TARYFY ENEA 2021

TARYFY ENEA 2021

zarowka_trawaChcesz zawrzeć umowę ze sprzedawcą prądu? Zastanawiasz się jaką taryfę energii elektrycznej wybrać? Poniżej znajdziesz cenniki oferty sprzedawcy prądu ENEA S.A. dla gospodarstw domowych i dla firm w całej Polsce, zarówno ceny za kilowatogodzinę (kWh) energii czynnej jak i inne opłaty pobierane przez firmę ENEA.

Czy wiesz że możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu? Wypełnij formularz aby otrzymać tańszą ofertę prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Taryfy ENEA dla domu

Odbiorcy ENEA za sprzedaną energię są rozliczani według cen właściwych dla następujących grup taryfowych:

Grupa taryfowa

Nazwa handlowa Symbol
DZIEŃ I NOC G11
CIEPŁY DOM G12
MÓJ WEEKEND G12w
A KONTO DZIEŃ I NOC G11p
A KONTO CIEPŁY DOM G12p
Strefy czasowe ENEA dla domu

Strefy czasowe, stosowane przez ENEA w rozliczeniach za energię z odbiorcami zakwalifikowanymi do grupy taryfowej MÓJ WEEKEND (G12w):

Okres Strefa szczytowa Strefa pozaszczytowa
Od 1 stycznia do 31 grudnia Od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 6 00 ÷ 2100 Od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 2100 ÷ 600 oraz wszystkie godziny doby sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy

Strefy czasowe, stosowane przez ENEA w rozliczeniach za energię z odbiorcami zakwalifikowanymi do grup taryfowych CIEPŁY DOM (G12), A KONTO CIEPŁY DOM (G12p):

Okres Strefa dzienna Strefy nocne
Od 1 stycznia do 31 grudnia 14 godzin w ciągu doby*) 10 godzin w ciągu doby*, w tym: – 8 kolejnych godzin spośród 9 godzin pomiędzy godziną 2200 a godziną 700 , – 2 kolejne godziny spośród 4 godzin pomiędzy godziną 1300 a godziną 1700 .

*) Godziny zegarowe trwania poszczególnych stref czasowych określa Operator

Cennik energii ENEA dla domu

Ceny energii elektrycznej brutto w okresie do 31.05.2022 r.

GRUPA TARYFOWA CENY ENERGII BRUTTO z podatkiem od towarów i usług
NAZWA HANDLOWA SYMBOL całodobowa szczytowa pozaszczytowa dzienna nocna
[zł/kWh]
DZIEŃ I NOC G11 0,4297 x x x x
CIEPŁY DOM G12 x x x 0,5383 0,2468
MÓJ WEEKEND G12w x 0,6195 0,2577 x x
A KONTO DZIEŃ I NOC G11p 0,4297 x x x x
A KONTO CIEPŁY DOM G12p x x x 0,5383 0,2468

Czy wiesz że możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu? Wypełnij formularz aby otrzymać tańszą ofertę prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Cennik energii ENEA dla firm
Segment Kryteria kwalifikowania Odbiorców
DUŻY BIZNES Odbiorcy zasilani z sieci wysokiego napięcia i rozliczani w grupie taryfowej:
– MEGA BIZNES (A21) – całodobowo,
– MEGA BIZNES PLUS (A23) – trójstrefowo w strefach: szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy i pozostałe godziny doby.
Odbiorcy zasilani z sieci średniego napięcia, o mocy umownej większej niż 40 kW i rozliczani w grupie taryfowej:
– BIZNES (B21) – całodobowo,
– DYNAMICZNY BIZNES (B22) – dwustrefowo w strefach: szczytowej i pozaszczytowej,
– BIZNES PLUS (B23) – trójstrefowo w strefach: szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy i pozostałe godziny doby.
Odbiorcy zasilani z sieci średniego napięcia, o mocy umownej nie większej niż 40 kW i rozliczani w grupie taryfowej: – STANDARD (B11) – całodobowo,
– EURO STANDARD (B12) – dwustrefowo w strefach: dziennej i nocnej.
ŚREDNI BIZNES Odbiorcy zasilani z sieci niskiego napięcia, o mocy umownej większej niż 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym większym niż 63 A i rozliczani w grupie taryfowej:
– FIRMA (C21) – całodobowo,
– DYNAMICZNA FIRMA (C22a) – dwustrefowo w strefach: szczytowej i pozaszczytowej,- EURO FIRMA (C22b) – dwustrefowo w strefach: dziennej i nocnej,
– WEEKEND FIRMA (C22w) – dwustrefowo w strefach: szczytowej i pozaszczytowej rozszerzonej o soboty oraz dni ustawowowolne od pracy (cała doba).
MAŁY BIZNES Odbiorcy zasilani z sieci niskiego napięcia, o mocy umownej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym nie większym niż 63 A i rozliczani w grupie taryfowej:
– CAŁA DOBA (C11) – całodobowo,
– DYNAMICZNA DOBA (C12a) – dwustrefowo w strefach: szczytowej i pozaszczytowej,- AKTYWNA NOC (C12b) – dwustrefowo w strefach: dziennej i nocnej,
– JASNA NOC (C11o) – całodobowo. Grupa ta stosowana jest wyłącznie w przypadkach, gdy odbiorniki energii sterowane są astronomicznym zegarem sterującym, wymuszającym załączanie i wyłączanie wszystkich odbiorników, skorelowanym z astronomicznym czasem zachodów i wschodów słońca, zainstalowanym na koszt Odbiorcy w porozumieniu z operatorem systemu dystrybucyjnego i przez niego oplombowanym.
Do grupy taryfowej RYCZAŁT (R) kwalifikowani są Odbiorcy niezależnie od poziomu napięcia zasilania, których instalacja nie jest wyposażona w układ pomiarowo-rozliczeniowy, w szczególności dla: krótkotrwałego poboru energii, trwającego nie dłużej niż rok, silników syren alarmowych, stacji ochrony katodowej gazociągów, oświetlania reklam.

Chcesz obniżyć rachunki za prąd Twojej firmy ale nie masz czasu się tym zająć? Wypełnij formularz, wyślij nam swój ostatni rachunek za prąd a my przedstawimy Ci tańsze oferty. Zajmiemy się formalnościami za Ciebie bez dodatkowych kosztów dla Twojej firmy:

Strefy czasowe ENEA dla firm

Strefy czasowe, stosowane przez ENEA w rozliczeniach za energię z Odbiorcami zakwalifikowanymi do grup taryfowych A23 i B23:

Nr strefy Strefa doby Pora roku
lato (od 1 kwietnia do 30 września) zima (od 1 października do 31 marca)
1 Szczyt przedpołudniowy 7 00 ÷ 1300 7 00 ÷ 1300
2 Szczyt popołudniowy 1900 ÷ 2200 1600 ÷ 2200
3 Pozostałe godziny doby*) 1300 ÷ 1900 i 2200 ÷ 700 1300 ÷ 1600 i 2100 ÷ 700

Strefy czasowe, stosowane przez ENEA w rozliczeniach za energię z Odbiorcami zakwalifikowanymi do grupy taryfowej B12:

Okres Strefa dzienna Strefa nocna
Od 1 stycznia do 31 grudnia 7 00 ÷ 2200 2200 ÷ 700

Strefy czasowe, stosowane przez ENEA w rozliczeniach za energię z Odbiorcami zakwalifikowanymi do grup taryfowych B22 i C22a:

Miesiąc Strefy szczytowe Strefy pozaszczytowe
Styczeń, luty, listopad, grudzień 800 ÷ 1100 i 1600 ÷ 2100 1100 ÷ 1600 i 2100 ÷ 800
Marzec, październik 800 ÷ 1100 i 1800 ÷ 2100 1100 ÷ 1800 i 2100 ÷ 800
Kwiecień, wrzesień 800 ÷ 1100 i 1900 ÷ 2100 1100 ÷ 1900 i 2100 ÷ 800
Maj, czerwiec, lipiec, sierpień 800 ÷ 1100 i 2000 ÷ 2100 1100 ÷ 2000 i 2100 ÷ 800

Strefy czasowe, stosowane przez ENEA w rozliczeniach za energię z Odbiorcami zakwalifikowanymi do grupy taryfowej C22b:

Okres Strefa dzienna Strefa nocna
Od 1 stycznia do 31 grudnia 6 00 ÷ 2100 2100 ÷ 600

Strefy czasowe, stosowane przez ENEA w rozliczeniach za energię z Odbiorcami zakwalifikowanymi do grupy taryfowej C22w:

Okres Strefa szczytowa Strefa pozaszczytowa
Od 1 stycznia do 31 grudnia Od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 6 00 ÷ 2100 Od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 2100 ÷ 600 oraz wszystkie godziny doby sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy

Strefy czasowe, stosowane przez ENEA w rozliczeniach za energię z Odbiorcami zakwalifikowanymi do grupy taryfowej C12a:

Okres Strefa szczytowa Strefa pozaszczytowa
Od 1 kwietnia do 30 września 800 ÷ 1100 i 2000 ÷ 2100 1100 ÷ 2000 i 2100 ÷ 800
Od 1 października do 31 marca 800 ÷ 1100 i 1700 ÷ 2100 1100 ÷ 1700 i 2100 ÷ 800

Strefy czasowe, stosowane przez ENEA w rozliczeniach za energię z Odbiorcami zakwalifikowanymi do grupy taryfowej C12b:

Okres Strefa dzienna Strefy nocne
Od 1 stycznia do 31 grudnia 14 godzin w ciągu doby*) 10 godzin w ciągu doby*, w tym: – 8 kolejnych godzin spośród 9 godzin pomiędzy godziną 2200 a godziną 700 , – 2 kolejne godziny spośród 4 godzin pomiędzy godziną 1300 a godziną 1700 .

*) Godziny zegarowe trwania poszczególnych stref czasowych określa ENEA.

Cennik energii ENEA dla firm

Ceny energii elektrycznej brutto w okresie do 31.05.2022 r.

SEGMENT GRUPA TARYFOWA CENY ENERGII bez podatku od towarów i usług STAWKI OPŁAT ZA OBSŁUGĘ HANDLOWĄ bez podatku od towarów NAZWA HANDLOWA i usług
NAZWA HANDLOWA SYMBOL całodobowa szczytowa pozaszczytowa dzienna nocna w szczycie przedpołudniowym w szczycie popołudniowym w pozostałych godzinach doby
faktura papierowa e-faktura
[zł/MWh] [zł/m-c]
DUŻY BIZNES MEGA BIZNES A21 1194,60 x x x x x x x 207,00 200,00
MEGA BIZNES PLUS  A23 x x x x x 477,70 581,60 354,20 207,00 200,00
BIZNES B21 1194,60 x x x x x x x 207,00 200,00
ELEKTROMOBILNY BIZNES B21em 1194,60 x x x x x x x 207,00 200,00
DYNAMICZNY BIZNES B22 x 1279,60 1159,60 x x x x x 207,00 200,00
BIZNES PLUS B23 x x x x x 1263,60 1390,60 1105,60 207,00 200,00
STANDARD B11 1174,60 x x x x x x x 82,00 75,00
ELEKTROMOBILNY STANDARD B11em 1174,60 x x x x x x x 82,00 75,00
EURO STANDARD B12 x x x 1311,60 1000,60 x x x 82,00 75,00
[zł/kWh] [zł/m-c]
ŚREDNI BIZNES FIRMA C21 1,1746 x x x x x x x 82,00 75,00
ELEKTROMOBILNA FIRMA C21em 1,1746 x x x x x x x 82,00 75,00
DYNAMICZNA FIRMA C22a x 1,2916 1,1296 x x x x x 82,00 75,00
EURO FIRMA C22b x x x 1,2486 1,0156 x x x 82,00 75,00
WEEKEND FIRMA C22w x 1,2596 1,0896 x x x x x 82,00 75,00
MAŁY BIZNES CAŁA DOBA C11 1,1846 x x x x x x x 35,00 28,00
ELEKTROMOBILNA DOBA C11em 1,1846 x x x x x x x 35,00 28,00
JASNA NOC C11o 1,1026 x x x x x x x 35,00 28,00
DYNAMICZNA DOBA C12a x 1,3686 1,1066 x x x x x 35,00 28,00
AKTYWNA NOC C12b x x x 1,2536 x x x x 35,00 28,00

Chcesz obniżyć rachunki za prąd Twojej firmy ale nie masz czasu się tym zająć? Wypełnij formularz, wyślij nam swój ostatni rachunek za prąd a my przedstawimy Ci tańsze oferty. Zajmiemy się formalnościami za Ciebie bez dodatkowych kosztów dla Twojej firmy:

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę