Zmiana sprzedawcy prądu w domu

Zmiana sprzedawcy prądu w domu

Chcesz żeby Twoja firma mniej płaciła za prąd? Prześlij nam swój rachunek za prąd na adres: [email protected], przedstawimy Ci Tańszą ofertę.

Po liberalizacji rynku energii w 2007 roku wszyscy odbiorcy mieszkający w domu w Polsce mają możliwość zmiany swojego sprzedawcy prądu. Aby wybrać odpowiedniego sprzedawcę, można sprawdzić, którzy sprzedawcy prądu działają na terenie obsługiwanym przez danego dostawcę energii elektrycznej (tutaj możesz sprawdzić, która firma pełni rolę Twojego dostawcy prądu). Każdy odbiorca ma również prawo do wyboru sprzedawcy spoza listy udostępnionej przez Operatora (dostawcy), pod warunkiem zawarcia Generalnej Umowy Dystrybucyjnej między dystrybutorem, a wybranym sprzedawcą energii w przyszłości.

Jeżeli już wybrałeś odpowiedniego sprzedawcę prądu, możesz osobiście przeprowadzić procedurę zmiany sprzedawcy lub udzielić pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy, aby to on zajął się wszystkimi formalnościami. W tym artykule znajdziesz dokładny działań, które należy wykonać w obu przypadkach.

lista
Odbiorca przeprowadza procedurę zmiany sprzedawcy prądu w domu osobiście

Odbiorca przeprowadza procedurę zmiany sprzedawcy prądu w domu osobiście

Wybranie nowego sprzedawcy i zawarcie z nim umowy

umowa

Na początku opisywanego procesu należy zawrzeć standardową lub kompleksową umowę sprzedaży z nowym, wybranym przez odbiorcę sprzedawcą prądu. Sprawdź, o czym trzeba pamiętać przed zawarciem nowej umowy ze sprzedawcą prądu oraz jak powinna wyglądać umowa sprzedaży. Nowa umowa powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia dotychczasowej umowy sprzedaży prądu, aby zapewnić sobie ciągłość w sprzedaży prądu,

Rozwiązanie umowy z dotychczasowym sprzedawcą prądu

Odbiorca musi wypowiedzieć umowę sprzedaży prądu dotychczasowemu sprzedawcy, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Jeśli jest to pierwsza zmiana sprzedawcy prądu, to odbiorca rozwiązuje wówczas tzw. umowę kompleksową.

Umowa kompleksowa = umowa dostawy prądu + umowa jego sprzedaży

Podstawowym warunkiem rozwiązania umowy z dotychczasowym sprzedawcą prądu jest upływ czasu jej obowiązywania, wraz z okresem wypowiedzenia. W przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy, przed wypowiedzeniem umowy z aktualnym sprzedawcą lub dostawcą, należy sprawdzić terminy umowne które nas wiążą. W przeciwnym wypadku może dojść do negatywnych konsekwencji związanych z dublowaniem umów lub koniecznością poniesienia kar umownych wobec byłego sprzedawcy.

Podpisanie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych

W przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy prądu oraz idącego za tym rozwiązania umowy kompleksowej, oprócz podpisania nowej umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcą, odbiorca musi także zawrzeć nową umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Umowa o sprzedaż prądu wchodzi w życie z dniem rozwiązania umowy kompleksowej z dotychczasowym sprzedawcą z urzędu i może być podpisana na czas nieokreślony. Jeżeli odbiorca dokonał już pierwszej zmiany sprzedawcy w przeszłości, nie ma konieczności wypowiadania i ponownego zawierania umowy z OSD.

Poinformowanie Operatora Systemu Dystrybucyjnego o przeprowadzanej zmianie

Odbiorca pobierający prąd w swoim domu musi powiadomić swojego dostawcę o dokonywanej zmianie sprzedawcy prądu, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na jego stronie internetowej. Dystrybutor jest zobowiązany umożliwić konsumentowi zmianę sprzedawcy w maksymalnie 21 dni, licząc od dnia otrzymania powiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą.

Dostosowanie liczników

W zależności od wielkości zużycia energii elektrycznej, w ramach zmiany sprzedawcy może być konieczna wymiana licznika, czyli dostosowanie tzw. układu pomiarowo-rozliczeniowego. Koszty związane z taką operacją ponosi najczęściej Operator Systemu Dystrybucyjnego, który w przypadku domu mieszkalnego jest właścicielem liczników oraz linii dystrybucyjnych, znajdujących na terenie jego działania. Jeżeli w przeszłości doszło już do zmiany sprzedawcy prądu i, w związku z tym także do wymiany lub dostosowania licznika, nie ma obowiązku powtarzania tej czynności.

Odczyt licznika i rozliczenie z dotychczasowym sprzedawcą prądu

licznik

Dotychczasowy sprzedawca musi dokonać końcowego rozliczenia z mieszkańcem domu, zmieniającym sprzedawcę w terminie najpóźniej 42 dni od dnia rozpoczęcia tej procedury. Operator Systemu Dystrybucyjnego ma obowiązek przekazać stan licznika nowemu oraz dotychczasowemu sprzedawcy w terminie umożliwiającym końcowe rozliczenie z odbiorcą. W przypadku liczników pozbawionych funkcji transmisji danych odczyt może być opóźniony, choć nie powinien trwać dłużej niż 5 dni roboczych od momentu rozpoczęcia procedury zmiany sprzedawcy w domu.

Odbiorca udziela pełnomocnictwa wybranemu sprzedawcy prądu

Odbiorca udziela pełnomocnictwa wybranemu sprzedawcy prądu

Udzielenie pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy jest równoznaczne z upoważnieniem go do wykonania wszystkich formalności dotyczących zmiany sprzedawcy prądu w domu w imieniu odbiorcy. Przerzucenie formalności na nowego sprzedawcy może znacznie uprościć proces zmiany sprzedawcy dla odbiorcy.

Wybranie nowego sprzedawcy i zawarcie z nim umowy

Zawarcie umowy z nowym sprzedawcą oznacza, że odbiorca upoważnia tego sprzedawcę do reprezentowania go przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego oraz przed dotychczasowym sprzedawcą. Nowy sprzedawca zajmuje się wówczas wszystkimi, opisanymi wcześniej formalnościami, a także przeprowadza wszelkie potrzebne zmiany w imieniu odbiorcy.

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę