Jak analizować dane swojego licznika energii elektrycznej?

Jak analizować dane swojego licznika energii elektrycznej?

Czy wiesz że Twoja firma może płacić mniejsze rachunki za prąd ? Wyślij nam fakturę energii, lub taryfę i zużycie energii w MWh Twojej firmy na [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Spółka z rocznym zużyciem 132 MWh może zaoszczędzić 5 097,45 zł netto rocznie zmieniając sprzedawcę energii. Zmiana sprzedawcy prądu jest z nami prosta i bezpłatna.

polska ENEA ENERGA TAURON RWE PGE prad energia elektryczna

Mało komu przyszłoby do głowy sprawdzić stan licznika energii elektrycznej w celu monitorowania wskaźników rentowności własnej firmy. A jednak w firmach które wydają ponad dziesięć tysięcy złotych miesięcznie na rachunki za energię elektryczną, takie postępowanie może okazać się strategiczne. Obecny artykuł przedstawia jakie dane można wyciągnąć ze swojego licznika energii elektrycznej i w jaki sposób można je wykorzystać w celu polepszenia rentowności firmy.

Czy wiesz że możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu? Wypełnij formularz aby otrzymać tańszą ofertę prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Jakie są rodzaje liczników energii elektrycznej?

Jakie są rodzaje liczników energii elektrycznej?

Liczniki energii elektrycznej pozwalają mierzyć zużycie energii elektrycznej dla danego okresu rozliczeniowegoLiczniki energii elektrycznej również służą do zapisania danych zużycia energii, które będą potrzebne do rozliczenia faktur za energię elektryczną. Istnieją w Polsce różne rodzaje liczników energii elektrycznej:

Odróżniamy trzy rodzaje liczników energii elektrycznej w Polsce: liczniki indukcyjneliczniki cyfrowe (również nazywane elektronicznymi) oraz liczniki inteligentne.

Przykład licznika indukcyjnego z miernikiem dwutaryfowym

Licznik indukcyjny jest do tej pory najczęściej używanym licznikiem w Polsce. Licznik indukcyjny nalicza kWh (kilowatogodziny) dzięki aluminiowej tarczy, która ruszając się nalicza zużycie energii elektrycznej.

Licznik elektroniczny jest wyposażony w ekran ciekłokrystaliczny który pozwala dostawcy (ENEAENERGAPGERWETAURON) odczytać stan zużycia energii elektrycznej u odbiorcy zdalnie, bez potrzeby wizyty inkasenta lub wysyłania sms-a.

Licznik inteligentny pozwala co 15 minut wysłać do dostawcy (ENEAENERGAPGERWETAURON) zaktualizowany stan zużycia energii elektrycznej odbiorcy. Pozwala on również odczytać bieżący koszt pobrania energii lub moc i napięcie prądu o dowolnej dacie i godzinie. Te informacje pozwalają dostawcy energii elektrycznej (ENEAENERGAPGERWETAURON) lepiej zarządzać siecią energetyczną. Wysyłając prąd tam gdzie jest on potrzebny, dostawca jest w stanie uniknąć potencjalnych przerw w dostawie. W razie awarii prądu dostawca/operator sieci dystrybycyjnych jest również natychmiast powiadomiony i może szybciej zareagować.

Przykład licznika inteligentnego

Inne liczniki nazwane „podlicznikami”, pozwalają mierzyć poziom zużycia energii elektrycznej obiektu lub urządzenia (np. hala magazynowa, zakład lub maszyna produkcyjna), który jest przyłączony do licznika głównego. Za pomocą modułów telemetrycznych można śledzić niezbędne parametry zużycia energii elektrycznej tak jak profil zużycia energii czynnej i biernej. Pozwalają one precyzyjnie mierzyć poziom zużycia energii elektrycznej badanej maszyny lub badanego urządzenia.

W przeciwieństwie do liczników zwykłych (powyżej opisanych) które są własnością operatora sieci dystrybucyjnej (dostawca), podliczniki są własnością kupującego odbiorcy. Ten podlicznik zostanie zamontowany z wyboru właściciela, w jego sieci elektrycznej w celu monitorowaniu wybranych maszyn lub urządzeń.

Napisz na [email protected] jeżeli masz pytania dotyczące podliczników i modułów telemtrycznych do monitorowania zużycia energii elektrycznej w Twojej firmie.

Dlaczego zwrócić uwagę na dane licznika energii elektrycznej?

Dlaczego zwrócić uwagę na dane licznika energii elektrycznej?

Licznik energii elektrycznej jest miernikiem naszej konsumpcji prądu, pozwala on rozliczyć się ze sprzedawcą i z dostawcą prądu (ENEAENERGAPGERWETAURON). Monitorując na bieżąco parametry z liczników energii elektrycznej możemy unikać opłaty za przekroczenie mocy umownej lub mocy biernej. W zależności od umowy za usługi dystrybucyjne, możemy spodziewać się dodatkowych opłat za przekroczenie zużycia energii biernej w porównaniu do energii czynnej.

Dostęp do danych licznika energii elektrycznej

Dostęp do danych licznika energii elektrycznej.

Przykład licznika inteligentnego podłączonego do modułu telemetrycznego.

Można dane odczytywać ręcznie. Jest to czasochłonne i niekompletne ponieważ nie daje pełnego poglądu na wszystkie dostępne dane. Można również korzystać z narzędzi telemetrycznych, które się podłączają do układu pomiarowego i które przekazują dane na aplikacje webową. Najpierw musimy zidentyfikować rodzaj licznika energii elektrycznej: czy to licznik cyfrowyindukcyjny lub inteligentny. Następnie polecamy pobranie instrukcji obsługi licznika dostępnej na stronie internetowej producenta. Dzięki temu poznamy jaki jest dostępny interfejs do podłączenia się z danym licznikiem (np. interfejs optyczny) i dowiemy się jakie parametry licznik przekazuje.

Jeśli Twój licznik posiada interfejs optyczny (optozłącze) lub interfejs RS-485 możesz korzystać z łatwego do instalacji systemu do zdalnego monitorowania zużycia energii elektrycznej.

W takim przypadku wystarczy podpiąć głowicę urządzenia do licznika energii elektrycznej, za pomocą której urządzenie odczyta dane z licznika. Podpinanie głowicy jest bez ingerencyjne dla grup przyłączeniowych o niskim napięciu. Oznacza to, że odczyt rejestrowanych danych bezpośrednio z liczników energii elektrycznej nie wymaga dodatkowych uprawnień. Dzięki rozwiązaniu możemy monitorować zużycie energii elektrycznej w naszym domu lub w firmie. Takie rozwiązanie jest również dostępne dla gospodarstw rolnych i zarządów budynków.

Dowiedz się więcej na temat możliwości monitorowania zużycia energii elektrycznej dzięki urządzeniom telemetrycznym i podlicznikom wysyłającym nam maila na [email protected]

Jak używać dane z licznika energii elektrycznej?

Jak używać dane z licznika energii elektrycznej?

Mając dane należy śledzić parametry kluczowe zużycia prądu: moc czynna w porównaniu do mocy umownej i energia bierna za pomocą wskaźnika energii biernej, tangens fi lub cosinus fi. W takim celu warto korzystać z systemu informatycznego, który zgromadza dane i je archiwizuje. Można również korzystać z systemu do analizowania i monitorowania takich danych na komputerze. Istnieją na rynku systemy, które wysyłają alarmy w formie mail-a lub sms-a za przekroczenie ustalonego limitu.

Dowiedz się więcej wysyłając nam maila na [email protected]

Rola inżyniera systemów energetycznych

Rola inżyniera systemów energetycznych

W większych firmach istnieje stanowisko inżyniera systemów energetycznych lub specjalisty elektryka, który jest odpowiedzialny za sieć elektryczną firmy i zasilanie maszyn lub urządzeń produkcyjnych energią elektryczną. Ta osoba może założyć odczyty z głównego licznika oraz z pod-liczników w firmie. Inżynier systemów energetycznych może stworzyć grupę liczników, wybierać poszczególne liczniki i nadzorować kluczowe parametry energii elektrycznej.

Dowiedz się więcej wysyłając maila na [email protected]

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę