem złóż węglowodorów w basenie Murzuq. PGNiG Sales & Trading w Monachium zajmuje się handlem gazem. PGNiG Finance AB w Sztokholmie emituje euroobligacje na rynku europejskim. W 2011 roku PGNiG kupiła 99,8% firmy Vattenfall Heat Poland stając się właścicielem Elektrociepłowni Warszawskich (PGNiG TERMIKA S.A.) oraz stając się od tej pory również producentem i sprzedawcą ciepła i energii elektrycznej. Energia sprzedawana przez PGNiG w 2012 roku pochodziła w 54% z przetworzenia węgla kamiennego, w 30% z węgla brunatnego, w 7% z odnawialnych źródeł energii, w 5% z gazu ziemnego i w 2% z innych źródeł energii. PGNiG dostarcza obecnie gaz do 6,5 milionów klientów, w tym do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Według strategii Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2014-2022, ma ona za cel utrzymanie pozycji lidera w branży poszukiwawczo-wydobywczej oraz pozycji głównego sprzedawcy gazu ziemnego, oferującego również ciepło i energię elektryczną. 1 sierpnia 2014 roku PGNiG S.A. w ramach liberalizacji rynku gazowego w Polsce wydzieliła podmiot PGNiG OBRÓT DETALICZNY. Przychody ze przedaży grupy wyniosiły w 2012 roku 28,7 miliardów złotych. Grupa Kapitałowa PGNiG jest od 2010 roku strategicznym sponsorem Polskiej Piłki Ręcznej wspierając Superlige, Puchar Polski Kobiet i Mężczyzn, Seniorską Reprezentację Polski Kobiet i Mężczyzn oraz Reprezentacje Młodzieżowe.

PGNIG: Historia i Własność

1 września 1982 roku zostało utworzone Państwowe Przedsiębiorstwo Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ze strukturą wielozakładową liczącą 61 zakładów. Przedsiębiorstwo to poszukiwało i eksploatowało złóża ropy naftowej i gazu ziemnego oraz zajmowało się dystrybucją tych surowców dla ludności i przemysłu. 30 października 1996 roku zostało ono przekształcone w spółkę akcyjną, która zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 23 września 2005 roku z akcjami notowanymi w ramach WIG20 – indeks 20 największych polskich firm. Od 6 kwietnia 2009 roku firma rozpoczęła proces bezpłatnego wydawania akcji uprawnionym pracownikom. Skarb Państwa posiada 72,404% akcji w kapitale zakładowym. Pozostałe akcje posiadają udziałowcy indywidualni.

PGNiG Kontakt: infolinia PGNiG – 801 809 900 z telefonu stacjonarnego; (32) 737 88 88 z telefonu komórkowego

Firma oferuje swoim klientom możliwość kontaktowania się z nią przez BOK, eBOK i przez infolinię.

Siedziba: ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

email: [email protected]

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę