Zmiana sprzedawcy prądu i ryzyko przerwy w dostawie

Zmiana sprzedawcy prądu i ryzyko przerwy w dostawie

spalona_zarowka Zmiana sprzedawcy prądu i ryzyko przerwy w dostawie

Wprowadzenie w 2007 r. możliwości zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce pozwoliło wielu odbiorcom na obniżenie swoich rachunków za prąd. Pomimo swoich licznych zalet, rozwiązanie to wzbudza również pewne obawy. Jednak zagrożenia związane ze zmianą sprzedawcy często okazują się jedynie mitami i wynikają z niewiedzy odbiorców. Jednym z takich mitów jest ryzyko przerwy w dostawie energii elektrycznej podczas zmiany sprzedawcy prądu. W tym artykule dowiesz się czy takie ryzyko jest realne i kiedy tak naprawdę występuje.

Na czym polega zmiana sprzedawcy energii elektrycznej?

Obecnie wszyscy odbiorcy w Polsce mają prawo do dowolnego wyboru sprzedawcy prądu, czyli spółki zajmującej się głównie lub pośrednio handlem energią elektryczną. W związku z tym, odbiorcy nie muszą kupować prądu u lokalnych sprzedawców, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, co dystrybutorzy, czyli: Enea, Energa, PGE, Tauron, czy RWE. Należy przy tym wspomnieć, że nie można dokonać zmiany dystrybutora, czyli dostawcy prądu. Ten pozostaje zawsze taki sam dla odbiorcy w danym regionie. To znaczy, że jeśli miejscem zamieszkania odbiorcy jest Warszawa, jego Operatorem Systemu Dystrybucyjnego zawsze będzie firma RWE, choć sprzedawcą może zostać każda inna firma, nawet jedna z wymienionych wcześniej grup energetycznych. Poza nimi istnieje na rynku wiele mniejszych firm oferujących często bardziej atrakcyjne ceny za kWh energii elektrycznej, co pozwala na obniżenie rachunków.

Tutaj dowiesz się więcej o zmianie sprzedawcy energii elektrycznej.

Czy zmiana sprzedawcy może rzeczywiście wpłynąć na przerwy w dostawie prądu?

Jak wcześniej wspomniano, można dokonać tylko zmiany sprzedawcy, a Operator Systemu Dystrybucyjnego zostaje zawsze taki sam dla odbiorców na danym obszarze. To do niego należy cała lokalna sieć dystrybucyjna, przyłącze energetyczne, a w przypadku odbiorców należących do grup taryfowych C i G, także liczniki. Zadaniem dystrybutora jest zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej i jej odpowiedniej jakości, bez względu na to, czy odbiorca jest w trakcie lub po zmianie jej sprzedawcy. Spółka handlująca energią elektryczną jedynie korzysta z infrastruktury dystrybutora, dlatego jej zmiana nie ma żadnego wpływu na ewentualne przerwy w dostawie prądu.

Czy dostawa prądu zostanie wstrzymana jeśli nowy sprzedawca zbankrutuje?

Jeśli nowy sprzedawca ogłosi upadłość, na jego miejsce przydzielany jest sprzedawca rezerwowy. Może być nim sprzedawca, który został wskazany przez odbiorcę w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub tzw. sprzedawca z urzędu, czyli pierwotna firma świadcząca usługi sprzedaży prądu, należąca do tej samej grupy kapitałowej co dystrybutor. Wobec tego, nawet bankructwo nowego sprzedawcy nie może spowodować przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Kiedy może wystąpić przerwa w dostawie energii elektrycznej?

Ryzyko przerwy w dostawie prądu jest zupełnie niezależne od zmiany jego sprzedawcy, jednak istnieje szansa, że taka przerwa wystąpi w trakcie tego procesu lub po nim. Jeśli wykluczymy awarie instalacji elektrycznej w budynkach, które powodują najczęściej tylko zadziałanie bezpieczników, wstrzymanie dostaw prądu może wystąpić wskutek:

  • Planowego wyłączenia prądu przez OSD, np. w celu modernizacji sieci lub konserwacji jej elementów
  • Awarii sieci energetycznej – zerwanie sieci z przyczyn pogodowych lub uszkodzenia spowodowane przez człowieka
  • Nielegalnego poboru prądu – manipulacja instalacji elektrycznej budynku lub fałszowanie odczytów licznika
  • Instalacji odbiorcy, która stwarza zagrożenie dla zdrowia, życia lub środowiska
  • Długiej zwłoki z zapłatą za pobraną energię elektryczną (co najmniej miesiąc od upływu terminu płatności)

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę