Zmiana sprzedawcy prądu: Radom

Zmiana sprzedawcy prądu: Radom

Chcesz żeby Twoja firma mniej płaciła za prąd? Prześlij nam swój rachunek za prąd na adres: [email protected], przedstawimy Ci Tańszą ofertę.

Dlaczego warto zmienić sprzedawcę prądu w Radomiu?

Jeżeli mieszkasz w Radomiu lub w okolicy, to możesz zmienić swojego sprzedawcę prądu na jednego z nowych sprzedawców prądu. Zmiana sprzedawcy prądu jest bezpłatna, nie powoduje przerw w dostawie prądu i licznik oraz energia pozostają takie same. Zmienia się tylko przedsiębiorstwo sprzedające energię. Od 2007 roku i liberalizacji rynku energii elektrycznej, można swobodnie zmienić sprzedawcę prądu ze sprzedawcy z urzędu (w Twoim przypadku PGE) na nowego, czasami tańszego, sprzedawcę prądu. Do tego czasu na zmianę sprzedawcy prądu zdecydowało się już ponad 350 tysięcy Polaków. Zmieniając sprzedawcę na takiego, który oferuje tańszy prąd można znacznie obniżyć swoje rachunki za energię elektryczną (wysokość oszczędności zależy od wyboru sprzedawcy i rodzaju umowy).

Procedura zmiany sprzedawcy prądu zależy od konkretnej sytuacji odbiorcy. Poniżej tłumaczymy jak zmienić sprzedawcę prądu w każdym z trzech przypadków:

Masz już w domu prąd, ale chciałbyś obniżyć rachunek za energię elektryczną

A – Jak zmienić sprzedawcę prądu na tańszego w Radomiu?

Kiedy już wybrano nowego sprzedawcę prądu, można samodzielnie przeprowadzić zmiany sprzedawcy prądu lub udzielić pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy, który się zajmie wszystkimi formalnościami w imieniu odbiorcy. Procedura jest wtedy dużo prostsza dla odbiorcy.

Wybrać nowego sprzedawcę prądu: przy wyborze nowego sprzedawcy ważna jest pełna cena sprzedaży (biorąc pod uwagę pełną cene brutto za kWh + opłaty miesięczne: handlowe/rozliczeniowe oraz za aktywację). Jednak oprócz ceny energii elektrycznej u nowego sprzedawcy warto również porównać jakość obsługi klienta oraz czas oczekiwania na konsultanta dzwoniąc na infolinie sprzedawcy. Warto również uważnie przeczytać ofertę oraz umowę i upewnić się, że rozumiemy i zgadzamy się z jej warunkami zanim ją podpiszemy.

1- Wybór sprzedawcy i zawarcie nowej umowy sprzedaży

...

Pierwszym etapem procesu jest zawarcie umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą wybranym przez odbiorcę. Aby zagwarantować ciągłość sprzedaży prądu, nowa umowa sprzedaży powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia dotychczasowej umowy sprzedaży prądu.

2 – Wypowiedzenie umowy z dotychczasowym sprzedawcą prądu

Odbiorca koniecznie musi wypowiedzieć umowę sprzedaży prądu z  dotychczasowym sprzedawcą składając pisemne oświadczenie (w przypadku Radomia i województwa Mazowieckiego oprócz Warszawy, jeżeli jest to pierwsza zmiana sprzedawcy, dotychczasowym sprzedawcą jest firma PGE) . W przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy prądu, odbiorca wypowiada umowę kompleksową.

Umowa kompleksowa = umowa sprzedaży prądu + umowa usługi dostarczenia prądu

Podstawowym warunkiem rozwiązania umowy ze sprzedawcą prądu jest upływ okresu wypowiedzenia.

Bardzo ważne: aby uniknąć poniesienia kar umownych u dotychczasowego sprzedawcy, warto sprawdzić przed wypowiedzeniem umowy ze sprzedawcą termin umowy, który nas wiąże i jakie muszą być poniesione kary umowne w przypadku zerwania umowy przed jej terminem.

3 – Zawarcie umowy na świadczenie usług dystrybucyjnych

W przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy i wypowiedzenia umowy kompleksowej, oprócz nowej umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcą trzeba również zawrzeć nową umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych z operatorem systemu dystrybucyjnego na terenie Radomia i okolicy: PGE. Umowa ta wchodzi w życie z dniem rozwiązania z byłym sprzedawcą umowy kompleksowej i może być podpisana na czas nieokreślony. Jeżeli odbiorca już zmieniał sprzedawcę, nie ma konieczności wypowiadania i ponownego zawierania umowy z PGE.

4 – Informowanie dostawcy o zmianie sprzedawcy prądu

Odbiorca musi zgłosić zmianę sprzedawcy prądu dostawcy na terenie Radomia i okolicy (PGE), wykorzystując formularz dostępny na stronie internetowej PGE. Operator jest zobowiązany do umożliwienia konsumentowi zmiany sprzedawcy prądu w trakcie 21 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą.

5 – Ewentualna potrzeba zmiany licznika

Zmiana sprzedawcy może wymagać, w zależności od wielkości zużycia, zmiany licznika (tzw. dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego). Koszt zmiany licznika ponosi dostawca, który jest właścicielem licznika w Twoim domu oraz linii dystrybucyjnych w swoim regionie działania. Jeżeli już doszło do zmiany sprzedawcy prądu i licznik już został zmieniony lub dostosowany, nie ma potrzeby ponownej zmiany lub ponownego dostosowania licznika.

Często odbiorcy do nas dzwonią pytając się czy można zmienić sprzedawcę prądu w przypadku licznika przedpłatowego. Niestety jeżeli odbiorca posiada licznik przedpłatowy to oznacza, że ma on jedynie podpisaną umowę o dostawy prądu z dostawcą, a prąd sam kupuje odpowiednio do swoich potrzeb. Aby wybrać sprzedawcę prądu w przypadku posiadania licznika przedpłatowego trzeba najpierw wystąpić do dostawcy o zmiane licznika z licznika przedpłatowego na licznik zwykły. Kiedy licznik zwykły będzie zainstalowany, wtedy dopiero można wybrać sprzedawcę prądu: sprzedawcę z urzędu lub nowego sprzedawcę prądu.

6 – Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą

...

Dotychczasowy sprzedawca jest zobowiązany dokonać rozliczeń z konsumentem zmieniającym sprzedawcę nie później niż 42 dni od dnia dokonania zmiany. Dostawca jest zobowiązany do przekazania stanu licznika dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy w terminie umożliwiającym dokonanie rozliczeń z odbiorcą. W przypadku liczników bez transmisji danych odczyt może być opóźniony, ale nie powinien nastąpić później niż w ciągu 5 dni roboczych od zmiany sprzedawcy.

Odbiorca udziela pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy

Jeżeli odbiorca udziela pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy, odbiorca upoważnia sprzedawcę do wykonania w jego imieniu wszystkich formalności dotyczących zmiany sprzedawcy prądu. Proces zmiany sprzedawcy staje się dużo prostszy dla odbiorcy. Taka procedura staje się dzisiaj standardem na rynku.

1- Wybór sprzedawcy i zawarcie nowej umowy sprzedaży

Przy zawarciu umowy z nowym sprzedawcą, odbiorca upoważnia sprzedawcę do reprezentowania go przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego oraz przed dotychczasowym sprzedawcą. W imieniu odbiorcy nowy sprzedawca wykonuje wszystkie formalność wcześniej opisane i potrzebne zmiany.

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Przeprowadzasz się do mieszkania, w którym już jest prąd i chciałbyś przepisać prąd na siebie wybierając korzystną ofertę

B – Jak przepisać umowę dostawy prądu na siebie w Radomiu:

Aby przepisać licznik prądu i płacić bezpośrednio za rachunki należy przedstawić sprzedawcy dokumenty potwierdzające prawo użytkowania lub własności nieruchomości oraz dowód tożsamości. Przepisanie umowy prądu na siebie jest dobrą okazją aby wybrać nowego, tańszego sprzedawcę prądu.

Czy to w przypadku zawarcia umowy kompleksowej z operatorem sieci energetycznej za dostawę i sprzedaż prądu, czy w przypadku dwóch oddzielnych umów, z operatorem na dystrybucję energii elektrycznej i z oddzielną firmą na sprzedaż prądu, w sprawie przepisania umowy prądu na siebie odbiorca powinien kontaktować się ze spółką, która mu sprzedaje prąd (PGE obrót w przypadku umowy kompleksowej z PGE, ENERGA-Obrót w przypadku umowy kompleksowej z ENERGĄ, z ePowerem w przypadku zawarcia umowy sprzedaży prądu z ePowerem itd.).

Jaka jest sytuacja przyłączenia prądu w domu ?

Sytuacja 1: w domu jest prąd

Wprowadziłeś się do mieszkania lub domu, w którym jest prąd. Jeżeli masz kontakt z osobą, która Ci wynajmuje mieszkanie lub z poprzednim właścicielem powinieneś podjąć następujące kroki.

Sprawdź informacje kontaktowe dla sprzedawcy prądu w Twoim mieszkaniu w Radomiu: PGE, sprawdź nowych sprzedawców prądu.

Następujące dokumenty wypełnij, podpisz i wyślij skanem, mailem, pocztą lub zanieś do najbliższego Biura Obsługi Klienta Twojego sprzedawcy prądu:

 • Protokół zdawczo-odbiorczy: czasami również nazywany “Oświadczeniem o wskazaniach licznika energii elektrycznej na dzień zdania/przejęcia lokalu”, ten dokument pozwala poprzedniemu właścicielowi rozliczyć się ze sprzedawcą prądu. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zostać wypełniony z poprzednim właścicielem. Powinien zawierać dokładny odczyt licznika w chwili przyjęcia mieszkania tak, aby sprzedawca mógł rozliczyć się z poprzednim właścicielem. Sprawdź, jak odczytać stan licznika energii elektrycznej. Podaj Twoją grupę taryfową oraz Twoje oszacowane roczne zużycie energii elektrycznej. Protokół powinien być podpisany przez Ciebie i przez poprzedniego właściciela. Jeżeli protokół jest wypełniony przez inną osobę, to ta osoba powinna otrzymać od Ciebie Twoje pisemne pełnomocnictwo,
 • Kopię tytułu prawnego nowego odbiorcy do dysponowania obiektem (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy lub umowa wieczystego użytkowania),
 • Kopię dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Po wykonaniu tych czynności możesz zmienić sprzedawcę prądu.

Na Twój adres korespondencyjny zostanie wysłany egzemplarz umowy podpisanej przez sprzedawcę oraz komplet dokumentów do zachowania. Dostawca prądu zadzwoni do Ciebie w przeciągu 14 dni od otrzymania od Ciebie dokumentacji na podany przez Ciebie numer kontaktowy, aby umówić się na wizytę montera, który sprawdzi działanie Twojego licznika.

Co zrobić jeżeli nie masz kontaktu z poprzednim właścicielem?

Jeżeli nie masz kontaktu z poprzednim właścicielem powinieneś wykonać procedurę zawarcia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej u wybranego sprzedawcy prądu. W przypadku śmierci poprzedniego właściciela powinienieś dołączyć do wniosku o zawarcie umowy kompleskowej kopię aktu zgonu lub oświadczenie potwierdzające ten fakt.

Sytuacja 2: nie ma prądu w mieszkaniu

Jeżeli w mieszkaniu nie ma prądu pierwszą rzeczą do sprawdzenia jest to, czy została zrealizowana umowa przyłączenia lokalu/domu/mieszkania do sieci elektroenergetycznej i czy otrzymałeś oświadczenie o wykonaniu przyłączenia.

Jeżeli mieszkanie jest przyłączone do sieci elektroenergetycznej:

Następujące dokumenty wypełnij, podpisz i wyślij je skanem, mailem, pocztą lub zanieś do najbliższego Biura Obsługi Klienta Twojego sprzedawcy prądu:

 • Wniosek o zawarcie umowy, który znajdziesz na stronie wybranego przez Ciebie sprzedawcy prądu. Podaj Twoją grupę taryfową oraz Twoje oszacowane roczne zużycie energii elektrycznej. Protokół powinien być podpisany przez Ciebie i przez poprzedniego właściciela. Jeżeli protokół jest wypełniony przez inną osobę, to ta osoba powinna otrzymać od Ciebie Twoje pisemne pełnomocnictwo,
 • Kopię tytułu prawnego nowego odbiorcy do dysponowania obiektem (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy bądź umowa wieczystego użytkowania),
 • Kopię dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 • Kopię “oświadczenia o wykonaniu przyłączenia” (lub “oświadczenia o stanie instalacji elektrycznej w obiekcie” lub “metrykę/paszport techniczny”) wymagane dla nowych przyłączeń oraz dla obiektów, którym wstrzymano dostawę prądu przez ponad 12 miesięcy.

Na Twój adres korespondencyjny otrzymasz egzemplarz umowy podpisanej przez sprzedawcę oraz komplet dokumentów do zachowania. Dostawca prądu zadzwoni do Ciebie na podany przez Ciebie numer kontaktowy w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku aby umówić się na wizytę montera, który zamontuje licznik w Twoim domu.

Jeżeli mieszkanie nie jest przyłączone do sieci elektroenergetycznej:

Twoje mieszkanie nie jest przyłączone do sieci elektroenergetycznej. Powinieneś przyłączyć się do sieci energii elektrycznej przed zawarciem umowy ze sprzedawcąi z dostawcą prądu.

Po przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej odbiorca powinien w przeciągu 60 dni podpisać umowę kompleksową lub sprzedaży energii elektrycznej ze sprzedawcą prądu.

Przeprowadzasz się do nowego mieszkania, w którym nie ma prądu i chciałbyś wybrać korzystną ofertę

C- Przyłączenie mieszkania do sieci elektroenergetycznej w Radomiu:

Jeżeli wprowadzasz się do nowego mieszkania bądź podłączasz nowy obiekt do sieci energetycznej to jest to dobra okazja do wyboru jednego z nowych, tańszych sprzedawców prądu i uzyskania w ten sposób dostępu do tańszej energii elektrycznej. Wybierając tańszego sprzedawcę możesz już od samego początku pobytu w nowym mieszkaniu ograniczyć swoje koszty energii! Poniżej informacje, jak się zachować w każdym z przypadków.

Nowe mieszkania (w których nikt jak dotąd nie mieszkał, np. na nowo wybudowanych osiedlach) mogą nie mieć jeszcze zainstalowanego licznika. W takim przypadku należy najpierw podłączyć się do sieci dystrybucyjnej. O przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu (umowa własności, najmu, lub upoważnienia do użytkowania lokalu). Za podłączenie do sieci odpowiada Twój dostawca prądu w Radomiu (PGE).

 1. Należy skontaktować się z dostawcą odpowiedzialnym za dystrybucję energii elektrycznej na obszarze Radomia i okolicy (PGE) i wypełnić odpowiedni wniosek z prośbą o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.
 2. Następnie dostawca ma 30 dni aby ustalić projekt umowy o przyłączenie do sieci uzgadniając warunki przyłączenia.
 3. Po zapoznaniu się z warunkami przyłączenia do sieci (np. moc umowna, czy licznik jest trójfazowy lub jednofazowy), należy podpisać umowę o przyłączenie do sieci. Umowa może być podpisana i wysłana pocztą.
 4. Aby zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci dystrybutor wymaga dokumentu potwierdzającego, że posiadasz tytuł prawny do przyłączanego lokalu.
 5. Po podpisaniu umowy, należy uzgodnić termin prac budowlano-montażowych. Termin ten może wynosić od kilku tygodni do kilku miesięcy, więc zalecamy szybką reakcję.

Ostateczne przyłączenie i uruchomienie przyłącza, czyli podanie napięcia, następuje dopiero po zawarciu umowy o świadczeniu usług dystrybucji z PGE lub po zawarciu umowy kompleksowej ze sprzedawcą prądu, który taką opcję proponuje oraz po zainstalowaniu licznika. Jeżeli nie masz podpisanej umowy o sprzedaż energii elektrycznej nie będziesz mógł korzystać z prądu.

Jakie dokumenty są potrzebne do przyłączenia się do sieci elektrycznej w Radomiu?

 • Dane osobiste i kontaktowe
 • Cel wystąpienia : przyłączenie nowego obiektu, zmiana układu zasilania lub rozdział instalacji
 • Określenie rodzaju obiektu, który będzie przyłączony do sieci (np. budynek mieszkalny, lokal mieszkaniowy, garaż, itd.)
 • Przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową (oszacowanie mocy urządzeń, które będą używane w przyłączanym obiekcie)
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu (może to być odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy itp.). W przypadku współwłasności nieruchomości wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizacje przyłączenia.
 • Plan zabudowy określający lokalizacje przyłączanego obiektu.

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę