Innogy (RWE) faktura: jak czytać rachunek?

Innogy (RWE) faktura: jak czytać rachunek?

Jak czytać fakturę za energię elektryczną od RWE?

Obecny artykuł opisuje poszczególne informacje znajdujące się na fakturze energii elektrycznej firmy RWE. Dodatkowe, uzupełniające informacje na temat rachunków za prąd można znaleźć pod następującymi linkami: jakie są opłaty na rachunku za prądco ile przychodzi rachunek za prąd, oraz jak czytać fakturę za prąd.

Czy wiesz że możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu? Wypełnij formularz aby otrzymać tańszą ofertę prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

rwe-faktura-1-2-opis Innogy (RWE) faktura: jak czytać rachunek?

Opis faktury na podstawie wzoru dostępnego na stronie firmy RWE

Dane korespondencyjne sprzedawcy energii elektrycznej RWE
1) Adres korespondencyjny firmy
2) Dane kontaktowe biura obsługi klienta firmy

Dane klienta
3) Indywidualny numer klienta
4) Adres korespondencyjny płatnika
5) Adres korespondencyjny klienta (miejsce PPE tzn. licznika)
6) Numer ewidencyjny (indywidualny numer powiązany z PPE)
7) Charakterystyki abonamentowe
8) Grupa taryfowa (GC idt.)
9) Okres rozliczeniowy

Rachunek : obliczanie należności za energię
10) Numer faktury
11) Zużycie energii czynnej, czyli ilość energii w kWh pobrana w okresie rozliczeniowym (=różnica między obecnym odczytem a poprzednim)
12) Cena jednostkowa energii elektrycznej (według wybranej taryfy)
13) Wyliczenie należności za dostarczenie energii elektrycznej (czyli = ilość energii x cena jednostkowa)
14) opłata jakościowa (pochodna ilości zużytej energii, odzwierciedlająca utrzymywanie standardów jakości dostawy. Jej wysokość jest ustalana przez operatora systemu przesyłowego – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA)
15) opłata przesyłowa zmienna (pochodna ilości zużytej energii, odzwierciedlająca koszty przesyłu energii za pomocą sieci elektroenergetycznej, w tym bilansowanie zapotrzebowania)
16) opłata przesyłowa stała (odzwierciedla ponoszone przez operatora systemu dystrybucyjnego koszty utrzymania urządzeń energetycznych. Jej wysokość zależy od rodzaju układu pomiarowego zainstalowanego u klienta (jednofazowego lub trójfazowego)
17) opłata przejściowa (stanowi przychód wytwórców mający na celu pokrycie kosztów rozwiązanych kredytów bankowych zaciągniętych wcześniej na rozbudowę mocy wytwórczych. Wyznacza ją Urząd Regulacji Energetyki).
18) Opłata abonamentowa odzwierciedlająca koszty związane z odczytem układu pomiarowego i jego kontrolą
19) Całkowity koszt netto zużycia i dostarczenia prądu w okresie rozliczeniowym
20) VAT za sprzedany prąd
21) Wyliczenie wartości brutto za zużyty prąd
22) Wartość prognozowanej faktury 6-miesięcy wcześniej
23) Czyli rzeczywista kwota do zapłaty (= wartość rzeczywistego zużycia – wartość przewidzianego zużycia)
24) Numer konta bankowego do przelewu
25) Ewentualne zadłużenie klienta + odsetki.
26) Prognozy zużycia
27) Okres rozliczeniowy którego dotyczą prognozy
28) Prognozowana wartość netto za zużytą energię na kolejny okres rozliczeniowy (kwh)
29) Prognozowane kwoty do zapłaty w kolejnych miesiącach
30) Terminy płatności kolejnych blankietów

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę