Jak kupić tanią energię elektryczną dla firm w 2022 roku?

Jak kupić tanią energię elektryczną dla firm w 2022 roku?

Sytuacja na rynku energii elektrycznej na początku drugiego kwartału 2022 r. jest nadal trudna. Ceny prądu podlegają dość dużym wahaniom, co można zaobserwować na wykresie obrazującym kurs produktu bazowego na Towarowej Giełdzie Energii w okresie dwumiesięcznym.

źródło: https://tge.pl

Właściciele i zarządcy firm zastanawiają się na najbardziej optymalnym zakupem energii elektrycznej, a podjęcie decyzji w okresie dużych wahań kursu oraz ogólnej niepewności rynkowej jest bardzo dużym wyzwaniem. Czy warto zmienić dostawcę energii, czy pozostać przy dotychczasowym? Co będzie lepsze – taryfa czy umowa z gwarancją stałej ceny? A może zdecydować się na kontraktowanie na giełdach, albo na umowę mieszaną? Sprawdź, co radzą fachowcy.

Energia elektryczna z gwarancją stałej ceny

Wobec rosnących cen energii elektrycznej, gwarancja stałej ceny może wydać się przedsiębiorcom rozsądnym rozwiązaniem. Pozwala na określenie z góry w znaczącym stopniu kosztów energii elektrycznej na przyszłość, a co za tym idzie, również kosztów produkcji czy usług.

Decydując się na takie rozwiązanie należy jednak być świadomym dwóch kwestii:

  • wobec szybkich wzrostów na rynku energii w ostatnim czasie, gwarantowana cena sprzedaży prądu nie będzie szczególnie atrakcyjna. Sprzedawcy energii kalkulują ryzyko związane z zawarciem i realizacją umów z gwarancją stałej ceny i ustalają ją obecnie na stosunkowo wysokim poziomie;
  • zapisy umowy mogą nie być korzystne dla nabywcy, dlatego bardzo dokładnie należy je przeanalizować przed podjęciem decyzji.

Warto zapoznać się z problemami, na jakie natrafili przedsiębiorcy w 2018 r. Zawierając umowy na okres obejmujący właśnie ów rok, część firm spotkała się z przykrymi niespodziankami, w postaci wzrostu rzekomo gwarantowanych cen energii elektrycznej.

Rok 2018 i nagły wzrost cen energii w hurcie, związany ze wzrostem kosztów umorzeń białych certyfikatów, przyniósł przedsiębiorcom sporo problemów. Część sprzedawców energii ogłosiło upadłość, inni rozwiązali umowy z nabywcami, a jeszcze inni po prostu wprowadzili podwyżki. Wykorzystując umiejętnie zapisy umowy, sprzedawcy posuwali się do ich aneksowania np. w czerwcu, ale ze skutkiem na luty czy styczeń. Wówczas przedsiębiorca, zabezpieczony pozornie umową z gwarancją stałej ceny, nie tylko zmuszony był zapłacić za prąd więcej od lipca, ale także dokonać dopłat do faktur już wystawionych i opłaconych.

Zakup energii na rynku SPOT

Poza zakupem energii na podstawie umowy z gwarancją stałej ceny oraz oczywiście zakupem taryfowym, inną opcją nabywania prądu jest skorzystanie z rynku SPOT.

SPOT to rynek terminowy, na którym energię kupuje się w danym dniu, z dostawą na każdą godzinę kolejnej doby, niezależnie od tego, czy jest to dzień powszedni, sobota, niedziela czy święto. Oczywiście ceny wahają się w trakcie każdej doby, oddając zwykle typowe krzywe dobowe. Niższe są w godzinach nocnych, kiedy zapotrzebowanie jest mniejsze i wyższe w godzinach szczytu.

Rozliczenie sprzedawcy energii z nabywcą odbywa się po cenach energii na Towarowej Giełdzie Energii, powiększonych o obligatoryjny zakup kolorów i inne opłaty wynikające z treści umowy B2B.

Warto podkreślić, że dysponując zużyciem godzinowym nabywcy, specjaliści kupujący energię na rynku SPOT dla przedsiębiorcy, przy względnie ustabilizowanych cenach, zwykle są w stanie wygenerować niższe koszty zakupu energii elektrycznej, niż osiągnąłby je w tej samej sytuacji rynkowej przedsiębiorca, zawierając umowę z gwarancją stałej ceny, czy nabywając prąd w oparciu o taryfę.

Niestety, rosnące ceny energii elektrycznej nie gwarantują przedsiębiorcy zysków wobec rozwiązań alternatywnych i obarczone są dość dużym ryzykiem.

Gotowe produkty mieszane od sprzedawców energii elektrycznej

Część sprzedawców oferuje przedsiębiorcom produkt mieszany – częściowo oparty o wolumen z gwarancją stałej ceny, a w części – o ceny SPOT.

Zwykle przedsiębiorca może zdecydować o proporcjach SPOT-u i stałej ceny, a także o godzinach, w których obowiązywać będzie każda z form zakupu. Produkt mieszany jest obarczony ryzykiem zmienności ceny hurtowej na rynku RDN w nieco mniejszym stopniu niż wyłączny zakup całego wolumenu potrzebnej energii w kontraktach SPOT. Podobnie ryzyko umowne jest mniejsze niż w przypadku umowy opartej wyłącznie o gwarancję stałej ceny.

Żeby jednak dobrze ocenić stosunek SPOT/stała cena, należy wnikliwie przeanalizować profil zużycia energii elektrycznej w przedsiębiorstwie i dokonać pewnych założeń, co do wzrostów cen za 1 MWh prądu w okresie obowiązywania umowy. Warto wziąć pod uwagę, że założenia te mogą okazać się błędne.

Zapewne w styczniu 2021 r. kupując produkt bazowy na RDN za 262 zł, nikt nie spodziewał się, że już we wrześniu będzie musiał za niego zapłacić 465 zł, a w listopadzie nawet ponad 550 zł.

Wojna na Ukrainie a ceny energii elektrycznej

W lutym 2022 r. ceny uprawnień do emisji CO2 przekroczyły poziom 90 euro/t. Ponieważ udział kosztów uprawnień do emisji CO2 w kosztach całkowitych wytworzenia energii elektrycznej jest bardzo duży, ceny uprawnień w dużym stopniu przyczyniają się do wzrostów cen energii elektrycznej.

Choć wybuch konfliktu zbrojnego na Ukrainie początkowo spowodował znaczne spadki cen uprawnień do emisji CO2 (23.02. cena uprawnień wynosiła 95 euro/t, a 3.03. 62 euro/t). Po upływie ponad miesiąca od dnia wkroczenia wojsk rosyjski na teren Ukrainy, w dniu 7.04. uprawnienia kosztowały już prawie 79 euro/t.

Warto pamiętać, że ceny energii elektrycznej w Europie są uzależnione nie tylko od rynku uprawnień do emisji CO2, ale także pośrednio od gazu. Gaz ziemny jako paliwo ekologicznie znacznie bardziej neutralne niż węgiel, zasila sporą liczbę niemieckich (i nie tylko) elektrowni. Deficyt surowca, jego wysokie ceny, kwestia Nordtream2 i wreszcie konflikt na Ukrainie to czynniki warunkujące wzrosty cen gazu.

Biorąc pod uwagę aspekty gospodarcze, techniczne i polityczne, należy przypuszczać, że ceny energii elektrycznej będą rosnąć nie tylko w 2022 r., ale również w latach późniejszych. Stąd przy zakupie kontraktów na przyszłość raczej warto stawiać na taryfy lub produkty długoterminowe, krótkoterminowe taktując jedynie jako uzupełnienie portfela w sytuacji niedokontraktowania.

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę