Budowa stacji transformatorowej

Budowa stacji transformatorowej

Budowa stacji transformatorowej może być opłacalną inwestycją, zmniejszającą rachunki dystrybucyjne. Odbiorca zasilany z sieci niskiego napięcia (dalej nN) płaci dużo większe opłaty związane z dystrybucją energii elektrycznej. Poziom bezpieczeństwa dostaw dla sieci nN jest również mniejszy ponieważ częściej jest narażony na awarie niż sieci średniego napięcia (dalej SN). Ciągły wzrost cen energii elektrycznej skłania odbiorców końcowych do szukania oszczędności. Przedsiębiorcy zaczęli zwracać uwagę na optymalizację poboru energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej. W artykule postaramy się Państwu przedstawić najważniejsze zagadnienia związane z budową stacji transformatorowej, przechodząc od podstaw przez zagadnienia techniczne do analizy opłacalności w oparciu o taryfę dystrybucyjną.

Spis treści:

Co to jest stacja transformatorowa?

Najprościej mówiąc jest to miejsce, w którym następuje transformacja wielkości napięcia. W systemie elektroenergetycznym na drodze od elektrowni do odbiorcy znajduje się wiele rozdzielni zmieniających wielkość napięcia. Przeważnie dzieje się to kaskadowo od napięcia wysokiego WN poprzez średnie do napięcia niskiego zasilającego odbiorców końcowych. Przesył energii elektrycznej wiąże się ze stratami, im większe napięcie przesyłania, tym straty w linii przesyłowej są mniejsze. W związku z tym należy budować stacje transformatorowe dostosowujące poziom napięcia do urządzeń odbiorczych odbiorców końcowych. Stacja transformatorowa składa się z:

  • transformatora- serce stacji transformatorowej, urządzenie elektroenergetyczne, wykorzystujące zjawisko indukcji do zmiany poziomu napięcia
  • rozdzielni średniego napięcia – miejsce w stacji transformatorowej, do którego dochodzą przewody elektryczne SN,
  • rozdzielni niskiego napięcia – analogicznie do powyższego, miejsce w stacji transformatorowej, do którego dochodzą przewody elektryczne nN

Najczęściej spotykane stacje transformatorowe zmieniają napięcia ze średniego na niskie, transformatory takie są oznaczone jako SN/nN.

Stacje transformatorowe można umieszczać na słupach, co jest częstym widokiem na ulicach Stanów Zjednoczonych i coraz bardziej popularne w Polsce. Koszt budowy tego rodzaju transformatora jest najniższy ze względu na swoją prostotę. W Polsce najczęściej spotykane są przy sklepach wielkopowierzchniowych na obszarach wiejskich. W miastach stacje transformatorowe umieszcza się w specjalnych kontenerach, uniemożliwiając przez to kontakt osób postronnych z urządzeniami będącymi po napięciem.  Zaletą kontenerowych stacji transformatorowych jest zmniejszenie wypływu czynników środowiskowych na urządzenia elektryczne.

Wymagania prawne budowy stacji transformatorowej.

Budowa stacji transformatorowej wymaga spełniania warunków określonych w Prawie Energetycznym – przygotowanie dokumentacji technicznej. Dokumentacja powinna być opracowana w oparciu o w wytyczne określone przez właściwego dla danego regionu Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Każdy OSD posiada Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), w której umieszczone są szczegółowe wytyczne dla odbiorców końcowych. W przypadku budowy urządzeń elektrycznych, wchodzących w skład sieci elektroenergetycznej przygotowano normę PN-E-05115, określającą wymagania dotyczące instalacji elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1kV prądu przemiennego w zakresie projektowania, budowy i zapewnienia bezpiecznej eksploatacji.

Jeśli są Państwo ciekawi jakie oszczędności zyska Państwa zakład zapraszamy do kontaktu na adres: [email protected]

Budowa stacji transformatorowej- zalety

Budowa własnej stacji transformatorowej powinna być rozważona przez każdego przedsiębiorcę, którego zużycie energii elektrycznej wynosi więcej niż 350 MWh rocznie.

Budowa własnej stacji transformatorowej pozwala na obniżenie rachunków dystrybucyjnych nawet o 50%.

Odbiorcy przyłączeni do sieci średniego napięcia płacą mniejsze opłaty dystrybucyjne niż odbiorcy końcowi przyłączeni do sieci niskiego napięcia. Główną zaletą posiadania własnego transformatora SN/nN jest więc oszczędność wynikająca z niższych rachunków. Zwrot inwestycji zależy od wielkości mocy stacji transformatorowej, mocy pobieranej przez odbiorcę, rodzaj wybudowanej stacji.

Zapraszamy do kontaktu na adres: [email protected]

W przypadku gdy odbiorca potrzebuje zwiększyć moc przyłączeniową, a Operator Systemu Dystrybucyjnego nie daje takiej możliwości, należy wziąć pod uwagę budowę własnej stacji transformatorowej. Przyłączenie się do sieci SN zwiększa niezawodność dostaw energii elektrycznej. Nowoczesne stacje transformatorowe, korzystające z dokładnych urządzeń pomiarowych, pozwalają dostosowywać pobór energii elektrycznej z sieci do zapotrzebowania zakładu produkcyjnego. Przy odpowiednim doborze mocy transformatora, odbiorca końcowy zyskuje wzrost efektywności energetycznej zakładu, co bezpośrednio przenosi się na zwiększenie zysku przedsiębiorstwa.

Analiza opłacalności budowy własnej stacji transformatorowej. 

Do obliczeń przyjęto stawki dystrybucyjne PGE Dystrybucja S.A. wartość inwestycji we własny transformator oszacowano na podstawie cenników. W obliczeniach uwzględniono roczne zużycie energii elektrycznej w wysokości 500 MWh oraz moc umową równą 350 kW.  Koszt budowy transformatora przyjęto na podstawie cenników w wysokości 180 tys zł.

Zwrot inwestycji można otrzymać o okresie 5-7 lat uzależnione jest to od rodzaju taryfy jaką posiadamy. Każdy zakład produkcyjny jest inny dlatego ważne jest analizowanie inwestycji indywidualnie.

Jeśli są Państwo ciekawi jakie oszczędności zyska Państwa zakład zapraszamy do kontaktu na adres: [email protected] lub przez formularz kontaktowy.

 

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę