Fortum

Fortum

Ocena
4.2
Oceny
Cena
Jakość
Bezpieczeństwo
Serwis
Podsumowanie

Mocne strony

Sprawdzony sprzedawca, obecny w Polsce od 2011 roku (jako spółka DUON). Wysoka jakość obsługi klienta.

Słabe strony

Brak standardowych stawek dla małych i średnich firm.

Ogólna opinia

Ogólnie firma jest polecane przez odbiorców indywidualnych, którzy doceniają niskie ceny i oferty dopasowane do klienta.

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

fortum-logo Fortum

Fortum Marketing and Sales Polska S.A. jest sprzedawcą energii i gazu. Należący do fińskiej grupy Fortum. Jego działalność została umożliwiona dzięki liberalizacji rynku energii w 2007 roku, która rozdzieliła działalność sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej w Polsce. Od tej pory historyczni polscy dostawcy energii elektrycznej – grupy energetyczne ENEA, ENERGA, PGE, INNOGY (były RWE) i TAURON, konkurują na rynku sprzedaży energii elektrycznej z innymi, alternatywnymi firmami, takimi jak na przykład sprzedawca Fortum Marketing and Sales Polska S.A. Klienci mogą więc wybrać najkorzystniejszego dla siebie sprzedawcę prądu.

Fortum sprzedawca prądu – oferta dla gospodarstw domowych z całej Polski

Typ Ofert Prąd (cena brutto)
Dla gospodarstw domowych: Włącz prąd

Oferta Włącz prąd pozwala klientowi korzystać:

  • z rabatu 100% na sprzedaż gazu w taryfie W-1 przez pierwsze 6 miesięcy sprzedaży, LUB z rabatu 10% na sprzedaż gazu w taryfach W-2, W-3, W-4 przez pierwsze 6 miesięcy sprzedaży,
  • z ubezpieczenie Home Assistance,
  • oraz z 20% rabatu na prąd od najtańszej taryfy sprzedawcy z urzędu od 01.01.2019 do 36 miesiąca sprzedaży zgodnie z zasadami poniżej:

“Od 01.01.2019 roku Odbiorcom rozliczanym w Grupie Taryfowej G11 będzie przysługiwało prawo rozliczenia w ramach Limitu zgodnie z postanowieniem §5 ust. 4 poniżej po cenie obliczonej jako 20% rabatu od ceny przypisanej dla tej grupy taryfowej w aktualnie obowiązującej taryfie sprzedawcy z urzędu właściwego dla Odbiorcy zatwierdzonej przez Prezesa URE („Taryfa Sprzedawcy z Urzędu”) pod warunkiem, że po opublikowaniu Taryfy Sprzedawcy z Urzędu, ale nie później niż w terminie 30 dni od jej opublikowania na stronie internetowej tego sprzedawcy, Odbiorca skieruje do Fortum wniosek, pisemnie na adres siedziby Fortum o zastosowanie ceny z Taryfy Sprzedawcy z Urzędu uwzględniającej rabat. Prawo to przysługuje przy publikacji każdej nowej Taryfy Sprzedawcy z Urzędu w okresie obowiązywania Umowy z Fortum, jak również sytuacji, w której obowiązywanie obecnej Taryfy Sprzedawcy z Urzędu zostanie przedłużone. W przypadku Grup Taryfowych dwustrefowych (np. G12, G12w), rabat 20%, o którym mowa powyżej, dotyczy tylko cen przypisanych do strefy godzinowej dziennej dla wszystkich dwustrefowych Grup Taryfowych OSD, zaś w pozostałych strefach godzinowych cena będzie równa cenom przypisanym dla tych stref w Taryfie Sprzedawcy z Urzędu.”

Cennik obowiązujący do 31.12.2018:

– w taryfie G11 (dzień i noc): 0,2383 zł/kWh z opłatą handlową 14,99 zł miesięcznie.

– W taryfie G12 (dwustrefowej): 0,2778 zł/kWh w dzień i 0,1801 zł/kWh w nocy (od 22:00 do 6:00 i od 13:00 do 15:00) z opłatą handlową 14,99 zł miesięcznie.

– W taryfie G12w (taryfa weekendowa): 0,2907 zł/kWh w dzień i 0,1890 zł/kWh w nocy (od 22:00 do 6:00 i od 13:00 do 15:00) i w weekendy z opłatą handlową 14,99 zł miesięcznie.

Brak złożenia ww. wniosku przez Odbiorcę lub wniosek nieterminowany oznacza, że Odbiorca będzie rozliczany z tytułu sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z poniższym cennikiem bazowym”:

– W taryfie G11 (dzień i noc): 0,3689 zł/kWh z opłatą handlową 14,99 zł miesięcznie.

– W taryfie G12 (dwustrefowej): 0,4427 zł/kWh w dzień i 0,2459 zł/kWh w nocy (od 22:00 do 6:00 i od 13:00 do 15:00) z opłatą handlową 14,99 zł miesięcznie.

– W taryfie G12w (taryfa weekendowa): 0,4919 zł/kWh w dzień i 0,2705 zł/kWh w nocy (od 22:00 do 6:00 i od 13:00 do 15:00) i w weekendy z opłatą handlową 14,99 zł miesięcznie.

Fortum proponuje podpisanie umowy kompleksowej (sprzedaż + dystrybucja) na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Klient ma możliwość udzielenia pełnomocnictwa firmie Fortum aby przeprowadziła zmianę sprzedawcy energii na rzecz Fortum w imieniu klienta.

Dla gospodarstw domowych: Komfortum
Oferta Komfortum pozwala klientom korzystać:
  • ze stałej miesięczną stawki abonamentu,
  • z usługi Home Assistance,
  • z możliwość zmiany na inny produkt Fortum lub rezygnacji w dowolnej chwili.

Abonament pokrywa koszty związane ze świadczeniem Usługi Kompleksowej (dystrybucja i sprzedaż prądu) oraz ubezpieczeniem Home Assistance. W ramach abonamentu klient posiada paczkę kWh (jest ona uzależniona od wybranego wariantu) oraz pomoc w razie wystąpienia awarii czy usterki.

Abonament w stałej miesięcznej stawce jest płatny w cyklach miesięcznych, w terminie wskazanym w dokumencie rozliczeniowym.

W przypadku przekroczenia limitu zużycia o więcej niż 10% w dowolnym momencie roku, Fortum ma prawo rozliczyć tę nadwyżkę według stawki 0,69 złotych brutto za każdą zużytą kWh powyżej limitu. Stawka ta obejmuje cenę sprzedaży oraz ceny i stawki opłat związanych z dystrybucją energii elektrycznej.

Dla gospodarstw domowych: oferta na gaz
  • 0 zł za gaz przez sześć miesięcy sprzedaży w taryfie W-1. 10% rabatu dla taryf W-2 i W-3.
  • Ubezpieczenie gratis. Otrzymujesz od FORTUM bezpłatny dostęp do pomocy specjalistów, m.in. hydraulika, ślusarza, elektryka. Naprawimy także Twój sprzęt AGD/RTV/IT.
  • Chcesz przesunąć termin płatności faktury? Nie ma problemu – skorzystaj z opcji wydłużonego terminu płatności.

 

W każdym miesiącu obowiązywania umowy sprzedaży na paliwo gazowe opłacisz wyłącznie koszty dystrybucji. Rabat 100% dotyczy wyłącznie sprzedaży paliwa gazowego i trwa przez sześć miesięcy dla Grupy Taryfowej W-1

Rabat 10% na gaz dla grup taryfowych W-2, W-3 naliczany jest w stosunku do ceny paliwa gazowego zawartej w obowiązującej w dniu 26.07.2018 r. taryfie PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Rabat obowiązuje przez pierwsze 6 miesięcy sprzedaży.

Cena gazu od 7 miesiąca zgodnie z aktualną na dzień dostawy Taryfą dla gazu ziemnego Sprzedawcy, zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Fortum sprzedawca prądu – oferta dla firm z całej Polski

Fortum proponuje oferty sprzedaży energii elektrycznej dla małych, średnich i dużych firm. Firma stosuje standardowe taryfy energii elektrycznej dla firm (jak na przykład C11, C21 lub B21, B22 i B23) z możliwością gwarancji cen.

Fortum sprzedawca prądu – oferta dla firm z całej Polski

Typ Ofert Prąd dla firm na lata 2020-2023 (cena netto)
Oferta dla firm na lata 2020-2023

Cennik obowiązujący od 25.02.2019:

– w taryfie C11 (dzień i noc): 365,04 zł/MWh z opłatą handlową 20 zł miesięcznie.

– W taryfie C12A (dwustrefowa): 459 zł/MWh w szczycie i 327 zł/MWh poza szczytem. Opłata handlowa 20 zł miesięcznie.

– W taryfie C12B (dwustrefowa): 399 zł/MWh w szczycie i 276 zł/MWh poza szcytem z opłatą handlową 20 zł miesięcznie.

Dla tych wszystkich taryf zobowiązuje gwarancja cen energii na umowach do 48 miesięcy oraz 36 miesięcy na gaz.

Fortum oferuje premię dla wszystkich partnerów którzy korzystają z oferty Fortum na energię i na gaz (500 zł w przypadku klasy Biznes i 750 zł w przypadku klasy premium). Wystarczy wywiesić plakat lub zamieścić na swojej stronie internetowej banner z informacją o tym, że Fortum jest naszym dostawcą energii.

Oferta B2B – Zawsze Rynkowa Cena

Ceny obowiązują od 15.01.2020 i zmieniane są co środę wraz ze zmianą cenników:

Rok Zł/MWh netto Zł/MWh brutto
2020 306 376,38
2021 361,8 445,014
2022 361,8 445,014
2023 364,2 447,966

Powyższe ceny obowiązują tylko dla grup taryfowych C (do 100MWh zużycia w skali roku) przy zawarciu umowy na 48 miesięcy.

Korzyści:

Promocyjna cena energii elektrycznej do końca 2020 roku.

Opłata Handlowa 1 zł netto/m-c (1,23 zł brutto) przez pierwsze 12 miesięcy, następnie 19 zł netto/m-c (23,37 zł brutto).

Darmowy audyt energetyczny, który pozwoli zoptymalizować wysokość faktur za energię.

Firma proponuje również dostęp do szeregu usług dzięki dedykowanemu doradcy. Firma Fortum wykonuje za darmo dla swoich klientów biznesowych audyt energetyczny sprawdzając czy taryfa energetyczna, moc umowna i – w przypadku największych klientów biznesowych – moc bierna są odpowiednio dopasowane do profilu energetycznego klienta. Firma Fortum oferuje również dla swoich klientów biznesowych pomoc w budowie lub w modernizacji instalacji elektrycznych oraz analizę opłacalności inwestycji w fotowoltaikę.

energia_sloneczna Fortum

Fortum na świecie

Fortum jest fińską grupą kapitałową która rozpoczęła swoją działalność w 1999 roku. Firma Fortum skutecznie rozwinęła się jako producent, dystrybutor i sprzedawca energii elektrycznej i paliwa gazowego w Finlandii, w Szwecji, w Norwegii, w Rosji, na Litwie, na Łotwie, w Estonii, w Polsce oraz w Indiach i w Wielkiej Brytanii.

Fińska firma obecnie sprzedaje energię elektryczną do 1,3 miliona klientów na świecie. Firma produkuje ponad 77 TWh energii elektrycznej globalnie (dla porównania Polskie elektrownie wyprodukowały w 2016 roku ok. 162 TWh energii).

Firma posiada własne elektrociepłownie, elektrownie wodne, elektrownie opalane paliwami lokalnymi a także elektrownie jądrowe (w Finlandii). Według firmy, 97% energii produkowanej przez Fortum w Unii Europejskiej jest wolna od emisji dwutlenku węgla, czyli jest czysta dla środowiska.

Fortum posiada doświadczenie w produkcji energii bez emisji dwutlenku węgla dzięki elektrowniom wodnym i jądrowym oraz w wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu (czyli kogeneracja). Podstawą produkcji są paliwa dostępne lokalnie, jak na przykład węgiel, biomasa lub odpady. Grupa jest właścicielem lub współwłaścicielem kilku elektrowni jądrowych na świecie, pozwalającym na odtwarzanie energii wolnej od emisji dwutlenku węgla. Grupa również aktywnie rozwija swoje instalacje solarne i inwestuje w energetykę wiatrową.

elektrownie-wiatrowe-300x200 Fortum

Misją Koncernu Fortum jest napędzanie transformacji systemu energetycznego na świecie w kierunku czystszej energii oraz lepszego wykorzystywania zasobów i dostarczania inteligentnych rozwiązań energetycznych. Strategia grupy opiera się na czerech głównych filarach: zwiększenie wydajności i transformacji branży, tworzenie rozwiązań dla zrównoważonych miast, rozwój w obszarach energetyki solarnej i wiatrowej oraz nowe przedsięwzięcia w obszarze energetyki.

Poza mocnym nastawieniem na energię odnawialną, fiński koncern Fortum również wyróżnia się skandynawskimi standardami wysokiej jakości obsługi klienta.

Fortum w Polsce

Firma Fortum prowadzi swoją działalność w Polsce od 2003 roku. W pierwszym etapie swojego rozwoju w Polsce firma Fortum skupiała się nad produkcją ciepła i stopniowo rozszerzyła swoją działalność do innych dziedzin związanych z energią.

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. – produkcja i dystrybucja energii elektrycznej i cieplnej

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. jest obecnie właścicielem trzech elektrociepłowni w Polsce. Elektrociepłownie są zlokalizowane w Częstochowie, w Zabrzu i w Bytomiu, w województwie Śląskim. Spółka ma swoją siedzibę we Wrocławiu, przy ul. Słonimskiego 1A.

Elektrociepłownia w Częstochowie, uruchomiona w 2010 roku, jest jedną z najbardziej ekologicznych elektrociepłowni w Europie Środkowo-Wschodniej. Wiosną 2016 roku, Fortum Polska rozpoczęło budowę nowej elektrociepłowni w Zabrzu, o wartości 870 milionów złotych. Nowoczesny zakład zostanie uruchomiony pod koniec 2018 roku.

Strategia Fortum w Polsce opiera się na rozwoju lokalnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, opartych o paliwa dostępne w regionie, w tym paliwa alternatywne. Moce wytwórcze firmy w Polsce wynoszą 186 MW energii elektrycznej oraz 958 MW ciepła.

Fortum jest również bardzo aktywny jako dystrybutor ciepła. Firma posiada ponad 800 km sieci ciepłowniczych, dostarczających ciepło do mieszkańców Częstochowy, Płocka i Wrocławia. Łącznie w całej Polsce ciepło Fortum trafia do około 800 000 osób. Ta liczba powinna się zwiększyć o kolejne 70 000 gospodarstw domowych (głównie w Zabrzu i w Bytomiu) po zakończeniu budowy i uruchomieniu nowej elektrociepłowni w Zabrzu w 2018 roku.

Fortum Marketing and Sales Polska S.A. – sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego

Fortum Marketing and Sales Polska S.A. jest w grupie Fortum spółką odpowiedzialną za sprzedaż energii elektrycznej i gazu w Polsce. Spółka ma swoją siedzibę w Gdańsku, przy ul. Jana Heweliusza 9.

Firma Fortum Marketing and Sales Polska S.A. przyjęła firmę DUON S.A. w 2016 roku (działającą w dziedzinie sprzedaży energii elektrycznej i gazu w Polsce od 2011 do 2016 roku) i rozpoczęła w tym samym roku działalność detaliczną sprzedaży energii elektrycznej i gazu na polskim rynku. Poza największym podmiotem na rynku gazowym w Polsce, GK PGNIG, Firma Fortum jest jedna z głównych firm działających na Polskim rynku gazowym pod względem wolumenu detalicznej sprzedaży gazu.

Serwis komercyjny firmy oparty jest na sieć przedstawicieli handlowych działających na obszarze całego kraju oraz na nowych kanałach sprzedaży online jak np. : porównywarki ofert energetycznych, grupy zakupowe oraz inni sprzedawcy działający przez internet.

Fortum Polska – dystrybucja gazu sieciowego i skroplonego (LNG)

Firma Fortum w Polsce dystrybuuje gaz ziemny i skroplony (tzw. Liquified Natural Gas). Fortum Polska posiada gazociągi oraz stacje do regazyfikacji i cysterny umożliwiające dostarczanie gazu skroplonego LNG. Firma posiada ponad 450 km własnych gazociągów w 9 lokalizacjach sieciowych przyłączonych do krajowego systemu gazowego oraz 20 instalacji opartych o LNG. Grupa pozyskuje gaz ziemny zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych, między innymi z Rosji. Firma posiada ponad 80% udziału w rynku gazu LNG.

Fortum Polska – Fortum service

Fortum service oferuje usługi w zakresie eksploatacji i remontów elektrowni i elektrociepłowni. Firma wykonuje między innymi ocenę stanu urządzeń, badanie możliwości poprawy sprawności procesu, podwyższenie dyspozycyjności instalacji energetycznych, i świadczenie usług remontowych dla turbin gazowych. Fortum Service wprowadziło już instalacje spalania niskoemisyjnego (lowNOx) w 17 dużych kotłach pyłowych.

Fortum Polska – Działalność społeczna

Fortum prowadzi równiez projekty społeczne: Program Fortum dla Śląskich Dzieci, który skupia się nad rozwijaniem talentów wśród śląskiej młodzieży i jest realizowany poprzez współpracę z Fundacją Pomocy Dzieciom Ulicy na terenie Zabrza i Bytomia.

Adresy siedzib Fortum Polska

Fortum Power and Heat Polska

ul. Słonimskiego 1a, 50-304 Wrocław

Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

ul. Jana Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę