Struktura zużycia energii w gospodarstwach domowych według nośników dla 1 osoby w UE-27

Struktura zużycia energii w gospodarstwach domowych według nośników dla 1 osoby w UE-27

Struktura zużycia energii w gospodarstwach domowych w Unii Europejskiej w przeliczeniu na 1 mieszkańca w podziale na poszczególne nośniki energii

Dane GUS i Eurostat z 2011 roku (najnowsze)

EU-27

Nośniki energii %
Energia elektryczna 25.5
lekki olej opałowy 10
ciepło z sieci 7.5
węgiel kamienny 3
LPG 2
gaz ziemny 36
drewno opałowe 13
poz. nośniki energii 3

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę