Skip to main content

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

elektrownia jądrowa energia nuklearna atomowa

Energia jądrowa to energia wynikająca z reakcji przemian jądrowych (rozszczepienie lub fuzja atomów). Fizyka jądrowa może okazać się trwałym rozwiązaniem w dywersyfikacji środków energetycznych oraz obniżenia emisji CO2, mimo poważnego ryzyka. Jest to bardzo kontrowersyjna technologia i jej wykorzystanie ukazuje korzyści i zagrożenia. W Polsce do tej pory nie została rozwinięta energetyka jądrowa. Wprawdzie w latach osiemdziesiątych rozważano nad programem nuklearnym i rozpoczęto budowę elektrowni w Żarnowcu (woj. pomorskie), lecz zamiary te przerwano dziesięć lat później z powodu protestów obywateli. Pozostał w Polsce jedynie mały badawczy reaktor Maria, wykorzystywany w celach naukowych. Po długiej przerwie temat energii jądrowej znów powrócił. Ten artykuł przedstawia podstawowe informacje na temat fizyki atomowej, stosowanie energetyki jądrowej na świecie i perspektywy energii jądrowej w Polsce.

Energia jądrowa a atomowa, czy jest różnica ?
Na co dzień używa się obu określeń „jądrowa” i „atomowa” wymiennie, nie wiedząc do końca czy się różnią. Według dr hab. Jerzego W. Mietelskiego, "atom jest zbudowany z jądra i powłok elektronowych. Jako że wszystkie procesy chemiczne zachodzą z udziałem powłok elektronowych atomu, są one procesami atomowymi. Na przykład, każde spalanie, które jest gwałtownym utlenianiem, to reakcja chemiczna pomiędzy atomami. A więc bardzo formalnie rzecz biorąc, elektrownią atomową jest też każda elektrownia spalająca cokolwiek: węgiel kamienny, brunatny, gaz, biomasę, odpady komunale itd". Natomiast określenie "jądrowa" jest używane tylko w nawiązaniu do procesu zachodzącego w jądrze atomowym (czyli to co się dzieje w reaktorze elektrowni jądrowej). Czyli to co zachodzi w jądrze zachodzi też w atomie. Stąd elektrownie jądrowe nazywane są też atomowymi. Historycznie jednak rzecz biorąc, badania zjawiska promieniotwórczości doprowadziły do odkrycia jądra atomowego, a następnie protonu i neutronu. Początkowo badania te dotyczyły więc ogólnie atomu. Stąd termin atomistyka - czyli dziedzina nauki zajmująca się wykorzystaniem zjawisk, procesów i technik jądrowych".

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Back to top