Zmiana sprzedawcy prądu: PGE

Zmiana sprzedawcy prądu: PGE

Chcesz żeby Twoja firma mniej płaciła za prąd? Prześlij nam swój rachunek za prąd na adres: [email protected], przedstawimy Ci Tańszą ofertę.

Jesteś klientem firmy PGE, która pełni rolę Twojego dystrybutora i sprzedawcy prądu, ale zastanawiasz się nad wybraniem jednego z nowych i często tańszych sprzedawców prądu? W tym artykule dowiesz się, jak wygląda proces zmiany sprzedawcyjak powinna wyglądać umowa oraz jakie są prawa konsumentów dotyczące tej kwestii.

W tym artykule opisany jest głównie proces zmiany sprzedawcy dla gospodarstw domowych. Tutaj możesz się dowiedzieć, jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej w firmie.

Liberalizacja rynku energii elektrycznej - nowe możliwości dla odbiorców

Liberalizacja rynku energii elektrycznej – nowe możliwości dla odbiorców

Co oznacza liberalizacja rynku?

Wskutek rozpoczęcia procesu liberalizacji rynku energii w 2007 roku w Polsce, rozdzielono czynności dostawy i sprzedaży prądu w największych spółkach energetycznych. Te czynności różnią się między sobą w sposób następujący:

  • Dostawa , czyli dystrybucja prądu, (za którą odpowiedzialni są dostawcy energii elektrycznej), polega na fizycznym transporcie i dostarczeniu energii elektrycznej do odbiorcy końcowego. Do obowiązków dostawcy należy również przyłączenie danego obiektu mieszkalnego do sieci, a także instalacja liczników. W Polsce istnieje pięciu głównych dostawców energii elektrycznej, do których należy także firma PGE, działających na określonych rejonach kraju (po prawej stronie znajduje się mapa Polski z wyznaczonymi obszarami działania każdego z nich).
  • Sprzedaż prądu, (wykonywana przez sprzedawców energii elektrycznej), obejmuje wyłącznie handel energii elektrycznej dla odbiorców końcowych, wykorzystując przy tym sieć dystrybucyjną należącą do danego dostawcy.

Rozdział tych działalności można zaobserwować na naszych rachunkach za prąd. Zawarte w nich opłaty dotyczą dostawy, w tym opłat za używanie sieci elektroenergetycznej dystrybutora i obrotu energią elektryczną, w której płacimy przede wszystkim za każdą wykorzystaną kWh energii elektrycznej.

Należy przy tym pamiętać, że nie można zmienić swojego dostawcy energii elektrycznej, czyli spółki odpowiedzialnej za dostawę prądu od wytwórcy do odbiorcy końcowego. Możliwa jest natomiast zmiana sprzedawcy prądu. W związku z tym, każde gospodarstwo domowe (oraz każde przedsiębiorstwo) ma obecnie możliwość dowolnego wyboru firmy (dopuszczonej do rynku przez Urząd Regulacji Energetyki, w skrócie URE), która sprzedaje prąd na warunkach korzystniejszych cenowo. Dowiedz się, jak wygląda procedura zmiany sprzedawcy prądu krok po kroku.

Nowi, mniejsi sprzedawcy prądu

Każde przedsiębiorstwo w Polsce posiadające licencję nadaną przez URE może sprzedawać prąd, zarówno odbiorcom indywidualnym, jak i tym prowadzącym działalność gospodarczą. Sprzedawcy zwykle kupują energię elektryczną na giełdzie, choć zdarza się, że nabywają ją również u innych, większych sprzedawców prądu, a następnie zakupioną ilość energii odsprzedają swoim klientom (nazywanym odbiorcami końcowymi).

Od 2007 roku na rynku w Polsce pojawiło się wielu nowych sprzedawców prądu, którzy często oferują niższe stawki za energię elektryczną niż tradycyjni sprzedawcy (ENEAENERGAPGERWE i TAURON). Takie zjawisko może być spowodowane faktem, iż do momentu liberalizacji rynku wspomnieni duzi sprzedawcy byli monopolistami w swoich rejonach i mogli w pewnym stopniu narzucać ceny energii zawierające wysoką marżę. Wskutek otwarcia rynku energetycznego w Polsce pojawiło się wiele nowych spółek sprzedających prąd, które ze względu na mniejsze koszty i skalę działalności mogły pozwolić sobie na niższe marże i w konsekwencji niższe ceny oferowanego prądu. Każda z takich mniejszych firm ma swój własny cennik i oferuje różne warunki sprzedaży energii elektrycznej. Innymi słowy, duzi sprzedawcy tradycyjni, którzy są przyzwyczajeni do wysokich marż, często niechętnie je obniżają, tym bardziej, że nie wszyscy odbiorcy decydują się na zerwanie z nimi umowy.

KTO SPRZEDAJE ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ NOWYM SPRZEDAWCOM, KTÓRA NASTĘPNIE JEST PRZEZ NICH SPRZEDAWANA ODBIORCOM KOŃCOWYM?
Mniejsi sprzedawcy obracają energią pochodzącą z różnych źródeł. Najczęściej kupują oni prąd na Towarowej Giełdzie Energii albo u dostawców prądu. Takie transakcje mają charakter hurtowy, co oznacza, że handluje się energią o cenie niższej niż dla klientów końcowych.

Czy warto zmienić sprzedawcę prądu?

Jak wcześniej wspomniano, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nowi sprzedawcy prądu zaoferują lepsze ceny od największych polskich firm energetycznych, w tym firmy PGE. W przypadku gospodarstw domowych, czyli odbiorców grupy taryfowej G, zmiana sprzedawcy pozwala oszczędzać nawet kilkaset złotych rocznie przy odpowiednio dobranej ofercie. Podjęcie takiego kroku dla klienta spółki PGE może znacznie odciążyć domowy budżet poprzez ograniczenie comiesięcznych wydatków.

Oprócz różnych sposobów oszczędzania energii elektrycznej, istnieją również inne sposoby na zmniejszenie rachunków za prąd. Szczególnie warto odpowiednio dobrać taryfę energii elektrycznej dla swojego gospodarstwa domowego.

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Ważne kwestie dotyczące zmiany sprzedawcy energii elektrycznej

Ważne kwestie dotyczące zmiany sprzedawcy energii elektrycznej

Ile trwa zmiana sprzedawcy prądu?

Pierwsza zmiana sprzedawcy powinna trwać maksymalnie 30 dni dla klientów każdej spółki, także firmy PGE, co zostało ustawowo uregulowane. Każda kolejna zmiana sprzedawcy powinna być jeszcze krótsza i trwać najwyżej 14 dni. Trzeba jednak zwrócić uwagę na okres wypowiedzenia z dotychczasowym sprzedawcą prądu, co może w efekcie znacznie wydłużyć proces jego zmiany.

Czy zmiana sprzedawcy prądu wiąże się z dodatkowymi kosztami?

Zmiana sprzedawcy prądu w każdej spółce, również PGE, jest całkowicie bezpłatna. Niektórzy nowi sprzedawcy prądu pobierają jednak jednorazową opłatę aktywacyjną od swoich klientów.

Czy mogą wystąpić przerwy w dostawie energii w trakcie zmiany sprzedawcy?

Zmiana sprzedawcy prądu na danym terenie nie wiąże się ze zmianą jego dostawcy – jest to nawet niemożliwe. Dostawca prądu, czyli Operator Systemu Dystrybucyjnego jest przypisany na stałe do miejscowości, w której znajduje się dany odbiorca. W związku z tym, nawet jeśli dokonamy zmianysprzedawcy prądu, to nie zmienimy dostawcy, czyli spółki dostarczającej nam energię elektryczną. W związku z tym, nie mogą wystąpić przerwy w dostawie prądu z tego tytułu – w zakresie dostaw sytuacja pozostanie bez zmian.

Czy zmiana sprzedawcy może skutkować zmianą w wysokości opłat za dystrybucję?

Jak wcześniej zauważono, zmiana sprzedawcy nigdy nie oznacza zmiany dostawcy prądu – klient operatora PGE zawsze nim będzie w danym regionie. Zmiana sprzedawcy prądu nie może zatem skutkować jakąkolwiek zmianą w wysokości opłat dystrybucyjnych, które określa dystrybutor prądu dla wszystkich swoich klientów, niezależnie od firm sprzedających im prąd.

Jak wybrać odpowiedniego sprzedawcę?

Jak wybrać odpowiedniego sprzedawcę?

kalkulator_olowek

Przed zawarciem umowy z wybranym sprzedawcą prądu, warto poświęcić trochę czasu i dokładnie porównać oferty różnych sprzedawców energii elektrycznej obecnych na rynku, aby zapewnić sobie jak najkorzystniejsze warunki.

Szukanie informacji o nowych sprzedawcach energii elektrycznej

W celu porównania ofert nowych sprzedawców prądu, można zajrzeć na tę stronę. Zamieszczane są na niej aktualne informacje kontaktowe, (numery infolinii oraz adresy stron internetowych), a także cenniki poszczególnych sprzedawców.

Porównywanie ofert

Warto zwrócić uwagę na to, że w porównaniu do tradycyjnych sprzedawców prądu (ENEAENERGAPGERWE i TAURON), nowi sprzedawcy prądu oferują często lepsze ceny za energię elektryczną czynną (wyrażone w złotych za kilowatogodzinę). W skrajnych przypadkach taka zmiana może skutkować oszczędnościami w wysokości od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych rocznie.

Porównując ceny różnych sprzedawców prądu należy zwrócić uwagę, czy są wyrażone w wartościach netto, czy brutto (zwiększone o podatek VAT). Należy też zawsze porównywać ceny dla tych samych taryf prądu u różnych sprzedawców, (np. cenę za kWh w taryfie G11 u jednego sprzedawcy z ceną w odpowiadającej taryfie u innego). Porównywanie np. ceny dla taryfy G11 z ceną dla taryfy G12) jest błędem.

Podczas porównywania ofert różnych sprzedawców, warto także zwrócić uwagę na okres obowiązywania umowy, warunki jej wypowiedzenia, na sposoby płatności i inne warunki opisane w umowie. Mogą się w niej również znaleźć informacje o dodatkowych opłatach, np. o dodatkowej miesięcznej opłacie handlowej. Przeczytaj, na co dokładnie zwracać uwagę przy zmianie sprzedawcy prądu oraz jak powinna wyglądać umowa sprzedaży prądu.

Oferta z gwarancją ceny

Niektórzy sprzedawcy energii elektrycznej zapewniają swoim klientom gwarancję ceny prądu przez określony okres czasu. Oznacza to, że w tym czasie cena energii elektrycznej, (nazywanej też ceną energii czynnej) nie zmieni się. Jeśli umowa podpisana jest na czas nieokreślony, to istnieje możliwość, że cena nie zmieni się nawet przez cały okres jej trwania.

Warto przy tym wspomnieć, że taka gwarancja nie musi obejmować opłaty handlowej lub innych dodatkowych opłat. Warto więc wcześniej dowiedzieć się, które opłaty obejmuje gwarancja cenowa, ponieważ w przeciwnym razie może się okazać, że po jakimś czasie rachunki za prąd wzrosną, mimo stałej ceny za kWh.

Umowa kompleksowa - na czym polega?

Umowa kompleksowa – na czym polega?

Odbiorcy mieszkający w domach lub blokach pobierają energię elektryczną na podstawie dwóch umów: umowy o sprzedaż prądu, zawartej ze sprzedawcą energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych, zawartej z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Operator jest odpowiedzialny za dostarczenie energii o określonych parametrach z elektrowni, elektrociepłowni lub innej jednostki wytwórczej do odbiorcy końcowego na danym obszarze. W przypadku, gdy gospodarstwo domowe nie skorzystało jeszcze z możliwości zmiany sprzedawcy, wciąż jest objęte umową kompleksową zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego i z tzw. “sprzedawcą z urzędu” (sprzedawcą, który został wydzielony po 2007 r., ale należącym do tej samej grupy kapitałowej, co OSD). W skrócie, umowa kompleksowa wiąże w sobie warunki zarówno sprzedaży, jak i dystrybucji energii elektrycznej.

Obecnie dostawcy energii elektrycznej w Polsce, w tym PGE, umożliwiają podpisanie umowy kompleksowej także z nowymi, mniejszymi sprzedawcami, dzięki czemu zmiana sprzedawcy nie musi skutkować otrzymywaniem dwóch faktur za prąd. Listę takich sprzedawców można znaleźć na stronie internetowej firmy PGE.

W artykule, pt. “Czy warto podpisać umowę kompleksową?”, poznasz wszelkie szczegóły dotyczące tej umowy.

Jak klienci spółki PGE mogą zmienić sprzedawcę prądu?

Jak klienci spółki PGE mogą zmienić sprzedawcę prądu?

Po wybraniu odpowiedniego sprzedawcy prądu, dalszy proces zmiany nie jest trudny. W następnym kroku należy odpowiedzieć sobie na pytania:

  • Czy moje mieszkanie (niezależnie od tego, czy jest to dom jednorodzinny, czy mieszkanie w bloku) jest przyłączone do sieci elektroenergetycznej i czy posiadam działający licznik energii elektrycznej? Jeśli nie, należy skontaktować się z lokalnym dostawcą prądu, który powinien zapewnić przyłączenie albo udzielić pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy, aby to on zajął się formalnościami związanymi z przyłączeniem mieszkania do sieci. Proces przyłączenia do sieci można także połączyć z podpisaniem umowy z nowym sprzedawcą prądu.
  • Kto podpisał obecnie obowiązującą umowę? Jeżeli nie Ty, to musisz przepisać umowę wraz z licznikiem na siebie. Może być konieczne wówczas podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego z poprzednim lokatorem i wysłanie takiego dokumentu do dotychczasowego sprzedawcy prądu, aby umożliwić rozliczenie poprzedniego lokatora ze sprzedawcą.
  • Czy w przypadku, gdy dotychczasowa umowa była zapisana na Ciebie, nie wiąże Cię termin umowny ? Jeżeli tak, to rozwiązując umowę możesz być zmuszony do zapłacenia kary umownej, chyba że umowa dobiega końca lub umowa była podpisana na czas nieokreślony.

Jak wygląda dalszy proces zmiany sprzedawcy prądu?

Jeśli Twoje mieszkanie jest przyłączone do sieci, umowa jest zapisana na Ciebie i nie wiążą Cię terminy umowne, to możesz bez problemu zmienić swojego sprzedawcę prądu. Najpierw musisz zdecydować, czy chcesz udzielić pełnomocnictwa wybranemu sprzedawcy, czy załatwić wszystkie formalności na własną rękę. Zmiana sprzedawcy prądu wymaga między innymi wypowiedzenia umowy dotychczasowemu sprzedawcy oraz poinformowania swojego dostawcy energii elektrycznej o przeprowadzanej zmianie. Szczegóły dotyczące procesu zmiany sprzedawcy są opisane w artykule pt. “Zmiana sprzedawcy prądu: procedura krok po kroku”. Warto przy tym zaznaczyć, że procedura zmiany sprzedawcy prądu dla klientów domowych firmy PGE jest taka sama, jak w przypadku innych dużych firm.

Sprawdź, w jaki sposób można dokonać zmiany sprzedawcy prądu w: BiałymstokuBielsku-BiałejBydgoszczyBytomiuKatowicachKrakowieŁodziRadomiuRzeszowieSosnowcuWarszawieWrocławiuZielonej Górze.

Jeśli prowadzisz firmędziałalność gospodarcząsklep lub inne przedsiębiorstwo, to tutaj możesz dowiedzieć się, jak zmienić sprzedawcę prądu w swojej firmie. Potencjalne oszczędności przy zmianie sprzedawcy prądu dla firm, które mają podpisaną umowę ze spółką PGE mogą sięgnąć nawet 30% rocznie!

Zestawienie praw odbiorców w związku ze zmianą sprzedawcy prądu

Zestawienie praw odbiorców w związku ze zmianą sprzedawcy prądu

Każde gospodarstwo domowe w Polsce pełni rolę jednocześnie konsumenta i odbiorcy prądu, w związku z czym posiada związane z tym prawa. Poza możliwością bezpłatnej zmiany sprzedawcy prądu i dowolnego jego wyboru, każdy odbiorca ma również prawo do: równoprawnego traktowania, uczciwych praktyk handlowych, otrzymania stosownego zawiadomienia o taryfach i zmianach umowy oraz prawa do jej rozwiązania.

W tym artykule dowiesz się, jakie posiadasz prawa w ramach zmiany sprzedawcy energii.

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę