Zmiana sprzedawcy prądu: INNOGY

Zmiana sprzedawcy prądu: INNOGY

Chcesz żeby Twoja firma mniej płaciła za prąd? Prześlij nam swój rachunek za prąd na adres: [email protected], przedstawimy Ci Tańszą ofertę.

Twoim dystrybutorem i zarazem sprzedawcą prądu jest firma RWE, ale zastanawiasz się nad wybraniem jednego z nowych i często tańszych sprzedawców prądu? W tym artykule możesz się dowiedzieć, jak dokładnie wygląda proces zmiany sprzedawcyjak powinna wyglądać umowa sprzedaży oraz jakie są prawa konsumentów w tym zakresie.

W tym artykule znajdują się informacje skierowane głównie do mieszkańców gospodarstw domowych, którzy chcą zmienić swojego sprzedawcę prądu. Tutaj możesz się dowiedzieć, jak wygląda procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w firmie.

Liberalizacja polskiego rynku energii

Liberalizacja polskiego rynku energii

Co oznacza liberalizacja rynku energii?

Wskutek liberalizacji rynku energii w 2007 roku w Polsce doszło do rozdzielenia czynności dostawy i sprzedaży prądu w największych spółkach energetycznych. Obie te czynności są zdefiniowane poniżej:

  • Dostawa, lub inaczej dystrybucja prądu, (za którą odpowiedzialni są dostawcy energii elektrycznej), polega na fizycznym przesyle i dostawie energii elektrycznej do odbiorcy końcowego, np. przedsiębiorstwa lub domu. Oprócz tego, do obowiązków dostawcy należy również przyłączenie obiektów mieszkalnych do sieci, a także instalacja liczników. W Polsce istnieje pięciu głównych dostawców energii elektrycznej, łącznie z firmą RWE, działających w określonych częściach kraju(po prawej stronie znajduje się mapa Polski z wyznaczonymi obszarami działania każdego z nich).
  • Sprzedaż prądu, (świadczona przez sprzedawców energii elektrycznej), obejmuje wyłącznie handel energią elektryczną z odbiorcami końcowymi, wykorzystując przy tym sieć dystrybucyjną należącą do dostawcy na danym obszarze.

Rozdział wspomnianych wyżej działalności jest widoczny na naszych rachunkach za prąd. Znajdujące się w nich opłaty dotyczą dystrybucji, (w tym opłat za używanie sieci elektroenergetycznej dystrybutora) i sprzedaży energii elektrycznej, (w której płacimy przede wszystkim za każdą wykorzystaną kWh prądu).

Należy pamiętać, że nie da się zmienić swojego dostawcy energii elektrycznej, czyli spółki odpowiedzialnej za dystrybucję prądu od wytwórcy do odbiorcy końcowego. Można jedynie zmienić sprzedawcę prądu. W związku z tym, każde gospodarstwo domowe (oraz każde przedsiębiorstwo) ma obecnie prawo do dowolnego wyboru spółki (dopuszczonej do handlu na polskim rynku przez Urząd Regulacji Energetyki, w skrócie URE), która sprzedaje prąd na warunkach korzystniejszych cenowo. Zajrzyj tutaj i dowiedz się, jak wygląda procedura zmiany sprzedawcy prądu krok po kroku.

Możliwość wyboru nowego sprzedawcy prądu

Każda spółka, która otrzymała licencję od URE może sprzedawać prąd zarówno odbiorcom indywidualnym, jak i odbiorcom prowadzącym działalność gospodarczą. Sprzedawcy zwykle nabywają energię elektryczną na giełdzie, choć zdarza się, że kupują ją również u innych, większych sprzedawców prądu, a następnie zakupioną ilość energii odsprzedają swoim klientom (nazywanym odbiorcami końcowymi) po wyższej cenie.

Od 2007 roku na rynku w Polsce pojawiło się wielu nowych sprzedawców prądu, którzy oferują często bardziej opłacalne stawki za energię elektryczną niż tradycyjni sprzedawcy: ENEAENERGAPGERWE i TAURON. Uzasadnieniem tego zjawiska może być fakt, iż do momentu liberalizacji rynku wspomnieni duzi sprzedawcy byli monopolistami w swoich rejonach i mogli w pewnym stopniu narzucać wysokie marże, które są składowymi końcowej ceny prądu. Wskutek uwolnienia rynku energetycznego w Polsce pojawiło się wiele nowych spółek sprzedających prąd, które ze względu na mniejsze koszty i skalę działalności, mogły pozwolić sobie na niższe marże i w związku z tym na niższe ceny oferowanej energii elektrycznej. Każda z takich mniejszych spółek ma swój własny cennik i oferuje różne warunki sprzedaży energii elektrycznej. Innymi słowy, duzi sprzedawcy tradycyjni, przyzwyczajeni do wliczania wysokich marż często nie są chętni do obniżania cen, tym bardziej, że nie wszyscy odbiorcy decydują się na zerwanie z nimi umowy.

GDZIE NOWI SPRZEDAWCY KUPUJĄ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, KTÓRĄ NASTĘPNIE SPRZEDAJĄ ODBIORCOM KOŃCOWYM?
Mniejsi sprzedawcy obracają energią elektryczną pochodzącą z różnych źródeł. W większości kupują oni prąd na Towarowej Giełdzie Energii lub rzadziej u dostawców prądu. Takie transakcje mają charakter hurtowy, co znaczy że energia kupowana jest w dużych ilościach i po niższej cenie niż dla odbiorców końcowych.

Czy opłaca się dokonać zmiany sprzedawcy prądu?

Jak wcześniej wspomniano, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nowi sprzedawcy prądu zaoferują lepsze ceny od największych polskich firm energetycznych, w tym firmy RWE. W przypadku gospodarstw domowych, czyli odbiorców należących do grupy taryfowej G, zmiana sprzedawcy może pozwolić oszczędzić nawet kilkaset złotych rocznie przy odpowiednio dobranej ofercie. Podjęcie takiej decyzji przez klienta spółki RWE może zatem znacznie odciążyć domowy budżet poprzez ograniczenie comiesięcznych wydatków.

Oprócz wielu różnych metod oszczędzania energii elektrycznej, istnieją także inne sposoby zmniejszania opłat za prąd. Najważniejsze w tej kwestii jest odpowiednie dobranie taryfy energii elektrycznej dla swojego gospodarstwa domowego.

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres: [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Ważne informacje dotyczące zmiany sprzedawcy energii elektrycznej

Ważne informacje dotyczące zmiany sprzedawcy energii elektrycznej

Czas trwania procesu zmiany sprzedawcy prądu

Pierwsza zmiana sprzedawcy nie powinna trwać dłużej niż 30 dni dla klientów wszelkich firm energetycznych, w tym także firmy RWE, co zostało ustawowo uregulowane. Każda kolejna zmiana sprzedawcy powinna trwać jeszcze krócej – maksymalnie 14 dni. Trzeba jednak pamiętać o obowiązującym okresie wypowiedzenia z dotychczasowym sprzedawcą prądu, który może znacznie wydłużyć proces jego zmiany.

Zmiana sprzedawcy prądu, a dodatkowe koszty

Zmiana sprzedawcy prądu w każdej firmie energetycznej, w tym również RWE, jest w pełni bezpłatna. Jednak w niektórych przypadkach, część nowych sprzedawców prądu pobiera jednorazową i niewielką opłatę aktywacyjną od swoich klientów.

Czy może wystąpić przerwa w dostawie energii elektrycznej podczas zmiany sprzedawcy?

Zmiana sprzedawcy prądu nigdy nie wiąże się ze zmianą jego dostawcy w danym regionie. Operator Systemu Dystrybucyjnego, czyli dostawca prądu jest przypisany na stałe do miejscowości, w której znajduje się dany klient. To znaczy, że nawet jeśli dokonamy zmiany sprzedawcy prądu, to nie zmienimy dostawcy, czyli spółki zajmującej się dostarczaniem energii elektrycznej. W związku z tym, nie mogą wystąpić przerwy w dostawie prądu z tego tytułu, ponieważ w zakresie dostaw energii sytuacja pozostanie bez zmian.

Czy opłaty za dystrybucję mogą się zwiększyć po zmianie sprzedawcy?

Jak wcześniej wspomniano, zmiana sprzedawcy nie oznacza zmiany dostawcy prądu – klient dystrybutora RWE zawsze nim pozostanie w danym regionie. W związku z tym, zmiana sprzedawcy prądu nie ma wpływu na wielkość opłat dystrybucyjnych, które określa Operator Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich swoich klientów, niezależnie od firm sprzedających im prąd.

Jak wybrać najbardziej opłacalnego sprzedawcę?

Jak wybrać najbardziej opłacalnego sprzedawcę?

kalkulator_olowek

Zanim zostanie zawarta umowa z wybranym sprzedawcą prądu, warto dokładnie porównać oferty różnych sprzedawców energii elektrycznej obecnych na rynku, aby zapewnić sobie jak najkorzystniejsze rachunki za prąd.

Jak szukać informacji o nowych sprzedawcach energii elektrycznej

Jeśli zamierzasz porównać oferty nowych sprzedawców prądu, możesz zajrzeć tutaj. Na tej stronie znajdują się aktualne informacje kontaktowe (numery infolinii oraz adresy stron internetowych), a także cenniki ofert poszczególnych sprzedawców.

Jak dobrze porównywać oferty?

Warto pamiętać o tym, że w porównaniu do tradycyjnych sprzedawców prądu: ENEAENERGAPGERWE i TAURON, nowi sprzedawcy oferują często bardziej atrakcyjne stawki za energię elektryczną czynną (wyrażone w złotych za kilowatogodzinę). Przy odpowiednio dobranej ofercie sprzedaży prądu, oszczędności mogą wynieść od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych rocznie.

Porównując ceny różnych sprzedawców prądu należy uważać na to, czy są one wyrażone w wartościach netto, czy brutto, (czyli zwiększone o podatek VAT). Należy też zawsze porównywać ceny, biorąc pod uwagę te same taryfy prądu u różnych sprzedawców, (np. cenę za kWh w taryfie G11 u jednego sprzedawcy z ceną w odpowiadającej taryfie u drugiego). Przykładowo, porównywanie ceny dla taryfy G11 z ceną dla taryfy G12 jest błędem i należy go unikać.

Podczas porównywania ofert różnych sprzedawców, należy zwrócić uwagę na okres obowiązywania umowy, warunki jej wypowiedzenia, sposoby płatności i inne warunki, które są opisane w umowie. Mogą się w niej bowiem znaleźć również informacje o dodatkowych opłatach, np. o miesięcznej opłacie handlowej. Warto przeczytać, na co dokładnie zwracać uwagę przy zmianie sprzedawcy prądu oraz jak powinna wyglądać umowa sprzedaży prądu.

Oferta z gwarancją ceny – o co w niej chodzi?

Niektórzy sprzedawcy energii elektrycznej oferują swoim klientom gwarancję ceny prądu. Oznacza to, że w określonym czasie cena energii elektrycznej (nazywanej też ceną energii czynnej) nie ulegnie zmianie. Jeżeli sprzedawca oferuje umowę na czas nieokreślony, to istnieje możliwość, że cena nie zmieni się nawet przez cały okres jej trwania.

Warto zaznaczyć, że gwarancja ceny może nie obejmować opłaty handlowej i innych dodatkowych opłat. Dowiedz się wcześniej, które dokładnie opłaty obejmuje gwarancja, ponieważ w przeciwnym razie może się okazać, że po jakimś czasie rachunki za prąd wzrosną, pomimo stałej ceny za kWh.

Na czym polega umowa kompleksowa?

Na czym polega umowa kompleksowa?

Mieszkańców domów lub bloków, którzy pobierają energię elektryczną wiążą dwie umowy: umowa o sprzedaż prądu, zawarta ze sprzedawcą energii elektrycznej i umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych, zawarta z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Zadaniem operatora jest dostarczanie energii o określonych parametrach z elektrowni, elektrociepłowni lub innej jednostki wytwórczej do odbiorcy końcowego w danym regionie. W przypadku, gdy gospodarstwo domowe nie dokonało jeszcze pierwszej zmiany sprzedawcy, wciąż jest objęte umową kompleksową zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego i z tzw. “sprzedawcą z urzędu” (sprzedawcą, który został wydzielony po 2007 r., ale należy do tej samej grupy kapitałowej, co OSD). W uproszczeniu, umowa kompleksowa wiąże w sobie zasady sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej.

Obecnie dostawcy energii elektrycznej w Polsce często umożliwiają podpisanie umowy kompleksowej także z nowymi, mniejszymi sprzedawcami, dzięki czemu zmiana sprzedawcy nie musi wiązać się z otrzymywaniem dwóch faktur za prąd. Listę takich sprzedawców lub informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych wybranych dostawców.

W artykule, pt. “Czy warto podpisać umowę kompleksową?”, poznasz dalsze szczegóły dotyczące tego rodzaju umowy.

Jak klienci firmy RWE mogą zmienić sprzedawcę prądu?

Jak klienci firmy RWE mogą zmienić sprzedawcę prądu?

Po wybraniu odpowiedniego sprzedawcy prądu, dalszy proces jest już znacznie prostszy. W kolejnym kroku należy zadać sobie pytania:

  • Czy moje miejsce zamieszkania (niezależnie od tego, czy jest to mieszkanie w bloku, czy dom jednorodzinny) jest przyłączone do sieci elektroenergetycznej i czy posiadam działający licznik energii elektrycznej? Jeżeli nie, to należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem prądu, który powinien zapewnić przyłączenie, albo udzielić pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy, aby to on zajął się formalnościami związanymi z przyłączeniem mieszkania do sieci elektroenergetycznej. Istnieje również możliwość uzyskania przyłączenia do sieci wskutek podpisania umowy z nowym sprzedawcą prądu.
  • Do kogo przypisana jest obecnie obowiązująca umowa sprzedaży prądu?Jeżeli nie do Ciebie, to musisz przepisać umowę wraz z licznikiem prądu na swoje nazwisko. Może być wówczas konieczne podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego z poprzednim lokatorem i wysłanie takiego dokumentu do dotychczasowego sprzedawcy prądu, aby umożliwić ostateczne rozliczenie tego lokatora ze sprzedawcą.
  • W przypadku, gdy dotychczasowa umowa była zapisana na Ciebie, czy nie zobowiązuje Cię termin umowny ? Jeżeli tak, to w momencie gdy rozwiążesz umowę zostaniesz poproszony o zapłacenie kary umownej, chyba że umowa dobiega końca lub umowa była podpisana na czas nieokreślony.

Jak wygląda dalszy proces zmiany sprzedawcy prądu?

Jeśli Twoje mieszkanie jest przyłączone do sieci, umowa jest zapisana na Ciebie i nie wiąże Cię termin umowny, to nic nie stoi już na przeszkodzie do zmiany swojego sprzedawcy prądu. Na początku musisz zdecydować, czy chcesz udzielić pełnomocnictwa wybranemu sprzedawcy, czy może wolisz załatwić wszystkie formalności osobiście. Aby zmienić sprzedawcę prądu należy między innymi wypowiedzieć umowę dotychczasowemu sprzedawcy oraz poinformować swojego dostawcę o swoim zamiarze. Szczegóły dotyczące kolejnych kroków w procesie zmiany sprzedawcy możesz znaleźć w artykule: “Zmiana sprzedawcy prądu: procedura krok po kroku”. Warto przy tym zaznaczyć, że procedura zmiany sprzedawcy prądu dla odbiorców domowych firmy RWE jest taka sama, jak w przypadku innych dużych firm energetycznych.

Poznaj zasady dotyczące zmiany sprzedawcy prądu w: BiałymstokuBielsku-BiałejBydgoszczyBytomiuKatowicachKrakowieŁodziRadomiuRzeszowieSosnowcuWarszawieWrocławiuZielonej Górze.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarcząfirmęsklep lub inne przedsiębiorstwo, to tutaj możesz sprawdzić, jak wówczas wygląda proces zmiany sprzedawcy prądu. Potencjalne oszczędności wynikające ze zmiany sprzedawcy prądu w firmie, która miała dotychczas podpisaną umowę ze spółką RWE mogą sięgnąć nawet 30% rocznie!

Zmiana sprzedawcy prądu - prawa odbiorców

Zmiana sprzedawcy prądu – prawa odbiorców

Wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce pełnią funkcję konsumentów i jednocześnie odbiorców prądu, w związku z czym posiadają odpowiednie prawa. Oprócz możliwości bezpłatnej zmiany sprzedawcy prądu oraz dowolnego jego wyboru, każdy odbiorca ma również prawo do: uczciwych praktyk handlowych, równoprawnego traktowania, otrzymania stosownego zawiadomienia o taryfach i zmianach umowy oraz prawa do jej rozwiązania.

W tym artykule poznasz dalsze szczegóły dotyczące Twoich praw w zakresie zmiany sprzedawcy energii.

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę