Mity i fakty o zmianie sprzedawcy prądu

Mity i fakty o zmianie sprzedawcy prądu

zarowka_trawa Mity i fakty o zmianie sprzedawcy prądu

Od połowy 2007 r., dzięki rozdzieleniu działalności dystrybucyjnej i handlowej spółek energetycznych, gospodarstwa domowe i klienci biznesowi mają możliwość swobodnego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. Od tamtej pory pojawiło się wielu nowych, mniejszych sprzedawców, kuszących korzystnymi ofertami i stawkami za prąd. Stanowią oni konkurencję dla energetycznych gigantów, takich jak PGE, czy ENEA, którzy zajmują się zarówno handlem, jak i dystrybucją prądu. W tym czasie, w miarę pojawiania się nowych korzyści, nagromadziło się również wiele mitów i obaw, a sama możliwość zmiany sprzedawcy nie spotkała się na początku ze zbyt dużym entuzjazmem u Polaków. W poniższym artykule postaramy się odpowiedzieć na częste pytania, obalić mity i przedstawić fakty związane z tym procesem.

Na czym polega zmiana sprzedawcy energii elektrycznej?

Obecnie wszyscy uczestnicy rynku energii elektrycznej, w tym gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, mają prawo do dowolnego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. Oznacza to, że nie ma przymusu kupowania prądu od spółki energetycznej, na terenie której znajduje się klient. Standardowo, klienci przypisani są do dużych firm zajmujących się dystrybucją i sprzedażą prądu. Przykładowo, klient pobierający prąd w Szczecinie zwykle kupuje go w spółce ENEA S. A., a za dystrybucję płaci spółce ENEA Operator. Tak jak każdy uczestnik rynku energii, nie może zmienić spółki dystrybucyjnej, do której należy, ale może wybrać innego sprzedawcę, który zaproponuje mu korzystniejsze warunki. Wybór jest ogromny – oprócz innych dużych spółek energetycznych, np. RWE, czy PGE, może wybrać jedną z wielu mniejszych spółek, nawet niezwiązanych bezpośrednio z handlem energią elektryczną.

Tuż po rozpoczęciu procesu liberalizacji rynku energetycznego w 2007 r., możliwość zmiany sprzedawcy energii elektrycznej nie cieszyła się zbyt dużą popularnością. Na początku ze zmiany sprzedawcy korzystali głównie odbiorcy przemysłowi lub mniejsze firmy. Jednak od 2012 roku liczba odbiorców należących do grup taryfowych G zaczęła znacznie przewyższać liczbę odbiorców z pozostałych grup, którzy zdecydowali się na zmianę sprzedawcy i od tamtej pory odnotowuje się ich ciągły wzrost. Według danych statystycznych zbieranych przez operatorów systemów dystrybucyjnych, do czerwca 2015 r. na zmianę sprzedawcy prądu zdecydowało się prawie 329 tys. gospodarstw domowych i prawie 140 tys. innych podmiotów.

Pamiętaj, nie możesz zmienić dystrybutora prądu – rejon, w którym mieszkasz lub prowadzisz działalność gospodarczą jest przypisany do jednej z pięciu dużych spółek dystrybucyjnych. Tutaj możesz sprawdzić, które spółki działają na danych obszarach w Polsce.

Czy proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej jest skomplikowany?

W całym procesie zmiany sprzedawcy prądu najbardziej problematyczny może być jedynie wybór odpowiedniej spółki handlu energią elektryczną i jej oferty. Znalezienie opłacalnej stawki może być czasochłonne, ponieważ wymaga dokładnej analizy cen i porównania ofert wielu spółek. Jednak po wyborze nowego sprzedawcy dalsza procedura zmiany jest już dość prosta, zwłaszcza jeśli odbiorca upoważni wybraną spółkę do reprezentowania go przed dystrybutorem i dotychczasowym sprzedawcą prądu. Wówczas, po zawarciu umowy, nowy sprzedawca dokonuje większości formalności w imieniu odbiorcy:

 1. Wypowiada umowę dotychczasowemu sprzedawcy
 2. Informuje operatora systemu dystrybucyjnego o zawarciu umowy z nowym sprzedawcą
 3. Zawiera nową umowę o świadczenie usługi dystrybucji z operatorem sieci dystrybucyjnej (jeśli jest to wymagane)

Standardowo, odbiorca musi jedynie dokonać odczytu stanu licznika z dnia podpisania umowy z nowym sprzedawcą i rozliczyć się z dotychczasowym sprzedawcą. Szczegóły dotyczące procesu zmiany sprzedawcy znajdziesz tutaj.

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Czy proces zmiany sprzedawcy jest czasochłonny?

Zgodnie z ustawą, czas trwania procesu zmiany sprzedawcy powinien wynosić maksymalnie 30 dni w przypadku pierwszej zmiany i 14 dni dla każdej kolejnej. Czas ten jednak może zostać wydłużony nawet do 3 miesięcy, w zależności od okresu wypowiedzenia umowy z dotychczasowym sprzedawcą. Oczywiście ważną rolę odgrywa również data wygaśnięcia umowy z dotychczasowym sprzedawcą, jeśli została ona zawarta na czas określony.

Czy po zmianie sprzedawcy wymagana jest wymiana licznika?

Przy pierwszej zmianie sprzedawcy, w przypadku odbiorców przemysłowych należących głównie do grupy A i B, czyli o dużym zużyciu energii elektrycznej, może być wymagane odpowiednie dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych (liczników). W tym wypadku liczniki są własnością odbiorców i muszą oni je wymienić na własny koszt. W przypadku odbiorców z grup taryfowych C i G, czyli gospodarstw domowych i małych firm, wymiana licznika z reguły nie jest wymagana. Liczniki tych grup należą do Operatora Systemu Dystrybucyjnego i to on zadba o ich wymianę w razie potrzeby.

Przy każdej kolejnej zmianie sprzedawcy nie będzie już obowiązku wymiany licznika.

Tutaj znajdziesz szczegóły dotyczące wymiany liczników.

Czy sprzedawcę można zmienić tylko raz?

Sprzedawcę prądu można zmieniać dowolną ilość razy i, co więcej, każda następna zmiana jest prostsza i szybsza. Wówczas nie ma potrzeby zawierania nowej umowy o świadczenie usług dystrybucji i dostosowywania urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego (licznika). Czynności te, jeśli były wymagane, zostały wykonane przy pierwszej zmianie sprzedawcy i wciąż obowiązują. Cała procedura ustawowo powinna trwać wtedy maksymalnie 14 dni.

Czy można wrócić do wcześniejszego sprzedawcy?

Istnieje możliwość powrotu do wcześniejszego, a nawet pierwszego sprzedawcy, jeśli oferta nowego okaże się mniej korzystna. Należy jedynie uważać na okres obowiązywania umowy. Za jej przedwczesne wypowiedzenie może grozić kara finansowa.

Czy zmiana sprzedawcy jest bezpieczna?

Sama procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej jest uregulowana prawnie i jest bezpieczna. W trakcie zmiany nie nastąpią żadne przerwy w dostawie prądu, a jego jakość pozostanie taka sama. Ciągłość dostaw musi zapewnić Operator Systemu Dystrybucyjnego w danym regionie, który pozostaje zawsze ten sam.

Niestety znane są przypadki, w których nieuczciwi przedstawiciele handlowi namawiają odbiorców do podpisania niekorzystnej dla nich umowy z nowym sprzedawcą prądu. Podpisanie takiej umowy może skutkować wyższymi opłatami za prąd, mimo że z pozoru oferta akwizytora wydawała się atrakcyjna. Oszuści namawiają do podpisania umowy korzystając z wielu różnych metod. Należą do nich m. in.:

 1. Fałszywe podawanie się za pracownika Urzędu Regulacji Energetyki lub aktualnego sprzedawcy prądu
 2. Ponaglanie
 3. Groźba ograniczenia dostaw energii elektrycznej
 4. Brak lub podawanie niepełnych, czy fałszywych informacji o kosztach dodatkowych, czy ukrytych oraz o prawie do odstąpienia umowy
analiza Mity i fakty o zmianie sprzedawcy prądu

Oczywiście tego typu praktyki obecne są również w wielu innych częściach rynku, nie tylko energetycznego. Tak jak w każdym przypadku, odbiorca powinien dokładnie czytać umowy i nie działać w pośpiechu. Ważne jest również wzięcie pod uwagę wszystkich kosztów jakie będą obowiązywać po zmianie sprzedawcy i czasu trwania umowy. Należy także pamiętać, że nie każdy mniejszy sprzedawca prądu jest oszustem. Oferty sprzedawców spoza kręgu największych spółek energetycznych w Polsce mogą być równie, a nawet bardziej atrakcyjne.

Pamiętaj, masz prawo do uczciwych praktyk handlowych i informacji o wszelkich warunkach umowy i opłatach za prąd w związku ze zmianą sprzedawcy. Nie daj się oszukać i nie ulegaj presji. Jeśli masz wątpliwości, możesz skontaktować się z nami na nr: 12 88 11 75 7. Pomożemy w doborze sprzedawcy i odpowiemy na wszelkie pytania. Dowiedz się więcej o tym, jak postepować w przypadku wizyty akwizytora tutaj.

Czy za zmianę sprzedawcy trzeba zapłacić?

Zgodnie z prawem, każda zmiana sprzedawcy prądu jest bezpłatna. Należy jedynie zwrócić uwagę na dodatkowe opłaty, które mogą zostać naliczone w trakcie tego procesu. Należą do nich:

 1. Kary umowne, czyli odszkodowanie naliczane przez dotychczasowego sprzedawcę w związku z wypowiedzeniem umowy przed końcowym terminem jej obowiązywania (w przypadku umowy na czas nieokreślony lub po jej wygaśnięciu, takie opłaty nie obowiązują)
 2. Opłaty aktywacyjne, naliczane jednorazowo przez niektórych sprzedawców (wynoszą maksymalnie kilkadziesiąt złotych)
 3. Koszty dostosowania liczników – tylko w przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy przez odbiorców pobierających dużą ilość energii elektrycznej, czyli głównie należących do grup taryfowych A i B

Czy w trakcie zmiany sprzedawcy może nastąpić przerwa w dostawie energii elektrycznej?

Jest to jeden z najpopularniejszych mitów. W trakcie zmiany sprzedawcy nie może nastąpić przerwa w dostawie prądu, ponieważ dostawa jest niezależna od tego procesu. Za odpowiedni poziom mocy, jakość prądu i ciągłość dostaw odpowiada Operator Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączony jest odbiorca, zatem sytuacja w tym zakresie pozostanie bez zmian. Ewentualne przerwy w dostawie mogą wynikać jedynie z awarii, nielegalnego poboru, czy długiego okresu zwłoki z zapłatą za energię elektryczną.

Czy jeśli nowy sprzedawca zbankrutuje, zostanę bez prądu?

W przypadku, gdy nowy sprzedawca zbankrutuje, na jego miejsce przydzielany jest sprzedawca rezerwowy. Może być nim sprzedawca wskazany w umowie o świadczenie usług dystrybucji przez odbiorcę lub pierwszy sprzedawca, czyli należący do tej samej firmy, co dystrybutor. W każdym wypadku, po ogłoszeniu upadłości nowego sprzedawcy nie nastąpi przerwa w dostawach prądu z tego powodu.

Czy po zmianie sprzedawcy będę dostawać dwie faktury za prąd?

Do niedawna zmiana sprzedawcy prądu skutkowała otrzymywaniem dwóch faktur za prąd, co powstrzymywało część odbiorców od podjęcia takiego kroku. W takim wypadku jedna faktura była wystawiana przez nowego sprzedawcę, a drugą wystawiał dystrybutor. Na początku 2014 r. w życie weszły nowe przepisy, które umożliwiają zawarcie umowy kompleksowej na sprzedaż i dystrybucję. Dzięki temu, mimo że po zmianie sprzedażą i dystrybucją będą zajmować się dwie różne spółki, istnieje możliwość otrzymywania jednej, wspólnej faktury za prąd. Warto zwrócić uwagę na możliwość zawarcia umowy kompleksowej przy wyborze nowego sprzedawcy.

Czy zmiana sprzedawcy może skutkować wyższym rachunkiem za prąd?

Niestety istnieje taka możliwość, szczególnie gdy odbiorca miał do czynienia z nieuczciwymi praktykami przedstawiciela handlowego lub nie został poinformowany o szczegółach dotyczących umowy. Każda umowa musi zostać wnikliwie przeanalizowana przed ostatecznym wyborem danego sprzedawcy, gdyż może ona zawierać różne dodatkowe lub ukryte koszty. Po dokładnym obliczeniu rachunku przyszłego rachunku, uwzględniając ewentualne dodatkowe koszty, mogłoby się okazać, że opłaty za energię elektryczną będą wyższe po zmianie sprzedawcy.

 • Należy zwrócić szczególną uwagę:
 • Na wysokość opłaty handlowej, jeśli występuje – mimo że opłata za energię czynną (zł/kWh) może być niższa, może się okazać, że całkowity rachunek za prąd będzie wyższy po uwzględnieniu opłaty handlowej
 • Na potencjalny wzrost ceny prądu w trakcie trwania umowy – istnieje możliwość podpisania umowy ze stałą stawką za prąd przez jakiś czas
 • Na warunki wypowiedzenia (odszkodowanie – kary umowne) i okres trwania umowy
 • Na usługi dodatkowe – proponowane są np. dodatkowe ubezpieczenia generujące koszty
 • Na to czy rozliczenie będzie prognozowane, czy rzeczywiste

Można również skorzystać z różnych kalkulatorów taryfowych dostępnych w internecie, a szczególnie z kalkulatora dostępnego na stronie Urzędu Regulacji Energetyki w celu porównania ofert i obliczenia rachunków za prąd. Zachęcamy również do kontaktu z nami na nr: 12 88 11 75 7. Pomożemy w wyborze optymalnej oferty i obliczymy potencjalne oszczędności.

Czy po zmianie sprzedawcy mogą się zmienić opłaty za dystrybucję?

Zgodnie z prawem, opłaty dystrybucyjne muszą pozostać takie same po zmianie sprzedawcy prądu. Stawki za dystrybucję są regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki, a Operator Systemu Dystrybucyjnego jest zobowiązany do równoprawnego traktowania swoich odbiorców. Zdarzają się jednak przypadki, w których spółka dystrybucyjna, która była jednocześnie sprzedawcą dla danego odbiorcy, nalicza lub grozi naliczeniem dodatkowych opłat w związku ze zmianą sprzedawcy. W każdym takim przypadku sprawę należy zgłosić do Urzędu Regulacji Energetyki. Z reguły tego typu praktyki dystrybutorów podlegają karze. Wyjątek może stanowić naliczenie opłat za energię bierną przez dystrybutora. Wówczas należy pomyśleć o doborze urządzeń do kompensacji mocy biernej.

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej – czy faktycznie warto?

ksiegowosc Mity i fakty o zmianie sprzedawcy prądu

O tym, czy zmiana sprzedawcy prądu jest naprawdę opłacalna musi zdecydować sam odbiorca. Opłacalność zależy głównie od poziomu oszczędności jaki można osiągnąć, a ten może być różny. W przypadku gospodarstw domowych, czyli odbiorców z grup taryfowych G, oszczędności wskutek zmiany sprzedawcy nie są zbyt wysokie. Zwykle wynoszą one kilkadziesiąt złotych rocznie, a tylko w skrajnych przypadkach – kilkaset. Ceny energii dla tych grup są kontrolowane przez Urząd Regulacji Energetyki, przez co ich poziom nie ulega dużym zmianom i nie różni się znacząco u różnych sprzedawców. Niemniej warto rozważyć zmianę sprzedawcy, żeby po prostu płacić mniej za upływ każdego kWh prądu.

W przypadku klientów biznesowych, czyli należących do grup taryfowych A, B lub C, oszczędności mogą być znacznie wyższe, gdyż w tym wypadku ceny energii elektrycznej kształtują się na zasadzie wolnego rynku, a konkurencja na nim jest bardziej efektywna. Ma na to duży wpływ także większa ilość pobieranej energii przez tych odbiorców. W zależności od wielkości pobieranej energii i jej mocy, oszczędności mogą wynieść nawet ponad 30%. Dlatego zmiana sprzedawcy polecana jest szczególnie firmom.

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę