Zmiana sprzedawcy prądu: Łódź

Zmiana sprzedawcy prądu: Łódź

Chcesz żeby Twoja firma mniej płaciła za prąd? Prześlij nam swój rachunek za prąd na adres: [email protected], przedstawimy Ci Tańszą ofertę.

Dlaczego w Łodzi warto zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?

Jeżeli miastem, w którym mieszkasz jest Łódź lub mieszkasz na terenie województwa łódzkiego, to warto pomyśleć o zmianie sprzedawcy prądu na jednego z tańszych sprzedawców prądu.

Zmiana sprzedawcy prądu jest bezpłatna, nie powoduje przerw w dostawie prądu a licznik oraz sposób dostarczenia energii pozostają takie same. Zmienia się tylko podmiot sprzedający nam energię elektryczną. Sprzedawcę prądu można samodzielnie wybierać od 2007 roku, kiedy został uwolniony rynek energii elektrycznej w Polsce. Od tamtego czasu na zmianę sprzedawcy prądu zdecydowało się już ponad 350 tysięcy Polaków. Zmieniając sprzedawcę na takiego, który oferuje tańszy prąd można istotnie obniżyć swoje rachunki za energię elektryczną (wysokość osiągniętych oszczędności zależy między innymi od wybranego sprzedawcy i taryfy).

Procedura zmiany sprzedawcy prądu zależy od konkretnej sytuacji, w jakiej się znajdujemy – poniżej tłumaczymy dokładnie, jak zmienić sprzedawcę prądu w każdym z trzech następujących przypadków:

Masz już w domu prąd, ale chciałbyś obniżyć swoje rachunki za energię elektryczną

A – Jak zmienić sprzedawcę prądu na tańszego w Łodzi?​

Jeżeli wybrałeś już nowego sprzedawcę prądu, możesz sam przeprowadzić procedurę zmiany sprzedawcy lub udzielić pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy, aby to on zajął się wszystkimi formalnościami w Twoim imieniu.

Wybór nowego sprzedawcy prądu: przy wyborze nowego sprzedawcy prądu liczy się przede wszystkim cena (pamiętaj, aby porównywać ceny brutto z cenami brutto konkurencji lub ceny netto z cenami netto konkurencji i upewnić się, że bierzesz pod uwagę wszystkie opłaty – w tym opłaty handlowe i inne). Następnie warto też sprawdzić jakość obsługi klienta sprzedawcy – na przykład to, jak długo czeka się na odpowiedź konsultanta dzwoniąc na jego infolinię. Warto również uważnie przeczytać umowę i upewnić się, że wszystko dobrze rozumiesz i zgadzasz się z jej warunkami zanim ją podpiszesz.

1- Wybór sprzedawcy i zawarcie nowej umowy sprzedaży

...

Pierwszym etapem procesu jest zawarcie umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z wybranym sprzedawcą energii elektrycznej. Sprawdź, na co warto zwrócić uwagę przed zawarciem umowy ze sprzedawcą prądu oraz jak powinna wyglądać umowa sprzedaży prądu. Aby zagwarantować ciągłość w dostawie energii do naszego domu, nowa umowa sprzedaży powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia dotychczasowej umowy sprzedaży prądu.

2 – Wypowiedzenie umowy z dotychczasowym sprzedawcą prądu

Odbiorca musi wypowiedzieć umowę sprzedaży prądu z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej składając pisemne oświadczenie. W przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy prądu, odbiorca wypowiada umowę kompleksową.

Umowa kompleksowa = umowa sprzedaży prądu + umowa dostarczenia prądu

Podstawowym warunkiem rozwiązania umowy ze sprzedawcą prądu jest upływ okresu wypowiedzenia. Aby uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z dublowaniem umów lub poniesienia kar umownych wobec dotychczasowego sprzedawcy ważne jest sprawdzenie wiążących nas okresów umownych przed wypowiedzeniem umowy z aktualnym sprzedawcą lub dostawcą (w przypadku pierwszej zmiany).

3 – Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji prądu

W przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy i wypowiedzenia umowy kompleksowej, oprócz nowej umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcą odbiorca musi też zawrzeć nową umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych z dostawcą, czyli operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD – dostawcą energii elektrycznej na terenie Łodzi jest firma PGE). Umowa ta wchodzi w życie z dniem rozwiązania z byłym sprzedawcą umowy kompleksowej i może być podpisana na czas nieokreślony. Wypowiadanie i ponowne zawieranie umowy z OSD nie jest konieczne, jeżeli już wcześniej zmienialiśmy sprzedawcę prądu.

4 – Poinformowanie dostawcy o zmianie sprzedawcy prądu

Odbiorca musi zgłosić zmianę sprzedawcy prądu PGE wykorzystując formularz dostępny na stronie internetowej tej firmy. Operator jest zobowiązany umożliwić konsumentowi zmianę sprzedawcy przed upływem terminu 21 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą.

5 – Ewentualna potrzeba zmiany licznika

Zmiana sprzedawcy może wymagać, w zależności od wielkości naszego zużycia energii, zmiany licznika energii elektrycznej (tzw. dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego). Koszt zmiany licznika ponosi dostawca prądu, który w przypadku gospodarstw domowych jest właścicielem liczników oraz linii dystrybucyjnych na jego obszarze dystrybucji. Jeżeli wcześniej miała już miejsce zmiana sprzedawcy prądu i licznik już został zmieniony lub dostosowany, nie ma potrzeby ponownej zmiany lub ponownego dostosowania.

6 – Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą

...

Dotychczasowy sprzedawca energii elektrycznej jest zobowiązany dokonać rozliczeń z klientem dokonującym zmiany sprzedawcy nie później, niż 42 dni od dnia dokonania zmiany. OSD (czyli Polska Grupa Energetyczna dla osób mieszkających w Łodzi i w województwie łódzkim) jest zobowiązany przekazać stan licznika dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy w terminie umożliwiającym dokonanie rozliczeń z odbiorcą. W przypadku liczników bez transmisji danych odczyt może być opóźniony, ale nie powinien nastąpić później niż w ciągu 5 dni roboczych od zmiany sprzedawcy.

Klient udziela pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy

Jeżeli odbiorca udziela pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy, to upoważnia on sprzedawcę do wykonania w jego imieniu wszystkich formalności dotyczących zmiany sprzedawcy prądu. W tym przypadku proces zmiany sprzedawcy staje się dużo prostszy i szybszy.

1- Zawarcie umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą energii elektrycznej

Przy zawarciu umowy z nowym sprzedawcą odbiorca upoważnia sprzedawcę do reprezentowania go przed dostawcą oraz przed dotychczasowym sprzedawcą. W imieniu odbiorcy nowy sprzedawca wykonuje wszystkie formalności opisane wyżej i potrzebne zmiany.

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Przeprowadzasz się do mieszkania, w którym prąd już jest i chciałbyś przepisać licznik na siebie wybierając korzystną ofertę

B – Jak przepisać umowę dostawy prądu na siebie w Łodzi?

Aby przepisać na siebie licznik prądu należy przedstawić sprzedawcy energii elektrycznej dokumenty potwierdzające prawo użytkowania lub własności nieruchomości oraz dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Warto też pamiętać, że przepisanie umowy prądu na siebie jest dobrą okazją aby wybrać nowego, tańszego sprzedawcę prądu.

W 2007 roku sprzedaż i dostawa prądu zostały od siebie oddzielone. Zarówno klienci indywidualni jak i firmy pozostają przywiązani do jednego dostawcy (PGE dla mieszkańców Łodzi i okolicy), który dostarcza im prąd ale jednocześnie mogą kupować prąd od jednego z nowych, tańszych sprzedawów prądu.

Czy to w przypadku zawarcia umowy kompleksowej z operatorem sieci energetycznej za dostawę i sprzedaż prądu, czy w przypadku dwóch oddzielnych umów, z operatorem na dystrybucję energii elektrycznej i z oddzielną firmą na sprzedaż prądu, w sprawie przepisania umowy prądu na siebie odbiorca powinien kontaktować się ze spółką, która mu sprzedaje prąd (na przykład PGE obrót w przypadku umowy kompleksowej z PGE).

Jaka jest sytuacja przyłączenia prądu w domu ?

Sytuacja 1: w domu jest prąd

Jeżeli wprowadziłeś się do nieruchomości, w której jest dostęp do energii elektrycznej i masz kontakt z osobą, która Ci tę nieruchomość wynajmuje lub z jego poprzednim właścicielem powinieneś podjąć następujące kroki:

Sprawdź dane kontaktowe Twojego dostawcy (PGE) i zapoznaj się z ofertą nowych, tańszych sprzedawców prądu!

Następujące dokumenty wypełnij, podpisz i wyślij (skanem, mailem, pocztą( lub zanieś do najbliższego Biura Obsługi Klienta Twojego sprzedawcy prądu:

 • Protokół zdawczo-odbiorczy: nazywany również “Oświadczeniem o wskazaniach licznika energii elektrycznej na dzień zdania/przejęcia lokalu”, który jest dokumentem pozwalającym poprzedniemu właścicielowi rozliczyć się ze swoim sprzedawcą prądu. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zostać wypełniony wspólnie z poprzednim właścicielem i powinien zawierać dokładny odczyt licznika w chwili przejęcia mieszkania tak, aby sprzedawca mógł rozliczyć się z poprzednim właścicielem (Jak odczytać stan licznika energii elektrycznej. Podaj Twoją grupę taryfową oraz Twoje oszacowane roczne zużycie energii elektrycznej. Protokół powinien być podpisany przez Ciebie i przez poprzedniego właściciela. Jeżeli protokół jest wypełniony przez inną osobę, to ta osoba powinna otrzymać od Ciebie Twoje pisemne pełnomocnictwo,
 • Kopię tytułu prawnego nowego odbiorcy do dysponowania obiektem (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy lub umowa wieczystego użytkowania),
 • Kopię dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Po wykonaniu wyżej opisanych czynności możesz zmienić sprzedawcę prądu.

Na Twój adres korespondencyjny zostanie wysłany egzemplarz umowy podpisanej przez sprzedawcę oraz komplet dokumentów do zachowania. Dostawca prądu zadzwoni do Ciebie w przeciągu 14 dni od otrzymania od Ciebie dokumentacji aby umówić się na wizytę montera, który sprawdzi działanie Twojego licznika.

Co zrobić jeżeli nie masz kontaktu z poprzednim właścicielem mieszkania?

Jeżeli nie masz kontaktu z poprzednim właścicielem powinieneś wykonać procedurę zawarcia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej u wybranego sprzedawcy prądu. W przypadku śmierci poprzedniego właściciela powinienieś dołączyć do wniosku o zawarcie umowy kompleksowej dokument potwierdzający zgon (np. kopię aktu zgonu lub oświadczenie).

Sytuacja 2: w mieszkaniu nie ma prądu

Jeżeli w mieszkaniu nie ma prądu to należy sprawdzić, czy zostało zrealizowane przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej, na przykład sprawdzając, czy otrzymałeś oświadczenie o wykonaniu takiego przyłączenia.

Jeżeli mieszkanie jest przyłączone do sieci elektroenergetycznej:

Następujące dokumenty wypełnij, podpisz i wyślij je skanem, mailem, pocztą lub zanieś do najbliższego Biura Obsługi Klienta Twojego sprzedawcy prądu:

 • Wniosek o zawarcie umowy, który znajdziesz na stronie internetowej wybranego przez Ciebie sprzedawcy prądu. We wniosku należy podać preferowaną grupę taryfową oraz szacowane roczne zużycie prądu. Protokół powinien być podpisany zarówno przez Ciebie i przez poprzedniego właściciela. Jeżeli protokół jest wypełniony przez inną osobę, to ta osoba powinna otrzymać od Ciebie pisemne pełnomocnictwo,
 • Kopię tytułu prawnego nowego odbiorcy do dysponowania nieruchomością (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy bądź umowa wieczystego użytkowania),
 • Kopię dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 • Kopię “oświadczenia o wykonaniu przyłączenia” (lub “oświadczenia o stanie instalacji elektrycznej w obiekcie” lub “metrykę/paszport techniczny”) wymagane dla nowych przyłączeń oraz dla obiektów, którym wstrzymano dostawę prądu przez ponad 12 miesięcy.

Na Twój adres korespondencyjny otrzymasz egzemplarz umowy podpisanej przez sprzedawcę oraz komplet dokumentów do zachowania. Dostawca prądu zadzwoni do Ciebie na podany numer kontaktowy w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku aby umówić się na zamontowanie licznika energii elektrycznej w Twoim domu.

Jeżeli mieszkanie nie jest przyłączone do sieci elektroenergetycznej:

Twoje mieszkanie nie jest przyłączone do sieci elektroenergetycznej? W takim razie powinieneś najpierw przyłączyć się do sieci elektrycznej przed zawarciem umowy ze sprzedawcą i z dostawcą prądu.

Po przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej odbiorca powinien w przeciągu 60 dni podpisać umowę kompleksową lub sprzedaży energii elektrycznej ze sprzedawcą prądu.

Przeprowadzasz się do nowego mieszkania, w którym nie ma prądu i chciałbyś wybrać korzystną ofertę dla siebie

C- Przyłączenie mieszkania do sieci elektroenergetycznej w Łodzi i okolicach:

Jeżeli wprowadzasz się do nowego mieszkania bądź podłączasz nowy obiekt do sieci energetycznej to jest to dobra okazja do wyboru jednego z nowych, tańszych sprzedawców prądu i obniżenia w ten sposób swoich rachunków za energię elektryczną. Wybierając tańszego sprzedawcę możesz już od samego początku pobytu w nowym mieszkaniu ograniczyć swoje koszty energii! Poniżej informacje, jak się zachować w każdym z przypadków.

Nowe mieszkania (w których nikt jak dotąd nie mieszkał, na przykład na terenie nowo wybudowanych osiedli) mogą nie mieć jeszcze zainstalowanego licznika. W takim przypadku należy najpierw podłączyć się do sieci dystrybucyjnej. O przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu (umowa własności, najmu, lub upoważnienia do użytkowania lokalu). Za podłączenie do sieci odpowiada Twój dostawca prądu (PGE jeżeli mieszkasz w Łodzi lub na terenie województwa łódzkiego).

 1. Należy skontaktować się z dostawcą (PGE w przypadku województwa łódzkiego i Łodzi) i wypełnić odpowiedni wniosek z prośbą o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.
 2. Następnie dostawca ma 30 dni aby ustalić projekt umowy o przyłączenie do sieci uzgadniając warunki przyłączenia.
 3. Po zapoznaniu się z warunkami przyłączenia do sieci (np. ustalonej mocy umownej, czy licznik jest trójfazowy lub jednofazowy), należy podpisać umowę o przyłączenie do sieci. Umowa może być podpisana i wysłana pocztą. Jednak w przypadku niektórych dostawców trzeba się umówić na konkretny termin i udać osobiście do salonu dostawcy prądu aby podpisać umowę na miejscu (np. w przypadku Tauronu).
 4. Aby zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci dostawca będzie wymagał od Ciebie dokumentu potwierdzającego, że posiadasz tytuł prawny do przyłączanej nieruchomości.
 5. Po podpisaniu umowy należy uzgodnić termin prac budowlano-montażowych. Termin ten może wynosić od kilku tygodni do kilku miesięcy, w związku z czym zalecamy szybkie podjęcie działań!

Ostateczne przyłączenie i uruchomienie przyłącza, czyli podanie napięcia, następuje dopiero po zawarciu umowy o świadczeniu usług dystrybucji z OSD lub po zawarciu umowy kompleksowej ze sprzedawcą prądu (jeżeli ten ostatni taką możliwość oferuje) oraz po zainstalowaniu licznika. Warto wiedzieć, że jeżeli nie masz podpisanej umowy o sprzedaż energii elektrycznej nie będziesz mógł korzystać z prądu.

Jakie dokumenty będą potrzebne do przyłączenia się do sieci elektrycznej?

 • Dane osobiste i kontaktowe
 • Określenie celu wnioskowanie o przyłączenie do sieci: przyłączenie nowego obiektu, zmiana układu zasilania lub rozdział instalacji, itp.
 • Informacja o rodzaju przyłączanej do sieci nieruchomości (np. budynek mieszkalny, lokal mieszkaniowy, garaż, itd.)
 • Przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową (czyli mniej więcej maksymalna moc, jaką możemy potrzebować).
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu (może to być odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy itp.). W przypadku współwłasności nieruchomości wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizacje przyłączenia.
 • Plan zabudowy określający lokalizacje przyłączanego obiektu.

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę