Opłata przejściowa za prąd

Opłata przejściowa za prąd

Chcesz żeby Twoja firma mniej płaciła za prąd? Prześlij nam swój rachunek za prąd na adres: [email protected], przedstawimy Ci Tańszą ofertę.

maszty Opłata przejściowa za prąd

Opłata przejściowa jest jedną z opłat dystrybucyjnych, jakie znajdziemy na naszym rachunku za energię elektryczną. W poniższym tekście dowiesz się, co to jest za opłata, jakie są jej cechy i ile wynosi miesięcznie stawka tej opłaty.

Co to jest opłata przejściowa za energię elektryczną?

Opłata przejściowa, wyrażona w złotych / miesiąc, jest jedną z opłat dystrybucyjnych, czyli należnych dostawcy prądu (w przeciwieństwie do opłat za sprzedaż prądu, które płacimy sprzedawcy prądu) za dostarczenie nam energii elektrycznej.

Jest to opłata stała, co oznacza, że jej stawka nie jest zależna od naszego dokładnego zużycia energii elektrycznej w danym miesiącu. Warto jednak zauważyć, że:

  • W przypadku gospodarstw domowych stawka opłaty przejściowej jest jednak zależna od rocznego poziomu zużycia energii elektrycznej: obowiązują trzy stawki, jedna dla rocznego zużycia poniżej 500 kWh, druga dla rocznego zużycia pomiędzy 500 kWh a 1200 kWh i trzecia dla rocznego zużycia przekraczającego 1200 kWh). Warto tu zaznaczyć, że przeciętne roczne zużycie prądu przez gospodarstw domowe w Polsce to około 2000 kWh.
  • W przypadku firm natomiast stawka zależy od napięcia sieci, do której przyłączona jest firma (przykładowo, inna będzie stawka dla firm przyłączonych do sieci niskiego napięcia i korzystających przykładowo z taryfy C11, C12a lub C21 a inna będzie stawka dla firm przyłączonych do sieci średniego napięcia i korzystających na przykład z taryfy B21 lub B23). Więcej o tym, jak obliczyć należność z tytułu opłaty przejściowej można przeczytać niżej.

Co oznacza, że jest to opłata “przejściowa”? Opłata przejściowa została ustanowiona w celu sfinansowania straty powstałej u dostawców energii elektrycznej w związku z wycofaniem tak zwanych kontraktów długoterminowych (KDT) w 2007 roku. KDT gwarantowały zakładom energetycznym sprzedaż energii elektrycznej po z góy określonej w kolejnych latach. Umożliwiało to zakładom energetycznym planowanie inwestycji i finansowanie działalności w znacznie dłuższym horyzoncie czasowym. Określenie “przejściowa” oznacza więc, że ta opłata jest formą rekompensaty dla zakładów energetycznych z tytułu zmian wprowadzonych w prawie.

Ile wynosi stawka opłaty przejściowej?

Stawka opłaty przejściowej jest co roku ustalana przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). Jest ona zawsze dokładnie określona w taryfie dystrybucyjnej każdego z dostawców prądu, czyli firm takich, jak ENEA, ENERGA, PGE, RWE oraz TAURON.

  • W przypadku gospodarstw domowych stawkę opłaty przejściowej (zależną, jak to zostało już napisane wyżej, od rocznego poziomu zużycia energii elektrycznej) należy przemnożyć przez liczbę miesięcy (w zależności od tego, co ile czasu otrzymujemy rachunek za prąd).
  • W przypadku firm stawkę opłaty przejściowej (zależną, jak to również zostało napisane wyżej, od napięcia sieci, do której przyłączona jest firma) należy przemnożyć, podobnie, jak w przypadku stałej opłaty przesyłowej, przez moc umowną oraz przez liczbę miesięcy.

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę