Taryfa C21 ENERGA

Taryfa C21 ENERGA

ENERGA OBRÓT S.A. jest jedną z największych w Polsce firm energetycznych. Prowadzi sprzedaż energii elektrycznej na terenie naszego kraju. Z poniższego artykułu dowiedzą się Państwo o cechach taryfy C21, poznają Państwo ceny za kilowatogodzinę oraz inne opłaty zawarte na rachunku za prąd w taryfie C21 ENERGA. Możliwe, że taryfa C21 to idealne rozwiązanie dla Państwa firmy.

Dla kogo taryfa C21 ENERGA OBRÓT S.A.

biurowiecENERGA OBRÓT S.A. podobnie jak reszta sprzedawców energii elektrycznej ma w swojej ofercie rozwiązania jednostrefowe dla przedsiębiorstw. Biznes Standard bo tak nazywa się taryfa C21 ENERGA zapewnia proste, czytelne zasady oraz łatwość prowadzenia Firmy, z uwagi na stałą cenę energii elektrycznej w ciągu doby. Stawka za energię jest jedna, niezmienna w trakcie trwania umowy, niezależna od pory dnia. Jest to ogromnym plusem gdyż nie trzeba dopasowywać funkcjonowania przedsiębiorstwa do zmieniających się cen energii w trakcie doby. Zgodnie z definicją Operatora Systemu Dystrybucyjnego taryfa C21 ENERGA jest skierowana do odbiorcy zasilanego z sieci niskiego napięcia, o mocy umownej większej niż 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym większym niż 63 A.

Główne cechy taryfy C21 ENERGA OBRÓT S.A.

Symbol taryfy C21 ENERGA zgodnie z tym, co zostało napisane powyżej, charakteruzuje odbiorcę, dla którego powinna być ona przeznaczona. Poniżej przedstawiamy Państwu dokładne wyjaśnienie poszczególnych symboli w taryfie C21:

 • “C” – taryfa przeznaczona dla średniej wielkości firm zasilanych z niskiego napięcia.
 • “2”- moc umowną, która jest większa niż 40 kW.
 • “1”- rodzaj taryfy, jednostrefowa, oznacza to, że cena za kWh jest stała, niezależna od pory dnia. Taryfa C22 czy C23 posiada różne ceny energii elektrcznej w ciągu doby. Godziny są ściśle określone przez lokalnego dystrybutora energii elektrycznej.

Taryfa C21 ENERGA OBRÓT S.A. przeznaczona dla firm o mocy umownej większej niż 40 kW, których zużycie energii elektrycznej w godzinach pozaszczytowych jest mniejsze niż 40%. Do tego typy firm wpisują się między innymi sklepy wielkopowierzchniowe.

Ceny prądu w taryfie C21 ENERGA OBRÓT S.A.

ENERGA OBRÓT S.A. w swojej ofercie BIZNES STANDARD określiła cenę energii elektrycznej na 0,4450 zł netto za 1kWh. Opłata handlowa wynosi 73 zł netto miesięcznie w przypadku elektronicznej wersji faktury oraz 78 złnetto miesięcznie w przypadku tradycyjnej faktury w wersji papierowej.Warto zaznaczyć, że cena za energię elektryczną na fakturze może być różna dla różnych odbiorców. Stawki na fakturze dotyczą ceny energii elektrycznej oraz opłat dystrybucyjnych. Stawki opłat dystrybucyjnych podane są przez dystrybutora energii elektrycznej i są kosztami stałymi. Opłaty dystrybucyjne w taryfie C21 ENERGA kształtują się następująco (ceny netto):

 • Składnik stały stawki sieciowej 21,12 zł/kW/m-c,
 • Stawka opłaty przejściowej 0,08 zł/kW/m-c,
 • Składnik zmienny stawki sieciowej:0,1835zł/kW/m-c,
 • Stawka opłaty jakościowej: 0,0102 zł/kWh,
 • Stawka opłaty abonamentowej 10 zł/m-c, 

Dodatkowo na fakturze za energię elektryczną mamy opłaty stałe dla każdego odbiorcy:

 • stawkę opłaty OZE w wysokości 2,20 zł/MWh,
 • stawkę opłaty mocowej w przypadku odbiorców innych niż gospodarstwa domowe w wysokości 0,0762 zł/kWh.

Wymienione powyżej opłaty dystrybucyjne niewiele mówią poniżej prezentujemy Państwu wyjaśnienie:

 • składnik stały stawki sieciowej – wyrażony w zł/miesiąc, związany z kosztami stałymi utrzymania i funkcjonowania sieci elektroenergetycznych,
 • stawka opłaty przejściowej – wyrażona w zł/miesiąc, stawka związana z kosztami likwidacji kontraktów długoterminowych;
 • składnik zmienny stawki sieciowej – ustalany w zł/kWh, związany z kosztami dystrybucji energii elektrycznej; opłata uzależniona od ilości pobranej energii,
 • stawka jakościowa – wyrażona w zł/kWh, związana z kosztami utrzymania odpowiednich parametrów energii elektrycznej; opłata uzależniona od ilości pobranej energii,
 • stawka opłaty abonamentowej – wyrażona w zł/miesiąc, skalkulowana na podstawie kosztów uzasadnionych ponoszonych w związku z odczytywaniem wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych i ich kontrolą,

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

 

Od czego zależy cena energii w taryfie C21.

Cena za energię elektryczną może się różnić dla dwóch firm posiadających taką samą taryfę C21. W teorii,  każdy odbiorca w taryfie C21 ENERGA ma taką samą cenę za energię. Praktyka pokazuje, że tak nie jest. Cena dla odbiorców końcowych zależy od:

 • wolumenu– zużycia energii elektrycznej firmy w ciągu roku. Wolumen ściśle szufladkuje odbiorcę końcowego i na jago podstawie handlowiec przygotowuje ofertę końcową. Roczne zużycie określa jakie widełki cenowe można zaoferować odbiorcy.

Firma A powiadająca większe zużycie energii elektrycznej w ciągu roku niż firma B otrzyma lepszą ofertę na zakup energii elektrycznej.

 • marży– różnicy pomiędzy zakupem a sprzedażą energii elektrycznej. Na podstawie wolumenu opiekun handlowy określa, w którym przedziale cen ofertowanych została umieszczona firma, decyduje o wysokości marży. Nasze zdolności negocjacyjne mogą ją obniżyć zmniejszając końcowy rachunek za prąd.

...Przedstawiciele handlowi mają swoje cele- ustalone zasady, których muszą przestrzegać aby uzyskać premię. Jedni skupiają się na jak najwyższej marży dzięki czemu zysk z jednostkowego kontraktu jest wysoki jednak liczba podpisanych umów mała. Drudzy skupiają się na pozyskaniu jak największej liczby klientów z minimalną marżą generując wysoki zysk dzięki dużej liczbie  podpisanych umów.

Grupa zakupowa– firma B, przedstawiona w przykładzie pomimo niższego rocznego wolumenu może otrzymać niższe ceny ofertowe niż firma A, jeżeli zrzeszy się z kilkoma podmiotami i wraz z nimi dokona zakupu energii elektrycznej. Dzięki efektowi skali i silniejszej pozycji negocjacyjnej firma B może otrzymać lepsze warunki handlowe.

Jak oszczędzać prąd w firmie ?

porownywanieOgraniczenie zużycia energii elektrycznej w firmie, z taryfą C21 ENERGA, jest kluczowe do obniżenia rachunku za prąd. Optymalizacja procesów produkcyjnych firmy, właściwy dobór maszyn elektrycznych, może zmniejszyć pobór prądu z sieci elektroenergetycznej. Stosowanie w zakładzie starych maszyn elektrycznych, źle dobranych silników, rzadko modernizowanych urządzeń, nieregularne prace konserwatorsko – serwisowe, wpływają na pogorszenie sprawności urządzeń. Mniejsza sprawność, wiąże się z większym zużyciem energii elektrycznej. Inwestycje w mniej energochłonne urządzenia mogą być impulsem do redukcji kosztów. Zmiana klasy zasilania z A na A+ może zmniejszyć pobór energii o 15%. Wymiana parku maszynowego, w którego skład wchodzi kilka lub kilkanaście urządzeń, pozwoli na znaczne zmniejszenie rachunku za prąd. Inwestycja w wymianę urządzeń powinna być poprzedzona konsultacjami ze specjalistami oraz odpowiednimi wyliczeniami, obrazującymi jak wysokie są koszty oraz po jakim czasie inwestycja się zwróci. Kolejną popularną inwestycją, wpływającą na redukcję kosztów jest wymiana oświetlenia na LED. Koszty wymiany, przy dużej liczbie źródeł światła są znaczne, jednak oszczędności, które z nich płyną, zachęcają przedsiębiorców do takiej decyzji.

OZE odnawialne Źródła Energii baterie słońceFotowoltaika, inwestycja obecnie najpopularniejsza, jako metoda redukcji kosztów energii elektrycznej dla firm. Zakłady produkcyjne, montując panele fotowoltaiczne na swoich dachach, mogą stać się samowystarczalne energetycznie. Liczne dotacje i dofinasowania zachęcają odbiorców biznesowych do tego rodzaju inwestycji.

Zapraszamy do kontaktu na adres: [email protected]

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę