Czym jest MWh (megawatogodzina)?

Czym jest MWh (megawatogodzina)?

Na tak postawione pytanie można odpowiedzieć zwięźle, że megawatogodzina (MWh) to jednostka o 1000 razy większa niż kilowatogodzina (kWh), o której pisaliśmy już w jednym z naszych tekstów o bliźniaczym tytule „Co to jest kilowatogodzina (kWh)?”

Niech jednak kwestia megawatogodziny posłuży nam do wyjaśnienia pewnych zagadnień związanych bezpośrednio z energią elektryczną i prądem. Nie będziemy się przy tym posługiwać wzorami i skomplikowanymi opisami zjawisk fizycznych, lecz porównaniami, które każdy jest w stanie zrozumieć, ponieważ będą się one odwoływać do życiowych doświadczeń człowieka. Oczywiście porównania te będą dość dużymi przybliżeniami poruszanych zagadnień, ale jeśli ktoś jest zainteresowany naukowym wyjaśnieniem takich pojęć jak prąd, moc czy energia – zawsze może sięgnąć do podręczników.

Czym jest megawatogodzina?

W wspomnianym na wstępie tekście o kilowatogodzinie wyjaśniliśmy, że kilowatogodzina (kWh) jest jednostką pomiarową energii elektrycznej, a jej pomiar służy do określenia ilości prądu zużytej przez odbiorcę końcowego. Posłużyliśmy się również przykładem, z którego łatwo wywnioskować, że jeśli nasze urządzenie elektryczne (np. piekarnik) ma moc 2 kW, to w ciągu 1 nieprzerwanej godziny pracy pobierze z sieci 2 kWh energii elektrycznej.

Analogicznie, urządzenie o mocy 1000 razy większej (2000 kW), czyli 2 MW, pobierze w ciągu godziny 2000 kWh (2 MWh) energii. W warunkach domowych najczęściej mówimy o kWh. W dużych ilościach energię kupuje się w hurcie i sprzedaje przeliczając ją z powodu większych wolumenów będących przedmiotem handlu w MWh. Duże zakłady przemysłowe czy elektrownie posługują się gigawatogodzinami (GWh), a nawet terawatogodzinami (TWh).

Z kolei w urządzeniach elektronicznych często używa się jednostek podstawowych, mniejszych niż kWh – po prostu watogodzin (Wh).

Czym jest energia elektryczna?

Energia elektryczna jest mocą elektryczną mierzoną (pobieraną, wytwarzaną) w czasie.

1 MWh odpowiada pomiarowi (pobraniu, wytworzeniu) 1 MW mocy elektrycznej w czasie 1 godziny. Czym jednak jest moc elektryczna? Ponieważ obiecaliśmy, że będzie łatwo i bez wzorów, wyjaśniając to pojęcie uciekniemy się do analogii.

Załóżmy, że tuż u wylotu zaczopowanej z obydwu stron rury, w której znajduje się woda stoi człowiek. Rura ułożona jest równolegle do ziemi, dlatego woda po prostu się w niej znajduje. Jeśli jednak zaczniemy z jednej strony pompować wodę pod ciśnieniem, zaczniemy działać na nią pewną siłą i spowodujemy jej przemieszczanie. W fizyce odpowiada to pojęciu pracy (W) mierzonej w dżulach (J). Jeśli będziemy działać na wodę siłą przez pewien czas, nadamy jej moc (w fizyce moc to praca wykonana w czasie). Ta moc sprawi, że przy odpowiednio dużym ciśnieniu woda wypchnie czop i przewróci stojącego u wylotu rury człowieka. Moc wody nie została spożytkowana w tym przypadku mądrze, ale gdyby na końcu rury znajdowało się np. młyńskie koło, a woda podziałałaby na nie odpowiednio długo, zyskalibyśmy użyteczną energię, którą dałoby się napędzić jakiś mechanizm.

Podobnie jest z prądem. Czynnikiem wzbudzającym elektrony znajdujące się w miedzianym przewodzie jest napięcie, a powstała w ten sposób moc może napędzać urządzenie elektryczne. W ten sposób dotarliśmy do naszego 2 kilowatowego piekarnika. Pobierając moc elektryczną przez godzinę, piekarnik zużyje 2 kWh energii elektrycznej.

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę